You are currently browsing the category archive for the ‘Υγροτοποι’ category.

Υγροτοπος Ναυπλιου

image-ee4d68b0d7636b2eb70fac3f02b33ebfe1496b18120aaa3fa6cc68bb1ea248a0-V

image-fac0c92c44235c3f55f5c99144f43df535cdfd956a6c51b3bbfbb2cfc90f6344-V

KATHARISMOS VIOTOPOY n KIOY 2010Afissa

https://alliprotasi.wordpress.com/2016/02/09/viotopos-2/

Πως προστατεύει ο δήμος Ναυπλιέων τον Υγροβιότοπο;

002α

9-2-2016

Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή μεταξύ του κτηρίου της Περιφερειακής Διοίκησης Αργολίδας και του ρέματος Ραμαντάνι, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Ν. Κίο, έχει χαρακτηριστεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ναυπλίου ως περιοχή προστασίας, καθώς αποτελεί τμήμα του θεσμοθετημένου υγροβιότοπου του παραλιακού μετώπου Ναυπλίου – Ν. Κίου.

Ποια όμως είναι η διαχείρισή της από τη δημοτική αρχή;

Μπουλντόζα και γκρέιτερ για τον καθαρισμό.

013α

Ο «καθαρισμός» και εντός ΖΟΕ σε περιοχή προστασίας

Σκουπίδια στην περιοχή υπάρχουν. Ο καθαρισμός όμως σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή όταν γίνεται με μηχανικά μέσα είναι καταστροφικός. Αυτός είναι βασικός απαγορευτικός κανόνας στην αντιμετώπιση ενός υγροβιότοπου. Η καταστροφή δεν ολοκληρώθηκε κατόπιν της παρέμβασης πολιτών .

Και δεν έφθασε μόνο αυτό. Την επόμενη ημέρα 9-2-2016 προχώρησε στον «καθαρισμό» – καταστροφή και στην περιοχή, όπου έχουν θεσμοθετηθεί οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η χαμηλή αυτή βλάστηση και τα καλάμια είναι η ιδιαίτερη χλωρίδα, σημαντική για την περιοχή, που χαρακτηρίζει τον υγροβιότοπο.

Ας σκεφτούμε ότι αν θέλουμε να αναδείξουμε όλες τις πλευρές μιας πόλης, θα πρέπει να αναδείξουμε και τις ιδιαιτερότητές της, μεταξύ αυτών και όσες έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Η ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού υγροβιότοπου (ο σημαντικότερος μαζί με τον Μουστό στην Ανατολική Πελοπόννησο) δίπλα σε μια πόλη θα πρέπει να θεωρείται ευλογία και όχι ευκαιρία καταστροφής.

Η δημοτική αρχή πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι όλα μπάζα.

007a

Αϊτή η χαμηλή βλάστηση και οι καλαμιώνες είναι τα σημαντικά στοιχεία του υγροβιότοπου

Υγρότοποι

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της «Σύμβασης για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματος Υδρόβιων Πουλιών», η οποία είναι γνωστή ως «Σύμβαση Ramsar» από το όνομα της περσικής πόλης στην οποία υπογράφηκε (1971), ως υγρότοποι θεωρούνται «… φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις περιοχές ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλυζόμενες με νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό το βάθος του οποίου κατά την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Στους υγρότοπους μπορούν να περιλαμβάνονται και οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν με υγρότοπους ή με νησιά ή με θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες από έξι μέτρα κατά την αμπώτιδα.«.

Τύποι υγρότοπων

Οι φυσικοί υγρότοποι μπορεί να είναι παράκτιοι ή εσωτερικοί. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ρηχά θαλασσινά νερά, τα δέλτα και οι εκβολές των ποταμών, τα αλμυρά έλη, οι κλειστές ή ανοιχτές λιμνοθάλασσες, οι παράκτιοι θαμνώνες με υγροτοπικά φυτά κ.ά. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους ποταμούς και τα ρυάκια, τις λίμνες, τα έλη, τα υγρά λιβάδια, τους καλαμώνες καθώς και τα παραλίμνια ή παραποτάμια δάση και θαμνώνες.

Υπάρχουν επίσης και τεχνητοί ή ημιτεχνητοί υγρότοποι που δημιουργούνται για διάφορους σκοπούς π.χ. παραγωγή αλατιού, υδατοκαλλιέργειες, αποθήκευση νερού για ύδρευση, άρδευση, υδροηλεκτρική ενέργεια, αναψυχή κ.ά.

Λειτουργίες των υγρότοπων

Με τον όρο λειτουργίες εννοούμε τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν σε έναν υγρότοπο. Όλοι οι υγρότοποι δεν επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες ή τις επιτελούν διαφορετικά, διότι κάθε υγρότοπος έχει διαφορετικά γνωρίσματα και αποτελεί μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση.
Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων: λειτουργία που αφορά περισσότερο στη λεκάνη απορροής του υγρότοπου.
Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων: Οι υγρότοποι αποθηκεύουν το νερό της πλημμύρας και το αποδίδουν βαθμιαία μετά το τέλος της με αποτέλεσμα τη μείωση της πλημμυρικής αιχμής.
Παγίδευση ιζημάτων: Τα υλικά που παρασύρει το νερό της βροχής από τη λεκάνη απορροής αποτίθενται και κατακρατούνται στον υγρότοπο.
Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα: Οι υδάτινες μάζες απορροφούν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας: Η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού καθιστά τους υγρότοπους, ως έναν βαθμό, ρυθμιστές της θερμοκρασίας των παρόχθιων περιοχών.
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων: Η υγροτοπική βλάστηση παρέχει στους ετερότροφους οργανισμούς τροφή και χώρους για καταφύγιο, φώλιασμα και αναπαραγωγή.

Υγρότοποι και βλάστηση

Οι φυτικοί οργανισμοί των υγρότοπων ποικίλουν πάρα πολύ ως προς το μέγεθος, το βιολογικό κύκλο και τις προσαρμογές που αναπτύσσουν για ανάπτυξη στο υγροτοπικό περιβάλλον. Στον ίδιο υγρότοπο συμβιώνουν πολλά διαφορετικά είδη φυτών π.χ. μόνιμα βυθισμένα, επιπλέοντα, βρύα, φυλλοβόλα δέντρα κ.ά. Η σημαντική βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει τα υγροτοπικά φυτά, και άρα το σημαντικό γονιδιακό απόθεμα που διαθέτουν, τα καθιστά αξιόλογο φυσικό πόρο.

