You are currently browsing the tag archive for the ‘Δημοτικη Επιτροπη Ποιοτητα Ζωης’ tag.

Οικονομικη Επιτροπη Νομοθεσια Νόμος 4623/2019 – ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019

Άρθρο 2

Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 74 Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής  και επιτροπής ποιότητας ζωής

1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των μελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές.

4. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.

5. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

6. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και, σε περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.

7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.

8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 6 διενεργείται πρώτα για την εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.

9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.

10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των αντιδημάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών

1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72  Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

γ) Προελέγχει τον απολογισμό.

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

η) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.

ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.

κ) Αποφασίζει για:

i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),

iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.

κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».

Σελιδα Δημου Οικονομικη Επιτροπη Τα μελη της

Διαυγεια Οικονομικη Επιτροπη

Σελιδα Δημου Συνεδριασεις Οικονομικης επιτροπης

13 Απριλιου 2021 Πρόσκληση – 11η/2021 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

02 Απριλίου 2021 Πρόσκληση – 10η/2021 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

Αγνωστη Ημερομηνια και θεματα 9η συνεδριαση

22 Μαρτιου 2021 8η συνεδριαση Αγνωστα θεματα

18 Μαρτιου 2021 7η συνεδριαση Αγνωστα θεματα

5 Μαρτιου 2021 6η συνεδριαση Αγνωστα θεματα

3 Μαρτιου 2021 5η συνεδριαση Αγνωστα θεματα

19 Φεβρουαρίου 2021 -2021 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

04 Φεβρουαρίου 2021 -2021 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιανουαρίου 2021 -2021 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

11 Ιανουαρίου 2021 -2021 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

18 Δεκεμβρίου 2020 45η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σε οσες αναρτησεις προσκλησεων εχω βρει μπορειτε να βρειτε τα θεματα που θα συζητουνταν.

Τι αποφασεις εχει παρει σε καθε συνεδριαση της η Οικονομικη επιτροπη (και πως ψηφισαν τα μελη της ) μπορειτε να ψαξετε στην Διαυγεια .Ειναι σαν να ψαχνετε βελονα στα αχυρα.

Με τον νομο της ΝΔ η Οικονομικη επιτροπη εχει αναδειχθει στο ονομα της αποτελεσματικοτητας δηλαδη της καταργησης της απλης αναλογικης σε υπερ οργανο με καθοριστικο ρολο .

Τουλαχιστον ας μαθαιναμε τι αποφασεις λαμβανονται και απο ποιους με ποιο σκεπτικο.

Το εχω ξαναγραψει. Αυτη η σελιδα του Δημου Ερμιονιδας δεν ειναι λειτουργικη.

Δεν ξερω αν φταιει αυτος-η που την κατασκευασε η αυτος -η που την λειτουργει δεν ξερω αν αυτο οφειλεται σε αγνοια αδιαφορια η πολιτικη αποψη παντως αν ενας Δημοτης θελει να μαθει πληροφοριες για την οικονομικη επιτροπη για παραδειγμα τις αποφασεις και τα μελη της δεν ειναι  δυνατον. Η εξουσια ειναι μακρυα απο τον/την  πολιτη.Και αυτο πληρωνεται.Με ολο και μεγαλυτερη αποχη στις εκλογες με επιτροπες που δεν λειτουργουν παρα μονο οριακα στα ορια του νομου.

Αληθεια αυτη η Δημοτικη επιτροπη Διαβουλευσης συνεδριαζει οπως ο νομος οριζει;

Αναρτα ενα χρονο μετα την εκλογη της τις αποφασεις στην σελιδα του Δημου και στην Διαυγεια οπως ο νομος οριζει; Που ακριβως στην σελιδα του Δημου υπαρχει με υποσελιδα η Επιτροπη Δημοτικης Διαβουλευσης οι συνεδριασεις και οι αποφασεις της; Σε ποια τοπικα μεσα ενημερωσης στελνονται οι αποφασεις της;Γιατι σε αλλους Δημους συνεδριαζουν οι ΔΕΔ;Γιατι στην σελιδα του Δημου Καλαματας υπαρχει αρχειο με τις προσκλησεις για συνεδριασεις της ΔΕΔ απο το 2015;(αν και ουτε εκει καταγραφονται οι αποφασεις)

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περ. α’ έως θ’ της παρ. 1 είτε από το 50% συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περ. ι’ της παρ. 1.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγηση της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παρ. 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.

