You are currently browsing the category archive for the ‘Απορρίμματα-Ανακύκλωση’ category.

Οι υπογραμμισεις ειναι δικες μου Λειπουν οι 3 και 13 αποφασεις απο οσο μπορω να δω.

Αποφαση  4/2011 24 Ιανουαριου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                            
                 Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 2ης /2011
                 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
         
              ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με διόρθωση προγραμματικής σύμβασης για
                                        την λειτουργία του δεματοποιητή.
                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 /2011

    1.   Σήμερα την 24  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 , το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. :557/20/1/2011 πρόσκλησης του  Προέδρου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  , που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    2.   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. κ.Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ενός  (27) Συμβούλων ήταν παρόντες  είκοσι έξι  (26) . ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος 15. Τουτουντζή Δήμητρα 1. Γουζούασης Ευάγγελος
2.Δημαράκης Άρης Αντιπρόεδρος 16.  Τσαμαδός Ιωάννης  
3.Κακουριώτης Σωτήριος –Γραμματέας 17. Φλωρής Εμμανουήλ  Ο οποίος δεν προσήλθε αν  και προσκλήθηκε νόμιμα
4. Βελούδης Ηλίας 18. Σφυρής Δημήτριος  
5. Κολυμπάδης Παντελήμων 19.Μπουρίκας Γεώργιος του Ηλία  
6. Κούστας Σταύρος 20.Μπουρίκας Γεώργιος του Δημητρίου  
7. Λεμπέσης Παναγιώτης 21.Αντωνόπουλος Ιωάννης  
8. Μπάζος Παναγιώτης 22.Αποστόλου Παναγιώτης  
9. Μπαλαμπάνης Χρήστος 23.Κοντοβράκης Γεώργιος   
10. Παππάς Νικόλαος 24.Ρούσσης Ιωάννης   
11. Πασαλάρης  Παντελεήμων 25.Ντούβαλης Δημήτριος .
12.Σαμπάνη – Μπάρδη Παναγιώτα 26.Σατραβέλας Κων/νος  
13.Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου     Μαρία    
14.Τζανής Αναστάσιος    

Στη συνεδρίαση, προσκεκλημένος παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Κρανιδίου κος Δημήτρης Καμιζής, νομίμως προσκληθείς καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Κρανιδίου κ. Δήμητρα Μονά, Ερμιόνης κ.Ιωάννης Κρητσωτάκης, ,Κοιλάδας Εμμανουήλ Φασιλής, Φούρνων Αντώνης Πάνου, Θερμησίας Ηλίας Κατσιάβελας και Ηλιοκάστρου Αντώνης Μούγιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου κ.Κόκκαλης Κων/νος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων κ. Σερέτης Παναγιώτης δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαννόμιμα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Συμεωνίδου Μαργαρίτα, υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας , για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.    

3. Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος, ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας, κήρυξε   την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε το  1ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης όπως παρακάτω: α. Ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής: Λάβαμε σήμερα από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α Νομού Αργολίδας,  έγγραφο αρ. πρωτοκ. 60.21/1/2011 σε σχέση με την λειτουργία του Δεματοποιητή στο  Τοπικό Διαμέρισμα Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας σε απάντηση του εγγράφου του Δήμου  Ερμιονίδας  υπ΄ αριθμ. 372.15/1/2011.Το θέμα είναι κατεπείγον και ζητώ εξουσιοδότηση  από το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης στη σημερινή μας συνεδρίαση γιατί  αφορά ένα σοβαρό θέμα που σχετίζεται με σημαντικό θέμα του Δήμου μας και αφορά την  προστασία των δημοτών μας. Άρα θα εφαρμόσουμε τις διατάξεις της παραγραφ. 6 του  άρθρου 95 του Κ.Δ.Κ. και η συζήτηση θα προηγηθεί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

β. Μετά από διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο αποφάσισε το θέμα να χαρακτηριστεί    κατεπείγον και να  συζητηθεί ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγραφ. 6 του     άρθρου 95 του Κ.Δ.Κ.  4.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  ανάγνωσε τα εξής  :   Σχετ. Α. Έγγραφο Δήμου Ερμιονίδας με αρ. πρωτοκ. 372/15/1/2011  «Σας γνωρίζω από σήμερα Σάββατο 15/1/2011,ο εργολάβος στον οποίο είχατε αναθέσει τη   λειτουργία του δεματοποιητή του «Σταυρού Διδύμων»,διέκοψε τη λειτουργία του και   απέσυρε το προσωπικό και την ηλεκτρογεννήτρια.  Σε συνάντηση που είχαμε ο Δήμαρχος κ.Δημήτριος Καμιζής ,εγώ σαν Αντιδήμαρχος και  ο κ. Γκαλογιάννης εργολάβος υπεύθυνος για τις λειτουργίες του δεματοποιητή μαζί του το   βράδυ της Πέμπτης 13/1/2011 ώρα 9:30 στο Δημαρχείο Κρανιδίου,μας ανέφερε  ότι   σύμφωνα και με το έγγραφο που σας έχει αποστείλει από τον μήνα Δεκέμβριο ,πρόκειται να διακόψει την λειτουργία του δεματοποιητή,διότι εργάζεται χωρίς να πληρώνεται και ούτε του έχει ανατεθεί από τον φορέα σας νέα σύμβαση. Σύμφωνα με τον προηγούμενο Περοιφερειακό Σχεδιασμό στον οποίο συμμετείχε και ο  φορέας σας, τα απορρίμματα του πρώην Δήμου Κρανιδίου και Ερμιόνης μεταφέρονταν    μέχρι σήμερα στο εν λόγω χώρο με ευθύνη των Δήμων και αυτό συνεχίζουμε και εμείς,ως     Δήμος Ερμιονίδας πλέον.Οι επιλογές αυτές ασφαλώς και είναι δεσμευτικές για το    σημερινό Δήμο Ερμιονίδας (διάδοχο των πρώην Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης)    μέχρι τουλάχιστον  την υλοποίηση και εφαρμογή του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού,    όπου καθορίστηκαν χωρίς την δικά μας συμμετοχή.    Για τους ανωτέρω λόγους και για όσο διάστημα εσείς έχετε την ευθύνη λειτουργίας του    δεματοποιητή και την διαχείριση των δεματοποιημένων απορριμμάτων, παρακαλούμε    να μεριμνήσετε  άμεσα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του όλου    συστήματος».    Παραμένουμε  στη διάθεση σας για την νόμιμη εκπλήρωση των οικονομικών μας     υποχρεώσεων που μας αντιστοιχούν, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση,η οποία     όμως, όπως πολύ καλά  θα γνωρίζετε έχει προσληφθεί  από την πάρεδρο του Ελεγκτικού    Συνεδρίου με ειδική πράξη και η οποία προφανώς με δική σας πρωτοβουλία χρειάζεται     επανασύνταξη  επί ορθόν προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη εκπλήρωση της     οικονομικής μας υποχρέωσης.     Σχετ. Β. Έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Ν. Αργολίδας με αρ. πρωτοκ. 60/21/1/2011    1.«Σε σχέση με τη μονάδα δεματοποίησης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων που λειτουρ-    -γεί στη θέση «Σταυρός» του τοπικού διαμερίσματος Διδύμων του Δήμου Κρανιδίου     ,επισημαίνουμε τα ακόλουθα:-         Έχει εκδοθεί ή δη από την 25/6/2009 η με αριθμό πρωτοκ. 2471/2009,γνωμοδότηση  με       θέμα  «Προκαταρτική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) για το έργο : ’’Δεματοποίηση      /προσωρινή  αποθήκευση ,μετά τη συλλογή και μεταφορά ,αστικών σύμμεικτων        απορριμμάτων (Α.Σ.Α) στο Δ.Κρανιδίου Ν.Αργολίδας.-         Η από 2823/7/8/2009 «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο: ‘’Δεματοποίηση /προσωρινή αποθήκευση,μετα την συλλογή και  μεταφορά,αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α) στο Δ. Κρανιδίου Ν.Αργολίδας».-         Η με αριθμό πρωτοκ. 2433/23/12/2010 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Δεματοποίησης Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων (Α.Σ.Α) του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.ΟΔ.Σ.Α) Ν.Αργολίδας,στη θέση «Σταυρός» του Δ.Δ. Διδύμων τουΔήμου Κρανιδίου,του Ν.Αργολίδας».-         Υφίσταται επίσης η από 4/10/2010 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου,του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλκήτων(ΦΟ.Δ.Σ.Α) Ν.Αργολίδας και των τεσσάρων Δήμων Επιδαύρου,Ασκληπιείου,Κρανιδίουκαι Ερμιόνης,με  θέμα: «τη θέση σε λειτουργία μονάδος δεματοποίησης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων  (Α.Σ.Α) ,η οποία ήδη έχει εγκατασταθεί στο Τοπικό Διαμέρισμα Διδύμων του Δήμου Κρανιδίου».Υφίσταται τέλος και έχει ληφθεί υπόψη για την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής ο Κανονισμός Λειτουργίας της εγκατάστασης της μονάδας.Με βάση τα ανωτέρω,ο συγκεκριμένος χώρος στο Τοπικό Διαμέρισμα Διδύμων του Δήμου Κρανιδίου μπορεί να λειτουργεί μόνο ως μονάδα δεματοποίησης  -Προσωρινής Αποθήκευσης.     2. Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής επιστολής σας στο πλαίσιο λειτουργίας του     Δεματοποιητικού  κέντρου στο τοπικό διαμέρισμα Διδύμων του Δήμου       Κρανιδίου, παρακαλούμε  να λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω και να συνεδριάσει άμεσα     το Δημοτικό σας Συμβούλιο,προκειμένου να εξετάσετε το θέμα της λειτουργίας της     παραπάνω μονάδας ,καθώς και της κατάρτισης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ μας    με παράλληλο άνοιγμα στον Προϋπολογισμό του έτους 2011  κωδικού ΚΑ. 006737001    (Λοιπές προαιρετικές συνδρομές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους) όταν βεβαίως    ψηφιστεί. Στη νέα αυτή Προγραμματική Σύμβαση οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τις     παρατηρήσεις  της κας Επιτρόπου σχετικά με την 4/10/2010 προγραμματική σύμβαση,    οι οποίες διατυπώθηκαν με αφορμή ένταλμα του Δήμου Κρανιδίου.    Επίσης θα αναγραφεί στην απόφασή σας το ποσό που αναλογεί στο Δήμο σας αφενός    αλλά και των συνενωμένων Δήμων που εντάχθηκαν αντίστοιχα σε σας αφετέρου, σύμφωνα     με τις προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Καποδιστριακών     Δήμων, έτσι ώστε με την συμμετοχή σας και μετά την απόφαση που θα λάβετε να ξεκινήσει    άμεσα η λειτουργία του δεματοποιητή». Σχετ. Γ. Έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία Ερμιονίδας»   με  αρ. πρωτοκ. 594/21/1/2011«Όπως  γνωρίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Κρανιδίου και Ερμιόνης έχουν πάρει απόφαση για το κλείσιμο των χωματερών (ΧΑΔΑ) και οι χωματερές των Διδύμων στη θέση «Σταυρός» και του Κρανιδίου στη θέση «Δισκούρια» έχουν πάψει να λειτουργούν και να γίνονται αποδέκτες των απορριμμάτων μάλιστα έχουν κριθεί από  την  Περιφέρεια καταργημένοι ΧΑΔΑ.Πρέπει  αυτή η κατάσταση του κλεισίματος των χωματερών να διατηρηθεί.Τις τελευταίες είκοσι ημέρες η χωματερή των Διδύμων και ο χώρος του δεματοποιητή δέχεται καθημερινά την ανεξέλεγκτη  ρήψη των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα του Δήμου και των ιδιωτών εργολάβων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για τη Δημόσια υγεία .Ο Δήμος Κρανιδίου έχει επιβαρυνθεί παλαιότερα από πρόστιμα και υπάρχουν δικογραφίεςγια τη χρήση των χωματερών που πολλές φορές φλέγονταν.Στη σημερινή κατάσταση τα απορριμματοφόρα  έχουν αποθέσει έξω από την υφιστάμενη χωματερή η οποία πρέπει ν΄αποκατασταθεί σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος,όγκους απορριμμάτων πλησίον του δεματοποιητή με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο τελευταίος από πυρκαγιά και νακαταστραφεί.Ο συγκεκριμένος χώρος έχει παραχωρηθεί στο ΦΟΔΣΑ και η καταστροφή του θα εμπλέξειτο Δήμο μας. Επειδή ο δεματοποιητής δεν λειτουργεί όπως οφείλατε και δεν έχετε προβείστις απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία του ή μη λειτουργία του έχει  σαν αποτέλεσματην δημιουργία νέων χωματερών και την ενεργοποίηση των παλιών.Ζητάμε να συμπεριλάβετε εκτάκτως το θέμα στην Ημερήσια διάταξη του Δ.Σ προκειμένουνα παρθούν αποφάσεις και οι απαιτούμενες ενέργειες του Δήμου Ερμιονίδας.  5.Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδας  κ.Δημήτριος Καμιζής και  εισηγήθηκε τα εξής: «Απαιτείται ,στη σημερινή μας συνεδρίαση να λάβουμε απόφαση και να εξουσιοδοτήσουμε τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Αργολίδας να διορθώσει την προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δ.Σ του Δήμου Κρανιδίου με αριθμ .απόφασης  191/10 και του Δήμου Ερμιόνης με αριθμ. απόφασης 167/10 για την λειτουργία του Δεματοποιητή  και την Διαχείριση των  απορριμμάτων, που αφορά την περιοχή της Ερμιονίδα νυν Δήμος Ερμιονίδας. Άμεσα πρέπει να συνταχθεί μία προγραμματική σύμβαση ,σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  της  Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  σύμφωνα και με την υλοποίηση του  χρονοδιαγράμματος  σε ότι αφορά την αλλαγή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων    Νομού Αργολίδας, στα πλαίσια λειτουργίας της  Νέας αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης.   6. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δ.Σ κ.Δ. Σφυρής και πρότεινε τα εξής:   – Ότι είναι μονόδρομος η υπογραφή νέας προγραμματικής  σύμβασης για την λειτουργία του   δεματοποιητή ,όμως πρέπει σήμερα , να συζητηθούν και να δοθούν κατευθύνσεις και να    συμπεριληφθούν στην σύμβαση θέματα όπως λειτουργικό κόστος, κανονισμός λειτουργίας,    η ισχύς της σύμβασης, η συμμετοχή   ή μη του όμορου Δήμου Επιδαύρου, επεξεργασία    ανακυκλώσιμων υλικών κ.λ.π.  7. Ο Δ.Σ κ. Σατραβέλας Κων/νος  δήλωσε ότι θα ψηφίσει παρών  ,διότι το πρόβλημα της   διαχείρισης απορριμμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει ευθύνη η Πολιτεία για την    σημερινή κατάσταση. Υπάρχουν  μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από    τις προτεινόμενες πολιτικές ,διαχείρισης των απορριμμάτων.  8. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημήτριος Καμιζής και πρότεινε     τα εξής:     Σήμερα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον Φ.Ο.Δ.Σ.Α να διορθώσει την προγραμματική    σύμβαση και ο Νομικός Σύμβουλος του Φορέα ,να συντάξει την προγραμματική σύμβαση η   οποία θα εγκριθεί και θα ψηφιστεί σε επόμενο Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας.   Καλώ του Δ.Σ  να ψηφίσουν την πρότασή μου.   Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,          