Υγρότοποι και άγρια πανίδα

Σημαντική είναι η αξία των υγρότοπων ως αποθεμάτων άγριας πανίδας. Η διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας, που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την προστασία της άγριας πανίδας, αναγνωρίζεται διεθνώς (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων: IUCN, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση: WWF – World Wild Life Foundation, Σύμβαση Ramsar).

Μεγάλο μέρος της άγριας πανίδας της Ευρώπης απειλείται. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σε πολλές χώρες, ενώ σε μερικές έχει αρχίσει να βελτιώνεται.Η άγρια πανίδα των υγρότοπων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και η επιβίωση του κάθε είδους εξαρτάται από ένα ιδιαίτερο ενδιαίτημα. Η προστασία των σύγχρονων υγρότοπων δεν αρκεί. Απαιτείται παράλληλα η αναδημιουργία κατεστραμμένων υγρότοπων και πιθανόν ο τεχνητός σχηματισμός νέων.

Αξίες των υγρότοπων για τον άνθρωπο

Βιολογική: Σχετίζεται κυρίως με τη βιολογική ποικιλότητα των υγρότοπων.
Υδρευτική: Η αξία των υγρότοπων για πόσιμο νερό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της εξάντλησης ή και αλάτωσης των υπόγειων νερών.
Αρδευτική: Είναι γνωστή η ανάγκη άρδευσης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ποσοτικά και καλύτερης ποιοτικά απόδοσης των καλλιεργειών.
Αλιευτική: Πολλοί υγρότοποι, κυρίως οι υφάλμυρες λιμνοθάλασσες και οι λίμνες γλυκού νερού, έχουν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγή αλιευμάτων, δηλαδή επάρκεια χώρων αναπαραγωγής, προστατευόμενους χώρους για διαχείμαση, υψηλή πρωτογενή παραγωγή κ.ά.
Κτηνοτροφική: Πολλές παρόχθιες υγροτοπικές εκτάσεις περιέχουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη και μεγαλύτερη περίοδο βλάστησης.
Αντιπλημμυρική: Οι υγρότοποι προσφέρουν προστασία σε καλλιεργούμενα φυτά και οικισμούς από πλημμύρες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από ποταμούς και χειμάρρους ή και από τη θάλασσα (μεγάλα κύματα, πλημμυρίδες).
Βελτιωτική της ποιότητας του νερού: Οι υγρότοποι μπορούν όχι μόνο να παγιδεύουν φερτά υλικά και ρύπους, αλλά και να απαλλάσσουν μερικώς το νερό από ανεπιθύμητες ουσίες.
Αναψυχής: Οι υγρότοποι προσφέρουν θαυμάσιες ευκαιρίες αναψυχής (π.χ. απόλαυση τοπίου, φωτογράφιση, παρατήρηση πουλιών και φυτών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλήματα κ.ά.).
Πολιτιστική: Η πολιτιστική αξία ενός υγρότοπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη μυθολογία, ιστορία και λαογραφία. Σε μερικούς υγρότοπους υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία και παραδοσιακοί οικισμοί.
Κλιματική: Οι ζημιές σε καλλιεργούμενα φυτά από καύσωνες και παγετούς είναι λιγότερο έντονες όταν αυτά καλλιεργούνται κοντά σε υγρότοπο.
Επιστημονική και εκπαιδευτική: Η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και οι ποικίλες χρήσεις καθιστούν τους υγρότοπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για έρευνα και εκπαίδευση.
Άλλες αξίες που μπορεί κανείς να αναφέρει είναι η αντιδιαβρωτική, η υδροηλεκτρική, η αμμοληπτική, η αλατοληπτική και η θηραματική.

Η αποκατάσταση ενός υγρότοπου είναι δύσκολη. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι πρόληψης της καταστροφής του όπως η εφαρμογή αυστηρών κανονισμών για το κυνήγι, κατάλληλα επιλεγμένων μεθόδων γεωργίας και κτηνοτροφίας στην περιοχή, δημιουργία ειδικών χώρων εναπόθεσης των απορριμμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ά.

Η Ελλάδα θεωρείται χώρα πλούσια σε υγρότοπους διάφορων τύπων από τους οποίους τα δέλτα των ποταμών, οι λιμνοθάλασσες και τα έλη είναι τα πολυτιμότερα από άποψη πλούτου και ποικιλότητας φυτικών και ζωικών ειδών. Η απογραφή των υγρότοπων της χώρας μας, που έγινε το 1993 από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων με τη συνεργασία του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, αποκάλυψε ότι υπάρχουν 378 υγρότοποι διεσπαρμένοι σε όλη τη χώρα, συνολικής έκτασης 2 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Με ξερετε .Δεν μου αρεσουν οι «ημερες» Το εχω γραψει πολλες φορες. Περιμενω να περασουν και μετα κανω αναρτηση με το θεμα τους.Αλλιως ενας κουκος -μερα δεν φερνει την Ανοιξη. Θυμαται κανεις εκεινα τα μακρυνα χρονια τις μερες που καναμε οικονομια για μια ωρα στο ηλεκτρικο ρευμα για να σωσουμε τον πλανητη; Ωρα της γης το λεγανε .Συμμετειχε και ο Δημος Κρανιδιου και οταν προσπαθησα να δειξω το ματαιο του πραγματος  δεχθηκα και γραπτη επιθεση απο τοτε στελεχος της πλειοψηφουσας παραταξης  (στελεχος που δεν το βλεπω πλεον εδω και χρονια στα κοινα ουτε στην παραταξη). Φιεστες χωρις νοημα .Ειναι η μερα υγροτοπων μια απο αυτες;

Ισως οχι.Κανενας δεν ενδιαφερθηκε να την παρουσιασει στην Ερμιονιδα που δεχεται ΤΑΙΠΕΔικη επιθεση σε ολα τα μετωπα.Μικρα και μεγαλα. Αλλα δεν ειναι μονο το ΤΑΙΠΕΔ και τα ξενα συμφεροντα.Επιθεση δεχονται οι υγροτοποι και απο μικροτερα συμφεροντα. Και οσον αφορα το Ελος της Κοιλαδας μετα απο παρεμβασεις της Παρεμβασης κατι εγινε και σταματησε η «αξιοποιηση». Και μαλιστα με καθαρισμους του μερους που ακολουθησαν (και με τη συμμετοχη του Δημου )φανηκε πως η τοπικη κοινωνια θα προστατευσει τον υγροτοπο.