Ποσα απο τα μελη της συμμετεχουν στις συνεδριασεις και με ποια συνεπεια στις παρουσιες τους;

Επιτροπη Ποιοτητας Ζωης  Τα μελη Σελιδα Δημου

 Μια συνεδριαση το πρωτο τριμηνο του 2021.  Μαρτιος 2021

Διαυγεια  Εξη αποφασεις το 2020 

 

Χρονια τωρα ασχολουμαι με την εμφανιση του Δημου (πρωτα του Κρανιδιου και στη συνεχεια της Ερμιονιδας) στο διαδικτυο. Μια πονεμενη πανακριβη ιστορια. Πιστευω πως ειναι θεμα αντιληψης τελικα. Αποψης για το τι ειναι το διαδικτυο αλλα και ειδικοτερα μια ιστοσελιδα επισημου φορεα και πως λειτουργει.Σε ποιους απευθυνεται με ποιο τροπο και με ποιους στοχους.Γραφει ο κ Δημαρχος

Στόχος της καινούργιας ιστοσελίδας είναι αφενός η προβολή του δήμου μας με σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο και αφετέρου η πληρέστερη και προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα ενημέρωση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του δήμου μας.

Αν λοιπον στοχος ειναι η προβολη του Δημου τι ακριβως προβαλει η ιστοσελιδα και με ποιο τροπο;

Αν παλι ενας ακομα στοχος ειναι η ενημερωση κατοικων και επισκεπτων θεωρουμε πως η αναρτηση αποφασεων δελτιων τυπου και αντιπαραθεσης με την αντιπολιτευση ειναι ενημερωση;Η μηπως οι σελιδες ενημερωνουν; το διαδικτυο τρεχει με ταχυτητες δευτερολεπτου, Καθε ακινητη υποσελιδα αποτελει διαδικτυακο «σκουπιδι» βαραινει χωρις λογο την σελιδα.Μπηκαμε την ειδαμε διαβασαμε το κειμενο αντε στο μελλον να μπουν αλλοι δυο ανθρωποι σε δεκα χρονια. Οι μηχανες αναζητησης θα την θαψουν κατω απο ενα σωρο αντιστοιχες νεκρες σελιδες και θα αποτελεσει συντομα σκελετο στη ντουλαπα. Δεν ειναι «προσαρμοσμενη στα νεα δεδομενα ενημερωση» .

Η Δυνατη Ερμιονιδα ανελαβε την διοικηση του Δημου τον Σεπτεμβρη του 2019.Πριν απο 15 μηνες .Λογικα επρεπε τα προηγουμενα χρονια εστω τους μηνες μετα τις εκλογες και μεχρι να αναλαβει ευθυνες να εχει ενα σχεδιο για ολα τα παραπανω.Απο τα πραγματα φαινεται πως κατι τετοιο δεν εγινε.

Φτασαμε στις 10 Μαρτιου 2020 εφτα μηνες μετα για να ξεκινησει η σελιδα στην νεα της μορφη. Και ταυτοχρονα ειδαμε την νεκρωση της παραταξιακης ιστοσελιδας που λειτουργησε οσο η ΔΕ ηταν αντιπολιτευση και κυριως στην προεκλογικη περιοδο . Το ρολο της παιζει πλεον (κυριως) η σελιδα του Δημου στις υποσελιδες ανακοινωσεις και δελτια τυπου.Ομως η σελιδα του Δημου ειναι ολων των παραταξεων. Ανοικει σε ολους τους Δημοτες που την πληρωσαν και τους αφορα εκφραζει ολους τους Δημοτες οχι μονο την πλειοψηφια του Δημοτικου συμβουλιου.