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

– Να εξουσιοδοτήσουμε τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Αργολίδας    να διορθώσει την προγραμματική σύμβαση   για την λειτουργία του Δεματοποιητή  και    την Διαχείριση των απορριμμάτων, που αφορά τον Δήμο Ερμιονίδας. 

– Άμεσα πρέπει να συνταχθεί μία προγραμματική σύμβαση ,σύμφωνα με τις παρατηρήσεις    της  Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  σύμφωνα και με την υλοποίηση του    χρονοδιαγράμματος  σε ότι αφορά την αλλαγή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων     Νομού Αργολίδας, στα πλαίσια λειτουργίας της  Νέας Αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης.      

Μειοψήφισαν οι Δ.Σ : κ.κ Σφυρής Δ. , Δημαράκης Άρης., Κακουριώτης Σ. ,Μπουρικας Γ.      του Η. Μπουρίκας Γ. του Δ. Αντωνόπουλος Ι., Κοντοβράκης Γ. , Ρούσσης Ι., Ντούβαλης Δ   .  σύμφωνα με την τοποθέτησή του Δ.Σ  κ. Δ.Σφυρή.      

Δήλωσε «παρών» ο  Δ.Σ κ. Σατραβέλας Κων/νος  σύμφωνα με την τοποθέτησή του.                                 

                                Ακριβές Απόσπασμα   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4 /2011     

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος

Ο Αντιπρόεδρος:     Δημαράκης Άρης

Ο Γραμματέας: Σωτήριος Κακουριώτης

Οι Σύμβουλοι: Βελούδης Ηλίας, Κολυμπάδης Παντελής, Κούστας Σταύρος, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μπάζος Παναγιώτης, Μπαλαμπάνης Χρήστος, Παππάς Νικόλαος, Πασαλάρης Παντελής, Σαμπάνη – Μπάρδη Παναγιώτα, Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου Μαρία, Τζανής Αναστάσιος, Τουτουντζή Δήμητρα (Μιμίκα), Τσαμαδός Ιωάννης, Φλωρής Εμμανουήλ, Σφυρής Δημήτρης, Μπουρίκας Γεώργιος του Ηλία, Μπουρίκας Γεώργιος του Δημητρίου, Αντωνόπουλος Ιωάννης, Αποστόλου Παναγιώτης, Κοντοβράκης Γεώργιος, Ρούσσης Ιωάννης, Ντούβαλης Δημήτριος, Σατραβέλας Κων/νος.   

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  

                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ   

Πριν απο δυο χρονια η ΠΑΠΟΕΡ εκανε μια ημεριδα για την διαχειριση των απορριμματων.Διαβαστε προσεκτικα τις απαντησεις που μας εδωσαν οι κκ Μητσου και Σφυρης. Διαβαστε και σκεφτειτε αν αυτα που μας ειπαν τοτε εγιναν πραξη.

Διαβαστε και θυμηθειτε.

Την επομενη φορα που θα σας ταξουν οι αρχες σουπερ ντουπερ εργοστασια ολοκληρωμενης διαχειρισης -ενεργειακης αξιοποιησης αλλα και κλεισιμο των υπαρχουσαν χωματερων με περιβαλλοντικες μελετες , ανακυκλωσεις και  χρονοδιαγραμματα διετη, ξηρανση της λυματολασπης και του κατσιγαρου για παραγωγη κομποστ,…..Τα λογια δεν κοστιζουν.

Οι υποσχεσεις δεν κοστιζουν.

Τα θα δεν κοστιζουν.

Οι πολιτικες τους ομως κοστιζουν.Να παρουμε τη ζωη μας στα χερια μας. 

7  Mαρτιου  2009   ΠΑΠΟΕΡ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Για την διαχείριση των απορριμμάτων της Ερμιονίδα

Η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης του τι θα γίνει με τα απορρίμματα της περιοχής μας.

Ανταλλάξαμε επιστολές με τον Δήμο Κρανιδίου συναντηθήκαμε με τους υπεύθυνους από την επαρχία μας και συζητήσαμε

Επικοινωνήσαμε με κινήσεις πολιτών από την Κόρινθο το Άργος  το Ναύπλιο και την Τρίπολι  και ζητήσαμε πληροφορίες

 Ζητήσαμε την θέση των εργατικών σωματείων, πολιτικών κομμάτων, εμπορικών συλλόγων, της επαρχίας μας .

Απευθυνθήκαμε στην ενορία Κοιλάδας και το Δημοτικό σχολείο Ερμιόνης που ήδη κάνουν ανακύκλωση.

Τέλος επειδή  διαπιστώσαμε πως οι πληροφόρηση ήταν ελλειπής  ( η δεύτερη επιστολή μας, πρόσκληση στον κ. Δήμαρχο Κρανιδίου, καθώς και η προς τον κ. Δήμαρχο Ερμιόνης έμειναν αναπάντητες, καλέσαμε σε μια ανοικτή ημερίδα με όλους τους παραπάνω και τον Δήμο Ερμιόνης και ζητήσαμε απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Στα αναπάντητα ερωτήματα.