Πραγμα που δεν γινεται στα Φλαμπουρα.Μπαζα φωτιες περιφραξεις σπιτια ολο και μικραινει ο υγροτοπος που καποτε ηταν κοινοτικη περιουσια , βαλτος και μετα απεκτησε ονομα εγινε του Γεωργοπουλου.Λες και καποιος μπορει να ειναι ιδοκτητης ενος ποταμου ενος βαλτου της θαλασσας και των ορμων (οπως εκεινος που εγινε της Μαριανας στο Θυνι) Ποσο μικρη ειναι η ζωη και ποσο μεγαλη η ματαιοδοξια. Εμεις ανοικουμε στη γη και οχι το αντιθετο.

Ομως πραγματι η μεγαλη απειλη ειναι το μεγαλο κεφαλαιο. Γιατι καταστρεφει γρηγορα και ριζικα το τοπιο δηθεν δινοντας χρηματικη εμπορευματικη αξια στη φυση στην πραγματικοτητα αρμεγοντας για λιγο οτι μπορει και αφηνοντας συντομα συντριμια  οπως το ξενοδοχειο Σαλαντι.

Να πουμε λοιπον πως εκτος απο την λιμνοθαλασσα της Βερβεροντα που ειναι ο πρωτος στοχος

Ververonda

ειναι η λιμνοθαλασσα της Θερμησιας ο επομενος.

9

Αλλα και οι υγροτοποι πιο περα στο Μετοχι προς Τροιζινια

1 Mαη 2015 Metoxi 3

και τα Ποτοκια πιο δω στην Κουβερτα

4

Το Σαλαντι με τον μικρο του βαλτο πανω απο τον οποιο σχεδιαζουν τουριστικη μοναδα (καλυτερη η τυχεροτερη φανταζομαι απο το ερειπιο στο βαθος)

13 Aprili 2015Υγροτοπος Σαλαντι

Ο καταλογος ειναι ανοιχτος.Μην ξεχνατε πως η ΔΕΠΟΣ στο Πορτο Χελι δεν ηταν στα προς εκποιηση δημοσια κτηματα αλλα μπηκε ξαφνικα και φαστ τρακ μεχρι τον Απριλη.Κατι ακομα.Ολοι οι Δημοι οδηγουνται μαθηματικα σε χρεοκοπια.Που σημαινει πως αργα η γρηγορα και δημοτικη περιουσια (που προερχεται και απο δωρεες ) και μαλιστα υποβαθμισμενη σαν αυτη στους Μυλους Κρανιδιου (νεο ΧΑΔΑ νο 4) συντομα θα περασουν για ιδιωτικη αξιοποιηση.Μην ξεχναμε πως η ΔΕΠΟΣ σκουπιδιοτοπος αλλα και καταυλισμος φτωχων ανθρωπων αφεθηκε να υποβαθμιστει για χρονια ετσι που η ιδιωτικη πρωτοβουλια να φανταζει σαν η μονη σωτηρια για τους κατοικους. Το ιδιο  που εγινε με την δεματοποιηση χιλιαδων τονων συμμεικτων απορριμματων που εγιναν θηλια στον λαιμο μας και εδειξαν την καυση /ολοκληρωμενη διαχειριση σαν μονη διεξοδο.

Θελω να πω πως το κρατος η τουλαχιστον τα πολυ ψηλα κλιμακια του σχεδιαζουν μακροχρονα τις επιλογες τους ενω οι πολιτες τρεχουμε παντα απο πισω με πολυ παθος και συναισθημα αλλα μικρη οργανωση (δεν ειμαστε επαγγελματιες ουτε βγαζουμε λεφτα το αντιθετο)να μαζεψουμε συμβιβαζομενοι συνηθως απο τις αρχικες μας διεκδικησεις οτι ειναι δυνατον.Το μη χειρον. Ετσι ομως μπαινουμε στην δικη τους λογικη για να μην πω οτι γινομαστε μεσα απο προκαθορισμενες διαβουλευσεις το δημοκρατικο αλλοθι τους.

ΤΑΙΠΕΔ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

ABK 123, 199 και200

Στοιχεία ΤΑΙΠΕΔ

(για τα αναρτημένα στοιχεία της συγκεκριμένης περιουσίας στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ πατήστε εδώ)

Κωδ. ΤΑΙΠΕΔ: ABK 123, 199 και200
Κατηγορία Περιουσίας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ
Έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ: Ναι
Ονομασία: LANDPLOT IN ERMIONI AREA, ARGOLIDA
Τοποθεσία: Samparisa or Pigadia area, Municipality of Ermioni, Argolida
Έκταση αγροτεμαχίου (m2): 164432.34
Έκταση κτίσματος (m2):
Τύπος περιουσίας: Χωράφι
Περιορισμοί: Περιβαλλοντικοί
Ενδεικτική μέθοδος αξιοποίησης: Ξενοδοχείο, Οικισμοί διακοπών
Σχόλια:

Περιβάλλον

(Τα παρακάτω στοιχεία έχουν προκύψει με βάση την ψηφιοποίηση της τοποθεσίας της περιουσίας που παραθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στην ιστοσελίδα του)

Απόσταση απο την ακτογραμμή (m): 111
Κατηγορία κάλυψης γης Corine (CLC2000): Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης
Απόσταση περιοχής NATURA απο το σημείο της ιδιοκτησίας(m): 47429
Κωδικός(οί) περιοχής NATURA των σημείων ιδιοκτησίας εντός NATURA (Απόσταση=0m):

Αρμόδιες Αρχές

Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Νομαρχιακή ενότητα: Αργολίδας
Δήμος: Ερμιονίδας
Δασαρχείο: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Δ. τηλ.: 2752 0 282262752 0 28226

phgadia_Page_01

Δεν τα καταφεραν τελικα να το πουλησουν και πηγαν στις 31 Οκτωβριου

ABK 191

Στοιχεία ΤΑΙΠΕΔ

(για τα αναρτημένα στοιχεία της συγκεκριμένης περιουσίας στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ πατήστε εδώ)

Κωδ. ΤΑΙΠΕΔ: ABK 191
Κατηγορία Περιουσίας: ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ: Όχι
Ονομασία: LANDPLOT IN THERMISSIA, ARGOLIDA
Τοποθεσία: Thermissia, Municipality of Ermionida, Argolida, Peloponnese
Έκταση αγροτεμαχίου (m2): 25495
Έκταση κτίσματος (m2): 650
Τύπος περιουσίας: Άλλο: Land Plot
Περιορισμοί: Περιβαλλοντικοί
Ενδεικτική μέθοδος αξιοποίησης: Άλλο: Aquaculture
Σχόλια:

Περιβάλλον

(Τα παρακάτω στοιχεία έχουν προκύψει με βάση την ψηφιοποίηση της τοποθεσίας της περιουσίας που παραθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στην ιστοσελίδα του)

Απόσταση απο την ακτογραμμή (m): 55
Κατηγορία κάλυψης γης Corine (CLC2000): Σκληροφυλλική βλάστηση
Απόσταση περιοχής NATURA απο το σημείο της ιδιοκτησίας(m): 42660
Κωδικός(οί) περιοχής NATURA των σημείων ιδιοκτησίας εντός NATURA (Απόσταση=0m):

Αρμόδιες Αρχές

Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Νομαρχιακή ενότητα: Αργολίδας
Δήμος: Ερμιονίδας
Δασαρχείο: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Δ. τηλ.: 2752 0 282262752 0 28226

properties-lot-a-el.pdfthermisia_Page_112

ABK 152

Στοιχεία ΤΑΙΠΕΔ

(για τα αναρτημένα στοιχεία της συγκεκριμένης περιουσίας στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ πατήστε εδώ)

Κωδ. ΤΑΙΠΕΔ: ABK 152
Κατηγορία Περιουσίας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ
Έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ: Όχι
Ονομασία: LANDPLOT IN ARGOLIDA
Τοποθεσία: Salanti, Didyma area, Municipality of Hermioni, Argolida
Έκταση αγροτεμαχίου (m2): 38300
Έκταση κτίσματος (m2):
Τύπος περιουσίας: Άλλο: Land Plot
Περιορισμοί:
Ενδεικτική μέθοδος αξιοποίησης: Οικισμοί διακοπών, Ξενοδοχείο
Σχόλια: Adjacent to the abandoned hotel a€?Salantia€

Περιβάλλον

(Τα παρακάτω στοιχεία έχουν προκύψει με βάση την ψηφιοποίηση της τοποθεσίας της περιουσίας που παραθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στην ιστοσελίδα του)

Απόσταση απο την ακτογραμμή (m): 126
Κατηγορία κάλυψης γης Corine (CLC2000): Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης
Απόσταση περιοχής NATURA απο το σημείο της ιδιοκτησίας(m): 29181
Κωδικός(οί) περιοχής NATURA των σημείων ιδιοκτησίας εντός NATURA (Απόσταση=0m):

Αρμόδιες Αρχές

Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Νομαρχιακή ενότητα: Αργολίδας
Δήμος: Ερμιονίδας
Δασαρχείο: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Δ. τηλ.: 2752 0 282262752 0 28226

properties-lot-c-el.pdfsaladi_Page_005

http://www.hradf.com/sites/default/files/attachments/properties-lot-b-el.pdf#page=3

properties-lot-b-el.pdfag anargyroi_Page_03

ABK 190

Στοιχεία ΤΑΙΠΕΔ

(για τα αναρτημένα στοιχεία της συγκεκριμένης περιουσίας στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ πατήστε εδώ)

Κωδ. ΤΑΙΠΕΔ: ABK 190
Κατηγορία Περιουσίας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ
Έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ: Όχι
Ονομασία: LANDPLOT IN AGIOI ANARGYROI AREA, ARGOLIDA
Τοποθεσία: Agioi Anargyroi area, Municipality of Ermioni, Argolida, Peloponnese
Έκταση αγροτεμαχίου (m2): 135653
Έκταση κτίσματος (m2):
Τύπος περιουσίας: Χωράφι
Περιορισμοί:
Ενδεικτική μέθοδος αξιοποίησης: Οικισμοί διακοπών
Σχόλια:

Περιβάλλον

(Τα παρακάτω στοιχεία έχουν προκύψει με βάση την ψηφιοποίηση της τοποθεσίας της περιουσίας που παραθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στην ιστοσελίδα του)

Απόσταση απο την ακτογραμμή (m): 272
Κατηγορία κάλυψης γης Corine (CLC2000): Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης
Απόσταση περιοχής NATURA απο το σημείο της ιδιοκτησίας(m): 33986
Κωδικός(οί) περιοχής NATURA των σημείων ιδιοκτησίας εντός NATURA (Απόσταση=0m):

Αρμόδιες Αρχές

Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Νομαρχιακή ενότητα: Αργολίδας
Δήμος: Ερμιονίδας
Δασαρχείο: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Δ. τηλ.: 2752 0 282262752 0 28226

Ολα τα σφαζω ολα τα μαχαιρωνω. Πως λοιπον να μπει ο Δημος μπροστα και να γιορτασει την μερα των υγροτοπων σε μια επαρχια με τοσους υγροτοπους; Την μερα των ΤΑΙΠΕΔ πρεπει να γιορτασουμε.

Στην αρενα θανατου της αναπτυξης, του κερδους των επενδυτων, των θεσεων εργασιας, ας φωναξουμε ανθρωποι ζωα και πουλια στο ξενο και ντοπιο κεφαλαιο

Χαιρε  Καισσαρα .Οι μελλοθανατοι σε χαιρετουν

943585

Υγροτοπος στα Φλαμπουρα.Δειτε φωτογραφιες απο τα τελευταια 6 χρονια . cebacf81ceb1cebdceb9ceb4ceb9-ceb1cebbceb7ceb8ceb5ceb9ceb5cf82Διαβαστε την μαρτυρια του Βασιλη Λαδα για τον βαλτο και πως χαθηκαν 245 κοινοτικα στρεμματα και περασαν στα χερια ιδιωτη μεσα στο βιβλιο του «Το Κρανιδι και οι αληθειες του».(απ ολη την Ελλαδα ζητανε τα βιβλια του Βασιλη που διατιθενται δωρεαν)

 

Η φυση αντιστεκεται.Με νυχια και με δοντια.Στις μπουλντοζες, τα μπαζα, τις φωτιες.

Πρωτα ερχονται οι πασαλοι.Περιμενουν λιγο να δουν τι γινεται.Μετα ακολουθουν τα υπολοιπα. Η περιφραξη του βαλτου. Ο θανατος.

5

Κι ομως η φυση αντιστεκεται σε καθε βροχη. Μονη της. Κανενας μας η σχεδον κανενας δεν νοιαζεται.Δεν ειμαστε πια κομματι της θαρουμε.Ειμαστε κυριοι και κατακτητες.Εκμεταλευτες. Θα πληρωσουν οι επομενες γενιες  τον λογαριασμο. Και θα αναρωτιωνται. Γιατι; Μα για τα λεφτα. Για τα λεφτα. Για τα λεφτα που ειναι κουρελοχαρτα και ομως ολοι τα προσκυνουν ολοι ακομα τα ποθουν.Τοσο απλα!