Δυστυχως και η νεα σελιδα ειναι υπο κατασκευη ακομα  σημερα παρ ολο που ειχε ζητηθει απο τους πολιτες η βοηθεια τους με υποδειξεις για την βελτιωση της εδω και πολυ καιρο. Φαινεται επισης  πως ο Δημος συνεχιζει παντα να αγνοει πως υπαρχει σελιδα του στο YouTube εδω και εξη χρονια (12 Φεβρουαριου 2015) που την ακολουθουν 16 ανθρωποι και εχει κανει 10 αναρτησεις βιντεο.

Θα ελεγα πως ο Δημος θα επρεπε καθε μερα να κανει μια αναρτηση βιντεο στο YouTube.Θα ηταν η αρχη μιας δικτυακης Δημοτικης τηλεορασης και ισως καποτε και καταγραφης δημοτικων συμβουλιων.

Από σήμερα ο Δήμος Ερμιονίδας παρουσιάζει και λειτουργεί τη νέα και σύγχρονη ιστοσελίδα του κρατώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ermionida.gr. Στόχος της καινούργιας ιστοσελίδας είναι αφενός η προβολή του δήμου μας με σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο και αφετέρου η πληρέστερη και προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα ενημέρωση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του δήμου μας. Η ιστοσελίδα για διάστημα είκοσι ημερών θα λειτουργεί δοκιμαστικά. Για το λόγο αυτό, με χαρά περιμένουμε τις υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anti3ermionidas@gmail.com.

Γραφείο Δημάρχου

Για να τα δουμε ενα ενα τα θεματα.

Επιτροπη Ποιοτητας ζωης

Δηλαδη; Ενας καταλογος ονοματα.Τι ειναι αυτη η επιτροπη, ποτε φτιαχτηκε, τι στοχους εχει, τι καταφερε, ποιες ειναι οι δραστηριοτητες της; ΤΙΠΟΤΑ.Για παραδειγμα (αρθρο 4) Καλλικρατης 3852/2010

Ας κανει ο Δημος μια ερευνα πορτα πορτα σε 100 σπιτια της Ερμιονιδας να  ρωτησει τους Δημοτες ποιοι συμπολιτες αποτελουν την επιτροπη , τι αρμοδιοτητες εχει η επιτροπη αυτη, τι δρασεις της γνωριζουν στην καθημερινοτητα τους, ποσο αλλαξε η ποιοτητα ζωη τους με τις 98  αποφασεις της.(η τελευταια Νοεμβρη του 2020).Που μπορουν να βρουν στην ιστοσελιδα του Δημου αναρτημενες τις ετησιες εκθεσεις πεπραγμενων.(αρθρο 4 παραγραφος Β2)

Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης στο δημοτικό συμβούλιο και μεριμνά για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήμου.

Παμε ενα στοιχημα για το αποτελεσμα;Κι ομως

Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.

ΤροποποιησηΝομος 4623/19  αρθρο 2

Αντιδημαρχοι

Τα ιδια. Οτι και παραπανω .ΤΙΠΟΤΑ

Δημοτικο Συμβουλιο

Τα ιδια .Ουτε μια φωτογραφια. Ουτε μια επισημανση ποιοι ειναι οι επικεφαλης των παραταξεων. Ουτε μια παρουσιαση του καθε δημοτικου συμβουλου.Των παρεμβασεων τους των παρουσιων τους στο Δημοτικο Συμβουλιο των πρωτοβουλιων τους. Ενα τιποτα.