Η ημερίδα αυτή δημοσιοποιήθηκε πλατιά με συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ Τρίπολης και την τηλεόραση DRTV καθώς και με δημοσίευση της εισήγησης μας σε όλο τον επαρχιακό τύπο ,ενημέρωση όλων των χωριών της επαρχίας με αφίσες και ανακοινώσεις προσωπικές επαφές με εκπροσώπους φορέων της επαρχίας μας, αποστολή ταχυδρομικα 2000 επιστολών σε όλα τα σπίτια της Ερμιονίδας.

Η Ημερίδα έγινε το Σάββατο 7 Μαρτίου και κράτησε τρεις ώρες με συμμετοχή περίπου 250 πολιτών. 

Τα συμπεράσματα μας είναι.

Η λύση της Δεματοποίησης που αποφασίσθηκε βιαστικά δεν είναι ΛΥΣΗ είναι πρόβλημα.

Τα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής δεν έπεισαν, όχι μόνο εμάς αλλά κανένα από τους ενεργούς πολίτες που πήραν  μέρος στη συζήτηση.Oι  δηλώσεις του Δημάρχου ήταν σαφείς.

Δεν έχουμε κάνει καμία περιβαλλοντολογική μελέτη ακόμα, δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα ( δηλαδή ούτε μελέτη κόστους έχουμε) αλλά παρόλα αυτά  αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δεματοποιήση .,

Ότι ή δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων  ή υπάρχει αλλά είναι μη ανακοινώσιμο,.

Η στάση αυτή είναι επικίνδυνη για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Είμαστε ενάντια σ’ αυτά τα σχέδια. Λύσεις υπάρχουν, ας δούμε το παράδειγμα του δήμου Ελευσίνας αλλά και πλείστα παραδείγματα από τον Ευρωπαϊκό χώρο

Καταλάβαμε πως λίγο πολύ πρόκειται μάλλον για αποθήκευση με παρά πολλά Ερωτηματικά, για να καταλήξουν ίσως μετά από ένα η δυο χρόνια κάπου. Πιθανότατα σε εργοστάσιο πυρόλυσης που θα λειτουργήσει από κάποιον.

Η τυχόν προσπάθεια να βρεθούμε και πάλι προ  τετελεσμένων γεγονότων, με επιχείρημα, όπως και σήμερα

τι να κάνουμε τώρα ;

μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή λύση αλλά δεν έχουμε και άλλη…..

θα μας βρει  αντιμέτωπους. ΟΛΟΥΣ μας.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ.

Και δεν διακινδυνεύουμε  την υγεία μας και των παιδιών μας και

την φύση που μας περιβάλει. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Δημάρχου Κρανιδίου κ Σφυρη και του δημοτικού σύμβουλου Ερμιόνης κ Μήτσου

1.Για την διαχείριση και περιβαλλοντικά ασφαλή αδρανοποίηση των υπαρχουσών χωματερών έχουν δοθεί οδηγίες σε γραφείο να φτιάξει περιβαλλοντικές μελέτες τον Φεβρουάριο.

2.Στην θέση Σταυρός Διδύμου θα γίνει σε χώρο 40 στρεμμάτων μονάδα δεματοποίησης- αποθήκευσης απορριμμάτων για τουλάχιστον δυο χρόνια μέχρι να γίνει το κεντρικό εργοστάσιο κάπου στην κεντρική Πελοπόννησο.Στον χώρο αυτό θα πηγαίνουν απορρίμματα ΜΟΝΟ της Ερμιονίδας

3.Τα υγρά λύματα που θα παράγονται από την συμπίεση θα αδρανοποιούνται με ΧΗΜΙΚΟ καθαρισμό

-2-

4.Η λυματολασπη των βιολογικών καθαρισμών που τώρα πάει στις χωματερές θα υφίσταται επεξεργασία όπως και ο κατσιγαρος των ελαιοτριβείων και θα γίνεται κομποστ.

5.Ο Δήμος Κρανιδίου ξεκινά σε ένα μήνα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών μαζί με Ασκληπιείο και Επίδαυρο πολύ σύντομα.

Η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας δεν συμφωνεί με την δεματοποίηση-πυρόλυση

1.ζητά να συμμετέχει σε ανοικτή διαβούλευση (όπως και κάθε άλλος φορέας η πολίτες )δίνοντας πληροφορίες σχετικές με την περιοχή στην μελέτη που θα γίνει για την ασφαλή αδρανοποίηση των τεσσάρων χωματερών της Ερμιονίδας.

2.Πιστεύουμε πως η δεματοποίηση είναι το πρώτο στάδιο για την πυρόλυση, διαδικασία που εκπορεύεται από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον (απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα-τοξική στάχτη ) αλλά και νέα αυξημένα δημοτικά τέλη,χωρίς όφελος για την φύση.

Ακόμα μιας και όλα αυτά είναι σχέδια φοβόμαστε πως τα δέματα θα μείνουν στους πρόποδες του βουνού για κάποια χρόνια δημιουργώντας μια νέα χωματερή και μολύνοντας τους υδροφορεις που είναι από κάτω.

Φοβόμαστε ακόμα πως παρ όλες τις διαβεβαιώσεις θα έρθουν τελικά τα απορρίμματα από Λυγουριο και Επίδαυρο διπλασιάζοντας τον όγκο των συσσωρευμένων απορριμμάτων που θα μείνουν αδιάθετα στην επαρχία μας τα επόμενα χρόνια.Και αυτό γιατί τα σαράντα στρέμματα τα πήρε ο Δήμος Κρανιδίου με την προϋπόθεση να αποδέχεται και αυτά τα απορρίμματα.

3.Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα γίνει ΧΗΜΙΚΟΣ καθαρισμός των υγρών που θα προκύψουν από την συμπίεση και πιθανή διοχέτευση τους στα ρέματα κάτω από τον χώρο δεματοποίησης θα μολύνει τον υδροφορεα Παπουλια Καταφύκι με βαρέα μέταλλα.

4.Για την κομποστοποιηση λυματολασπης και κατσιγαρου ακούσαμε πως ΘΑ γίνει χωρίς όμως να ακούσουμε που από ποιον και πότε.

5.Για την ανακύκλωση ηλεκτρικών -ηλεκτρονικών συσκευών πάλι τίποτα συγκεκριμένο.Χώρος συγκέντρωσης εταιρεία κλπ

Δεν ακούσαμε τίποτα για αδρανή υλικά (μπάζα)τοξικά απορρίμματα λάμπες χαμηλής κατανάλωσης μπαταρίες κλπ

παλιά αυτοκίνητα σίδερα ανακύκλωση αλουμίνιου ,γυαλιού,

Δεν ακούσαμε τίποτα για κομποστοποιηση στην πηγή η στο ΚΔΑΥ του οργανικού φορτίου που αποτελεί και το 30-40% των απορριμμάτων

Έχουμε την εντύπωση ότι η ανακύκλωση στον περιορισμένο βαθμό που την υποσχέθηκε ο Δήμος ήταν απόφαση που πάρθηκε κάτω από την δική μας πίεση χωρίς να είναι επιλογή.

Η επιλογή είναι η δεματοποίηση- πυρόλυση που για να είναι επικερδής οικονομικά αντιμάχεται την ανακύκλωση που περιορίζει τον όγκο των απορριμμάτων που θα πυροληθούν.

 

Αντίθετα η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονιδας εκτιμά πως η ανακύκλωση-κομποστοποιηση  πρέπει να σηκώσει το κύριο βάρος της διαχείρισης και αν αυτός είναι ξεκάθαρα ο στόχος τότε μπορούμε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε το 20% που θα απομείνει.

Πριν απο όλα     – ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Απο ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

 

Αυτό ήταν και ο κοινός παρονομαστής από όλες τις τοποθετήσεις. των κινήσεων πολιτών όπως και των πολιτικών κομμάτων που πήραν τον λόγο.

Ζητάμε από τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς της επαρχίας μας να τοποθετηθούν πάνω στις συγκεκριμένες θέσεις που καταθέτουμε .

Θυμίζουμε.Το να μην πάρουμε θέση σήμερα είναι θέση ΥΠΕΡ της δεματοποίησης -πυρόλυσης που έχει δρομολογηθεί και άρα σημαίνει και πολιτική ευθύνη όσων έχουν αυτή την θέση..

Η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής είναι και ανεπαρκής και ανεύθυνη.

Επειδή όχι μόνο δεν είχε ενημερώσει εμάς τους πολίτες αλλά δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς και η ιδία.

Οι ανησυχίες μας που ήταν οι  ίδιες με των ενεργών πολιτών από όλο τον Νομό μας επιβεβαιώθηκαν.

Σε συνεργασία με τις κινήσεις πολιτών  Άργους, Ναυπλίου, Τρίπολης αλλά και Κορίνθου θα εντείνουμε

τις προσπάθειες μας για κοινή και κοινά αποδεκτή λύση

3-

Τέλος οι επισημάνσεις του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας τμήμα Πελοποννήσου, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες και τους φόβους μας

Γράφει το ΤΕΕ ανάμεσα σε άλλα στην ιστοσελίδα του


“Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, συνεκτιμώντας τα στοιχεία πού έχει στην διάθεσή του και τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σημειώνει και τονίζει τα παρακάτω σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης δεματοποιητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου :Δεν διαθέτουμε στοιχεία εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος δεματοποίησης – προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, από το οποίο να προκύπτουν οι προεκτιμήσεις των μελετητών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τους περιβαλλοντικούς όρους που ενδεχομένως απαιτείται να τηρηθούν, τόσο για τους χώρους δεματοποίησης, όσο και για τους χώρους απόθεσης. Το σχέδιο αυτό πού σήμερα φαίνεται να προωθείται για υλοποίηση, δεν είναι θεσμοθετημένο αφού, δεν έχει υποβληθεί  για έγκριση στα αρμόδια όργανα, και για τον λόγο αυτό, εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος σχεδιασμός, (ένας ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ ανά Νομό), με κίνδυνο, το σχέδιο αυτό  πού σήμερα προσπαθούμε να αξιολογήσουμε, να ευρίσκεται «στον αέρα». Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει και τους δεματοποιητές.Η δεματοποίηση έχει πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα αποθήκευσης και η έναρξη των διαδικασιών εφαρμογής οιοδήποτε μεθόδου η συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ θα πρέπει να γίνει άμεσα. Τα  προηγούμενα παραδείγματα κακής εφαρμογής ανάλογων μεθόδων (Κουρουπητός Χανίων, όπου τα δέματα λόγω μεγάλου χρόνου παραμονής έσκασαν δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα) θα πρέπει να λειτουργήσουν προειδοποιητικά προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες σωστής και περιβαλλοντικά ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος για το χρονικό διάστημα που έχει προδιαγραφεί Θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις  για την τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος των δεματοποιητών.”