123

4

 

 

Μια ζωη μου τη δινουν οι μερες αφιερωματα.Περισσοτερο ειναι εκει να μας θυμιζουν πως ειναι η εξαιρεση πως η καθημερινοτητα ειναι διαφορετικη.Η μερα της γυναικας, η μερα των φτωχων…. Το θεμα δεν ειναι τα Χριστουγεννα να δωσουμε ενα πιατο φαι στους φτωχους.Αυτο το κανουμε για μας οχι για εκεινους.Το θεμα ειναι να μην υπαρχει φτωχια.Μονο οσοι πιστευουν πως η φτωχια και ο πλουτος  ειναι φυσικα φαινομενα μονο αυτοι μπορουν να ειναι φιλανθρωποι.Και μπορουν να ειναι φιλανθρωποι γιατι εχουν λεφτα.Εμεις οι υπολοιποι, που ειμαστε φτωχοι, ειμαστε αλληλεγγγυοι καθε λεπτο της ζωης μας , οχι φιλ ανθρωποι.Ειμαστε απλα ανθρωποι.

Διαβασα σε γειτονικο ιστολογιο ενα αρθρο του Παναγιωτη Γουτου.Προσυπογραφω καθε λεξη.Με αγγιξε παρα πολυ με εξεφρασε. Και μου εδωσε ελπιδα. Δεν ειμαι μονος μου στις αγωνιες και τις ελπιδες δεν ειμαι διαβαταρικο πουλι σαν αυτο στην επικεφαλιδα.Ειναι και αλλοι που σκεπτονται οπως εγω.Θα μπορεσουμε να βρουμε λυση.Να γινουμε πολλοι να πεταξουμε μαζι πανω απο το αγκαθωτο συρματοπλεγμα

5

Χτες πηγαμε στην λιμνοθαλασα της Θερμησιας.Αυτη που εχουν βαλει στο ματι οι ΤΑΙΠΕΔες.Κατω απο το  καστρο της Ωριας.Η ψυχη γαληνεψε.Το μυαλο γυρισε στην Ελλαδα που μεγαλωσα.Αυτη πριν την αναπτυξουν.Εκεινη στην Αγ Αννα στη Ναξο την ατελειωτη παραλια που καναμε διακοπες με σλιπιγκ μπαγκ και καρπουζι την δεκαετια του 80. Οταν η Σαντορινη ηταν αγονη γραμμη και στην  Οια σφυριζε ο ανεμος στα χαλασματα και τα υποσκαφα.Η Ελλαδα Ερωτας .Και μετα χαος.

Βλεπει ο αλλος αυτη τη παραλια

4

Και ονειρευεται ομπρελες να βγαλει ο ιδιωτης και ο Δημος.Να φτιαξουμε και ενα δρομο εκει που τελειωνει η αμμος ,απο πανω πολλα μαγαζια καφετεριες και γκρικ ταβερνα να πουλανε μουζακα και κορντον μπλε, κοτοπουλο σουβλακι και νουντλς γιατι αυτα θελουν «οι ξενοι».Να φτιαξουμε και ενα ξενοδοχειο στο αλατοβουνι με θεα την λιμνοθαλασσα  ολινκλουσιβ με βραχιολακι να ειναι συμφερον να μας φερνουν πακετα τα πρακτορεια.

Να εχει πολλα φωτα και πισινα και ντισκο οσο για τα πουλια οι κυκνοι και οι ερωδιοι δεν τρωγονται.Να φυγουν απο δω μας χαλανε την κονομα.

Λεω και γω να πιασουμε το καστρο απο πανω αυτο που φτιαξαν οι Βυζαντινοι για να φυλανε την αλυκη και μετα ηρθαν οι επομενοι.

9

Να πεταμε βελη στους τουριστες να φυγουν.Οχι μωρε μου λεει ο αναπτυξιολαγνος .Να αναστηλωσουμε το καστρο να το φωτισουμε τα βραδυα να γινει επισκεψιμο τις μερες με εισητηριο να τα κονομησουμε και εκει.Παει το χασαμε το παιχνιδι λεω εγω.Μας εχουν κυκλωσει απο παντου.Τιποτα δεν θ αφησουν τουτοι εδω για τους επομενους και τα πουλια.Τιποτα ομορφο.Ολα λεφτα θα τα κανουν κι ασχημια .

Λεω να τους πω πως υπαρχουν ανθρωποι που αναζητουν την ομορφια.Την φυση.Την γαληνη.

6

Αυτοι ηταν οι πρωτοι επισκεπτες της χωρας μας αυτοι την διαφημισαν στους αλλους τους πολλους.Τους ειπαν ειναι μια ομορφη χωρα με καλους και φιλοξενους ανθρωπους.Τωρα τι να πουν; Μας γυρισαν την πλατη πικραμενοι που σπασαμε το πανεμορφο στολιδι που κληρονομησαμε.

Οχι αλλα τραπεζοκαθισματα ξαπλωστρες και ομπρελες .Ξενοδοχεια, αεροδρομια, λιμανια, εστιατορια, δρομους, μαγαζια.Οχι αλλη αναπτυξη.Να κρατησουμε τα λιγα ανεπαφα που εχουμε.Σαν κορη οφθαλμου. Δεν ειναι πολλα.

Ειναι η περιουσια μας .

Η αποθηκη του αλατιου της αλυκης Θερμησιας κτηριο του τελους του 19 αιωνα.

10

Σημερα εισαγουμε αλατι απο τα Ιμαλαια  και η αποθηκη ειναι σταυλος για τα τρια αλογα

15

16

17

Η μπουκα και η λιμνοθαλασσα

7

1213

 

1 Mαη 2015 Metoxi 4

Στοχοποιημενη απο το ΤΑΙΠΕΔ η περιοχη απεναντι απο την Υδρα με τους τρεις υγροτοπους

Τρεις λιμνοθαλασσες

Πρωτα απο ολα βλεποντας απο αριστερα τον χαρτη

 

Πολυ ωραιες φωτογραφιες της κ Λουμουσιωτη ΕΔΩ

ββ

Μετα η Σαμπαριζα μεχρι το 1928  σημερα Πηγαδια Προτεινόμενη Αξιοποίηση Ανάπτυξη ξενοδοχειακού συμπλέγματος/θέρετρου υψηλού επιπέδου

 fprosfora_Page_xxxxx
fprosfora_Page_01

04/07/2014

Ερώτηση προς τους υπουργούς ΠΕΚΑ, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Σκανδαλώδης η αδιαφορία για τη Δημόσια Περιουσία στο “ΜΕΤΟΧΙ” Θερμησίας Αργολίδας», κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλας σχετικά με έκταση 32.148 στρεμμάτων στη Θερμησία που διεκδικεί ο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, στα οποία περιλαμβάνονται και 3.620 στρέμματα που για δεκαετίες καλλιεργούνται από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Πανεμορφο τοπιο υπεροχες παραλιες ταβερνακια πανω στο κυμα μια Ελλαδα που την εχουμε χασει.