Νομικα Προσωπα

Εδω κατι πηγε να γινει αλλα εμεινε στην μεση. Στην ΔΕΥΑΕΡ υπαρχουν καποια στοιχεια αλλα δεν ανοιγουν στις αντιστοιχες παραπομπες.Και για τον κ Τσεγκη και την κ Τσιφτσιαν που ανοιγει για περισσοτερες πληροφοριες σε παει σε αλλη σελιδα που παλι διαβαζεις τα  ονοματα τους. Γιατι; Χασιμο χρονου. Μην σας κουραζω τα ιδια ονοματα και καποτε ενα τηλεφωνο ισχυουν για το ΔΑΚΕ Μπουρνακη,/για το Λιμενικο Ταμειο/, για την ΚΕΑΠ / και την ΣΕΔΕΚ / την οικονομικη επιτροπη,/ την επιτροπη ποιοτητας ζωης,/ την εκτελεστικη επιτροπη (τι ειναι παλι μια εκτελεστικη επιτροπη;)/ Βοηθεια στο σπιτι /ΓΑΠΑ /ΟΑΕΔ /τις δυο Δημοτικες βιβλιοθηκες /ΚΕΑ / τα δυο ΚΕΠ / Ληξιαρχειο /Τμηματα εσοδων / Περιβαλλοντος κλπ / Προυπολογισμου / Τεχνικων εργων / Γραμματεια Δημοτικου Συμβουλιου / Υπηρεσια Δομησης.

Ενας ονομαστικος καταλογος με τηλεφωνα καποτε και email του υπευθυνου.

Με μια εξαιρεση το  ΚΟΠΑΠΠ ενω κινειται στην ιδια λογικη, εχει στο κατω μερος της υπο ενοτητας κρυμμενο σχεδον, ενα ολοκληρο κεφαλαιο με 6 σελιδες με περιπου 70  ΒΙΝΤΕΟ του ΚΔΑΠ Ερμιονιδας ολα απο το 2020 την χρονια της καραντινας  με 13 εγγεγραμενους . Τι ειναι ομως αυτο το ΚΔΑΠ; Γνωριζετε κατι; Τί ηλικίες δέχονται τα ΚΔΑΠ; Οι ηλικίες των παιδιών που γίνονται δεκτά σε ένα ΚΔΑΠ κυμαίνονται από 5 έως και 12 ετών. Επίσης, σε ένα ΚΔΑΠ μπορούν να γίνουν δεκτά και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Τι νοημα εχει η αναρτηση των βιντεο στην σελιδα του Δημου; Πολυ μεγαλο νοημα.Το εχουμε καταλαβει;

Επισης η Επιτροπη Τουριστικης Προβολης και Αναπτυξης ειναι κρυμενη (ριγμενη) σε πολλες υποσελιδες

Στην  υποσελιδα της καταφερε το αδυνατο να ειναι μια επιτροπη με ενα μελος) και καμμια παρουσιαση .Ομως την αποφαση για τον διορισμο της ( 221/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΘΖΩΡΡ-ΝΣΧ) που δεν ανοιγει φυσικα) μπορειτε  να την βρειτε σε αλλη υποσελιδα στις υπηρεσιες οπου καποιος την εβαλε  Επισης μπορειτε να την βρειτε και στην ενοτητα τουρισμος (στο πανω μερος της κεντρικης σελιδας) με δυο υποενοτητες η μια ειναι το χρυσο βιβλιο (ελληνικα -αγγλικα)και η αλλη με την γνωστη μορφη τηλεφωνικου καταλογου. Εστι για την ιστορια η ΑΔΑ του διορισμου της επιτροπης ειναι ΑΥΤΗ και εδω θα βρειτε μια παρουσιαση καθως και τα 14 μελη της. Ολα αυτα θα επρεπε να υπαρχουν τουλαχιστον σε δυο γλωσσες (για τουριστικη προβολη μιλαμε) στην σελιδα του Δημου Ερμιονιδας.

Τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ θα τον βρειτε ΕΔΩ  με επικεφαλιδα Υπηρεσιες ενω ειναι στην κατηγορια Νομικα Προσωπα Περιττο να γραψω φανταζομαι πως η Ερμιονιδα δεν εχει ουτε μια λεξη να γραψει για τον πολιτισμο στην περιοχη μας. Οποιος ενδιαφερεται μπορει να τηλεφωνησει η να στειλει μειλ με σχετικες ερωτησεις στους υπευθυνους Υπηρεσιας..