Η προσωρινή Δοιηκούσα Επιτροπή

Του  Περιβαλλοντικού Σωματείου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Πρωτα απ ολα τον δεματοποιητη τον εχουμε χρεωθει και δυστυχως δεν φαινεται καμμια συλλογικοτητα διατεθειμενη να μπει μπροστα για να κλεισει. Δυστυχως.Φαινεται εχουμε αποδεχτει ολοι την θεωρια πως δεν γινεται αλλιως παρα να δεματοποιουμε τα συμμεικτα σκουπιδια μας μειωνοντας τον ογκο και περιμενοντας να γινει καποιο θαυμα και καπου να πανε. Πουθενα δεν θα πανε.Εκει θα μεινουν. NO MONEY για εργοστασια το καραβι βουλιαζει.

Το μονο που μπορουμε να κανουμε με τις σημερινες δυναμεις μας ειναι να αφαιρεσουμε σκουπιδια απο την χωματερη μεσω της ανακυκλωσης ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. Οσα περισσοτερα μπορουμε και κυριως τα καυσιμα χαρτι-πλαστικο.

Μακαρι και  το οργανικο φορτιο να το διαχειριζομασταν με στοιχειωδη λογικη. Να μην αφησουμε δηλαδη να αδρανοποιηθει με αναεροβιες συνθηκες.

Μακαρι καποιος να εφτιαχνε ενα ΧΥΤΥ καπου. Γιατι τωρα αυτο το χαλι ειναι ΧΑΔΑ .Να θαβαμε τα υπολοιπα με σταγανοποιηση του υδροφορου οριζοντα καλυψη του σωρου με επιστημονικες μεθοδους εξαερισμο κλπ.Σιγουρα οχι στους προποδες του βουνου και πανω απο τον υδροφορο οριζοντα. Αλλα πολλα λεω.

Ανακυκλωση.

Μεχρι εκει φτανουν οι δυναμεις των πολιτων σημερα.Το παιχνιδι ειναι κυριως στα χερια των πολιτικων για αλλη μια φορα.

Με τις ενεργειες του κ Σφυρη και της παραταξης του η Ερμιονιδα εγινε πεδιο πειραματισμων και μοχλος πιεσης για να πετυχουν οι σχεδιασμοι του κ Αγγελοπουλου Σουφλια στην αρχη και Χατζημιχαλη -Μπιρμπιλη στην συνεχεια.

Σχεδιασμοι που περιελαμβαναν και το ξοδεμα πολλων εκατομμυριων ευρω για να αγοραστουν , εγκατασταθουν και λειτουργησουν μηχανηματα που ειναι ΑΧΡΗΣΤΑ σε αυτο το μερος και για αυτη τη χρηση. Ενας δεματοποιητης στο ΚΔΑΥ οχι 12 στους σταθμους μεταφορτωσης.

Καποιος καποτε πρεπει να πει δημοσια ποσο κανει ενας δεματοποιητης στην Γερμανια και ποσο πληρωσαμε εμεις στην Ελλαδα για την αγορα τους. Και να δουμε και μεις οι πολιτες που πηγαν τα λεφτα μας.

Ουτε αυτο το ρωταει δημοσια κανεις ομως παρ ολο που φημες υπαρχουν εναντιον πολλων για πολλα. Και για να μην υπαρχουν φημες ας βγουν τα χαρτια και οι αποδειξεις στην δημοσιοτητα.

Ολο το θεμα της διαχειρισης των απορριμματων κινειται στην αδιαφανεια και το σκοταδι.

Που θα πανε τα δεματα; Ποιος θα τα δαχειριστει και με ποιο σκοπο; Τι ειδους ολοκληρωμενη διαχειριση -ενεργειακη αξιοποιηση με ποια τεχνολογια; Κινας η Καναδα; Ποιος λειτουργει τον δεματοποιητη, ποιος τον ελεγχει, ποιος τον πληρωνει;

Ο χωρος στο Αναθεμα ειναι του Δημου η της περιφερειας;

Δυστυχως (και παλι) λειπει μια περιβαλλοντικη οργανωση στην Ερμιονιδα που να θεσει αυτα τα ερωτηματα και να διαγραψει κατευθυνσεις.

Η ΠΑΠΟΕΡ βαδιζει προς τις εκλογες του Απριλη για την εκλογη ΔΣ και το τιμονι ειναι στον αυτοματο πιλοτο. Θα βρεθουν αραγε πολιτες της Ερμιονιδας να το παρουν στα χερια τους; Ειναι πραγματικα κριμα που αυτη η προσπαθεια εσβυσε τοσο συντομα. Αυτη τη στιγμη δεν ειναι καν γνωστα τα μελη του ΔΣ της μετα τις παραιτησεις που εχουν γινει.

Το αλλο σωματειο της Ερμιονης αναρωτιεμαι αν υπαρχει. Απουσιαζει απο ολες αυτες τις σημαντικες εξελιξεις των τελευταιων χρονων.

Οριστε λοιπον οι θεσεις του Αντιδημαρχου κ Κουστα.

Θυμιζω .Περιμενουμε ακομα τα αποτελεσματα των εξετασεων του Δημου Ερμιονιδας για τα βαρεα μεταλλα καθως και την δημοσιοποιηση των εξετασεων του εργολαβου που εφεραν ολη αυτη την αναστατωση στην τοπικη κοινωνια. Αλλα ακομα και τα βαρεα μεταλλα ειναι ενα μικρο(;) μονο κομματακι του παζλ του δεματοποιητη. Ενα απο τα πολλα κομματακια της εικονας που κανεις δεν θελει να συνδεσει για να δουμε ολο το σχεδιο.

ΕΔΩ θα βρειτε εγγραφα σχετικα με τον δεματοποιητη που εχει αναρτησει στην σελιδα του ο Δημος Ερμιονιδας.

http://www.kranidi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=218&lang=el

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                             Κρανίδι, 4/3/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ               Αρ. Πρωτοκ. 2138

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

8η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ   

Τ…ν κ. ……………………………………

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παραγραφ. 5 του Ν.3852/10 ,που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 8/3/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με προσαρμογή της προγραμματικής σύμβσης για την λειτουργία του δεματοποιητή.h

ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011.

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Απο την ΔΗΣΥΕΡ μεχρι στιγμης δεν εχουμε καμμια ενδειξη του ποια γραμμη θα ακολουθησει

 Αντιδημαρχος  κ Κουστας

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Όταν έκλεινε ο δρόμος στο Δίδυμο…

   Επειδή πολύ κουβέντα γίνεται για την κατάσταση στο χώρο του ¨Δεματοποιητή¨ στο Σταυρό Διδύμων και οι φυσικοί και ηθικοί κατηγορούμενοι κάνουν αγωνιώδη προσπάθεια να γίνουν κατήγοροι, χωρίς να το καταφέρνουν, κάποια πράγματα ας μπουν στην θέση τους για να πάρει ο καθένας μας την προίκα που του ανήκει…
   Ο Δεματοποιητής εγκαταστάθηκε στον συγκεκριμένο χώρο με βάση τον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την σύμφωνη γνώμη των προηγούμενων Δημοτικών αρχών Κρανιδίου ( κ. Σφυρής ), Ερμιόνης ( κ. Λεμπέσης ) οι οποίοι μάλιστα είχαν πάρει και απόφαση και ενέκριναν την Προγραμματική Σύμβαση της λειτουργίας του δεματοποιητή. Σύμφωνα με σχεδιασμό θα συμμετείχε και ο Δήμος Λυγουριού – Επιδαύρου ( κ. Τσακαλιάρης ), ο οποίος όμως ουδέποτε ενεργοποιήσε την Προγραμματική Σύμβαση που είχε εγκρίνει…
   Ας σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε προμηθευτεί 12 Δεματοποιητές και εμείς με εξαιρετική σπουδή τρέξαμε να πάρουμε την πρωτιά!!! Μας είχαν όμως προλάβει οι Μολάοι Λακωνίας… Στη παρέα των Δεματοποιητών προστέθηκε πρόσφατα και ο Δήμος της Πύλου… Οι άλλοι 9 Δεματοποιητές δεν έχουν μέχρι σήμερα εγκατασταθεί γιατί υπάρχει απροθυμία έως και αντίδραση από τις κατά τόπους διοικήσεις κάτω από το αδιέξοδο των ήδη λειτουργούντων. Εμείς πάντως τρέξαμε… Στήσαμε τα κανάλια και τα ΜΜΕ γιατί ήταν προεκλογική περίοδος… Δέστε που φτάσαμε….
   Δεν έφτανε όμως για τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές η άνευ όρων ( θα το εξηγήσω πιο κάτω ) παράδοση στην δίνη των αδιέξοδων επιλογών της Περιφέρειας. ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ!!!
   Και όλα αυτά όταν :
 1.  Δεν είχε καθοριστεί, ούτε και υπήρχε προοπτική διαχείρησης των δεματων με τα σύμμεικτα απορρίμματα ( σήμερα υπάρχουν γύρω στα 5000 δέματα ).
 2. Δεν είχε διευκρινιστεί η επικινδυνότητα και λυθεί το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων του δεματοποιητή, με αποτέλεσμα πολύ αργότερα ( Φεβρουάριος 2011 ) να έρθει από την δική μας Δημοτική Διοίκηση στην επιφάνεια και ύστερα από τα ¨μαχαιρώματα¨ του ΦΟ.Δ.Σ.Α Αργολίδας και του εργολάβου μέσω σχετικών εγγράφων που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
 3. Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΗΓΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, παρ’ ότι υπερθεμάτιζε για αυτόν, είχε πάρει και  σχετική απόφαση ( 167/2010 ) και εγκαλούσε και τον πρώην Δήμο Κρανιδίου να εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση. Παρ’ όλες τις αποφάσεις και τις παραινέσεις  ο πρώην Δήμος Ερμιόνης  και τα εναπέθεται στο Χ.Α.Δ.Α στο Ρορό ακόμα και μετά το κλείσιμό του στις  14-12-2010 σύμφωνα με την 40688/20319 απόφαση του Περιφερειάρχη.Και αυτό χαρακτηριζόταν σαν ¨μαγκιά¨ ( μια από τις πολλές )… γιατί σιγά μην τα πάνε για να πληρώσουν, όπως έλεγαν… Τα απορρίμματα σταμάτησαν να πέφτουν στο Ρορό με παρέμβαση της δικής μας Δημοτικής Αρχής από τις 3 Ιανουαρίου 2011!!!
 4. Ο Δήμος Επιδαύρου ούτε απόφαση έγκρισης της Προγραμματικής πήρε ποτέ, ούτε βέβαια και θα μπορούσε ποτέ να φέρει τα σκουπίδια του στα Δίδυμα γιατί δεν είχε εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση… ( και δεν ήταν μαγκιά σας κύριε Σφυρή το ότι δεν έφερε εδώ ο συγκεκριμένος Δήμος τα σκουπίδια… Δεν ήθελαν να τα φέρουν για δικούς τους λόγους ).