1 Mαη 2015 Phgadia 2

Η ΣΥΡΑΝΕΛ κυβερνηση μας στα πλαισια του νεο μνημονιακου ρεαλισμου εξεταζει την πωληση υγροτοπων σε οφελος και  των ασφαλιστικων ταμειων οπως ακουμε.

1 Mαη 2015 Metoxi

Τα αποθεματικα των οποιων ληστευονται δεκαετιες τωρα και κουρευτηκαν στο μισο με το PSI. Δηλαδη κουρεψαμε το χρεος μειωνοντας τις συνταξεις.

Ετσι ερχεται η σειρα των μεταναστευτικων πουλιων να πληρωσουν το μεριδιο που τους αναλογει. Η σειρα της ομορφιας και της γαληνης.

1 Mαη 2015 Metoxi 2

Στο ιστολογιο Ακτη Πελοποννησου θα βρειτε φωτογραφιες

Εικόνα 039

Να φτιαξουμε νεα τσιμεντενια μεγαθηρια που μετα τα εγκαινια τους στα διεθνη χρηματιστηρια θα ερθουν να συνοδευσουν σαν σκιες φαραωνικων σχεδιασμων τα λεηλατημενα κουφαρια του Σαλαντι και του Βερβεροντα. Η των γειτονικων μοναδων στην Θερμησια οπως το Υδρα Μπητς Μπαρτσελο η το αλλο κλειστο το Πορτο Υδρα του εφοπλιστη κ Ρεστη.

Να γεμισουμε αυτες τις παραλιες ομπρελες και ξαπλωστρες για να εχουν οι ιδιωτες κερδη και οι Δημοι ανταποδοτικα.Λες και πληθη κοσμου περιμενει στην σειρα με το αντιτιμο στο χερι να ξαπλωσει κατω απο την ομπρελα.

Ομως ακομα εχουμε λιγο χρονο. Κυβερνηση να μας σωσει εμας και την φυση δεν ξερω αν εχουμε.Αλλα  μην γκρινιαζω.Οποιος μιλα για αποαναπτυξη σημερα στην Ελλαδα θεωρειται περιεργος.Κατα τον λαο και η κυβερνηση του λοιπον.

1 Mαη 2015 Metoxi 3

My beautiful picture

Πριν την «αναπτυξη»

4flaboura 20154

Στην διαρκεια της «αναπτυξης»

Petrothalassa

Με στοχο να γεμισει εξοχικα ακατοικητα .Που δεν θα χτιστουν στην φωτογραφια αλλα εδω

DentroPragmatikothta

pragmatikothta2

Η αναρτηση αυτη ειναι προεκλογικη. Αναφερεται στα πολιτικα κομματα που στο προγραμμα τους ξεχνουν την φυση η την βλεπουν σαν εμπορευμα προς αξιοποιηση.Αριστερα και δεξια κομματα.  Και μαλιστα ειναι σε προεκλογικες περιοδους που οι μηχανισμοι του κρατους χαλαρωνουν για ψηφοθηρικους λογους  και τα συμφεροντα εξορμουν να δημιουργησουν τετελεσμενα.

Η πολιτικη Οικολογια λοιπον λεει πως η φυση ειναι ανεκτιμητη.Την δανειστηκαμε απο τα παιδια μας και την παραλαβαμε απο τους προγονους μας.Και πως εμεις οι ανθρωποι στην τοσο συντομη ζωη μας πρεπει να ξαναθυμηθουμε  πως ειμαστε ενας ακομα κρικος στην αλυσιδα της ζωης. Πως κοβοντας το κλαδι που καθομαστε κανοντας την φυση χρημα σκοτωνουμε οχι μονο την ποιοτητα αλλα και την αρμονια. Καθολου ψιλα γραμματα δεν ειναι ολα αυτα.

Εδω ειναι ενα μεγαλο ελος.Μερος του βαλτου (Γεωργοπουλου)που ξεκινουσε απο την Αρχαια Ακροπολη στην Μαγουλα στο Τζεμι

My beautiful picture

και κατεληγε στο πηγαδι λιγο πριν το Ξενοδοχειο Ακουαριους .Κομματια του δεν εχουν μπαζωθει τα τελευταια τριαντα χρονια που ζω εδω.

Εδω ειναι ακομα ενας ( προσφατα βιασμενος το 2010) βαλτος που αναγενναται καθε φορα που βρεχει.Παρ ολες τις ανθρωπινες προσπαθειες να νικησουν την φυση. Μετα τις προσφατες ενεργειες «εξημερωσης»  απο την πλουσια βλαστηση του.

My beautiful picture

Δεξια του δρομου

VALTOS

Ενας υγροτοπος. Ενας υδροβιοτοπος.

3 flaboura 20153

Μπαζωμενος χτισμενος ξεριζωμενος αξιοποιημενος ξανα και ξανα απο ερημα εδω και χρονια σπιτια.

Εδω καταληγουν τα νερα απο το Μεγαλοβουνι , το ΜαλιΜπαρδι τα Δισκουρια. Εδω οι ανθρωποι αποφασισαν πως το μερος ειναι ατομικη ιδιοκτησια προς «αξιοποιηση».

2flaboura 20151

Ο τοπος μου σημαινει η ιδιοκτησια μου. Καθε τι που εμποδιζει την ατομικη ιδοκτησια και αξιοποιηση οπως τα καλαμια η υδροβια βλαστηση τα μεταναστευτικα πουλια και τα βατραχια θεωρουνται αγριαδα προς εξαφανιση.