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 236/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΞΙΩΡΡ-ΚΨ7) Βίντεο ΚΔΑΠ Πληροφορίες ΥπηρεσίαςΥπεύθυνος Υπηρεσίας: Κουτούβαλης Δαμιανός Υπάλληλοι Υπηρεσίας Αντωνοπούλου Ελένη Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360001, 2754360030 Εmail Υπηρεσίας: npkpappderm@yahoo.gr

Αγαπητοι υπευθυνοι ο πολιτισμος δεν ειναι υπηρεσια. Η πολιτικη στην οποια αφιερωθηκατε για το κοινο καλο δεν ειναι υπηρεσια. Ειναι ερωτας παθος δημιουργια .Αλλιως….

Προσφατα αποκτησαμε και καινουργια κατηγορια Το 1821 Για να μην γκρινιαζουν καποιοι πως αυτη η ιστοσελιδα ειναι απλα πινακας ανακοινωσεων με ολιγον τηλεφωνικο καταλογο.

Παμε τωρα στο κατω μερος της σελιδας. Δεν επαναλαμβανω οσα ηδη εχουμε γραψει μενω στα υπολοιπα

Ενημέρωση Δημότη

Κοινότητες Εδω ειναι αυτο που γραφω ΝΕΚΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ. Μπαινεις μια φορα τις διαβαζεις δεν μαθαινεις και κατι ιδιαιτερο που να μην ηξερες και τελος.Πραγματικα δεν καταλαβαινω σε ποιους απευθυνονται αυτες οι αναρτησεις Τους κατοικους των κοινοτητων θα τους ενδιεφεραν οι συνεδριασεις και οι αποφασεις των τοπικων οργανων θεματα ιστορικα και περιβαλλοντικα της περιοχης τους προτασεις και δημοσιος διαλογος για τοπικα θεματα την τοπικη οικονομια τοπικες γιορτες και εκδηλωσεις και τοσα αλλα.Αυτες οι εκθεσεις ιδεων ομως με ολιγη ιστορια ειναι πραγματικα αχρηστες.Ισως να ειχαν καποιο ενδιαφερον αν μπορουσε να τις ανακαλυψει εκει στον πατο της σελιδας ενας τουριστας ενας αλλοδαπος επισκεπτης που γνωριζει την Ελληνικη γλωσσα αλλα κακα τα ψεματα υπαρχουν τοσες πληροφοριες στο διαδικτυο που αν καποιος ενδιαφερεται πραγματικα για πληροφοριες μιας περιοχης μπορει να βρει καλυτερες πηγες. Για παραδειγμα αν μιλαμε για περιβαλλοντικο και ιστορικο τουρισμο πιστευετε πως για την Θερμησια ειναι καλυτερη η σελιδα του Δημου η αυτη η ακομα αυτη.

Ο κατασκευαστης της σελιδας του Δημου πληρωθηκε δουλεψε και εχει προβλεψει τις βασεις για την αναπτυξη της.Εχει αφησει περιθωρια για πανωσηκωμα Ομως τα σιδερα εμειναν εκει και σκουριαζουν.

Biennale Αυθαιρέτων: Το σπίτι-διόδια, η πολυκατοικία τούρτα, ο νέος Παρθενώνας στα μπετά και το jenga πανωσήκωμα (εικόνες) | Τα Νέα της Πόλης - Παπάγου Χολαργός

 

Ανακοινωση

Παραδόθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου/Γραφείο περιφερειάρχη, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (την Αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς) έκθεση η οποία αφορά σε οικονομικά πεπραγμένα της προηγούμενης περιφερειακής Αρχής.

Η εν λόγω έκθεση απεστάλη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Και φυσικά το ερώτημα είναι ποτέ θα υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση για τους πολίτες σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη στο παρελθόν στην Ερμιονιδα οπως ενδεικτικα :

Το εγχειρημα του Δεματοποιητη και οσα ακολουθησαν οικονομικα και περιβαλλοντικα.