   Απέμεινε λοιπόν από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους Δήμους της σύμβασης ο πρώην Δήμος Κρανιδίου και ο κ. Σφυρής μόνος, να πάρει απόφαση να εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση 191/ 22-11-2010 και να εναποθέτει τα απορρίμματα στο χώρο του δεματοποιητή και να δημιουργεί 5000 μπάλες με σύμμεικτα σκουπίδια χωρίς κανείς να γνωρίζει κάτι για το μέλλον τους… Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης του θέματος από τους εταίρους συμβαλλόμενους Δήμους ήταν η Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου να κρίνει μη σύννομη την Προγραμματική Σύμβαση, το ένταλμα πληρωμής προς τον ΦΟ.Δ.Σ.Α για την συμβατική οικονομική υποχρέωση από τον Δήμο Κρανιδίου να μην μπορεί να πληρωθεί καθαρά νομικά ( και όχι από δικιά σας μαγκιά και μαεστρία όπως διατείνεστε ). Μάλιστα δείξατε και την μέγιστη ασυνέπεια στην υπόδειξη της Επιτρόπου για τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με υποδείξεις της σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στον ΦΟ.Δ.Σ.Α και στον εργολάβο. Έτσι ο εργολάβος αποχώρησε γιατί δεν υπήρχε τρόπος να πληρωθεί.

   Εδώ υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά ερωτήματα προς όλους όσους υπερθεμάτισαν, υπερασπίστηκαν και με ανεξήγητη σπουδή, έσπευσαν να δίνουν προς κάθε κατεύθυνση συνεντεύξεις ανάδειξης του δεματοποιητή, όπως στήθηκε, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς και διαχείρισης των δεματοποιημένων, σαν την πανάκεια της επίλυσης του μεγάλου προβλήματος των απορριμμάτων και μάλιστα να κλείσουν τον δρόμο για την άμεση εγκατάσταση : ¨Όταν εσείς κ. Λεμπέση και κ. Τσακαλιάρη σαν συμβαλλόμενοι που συμφωνείτε, δεν στηρίζετε την επιλογή σας, τι ζητάτε και τι επιδιώκετε με την φραστική συμφωνία σας και την αγωνιστική σας παρουσία στο κλείσιμο του δρόμου στα Δίδυμα για να εγκατασταθεί ο δεματοποιητής; 
   Εσείς κύριε Σφυρή, γιατί επιλέξατε τον συγκεκριμένο χώρο, στην είσοδο του Δήμου μας και κοντά στα Δίδυμα; Μπορείτε να μας πείτε γιατί πουθενά δεν το έχετε πει μέχρι σήμερα;  
   Γιατί κύριε Σφυρή δεχτήκατε την παραχώρηση 40 στρεμμάτων στο συγκεκριμένο χώρο από την Περιφέρεια για λειτουργία  δεματοποιητή με την υπ’ αριθμό 11 /09-06-2010 απόφαση κατά πλειοψηφία του τότε Δημοτικού Συμβουλίου;
   Κύριε Σφυρή όταν βλέπατε ότι οι εταίροι δεν έχουν σκοπό να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και η υπόθεση δεματοποιητής οδηγούσε μετά το αδιέξοδο με τις μπάλες και την διακοπή λειτουργίας τι κάνατε;  Ομολογήσατε μεγαλόπρεπα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας ότι σας ΑΞΑΠΑΤΗΣΑΝ!!! Αυτό δεν φτάνει σαν εξήγηση για μια δαπάνη πολύ μεγάλου κόστους και δεν σας απαλλάσσει από τις τεράστιες ευθύνες που έχετε για την κατάσταση που μας παραδώσατε!!! Και προσπαθείτε να κρύψετε και να κρυφτείτε από τους κατοίκους μας πίσω από την προσωπική σας εξαπάτηση και την εκτίμηση σας ότι όλα έβαιναν καλώς… Αν έτσι ήταν τα πράγματα, γιατί σταμάτησε η λειτουργία του και γιατί εκεί έμειναν 5000 μπάλες δεματοποιημένες με τα επακόλουθά τους;
   Η εγκατάσταση του Δεματοποιητή στοίχισε περίπου 950000 ευρώ… Η ετήσια επιβάρυνση των Δημοτών για την λειτουργία του ( με την δικιά σας προγραμματική και όπως το χειριστήκατε ) είναι άλλες 450000 ευρώ… ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!!! ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΕΙ!!! Και όλα αυτά έγιναν και θα γίνουν χρήματα Ελλήνων Πολιτών και των Δημοτών μας, που θα κληθούν δυστυχώς να πληρώσουν λόγω της ανταποδοτικότητας το βάρος της αλόγιστης πολιτικής σας… Αναλογιστείτε κύριοι τι θα μπορούσε να γίνει στην διαχείριση των απορριμμάτων με 450000 ευρώ τον χρόνο… Εμείς σεβόμενοι τους Πολίτες μας αντιδράσαμε άμεσα και στο μέτρο του δυνατού δρομολογήσαμε άλλου τύπου οικονομική διαχείριση ( Δίμηνη Προγραμματική Σύμβαση και μετά Διαγωνισμός για εγκατάσταση εργολάβου και όχι ανάθεση όπως εσείς… )
   Οι ευθύνες όλων σας είναι ιστορικές και τεράστιες!!! Μας παραδώσατε μια δεδομένη κατάσταση πασιφανούς αδιεξόδου και μας καταστήσατε ΔΕΣΜΙΟΥΣ των αλόγιστων πολιτικών σας!!! Μπροστά στην ΔΕΣΜΙΑ αυτή κατάσταση η Δημοτική μας Διοίκηση κάνει τα πάντα στην κατεύθυνση της επίλυσης του αδιέξοδου.
 1. ΔΕΣΜΙΟΙ όντες και σεβόμενοι την υγεία των κατοίκων, ανταποκριθήκαμε άμεσα σε όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς όλους, έτσι ώστε άμεσα να επαναλειτουργήσει ο δεματοποιητής σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό.
 2. Διαχειριστήκαμε το θέμα με διαφάνεια και εμείς πρώτοι μιλήσαμε για τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα στην λειτουργία του δεματοποιητή. 
 3. Απευθυνθήκαμε προς όλες τις Διοικητικές ( Υπουργούς, στελέχη των Υπουργείων, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, Περιφερειάρχη, ΦΟ.Δ.Σ.Α ) και Δικαστικές Αρχές ( κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ) με έγγραφά μας και ζητήσαμε να μας καθορίσουν χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων μας. Και αυτό γιατί δεν όλοι οι Χ.Α.Δ.Α του Δήμου μας έχουν κλείσει και ο χώρος του Δεματοποιητή που είναι ο μόνος νόμιμος αποδέκτης απορριμμάτων για δεματοποίηση όταν λειτουργήσει ο Δεματοποιητής έχει σχεδόν κορεστεί. Επίσημη απάντηση δεν πήραμε από κανένα!!!
 4. Θελήσαμε συναισθανόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης και σεβόμενοι την υγεία των κατοίκων, να φέρουμε το θέμα της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για δίμηνη λειτουργία εκτάκτως σε ήδη καθορισμένη σαν έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Σφυρής και η παράταξή του διαφώνησαν ( διαδικαστικά ) και το θέμα δεν ήρθε γιατί απαιτούσε ομοφωνία….
 5. Κάναμε ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ που θα το επεκτείνουμε και είμαστε στην φάση της διερεύνησης του επόμενου βήματος της ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, προγραμματικών θέσεων της Παράταξής μας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι θα μπορέσουμε και να μειώσουμε δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων και να επανακτήσουμε τα ανακυκλώσιμα. Και εδώ πρέπει να εξάρουμε την συμβολή των εθελοντών του Δήμου μας!!! 
 6. Ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή της πίεσής μας είναι η νόμιμη απομάκρυνση των δεμάτων από τον συγκεκριμένο χώρο ( είμαστε στην φάση της διερεύνησης ).     
   Εμείς όντες ΔΕΣΜΙΟΙ μιας κατάστασης, την διαχειριστήκαμε με άπλετη διαφάνεια, συνέπεια, υπευθυνότητα και προστασία των Πολιτών μας ( Πετύχαμε την δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία με απευθείας ανάθεση στον εργολάβο και στη συνέχεια μειοδοτικό διαγωνισμό από την Περιφέρεια, ενάντια στην τακτική των προκατόχων μας ). Αυτοί που ευθύνονται, αυτοί που με σκοτεινές επιλογές οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να σταματήσουν, ως Πόντιοι Πιλάτοι ¨ να νίπτουν τας χείρας τους ¨, να προσπαθούν να εξαχνιστούν και να φορτώνουν τις ευθύνες σε άλλους. Και αυτό γιατί ο λαός έχει και γνώση και κρίση…. Και την έχει πολλές φορές δείξει και πρόσφατα μάλιστα!!!
Σταύρος Κούστας 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Χτες εγραψα ενα ποστ για την ανακυκλωση που δεν ξεκινα. Που πανε τα σκουπιδια .Ταυτοχρονα ξεκινησε εδω και δυο μερες μια συζητηση αναμεσα στους εθελοντες με ανταλλαγη μαιλ σχετικα με επιστολη προς τον Δημο  ενημερωση και στην συνεχεια συναντηση την ερχομενη Τεταρτη.