 

My beautiful picture

Ο δικος μας πολιτισμος δεν ειναι αγριος.Κοστολογειται αξιοποιειται και μετα βουλιαζει στην υφεση στα ερειπια στην ασχημια.Πανω απο αυτο το σημειο γυρω και διπλα υπαρχουν πηγαδια .Με γλυκο νερο. Λιγο η χωματερη των Δισκουριων λιγο τα μπαζωματα και τα χτισιματα πανω σε βουνα μπαζων εχουν κανει το μερος αφυσικο αφιλοξενο και …………εγκαταλειμενο. Η φωτο ειναι απο την δεκαετια του 1990

flaboura

 

 

My beautiful picture

Αποφαση του Δημοτικου Συμβουλιου μετα απο αιτημα της ΠΑΠΟΕΡ.Αντε και τον Βαλτο Γεωργοπουλου στο Τζεμι.Αντε και ολους τους υγροτοπους της Ερμιονιδας.

http://planetermionida.wordpress.com/2014/08/16/

Περισσοτερα για το ιστορικο του συγκεκριμενου υγροτοπου.

https://sikam.wordpress.com/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82/

 

__13_1~1

Παντα πισω απο τους τιτλους κρυβονται ανθρωποι.Καποτε περισσοτεροι καποτε λιγωτεροι.Στον καθαρισμο του υγροτοπου της Κοιλαδας (με δυο δρασεις ) που διοργανωσε η Κ.ΕΠ.Α.Π συμμετειχαν η ΠΑΠΟΕΡ (δυο μελη του ΔΣ και τρια τεσσερα μελη του σωματειου) και η φυσιολατρικη Ομαδα Ερμιονιδας (κ Δαμιανος Νακος) Με ελαχιστη εκπροσωπηση ειναι αληθεια αλλα με πολυ ορεξη και ενθουσιασμο των ελαχιστων μελων τους που ανταποκριθηκαν.Απο τον Δημο ηταν κοντα μας οπως παντα ο δραστηριος προεδρος της ΚΕΠΑΠ κ Γουζουσαης που φροντισε για το μικρο γευμα και το νερο των εθελοντων. Απουσιαζαν εκκλησια, σχολεια αλλοι κοινωνικοι και πολιτιστικοι φορεις της επαρχιας.Οπως παντα.Ειναι δυσκολα χρονια.

Καθαρισμοι παραλιων γινονται και απο τους οικιστικους συλλογους της περιοχης καθε χρονο.

Χαρακτηριστικο παραδειγμα η περιοχη της Παναγιτσας απο τον Συλλογο Γαληνη.

Ακομα ο τοτε Δημος Κρανιδιου (η καταγραφη καποιων δελτιων τυπου του σε ιστολογιο εχει γινει απο εμενα) την Ανοιξη του  2009  συμμετεχοντας στο προγραμμα «καθαριστε την Μεσογειο 2009″της οργανωσης Μεσογειος ΣΟΣ και αλλων φορεων Ο Δήμος Κρανιδίου θα πραγματοποιήσει εθελοντικό καθαρισμό στις παραλίες Βερβερόντα, Αγ. Δημητρίου Κοιλάδας, Λάζες, Λαμπαγιανά, Λεπίτσα και Σαλάντι, στα πλαίσια της πανελλαδικής εκστρατείας εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών .Τοτε ηταν η ΛΕΜΟΕΡ που συμμετειχε στον καθαρισμο Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 4.30 το απόγευμα η Λέσχη Μοτοσικλέτας Ερμιονίδας (ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ) δηλώνει δυναμικό παρόν στο κάλεσμα του Δήμου και καλεί όλα τα μέλη της να συμμετέχουν στον καθαρισμό της παραλίας Αγ. Δημητρίου Κοιλάδας).Αλλα και αλλοι φορεις σχολεια επιχειρησεις συλλογοι.Δυστυχως ουτε φωτογραφιες ουτε απολογισμος εκεινων των δρασεων υπαρχουν στο διαδικτυο.

 

 

 

http://dimermionidas.blogspot.gr/2013/11/helmepa.html

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013


ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ HELMEPA ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

 

 
 
Αναρτήθηκε απόστις4:23 π.μ.

Εντεκα μεγαλοι και δυο παιδια μαζεψαμε πλαστικο κυριως φυτεψαμε τρια αρμυρικια

fytema

και βρεθηκαμε την Κυριακη το πρωΐ στον υδροβιοτοπο της Κοιλαδας μετα απο καλεσμα φορεων και οργανωσεων υπο την αιγιδα του Δημου Ερμιονιδας.Παρων ο κ Γουζουασης απο πλευρας Δημου.

Μην αρχισω να καταγραφω απουσιες γιατι θα γεμισω μια σελιδα.Ο καθενας κανει οτι μπορει γιατι το γουσταρει και για κανενα αλλο λογο Αν η αγαπη για το περιβαλλον γινει υποχρεωση και καθηκον το χασαμε το νοημα.Ουτε μπορει κανεις να κατηγορησει τους αλλους γιατι δεν αγαπανε τα ιδια με αυτον. Ειπαμε αγαπη.

1

Εκεινο ομως που μπορουμε να κρινουμε περα απο την αγαπη ειναι οι υποψηφιοι των δημοτικων παραταξεων που σε λιγο θα μας ζητησουν την ψηφο μας (και) για να σωσουν το περιβαλλον.Ειναι ακομα οι 27 δημοτικοι συμβουλοι που δεν ανταποκριθηκαν στο καλεσμα του Δημου τους.Εδω μιλαμε για πολιτικη.Για ευθυνη.Οι υπολοιποι τοπικοι φορεις, σχολεια γονεις εκκλησια κανανε αυτο που νομιζουν σωστο στην κλιμακα των αξιων τους.Ελπιζω με τα χρονια αυτη η κλιμακα να αλλαξει.

santorinh 240

Τελος δυστυχως για διαφορους λογους δεν ειδα ανταποκριση απο τα μελη των οργανωσεων που συνυπεγραφαν με τον Δημο την προσκληση.

Και εδω να σημειωσουμε πως οι κκ Καρρα και Δημαρακης της ΠΑΠΟΕΡ καθως και Δαμιανος της Φυσιολατρικης οχι μονο ηταν εκει αλλα δουλεψαν πιο σκληρα απο ολους.

Η δικια μας μικρη ομαδα εφυγε στις 1.30 (ειχαμε τα παιδια)οι αλλοι συνεχισαν τον καθαρισμο και καθησαν για φαγητο.

http://planetermionida.wordpress.com/2013/10/14/

Aπο τα ΟΙΚΟ βηματα νο 8 της Οικολογικης Κινησης Ερμιονιδας  (σελ 8) Απριλιος Μαιος 1991

baltos

Οι υγροτοποι της Ερμιονιδας (της Κοιλαδας δεν ειναι ο μονος)πρεπει να τραβηξουν την προσοχη μας.Να αναδειχθουν να προστατευθουν.