Σκανδαλο Αποχετευτικου

Υποθεση Σφαγειων ΔΕΣΦΑΚ (Λεδιζες)

ΔΕΥΑΕΡ Λεει ο κ Δημαρχος :Για το σοβαρότατο αυτό θέμα τον Ιανουάριο του 2020 κατέθεσα μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Βιολογικοι καθαρισμοι Θερμησιας  και Πορτο Χελιου

Οταν ειχε εκλεγει ο κ Γεωργοπουλος ειχε δηλωσει αναμεσα σε αλλα

Τα πρώτα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε θα είναι να αποκαταστήσουμε τη σχέση με τους υπαλλήλους του δήμου. Και παράλληλα να κάνουμε μία καταγραφή και απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο δήμο. Έναν έλεγχο των πάντων για να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση.Γιατί έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γίνει καταγγελίες. Θέλουμε να δούμε τί παραλαμβάνουμε για να ξεκινήσουμε τη δική μας θητεία.

Στην συνεχεια ειχαμε ανακοινωση

Λόγω της σοβαρότητας των παραπάνω διαπιστώσεων και της απώλειας δημόσιας περιουσίας, το Πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και πειθαρχικά παραπτώματα.

Αληθεια εκεινα τα αποτελεσματα για τον Βιολογικο του ξενοδοχειου που φιλοξενουσε τους προσφυγες εχουν βγει; Ποσος χρονος ειναι το συντομο χρονικο διαστημα ;

14 Μαιου 2020 πριν πεντε μηνες

Κλιμάκιο ελέγχου της ποιότητας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας μετέβη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, στην δομή φιλοξενίας στο Πόρτο Χέλι, στο ξενοδοχείο “Γαλαξίας”.Το κλιμάκιο -τα μέλη του οποίου είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ τους είχε διατεθεί κάθε απαραίτητος εξοπλισμός- προέβη στον έλεγχο του βιολογικού καθαρισμού της δομής και των παραμέτρων λειτουργίας της, για τις οποίες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύματα.Πλέον, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε.

Γιατι απο οτι βλεπω με το που εφυγαν οι προσφυγες επεσε ξανα σιωπη. Οχι τιποτ αλλο επειδη οι κατοικοι της περιοχης ασχολουνται με το θεμα 30 χρονια μια ενημερωση απο τις αρχες πως ολα ειναι οπως πρεπει θα εκλεινε τον φακελλο. Ενδιαφερεται ο Δημος για τα αποτελεσματα ; Ο αρμοδιος Αντιδημαρχος;

ΕΔΩ θα δειτε τις αρμοδιοτητες της επιτροπης ποιοτητας ζωης αρθρο 73 3852/2010 αλλα ….

Η σελιδα της επιτροπης ποιοτητας ζωης του Δημου Ερμιονιδας  ειναι ακομα ενα χρονο μετα υπο κατασκευη το μονο που εχει ειναι μια καταγραφη ονοματων.Οποτε περιμενουμε τον Φλεβαρη  με το καλο , την αναρτηση του απολογισμου της επιτροπης ποιοτητας ζωης του Δημου μας

Το 2016 υπαρχει στην Διαυγεια μια εκθεση πεπραγμενων (του 2015)  με παροντα 4 απο τα 7 μελη Στην αρμοδιοτητα προστασια περιβαλλοντος διαβαζουμε

Γ. Προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος με την αριθμ 17/2015 απόφαση της έκρινε την αίτηση του κ Δημητρίου Δεστέ του Βασιλείου για
διαγραφή προστίμου λόγω παράνομης αφισοκόλλησης (άρθρο 15 και 34 Κανονισμού Καθαριότητας )Τελικα του μειωθηκε το προστιμο απο τα 300 ευρω στα 50 και αποκατασταθηκε η ζημια.

Το 2017 υπαρχει μια εκθεση πεπραγμενων 2016 στην Διαυγεια με παροντα 4 απο τα 7 μελη διαβαστε την εχει ενδιαφερον καμμια διαγραφη προστιμου αυτη τη φορα

Αυτα σε εννεα χρονια.