Σημερα διαβαζω στην σελιδα του Δημου ολα αυτα που η επιστολη θα ρωτουσε.

http://www.kranidi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214&lang=el

Προφανως παρ ολο που ειμαι συντονιστης αναμεσα στον Δημο και τους εθελοντες  δεν γνωριζα τιποτα απο ολα αυτα  γι αυτο και προτεινα να ρωτησουμε τον Δημο.

Φοβομουν και ειμουν αδικος οχι απο κακη προθεση αλλα γιατι δεν υπηρχε ενημερωση.Αλλα αυτο ειναι το ελαχιστο. Ενημερωση ξεενημερωση η δουλεια εγινε.

Χαιρομαι πραγματικα που ο Δημος ανακοινωνει την συγκεντρωση ανακυκλωσιμων σε 4 καδους. Εξ αλλου αυτο ειναι και το σχεδιο που συναποφασιστηκε αναμεσα σε δημους και εθελοντες και αναρτηθηκε   Στο  ιστολογιο  των  εθελοντων . Μενει τωρα να συγκεριμενοποιηθει και να αναρτηθει και στην ιστοσελιδα του Δημου σαν επισημη θεση του Δημου.

Να πεισει τους πολιτες που εχει καει η γουνα τους που και πως θα αποθηκευονται τα ανακυκλωσιμα και ποιος θα τα παραλαμβανει.

Και κυριως να ερθει με χαρτια και να πει μετα απο λιγους μηνες.Οριστε!

Αυτο το χαρτι αυτο το πλαστικο αυτο το αλουμινιο φυγαν απ τα σκουπιδια μας. Τοτε η ανακυκλωση πραγματικα θα απογειωθει!

Δελτιο Ενημερωσης 11.Συναντηση εθελοντων Ανακυκλωσης με Δημαρχο και αντιδημαρχο καθαριοτητας Παρασκευη 18 Φεβρουαριου 2011

Ολοκληρωθηκε χτες η συναντηση της ομαδας εθελοντων Ερμιονιδας για την ανακυκλωση με τον Δημαρχο κ Καμιζη και τον αντιδημαρχο κ Κουστα.
Μαζευτηκαμε γυρω στους τριαντα εθελοντες εθελοντριες
Μετα απο τρεις ωρες καταληξαμε σε καποια συμπερασματα αμεσης δρασης που ξεκινα απο Δευτερα.
1.Η γενικη κατευθυνση ειναι στην λογικη των Πρασινων Σημειων.(ΠΡΑ.ΣΗ)
Θα δημιουργηθουν δηλαδη σημεια (λιγα στο ξεκινημα λογω ελλειψης καδων) οπου θα μπορουμε να ανακυκλωσουμε τα τεσσερα υλικα (4ΥΛ.)
Τα σημεια αυτα θα ειναι στα σουπερ μαρκετ την Ερμιονη την Κοιλαδα το Πορτο Χελι τα Διδυμα τους Φουρνους.
Χαρτι ,πλαστικο ,γυαλι,αλουμινιο.
Οι υπαρχοντες μπλε καδοι μαζι με καδους της ενοριας Κοιλαδας θα πλυθουν και θα συγκεντρωθουν σε ενα μερος. Ξεκιναμε να βγαλουμε αυτοκολητα που θα σηματοδοτουν τι πρεπει να μπει σε καθε καδο.
2.Ξεκιναμε επισης να βγαλουμε ενημερωτικο φυλλαδιο που θα μοιραζεται τα επομενα χρονια πορτα -πορτα σε σχεση με την ενεργοποιηση των ΠΡΑ.ΣΗ
Θα ακολουθησει ενημερωτικο φυλλαδιο για την οικιακη κομποστοποιηση σε αυλες και κηπους (να μην φτανει το οργανικο φορτιο στον καδο)και μολις μπορεσουμε( οικονομικα) θα ξεκινησουμε πιλοτικα και δημοτικη κομποστοποιηση με αγορα καδων.
οσοι -ες εθελοντες ενδιαφερεστε να πλαισιωσετε τις ομαδες επικοινωνηστε με τον συντονιστη
3. Ομαδα εθελοντων θα επισκεφτει τα σουπερ μαρκετ να διερευνησει αν ειναι διατεθημενοι θα ενισχυσουν και οικονομικα την τοποθετηση καδων καθως επισης και πως διαχειριζονται οι ιδιοι σημερα χαρτι και πλαστικο
4.Τα υλικα που θα μαζευονται απο τα πρασινα σημεια καθως και απο ενα δικτυο στο οποιο θα ενταχθουν ξενοδοχεια εστιατορια και καταστηματα τροφιμων θα συγκεντρωνονται στις αποθηκες της Αγροτικης και απο κει θα πουλιωνται σε εμπορους που τα αγοραζουν σαν ανακυκλωσιμα υλικα.
5.Στοχος μας ειναι να αποσυμφορηθει αμεσα η χωματερη στον Σταυρο Διδυμων.Κυριως απο χαρτι και πλαστικο.
6.Τα ογκωδη αντικειμενα ηδη εχει βρεθει χωρος οπου θα συγκεντρωνονται απο τον Δημο μενει να ανακοινωθουν οι μερες συλλογης .
7.Ηλεκτρικες συσκευες θα μελετηθει το ποιος και πως θα τις διαχειριζεται και θα ενημερωθει ο κοσμος για το υπαρχον συστημα περισυλλογης τους.
8.Να ενισχυσουμε το συστημα αποσυρσης μπαταριων και να φτιαξουμε και αλλα σημεια εκτος απο τα υπαρχοντα συγκεντρωσης για λαμπες χαμηλης καταναλωσης (υδραργυρου)
Εχουν ανατεθει συγκεκριμενς δουλειες σε συγκεκριμενους ανθρωπους ελπιζω τις επομενες μερες να εχουμε νεωτερα.
Να παρουμε υπ οψι μας πως στην Γερμανια που ειναι πρωτοπορα στηνν ανανκυκλωση χρειαστηκαν πεντε χρονια για να δει αποτελεσματα
Θα γινουν λαθη θα βρουμε μπροστα μας δυσκολιες ισως χρειαστει να αλλαξουμε τους σχεδιασμους μας καποτε και να τους προσαρμοσουμε στην Ελληνικη πραγματικοτητα ΑΛΛΑ  για πρωτη φορα στην επαρχια μας διαγραφεται μια ξεκαθαρη πορεια και αποψη για το πως να διωξουμε σκουπιδια απο τον τοπο μας.
Και η μονη διεξοδος ειναι να φυγουν σαν διαχωρισμενα ανακυκλωσιμα υλικα. Η να γινουν ξανα χωμα οσα ειναι οργανικα.
Η αλλη επιλογη ειναι το βουνο των συμμεικτων στον Σταυρο Διδυμων συσκευασμενο η χυμα.
Θα μου επιτρεψετε μια φραση που υπερβαινει τα καθηκοντα του συντονιστη.
Χτες το βραδυ ηταν μια ιστορικη βραδυα για την διαχειριση των απορριμματων στην Ερμιονιδα.
Στο χερι μας ειναι να τα καταφερουμε.
 
Την ανακυκλωση  την κανει ο Δημος Ερμιονιδας.
Οι εθελοντες βοηθαμε οπου μας ζητηθει κυριως στην ενημερωση και σε πρακτικες δυσκολιες.
Προφανως οι υπευθυνοι για την προσπαθεια
1.εθελοντες του ενημερωτικου φυλαδιου
2.εθελοντες για επαφες με καταστηματα
3.κ Κουστας που ανελαβε να συγκεντρωσει και καθαρισει τους καδους και να βγαλει αυτοκολητο και κ Μονα που ειχε αναλαβει την αφισσα εκαναν γρηγορα και αποτελεσματικα την δουλεια τους.
Η καλυτερη απαντηση στους φοβους και τις αγωνιες μου ειναι οι πραξεις.
Γιατι απο λογια και υποσχεσεις χορτασαμε πια.
Και η αφισσα, τα αυτοκολητα, οι καδοι, τα πρασινα σημεια,αλλα και οι πανω απο σαραντα εθελοντες που συμμετεχουν πιεζοντας για δραση  ειναι επιτελους οι πρωτες χειροπιαστες ενδειξεις πως κατι σοβαρο  παει να γινει.
Πραγματικα ομολογω πως κατα την γνωμη μου η θεση  του συντονιστη ειναι αχρηστη.
Προσωπικα ειμαι στο πλευρο του Δημου με ολες μου τις δυναμεις οπου μου ζητηθει για να πετυχει η ανακυκλωση.

Πραγματι απορησα γιατι ο κ Λεμπεσης πρωην Δημαρχος του Δημου Ερμιονης η Δημαρχος του πρωην Δημου Ερμιονης ασχοληθηκε για πρωτη φορα μαζι μου και μου εκανε δημοσια ερωτησεις για τις θεσεις μου στο Δεματοποιητη.

Θεσεις που δεν ειναι δυνατον να γινουν πιο ξεκαθαρες.

Και μαλιστα διατυπωνοντας την θεση πως ειμαι διορισμενος απο τον Δημαρχο Ερμιονιδας κ Καμιζη σαν συντονιστης της ομαδας εθελοντων για την ανακυκλωση.

Εδω μια μικρη παρανθεση. Οπως ξερουν και οι διακοσιοι εθελοντες οι συντονιστες δεν διοριστηκαν απο κανενα.

Μαζευτηκαν οι ομαδες και οποιος πιστευε πως μπορουσε να βοηθησει σηκωσε το χερι και εγινε συντονιστης. Χωρις εκλογες και χωρις ψηφους. Συντονιστης σημαινει να ειδοποιει τα μελη να μεταφερει τις θεσεις τους στον δημο να συντονιζει την διοργανωση εκδηλωσεων. Οι συντονιστες δεν εχουμε καμμια παρα περα αρμοδιοτητα. Ειμαστε προσωρινοι σε αυτη τη θεση εθελοντες αμεσα ανακλητοι χωρις πολιτικη δυναμη και δυνατοτητα να παρουμε αποφασεις .

Προσωπικα ανελαβα αυτο το καθηκον για δυο μηνες μεχρι τελος Μαρτιου  γιατι μετα δεν ξερω αν η δουλεια μου θα μου επιτρεψει να συνεχισω.

Ετσι λοιπον κανεις δεν με διορισε πουθενα ουτε κανεις προσπαθησε να ελεγξει τις εθελοντικες ομαδες.