Πριν λιγα χρονια με ενεργειες της ΠΑΠΟΕΡ σταματησε ανατυξιακο σχεδιο για τον υγροτοπο της Κοιλαδας.

koilada-elos-enstash

Ποια ειναι η τυχη των υπολοιπων ομως.Τι γινεται στην Πετροθαλασσα ,στην Θερμησια ,στην Ερμιονη; Ποια ειναι η πολιτικη βουληση της τοπικης κοινωνιας στα χρονια των καθε ειδους ΤΑΙΠΕΔ και πως εκφραζεται η βουληση αυτη μεσα απο αποφασεις του Δημοτικου συμβουλιου.Θα ερθουν σημερα οι υποψηφιοι των νεων δημοτικων παραταξεων να σηκωσουν τα μανικια και να βοηθησουν;

To περιβαλλον και η σχεση μας μαζι του ειναι θεμα καρδιας , αισθητικης, υγειας, αλλα ειναι και πολιτικο θεμα.Γιατι εχει σχεση με την προσπαθεια οικονομικων συμφεροντων να το εκμεταλευτουν (αναπτυξη το λενε) για να βγαλουν λεφτα.Αδιαφορωντας για τις συνεπειες.

Με αυτες τις σκεψεις .

Ανταποκρινομενοι σε καλεσμα των οργανωσεων HELMEPA (μελος της INTERMEPA)/,Ocean Conservancy ,και με την υποστηριξη της ΕΕΑΑ με την οποια συνεργαζεται ο Δημος μας για την ανακυκλωση, καλουν οι τοπικοι φορεις Κοινωφελης επιχειρηση Αθλητισμου και Περιβαλλοντος Δημου Ερμιονιδας , ΠΑΠΟΕΡ , Φυσιολατρικη Ομαδα Ερμιονιδας για δευτερη φορα τα μελη τους στην σημερινη δραση.

Να υποστηριξουμε την προσπαθεια.Να ειμαστε εκει!

__1_~2

Follow me on Twitter

Φεβρουαρίου 2016
Δ T Τ T Π S S
« Ιαν.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  

Αλεξης Γρηγοροπουλος

Τασος Αναστασιου

κοκα κολα

Mεταναστες

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 945,372

Αρχείο

RSS arcadia portal

 • Ανατολή ηλίου στο Παράλιο Άστρος Φεβρουαρίου 10, 2016
  Ανατολή ηλίου στο Παράλιο Άστρος Η φωτογραφία ανήκει στον Δ.Κ. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην στήλη "Η φωτογραφία της ημέρας". Στείλτε με email: info@arcadiaportal.gr, την φωτογραφία από κάθε περιοχή της Αρκαδίας. Ειδήσεις: Διασκέδαση […]
 • Αστέρας Τρίπολης: Το βάρος στην τακτική Φεβρουαρίου 10, 2016
  Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση με την Skoda Ξάνθη (15/02, 19:30). Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης-κινητοποίησης με εξωτερικές αντιστάσεις, ασκήσεις τεχνικής με μπάλα (passing game), ασκήσεις κατοχής μπάλας σε υποομάδες και τέλος ομαδική τακτική σε ζώνες. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία ακολούθ […]
 • Όταν το Κύπελλο σηκώσω… (pics, vid) Φεβρουαρίου 10, 2016
  Η απονομή και οι πανηγυρισμοί του Παναρκαδικού Φωτογραφίες Κώστας Τρανάς leonidion.gr Ο Παναρκαδικός είναι ο Κυπελλούχος Αρκαδίας για την αγωνιστική σεζόν 2015-2016 επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί επικρατώντας με 2-3 της Δόξας Μεγαλόπολης στο ‘’Θεόδωρος Κολοκοτρώνης’’ στον 45ο τελικό του Κυπέλλου Αρκαδίας. Το τελικό σφύριγμα του κ. Δελφάκη ήταν η έναρξη […]
 • Το πρόγραμμα προβολών του Cine Ville Tripolis (10/2 - 16/2) Φεβρουαρίου 10, 2016
  Σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα προβολής ταινιών του Cine Ville Tripolis για την κινηματογραφική εβδομάδα της σεζόν 2015 - 2016 που ξεκινά από την Πέμπτη 10/2 έως την Τετάρτη 16/02/2016 Πληροφορίες για το CineVille Τρίπολης δείτε ΕΔΩ 13/2 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, όλοι θα μπορούν να απολαύσουν την μαγεία του κινηματογράφου με […]
 • Δημόσια διαβούλευση για τις τιμές αναφοράς διαιτητικής πρόσληψης για τη βιταμίνη B6 Φεβρουαρίου 10, 2016
  Η EFSA έχει αναρτήσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για τις Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης βιταμίνης B6. Το κείμενο αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες (NDA Panel), προτείνει τιμές αναφοράς διαιτητικής πρόσληψης για τους ενήλικες, τα βρέφ […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

Aman resorts CISD ecorap SRF RDF Αδεσποτα Αλαβανος Αλεκος Αλλη Προταση Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Απεργια 4 Φλεβαρη 2016 Βασιλης Λαδας Βουδουρης Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιορτες ελιας Δασος Κορακιας Δεματοποιητης Δημαρακης Θανασης Δημητρης Κοδελας Δημητρης Σιδερης Δημοσια διαβουλευση Δημοτικες εκλογες 2014 Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Ελος Κοιλαδας Επτα ΧΑΔΑ τριτης γενιας Ευπλοια Καραβασιλη Καταφυκι Κεντρο Υγειας Κρανιδιου Κοκα Κολα απεργια Λεσχη Αναγνωσης Λιμεναρχειο Λυματολασπη Μαρινα Πορτο Χελιου Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Πανω Πλατεια Κρανιδι Παυλος Φυσσας Πεζοδρομια στις πολεις Πολυτεχνειο 2014 Πορτοχελιωτικο Kαρναβαλι Πρασινο Σημειο Προσφυγες Μεταναστες Πυρηνικα Ρεπουλης ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Σουκος Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα Σωματειο ξενοδοχουπαλληλων ΤΑΙΠΕΔ Τατουλης Τσιρωνης Υποψηφιοι βουλευτες Ερμιονιδας Χριστουγεννα Ωρα της γης αποαναπτυξη-τοπικοποιηση βαρεα μεταλλα στο νερο εκδηλωση ΠΑΠΟΕΡ/CISD Δεματοποιητη επιδομα ανεργιας εφοπλιστικο κεφαλαιο κατοχη καυση απορριμματων κοκκιναρι κομποστοποιηση παλαια κτηρια στο Κρανιδι σφαγεια Κρανιδιου φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χαβουζα Κρανιδιου χελωνες χουντα

Twitter Updates

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.