ΕΔΩ  η σελιδα της στην διαυγεια με 97 αποφασεις αυτα τα εννεα χρονια καποιες τελευταια για ενοικιαση χωρων  σταθμευσης στο Πορτο Χελι , κυκλοφοριακες ρυθμισεις , οι περισσοτερες αφορουν αδειες καταστηματων που ειναι μια απο τις αρμοδιοτητες της επιτροπης.

Επικεφαλης στην λιστα  των μελων σημερα ειναι (και εδω) ο κ Τσαμαδος και ακολουθουν τα μελη. Μεχρι 31/08 προεδρος ηταν ο κ Μερτυρης . Σημερα δεν βρισκω ποιος -α ειναι προεδρος . Ο κ Τσαμαδος ειχε διοριστει  το 2013 επι ΠΠΣΕ προεδρος της ΕΠΖ. ΕΔΩ παλι στην διαυγεια του Δημου αποφασεις σχετικες με την ΕΠΖ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αυτο ειναι το πρακτικο της συγκροτησης της τρεχουσας ΕΠΖ μεχρι 6 Νοεμβριου 2021. Εξ αλλου ο κ Τσαμαδος νομιζω πως εχει  την ευθυνη για το θεμα του ξενοδοχειου και του βιολογικου του και σαν αντιδημαρχος με βαση τις πολλες αρμοδιοτητες που του εχουν ανατεθει αναμεσα στις οποιες και

Θα μας ενημερωσουν ; Εστω η διευθυνση του Ξενοδοχειου θα μας ενημερωσει δημοσια ; Το θεμα τους αφορα αμεσα.

Περισσοτερα για την επιτροπη και οι αλλαγες που εγιναν προσφατα  Άρθρο 94 ΝΟΜΟΣ 4685/2020 με ισχύ την 7/5/2020

Λυπαμαι που το γραφω αλλα εννεα χρονια φαινεται πως οι υπευθυνοι δεν θελησαν η δεν μπορεσαν να καταλαβουν αυτο το αυτοδιοικητικο εργαλειο που λεγεται Επιτροπη ποιοτητας ζωης τις δυνατοτητες και τις ευκαιριες που τους εδινε. Σαν να εχεις στα χερια σου ενα δυνατο υπολογιστη και να τον χρησιμοποιεις για να παιξεις Candy Crush

Η περιβαλλοντικη ευαισθησια σε ολα τα θεματα δεν μπαινει στο παιχνιδι της τρεχουσας πολιτικης εκμεταλευσης . Η την εχεις η δεν την εχεις. Οποιος και να ειναι στην εξουσια οποιος και να ειναι στην αντιπολιτευση (λεμε τωρα αντιπολιτευση ). Το οικολογικο κινημα (οπως και ολα τα κινηματα βασης και το εργατικο ) δεν ειναι ο μαιντανος των συστημικων κομματων. Παρ ολο που καποια (οχι λιγα) στελεχη του καταβαλλουν φιλοτιμες προσπαθειες με τις μεταπηδησεις τους σε κομματα  εξουσιας να μας πεισουν για το αντιθετο.

Πανω στους δικους μας αγωνες στις δικες μας αγωνιες και προσπαθειες εμας των ενεργων πολιτων , στηνουν καριερες οι επαγγελματιες πολιτικοι. Μια ζωη.