Μετα διαβασα αυτο

Εφημεριδα  Δημοσιογραφος   Γιαννης  Πιτσακης

Σχολιο που δεν εχει διαψευστει απο τον πρωην Δημαρχο και υποψηφιο για την επομενη θητεια. Και καταλαβα πως τα ερωτηματα εγιναν σε μενα για να τα ακουσει ο κ Καμιζης. Αντιπολιτευση στην πλειοψηφια μεσα απο εναν πολιτη;

Λοιπον δεν ειμαι στην δημοτικη παραταξη του κ Καμιζη ουτε στον πολιτικο του χωρο.

Αυτο δεν με εμποδιζει να εκτιμω τον πολιτικο ανδρα να πιστευω πως ειναι εξυπνος και μορφωμενος ανθρωπος που εχει προσφερει πολλα στο μερος και ελπιζω να προσφερει κι αλλα. Γι αυτο τον ψηφισα.

Επισης δεν με εμποδιζει να διαφωνω με επιλογες του και να εκφραζω την διαφωνια μου. Στο κατω κατω πολιτικη ευθυνη σημαινει δρω και η ζωη αποδεικνυει αν εχω δικιο στις επιλογες μου η αδικο.Δεν μπορει να υπαρχει δραση χωρις λαθη. Και εξ αλλου οταν  βαλεις καποιους στοχους η επιτυχια η η αποτυχια δεν εξαρταται μονο απο σενα. 

Ετσι λοιπον καποια στιγμη σε καποια πραγματα θα διαφωνησω με τις επιλογες του κ Δημαρχου.

Μην χαρουν οι μονιμοι αντιπαλοι του . Η δικια μου η διαφωνια δεν ειναι της ιδιας ταξης και σιγουρα η αντιπαραθεση δεν θα ειναι του ιδιου υφους και της ιδιας ποιοτητας  με την δικη τους. Ο κ Καμιζης ειναι ευγενης ανθρωπος. Και ξερει τι λεει και τι κανει.

Στο δια ταυτα.

Εχουν περασει τεσσερες μηνες απο την εκλογη του και δυο μηνες απο την ασκηση της εξουσιας απο την παραταξη του.

Εχουν γινει πολλα θετικα που δεν θελω τωρα να αναφερω.

Στα απορριμματα ομως υπαρχει καθυστερηση. Σαν να παταμε σε δυο βαρκες. Οι προεκλογικες δεσμευσεις για δοσιμο του δεματοποιητη διωξιμο των δεματων στα Λιοσια και αμεση εναρξη ανακυκλωσης κομποστοποιησης φανταζουν υπο αναθεωρηση. Ναι υπαρχουν υποσχεσεις  για ανακυκλωση (η κομποστοποιηση δεν αναφερεται) και πιστευω πως θα ξεκινησει μια καποια ανακυκλωση καποια στιγμη.

Ταυτοχρονα ομως ανεφανει η θεωρια του δεσμευομαστε απο τις αποφασεις της περιφερειας και της προηγουμενης δημοτικης αρχης θεωρια που δεν με βρισκει συμφωνο. Κυκλοφορουν διαφορα εγγραφα οπως αυτο για τα βαρεα μεταλλα του δεματοποιητη και ενω υπηρχε δεσμευση για  ελεγχο απο τον Δημο δεν εχουμε μαθει τι απεγινε.Δεν εχουμε δει καν τα εγγραφα -αναλυσεις του εργολαβου που κυκλοφορουν οστοσω σε διαφορα γραφεια.

Και η μεταφορα σκουπιδιων στην Επιδαυρο λαθος  ειναι  για μενα.

Ειναι και αντιθετη με την αποψη του κ Καμιζη καθε δημος να διαχειριζεται τα σκουπιδια του. Δινει δικαιωμα  στους γειτονες να μας φερουν τα δικα τους.

Ειναι τελος επαναληψη της φρσοκωμωδιας της μεταφορας των σκουπιδιων μας στην Μεσσηνια.

Τα σκουπιδια πρεπει να πανε εξω απο το γραφειο της περιφερειας.Εκει μεχρι να γινουν τα εργοστασια που σχεδιαζουν.

Η καθυστερηση της  ανακυκλωσης ειναι λαθος. Μεχρι τωρα θα μπορουσαμε να εχουμε διωξει καθε βδομαδα ενα μεγαλο φορτηγο χαρτι και αλλο ενα πλαστικο (καυσιμη υλη ) στο ΚΔΑΥ της Τριπολης. Οι πολιτες συνεχιζουν την ανακυκλωση και βαζουν ανακυκλωσιμα στους μπλε καδους.

Η διαμορφωση της υπερ χωματερης στο Σταυρο ειναι αποτελεσμα των αποφασεων της Περιφερειας και της προηγουμενης δημοτικης αρχης. Αλλα η νεα δημοτικη αρχη δεν εκανε τιποτα για να αντιστρεψει την κατασταση μεχρι στιγμης. Αντιθετα λεει πως ειναι δεσμια αυτης της πολιτικης και θα συνεχισει να την εφαρμοζει. Με καποια ανακυκλωση φυσικα οπως ελεγε και ο προηγουμενος Δημαρχος.

 Ανακυκλωση που πιστευω πως κουτσα στραβα θα γινει τωρα. Αλλα το κυριο βαρος θα σηκωσει ο δεματοποιητης.

 Και να παρετε υπ οψιν σας πως η μειωση του ογκου γινοταν στις παλιες χωματερες με τη φωτια. Τωρα αυτη η επιλογη αποκλειεται και ετσι τα σκουπιδια θα γινουν βουνο. Τα σκουπιδια τεσσαρων χωματερων σε μια χωρις φωτια. Και που να ερθουν και του γειτονικου Δημου δηλαδη. 

Ο κ Καμιζης ολα αυτα τα ξερει. Δημαρχος ειναι και λαμβανει αποφασεις.

Οι πολιτες μπορουν να εκφρασουν τις δικες τους θεσεις. Τα δυο περιβαλλοντικα σωματεια η ΠΑΠΟΕΡ και ο συλλογος της Ερμιονης ειναι ανυπαρκτα. Η αντιπολιτευση φυσικα δεν κανει τιποτα  γιατι οι δικες της επιλογες προωθουνται. Η Λαικη Συσπειρωση μαλλον αδυνατει για την ωρα να εκφρασει εναν αλλο λογο σε τοπικο επιπεδο. Οι εθελοντες της ανακυκλωσης περιμενουν την υλοποιηση των υποσχεσεων ζητωντας αμεση εναρξη προγραμματος ανακυκλωσης.

Ειμαστε ολοι παγωμενοι και το βουνο των σκουπιδιων μεγαλωνει.

Και ομως εχουμε μια μοναδικη ευκαρια να γινουμε πρωτοποροι σε ολη την Ελλαδα. Μην περιμενετε λυση απο την  Περιφερεια.Το Ελληνικο κρατος βυθιζεται.Να παρουμε (και)την υποθεση των σκουπιδιων στα χερια μας. Εδω και τωρα.

Αυτη ειναι η γνωμη ενος δημοτη του Δημου Ερμιονιδας.

http://orangespotters.blogspot.com/2011/03/blog-post_2739.html

Μολις το διαβασα το σχολιο σε λιγο

http://anatolikoblog.blogspot.com/2011/03/blog-post.html#more

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Πιάστηκαν στα πράσα τα απορριμματοφόρα του Καμιζή στο Λυγουριό ! ! !

Συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι στις 12 από κατοίκους του Λυγουριού δύο οδηγοί απορριμματοφόρων του Δήμου Ερμιονίδος συνοδευόμενοι από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κο Κούστα 

να αδειάζουν τα δύο απορριμματοφόρα τους παράνομα στη χωματερή του Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου στη θέση Ντεβετζή.

Άγνωστο παραμένει το γεγονός αν πήγαν από μόνοι τους, ή καθ υπόδειξη της Δημοτικής Αρχής Επιδαύρου.

Με πληροφορησαν με μαιλ αναγνωστες του ιστολογιου πως στο ikonoskopio ο κ Λεμπεσης με ερωτα αν εχω τις ιδιες θεσεις για τα απορριμματα οπως και στο παρελθον.

Μαλιστα κ Λεμπεση. Εχω ακριβως τις ιδιες θεσεις. Εδω και εικοσι χρονια.

Και τωρα. Δεν εχω αλλαξει μια γραμμη . Φυσικα και ειμαι αντιθετος στην δεματοποιηση την καυση και ολα τα σχετικα. Και ειμαι κομματι ενος πανελλαδικου κινηματος που συμμεριζεται τις ιδιες θεσεις. Και μελος της ΠΑΠΟΕΡ (ελπιζω δηλαδη αν δεν με εχουν διαγραψει).Με τις αποφασεις του ΔΣ της οποιας εχω δημοσια διαφωνησει οσον αφορα την χρηση του δεματοποιητη ακομα και για ανακυκλωσιμα. Γιατι για συμμεικτα δεν το συζηταει κανεις.

Επομενως ναι ειμαι ετοιμος για οποια δραση προς αυτη τη κατευθυνση.

Η ομαδα εθελοντων με ορισε συντονιστη για ενα μηνα ακομα δεν εκλεχτηκα ουτε ζητησα αυτη τη θεση την ανελαβα γιατι κανεις αλλος δεν την ηθελε εκεινη τη στιγμη. Ο ρολος μου ειναι να περνω τηλεφωνα και να μεταφερω στον Δημο και πισω πληροφοριες ενημερωση και θεσεις.

Δεν εχω καμμια εντολη δεν εκπροσωπω κανενα ειμαι οπως παντα ενα μελος συλλογικοτητας.Δεν κανω κινητοποιησεις.ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ σε κινητοποιησεις. Ειμαι μελος συλλογικοτητων και μεσα απο αυτες παντα δρω.Αν οι συλλογικοτητες δεν αποφασιζουν δρασεις παλευω την  αποψη μου και περιμενω να υπαρχει συμφωνια πριν κανω οτιδηποτε

Τελος ρολους δεν παιζω. Ρολους παιζουν οι ηθοποιοι και οι επαγγελματιες καθε ειδους. Η πολιτικη μου δραση ειναι κομματι της ζωης μου και των προβληματων που αντιμετωπιζω.

Στην διαθεση σας παντα για οποιαδηποτε πληροφορια το μαιλ μου ειναι alfamakis@yahoo.co.uk

Ευχαριστω

Επειδη ο καιρος περνα και εχουμε χαθει κατω απο βουνα σκουπιδιων.