ΥΓ Και μια και αναφερομαστε σε επιτροπες εκεινη η τριμελης επιτροπη που συνεστηθη τον Ιουνιο για το κλειστο Γυμναστηριο Κων/νου Δημότση – Έλληνα που εχει καταληξει; Προχωραει το θεμα τεσσερες μηνες μετα;

Μαΐου 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 1.415.276

Αρχείο

RSS Ερμιονιδα μας αρεσει δεν μας αρεσει

RSS arcadia portal

 • Θέματα παραβατικότητας και τρόποι αντιμετώπισής τους στη συνάντηση Τζιούμη με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 16 Μαΐου, 2021
  Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, υποδέχτηκε στο Δημαρχείο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη Πούπουζα και τον Αστυνομικό   Διευθυντή Αρκαδίας κ. Λάμπρο Κατσαντώνη. Η συνάντηση πραγματοποι […]
 • Ετήσια – Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς 16 Μαΐου, 2021
  Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ δυνάμει συμβάσεων με το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ), υλοποιεί σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιάκαι με την υποστήριξη επιλεγμένων συνεργαζόμενων φορέων του Ομίλου, τα κάτωθι ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα:  «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (δ […]
 • Δύο συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα στην Κορινθία 16 Μαΐου, 2021
  Συνελήφθησαν, χθες (15.5.2021) το πρωί, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, δύο (2) αλλοδαποί, ηλικίας  42 και 26 ετών, αντίστοιχα, γιατί κατείχαν -240- πακέτα λαθραίων τσιγάρων και ποσότητα λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους -950- γραμμαρίων, των -19- συσκευασιών, τα οποία κατ […]
 • Πάνω από 60.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών 16 Μαΐου, 2021
  Σε 60.467 ανήλθαν τα οχήματα που εξήλθαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, των εθνικών οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, το τελευταίο 24ωρο (από τις 06:00 του Σαββάτου 15 Μαϊου έως την ίδια ώρα σήμερα το πρωί), σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Ειδικότερα, από την Ελευσίνα, πέρασαν 33.600 οχήματα και από τις Αφίδνες 26.867. […]
 • Προσωρινές συντάξεις: Ξεκινούν οι πληρωμές 16 Μαΐου, 2021
  Ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χορήγησης προσωρινής σύνταξης σε όλους τους ασφαλισμένους που κατέθεσαν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση. Η καταβολή της προσωρινής σύνταξης αφορά όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως Ταμείου και χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος εκ μέρους του δικαιούχου. Το μέτρο αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ένα μίνιμου […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

COVID19/SARS-CoV-2 ecorap SRF ΚΑΣΑ/ RDF ΚΑΠΑ Αγωνιστικη Συνεργασια Πελοποννησου Αδεσποτα Αναβαλος Ανακυκλωση Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Αφαλάτωση Αφαλατωση Χωνια Βαρουφακης Βασιλης Λαδας Βερβεροντα Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιαννης Γεωργοπουλος Γιορτες ελιας ΔΕΗ Δασος Κορακιας Δεκα τρεις ΧΑΔΑ τριτης γενιας Δελτια τυπου Δημητρης Σφυρης Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Διαφανεια στην υποθεση ΔΕΣΦΑΚ (Σφαγεια Κρανιδιου) Διαφανεια στο Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Διαφανεια στο σκανδαλο του Δεματοποιητη Διδυμα Δρομοι πεζοδρομια ΕΤΑΔ-ΤΑΙΠΕΔ Ηλεκτροφωτισμος Καραβασιλη Καταφυκι Κεντρο Υγειας Κρανιδιου Κοιλαδα Κυκλοφοριακο Μαρινα Πορτο Χελιου Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Ναυπλιο Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Ποσιμο νερο Πρασινο Σημειο Προεκλογικα Προγραμματα 2019 Προσφυγες Μεταναστες Προσφυγες στην Ερμιονιδα-η εποχή του Γαλαξια ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα ΤΕΡΝΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Τατουλης Τζεμι Τσαμαδος Γιαννης Τσιρωνης Φωτιες ΧΑΔΑ Δισκουριων ΧΑΔΑ Νο3 Καμπου Κρανιδιου ΧΑΔΑ Νο 4 Μυλων Κρανιδιου Χριστουγεννα Χρυση Αυγη Ωρα της γης αεροδρομιο αποκατασταση ΧΑΔΑ εκδηλωση ΠΑΠΟΕΡ/CISD Δεματοποιητη επιδομα ανεργιας καυση απορριμματων κοκκιναρι κομποστοποιηση φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χουντα