 Σαν δημοτης Κρανιδιου θα υποβαλλω αιτηση με FAX προς τον ΦοΣΔΑ και θα ζητησω τα εγγραφα που εχουν στα χερια τους για τις αδειες, τα βαρεα μεταλλα και τον δεματοποιητη.

Για να δουμε τι θα γινει

Προς τον ΦοΣΔΑ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφα ολων των σχετικών εγγράφων  που αναφέρονται στον Δεματοποιητή σύμμεικτων απορριμμάτων στην θέση Σταυρός Διδύμων.

Ευχαριστώ

Γεράσιμος Κατσαΐτης

Κάτοικος Κρανιδίου

Θυμιζω ακομα πως υπευθυνος εργαστηριου για τα βαρεα Μεταλλα στον Δημοκριτο ειναι ο κ Λεοντιαδης και οπως μας ενημερωσε ο κ Κουστας στην τελευταια συναντηση της ομαδας εθελοντων, ο Δημος ειναι ηδη σε συνενοηση μαζι του για τις εξετασεις που πρεπει να γινουν.

Οσον αφορα την διαχειριση των υγρων και της λασπης (σελ 18 απομακρυνση 2,5m3 τον μηνα με καταλληλα οχηματα απο αδειοδοτημενη εταιρεια) διαβαστε στις σελιδες  28-29 και παραγραφους  3.6.5/3.6.6 το προβλεπει η Μελετη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων

Δαιβαστε ακομη στην σελιδα 81 τις επιπτωσεις αν ο βιολογικος καθαρισμος δεν δουλευει σωστα.

ΑΝ δουλευει σωστα οι επιπτωσεις μηδενιζονται.

Η μελετη δεν προβλεπει την περιπτωση ο βιολογικος καθαρισμος να μην δουλευει σωστα. Εξ αλλου οπως ειναι γνωστο ολα (και οι βιολογικοιΚρανιδιου -Ερμιονης ) δουλευουν σωστα στην Ελλαδα.

Φοβαμαι πως ελαχιστοι εχουν διαβασει ακομα και σημερα την μελετη και ακομα λιγωτεροι τηρουν τους ορους που αυτη θετει.

Διαβαστε την σελιδα 108 παραγραφο 9.1.Λειτουργια βιολογικου.

Δεν οριζεται ποιος ελεγχει τις εξετασεις ανα τεσσερες μηνες. Προφανως δεν πρεπει να αυτο ελεγχεται αυτος που λειτουργει το μηχανημα.

Τωρα αν ψαξουμε την μελετη γεννιωνται πολλα ερωτηματικα.

Ποιος πληρωνει την μεμβρανη περιτυληξης και ποιος ελεγχει αν μπαινει η ποσοτητα πλαστικου που προβλεπει η ΜΠΕ αναλογα με την θεση τοποθετησης του δεματος.( Περισσοτερη μεμβρανη στα εξωτερικα δεματα σελ23 παραγραφος2)

Αλλα το ξαναγραφω.Γνωμη μου ειναι πως η ΜΠΕ που εγκριθηκε σε 7 λεπτα στο Νομαρχιακο ειναι ενα αγνωστο κειμενο για οσους διαχειριζωνται το θεμα δεματοποιηση των απορριμματων.

Ακομα και στην περιπτωση παντως που μια νεα μελετη χωρις τις αστοχιες της υπαρχουσας εφραμοζοταν ακριβως στην φαση λειτουργιας και παλι τοτε  το να κανεις την χωματερη πακετο προσθετωντας τονους πλαστικου με συγκεκριμενο χρονο ζωης και χωρις τελικο αποδεκτη των δεματων ειναι μια πολιτικη επιλογη που εγειρει πολλα ερωτηματικα.

Πολυ περισσοτερο οταν για την επιλογη αυτη ξοδευονται πολλα εκατομμυρια ευρω για την αγορα και εγκατασταση αυτων των μηχανηματων και πολλα ακομα για την ετησια λειτουργια τους.

Την στιγμη που η ανακυκλωση που ολοι λιβανιζουν δεν εχει λαβει ουτε ενα ευρω υποστηριξης.

Οδηγια 2008/98/ΕΚ

Διαβαστε το αρθρο 40 στην σελιδα 5 να δειτε πως οι εθελοντικη ομαδα για την ανακυκλωση του Δημου Ερμιονιδας που πρωτοποριακα εχει φτιαχτει στον Δημο μας  προτεινεται στην σχετικη οδηγια.

Ευρωπαϊκές συστάσεις για ανακύκλωση

Τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης θέτει ως στόχο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Για το λόγο αυτόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίζουν τη χρήση προϊόντων που μπορούν να υποστούν ανακύκλωση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το στόχο της επίτευξης μιας κοινωνίας της ανακύκλωσης. Δεν πρέπει να στηρίζουν την υγειονομική ταφή ή την αποτέφρωση των ανωτέρω προϊόντων όποτε είναι δυνατόν.

*Τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά αν αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό.

*Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εκπονήσουν προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων το αργότερο μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2013.

*Τίθενται αυστηροί όροι για την καύση απορριμμάτων ή υλικών που παράγονται απ’ αυτά (RDF, SRF). Συγκεκριμένα πρέπει να επιτευχθεί ένα 65% απόδοση της παραγόμενης ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της περιοχής και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συνδυαστεί και με παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Η παραπανω οδηγια κωδικοποιει ολες τις προηγουμενες  και θεωρειται ατοματα εφαρμοστεα απο 12 Δεκεμβριου 2010

Περασε κιολας ενας χρονος απο τις συναντησεις της κ Μπιρμπιλη με τους επιχειρηματιες της καυσης.Και σημερα προχωραμε ολαταχως.

Αποσπασματα του αρθρου επειδη ξερω πως κουραζεστε με τα σεντονια.

Γνωμη μου ειναι το διαβασετε ολο.

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/02/2011&id=253174

Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ nadia@enet.gr

Προβάδισμα στην αμφιλεγόμενη τεχνολογία της βιοξήρανσης ώστε να αποτελέσει την προτιμητέα μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων φαίνεται να δίνει η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), στην οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει «με βήμα ταχύ» η  kυβέρνηση………………………………………………….

Διευκρινίζεται μάλιστα ότι «ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ πρέπει να αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί προκειμένου να ενσωματώσει τις νέες και ανερχόμενες τεχνολογίες στον τομέα της επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων (π.χ. βιολογική ξήρανση, θερμική επεξεργασία)»!……………………….

Η τεχνολογία της βιοξήρανσης που ουσιαστικά οδηγεί στην καύση του παραγόμενου προϊόντος θεωρείται αμφιλεγόμενη, καθώς πανεπιστημιακές μελέτες, οικολογικές οργανώσεις, συνδικαλιστικοί φορείς αλλά και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Σπ. Δανέλλης, τη χαρακτηρίζουν ακριβή και όχι φιλική προς το περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που τη διαθέτουν στην Ελλάδα είναι η Ηλέκτωρ (συμφερόντων Μπόμπολα) καθώς και η εταιρεία Μεσόγειος (βλέπε «Κ.Ε.», 7 Νοεμβρίου 2010)……………………………

Ευρωπαϊκές συστάσεις για ανακύκλωση

Τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης θέτει ως στόχο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Για το λόγο αυτόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίζουν τη χρήση προϊόντων που μπορούν να υποστούν ανακύκλωση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το στόχο της επίτευξης μιας κοινωνίας της ανακύκλωσης. Δεν πρέπει να στηρίζουν την υγειονομική ταφή ή την αποτέφρωση των ανωτέρω προϊόντων όποτε είναι δυνατόν.

*Τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά αν αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό.

*Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εκπονήσουν προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων το αργότερο μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2013.

*Τίθενται αυστηροί όροι για την καύση απορριμμάτων ή υλικών που παράγονται απ’ αυτά (RDF, SRF). Συγκεκριμένα πρέπει να επιτευχθεί ένα 65% απόδοση της παραγόμενης ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της περιοχής και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συνδυαστεί και με παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Για δειτε πως επιστημονες και δημοσιογραφοι υπερασπιζονται την καυση.

Πριν διαβαστε το αρθρο μια διευκρινηση απο την πλευρα μου για αλλη μια φορα . Καμμια μεθοδος διαχειρισης των απορριμματων δεν εχει μηδενικο περιβαλλοντικο κοστος. Ακομα και η ανακυκλωση εχει τα δικα της κοστη.

Γι αυτο πτωτα απο ολα λεμε μειωση του ογκου. Να παραγουμε λιγωτερα σκουπιδια. Να μην ειμαστε τοσο καταναλωτικοι.

Τωρα για την καυση.

Υπαρχει πανακριβη μεθοδος καυσης με ελαχιστες περιπτωσεις εφαρμογης (μια στον Καναδα) καμμια στην Ευρωπη. Το κοστος ομως ειναι τοσο υψηλο που καμμια χωρα δεν μπορει να συντηρησει αυτα τα εργοστασια.

Αν και ακομα και αυτα τα εργοστασια καυσης παραγουν αποβλητα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ επιλογη που πρεπει να γινει ειναι σε δυο σημεια.

1. Χαρτι /πλαστικο/οργανικο φορτιο θα τα ανακυκλωνουμε -κομποστοποιουμε η θα τα καιμε για να παραγουμε ενεργεια;

Γιατι και τα δυο δεν γινωνται.Η μια μεθοδος ειναι ανταγωνιστικη της αλλης.

Διαχειριζωνται ακριβως το ιδιο φορτιο.

 Και μαλιστα η μια(ανακυκλωση) πιθανα με ελαφρα οικονομικη  ζημια αναλογα με τις διεθνεις τιμες και την παγκοσμια οικονομια ενω η αλλη (καυση -ενεργειακη αξιοποιηση)(φορτωνοντας το περιβαλλοντικο κοστος διοξειδιου του ανθρακα και τοξικης τεφρας  στις επομενες γενιες) με οικονομικο κερδος.

2.Ποιος διαχειριζεται τα σκουπιδια. Ειναι ο δημοσιος τομεας (κρατος περιφερεια δημοι) με κυριο ενδιαφερον το περιβαλλον  και την κοινωνικη πολιτικη η οι μεγαλες πολυεθνικες με κυριο στοχο τα οικονομικα και πολιτικα κερδη.

Γιατι το ξεκαθαρισμα αυτης της δευτερης προυποθεσης απαντα και στο ερωτημα ταφη του υπολοιπου η καυση -ενεργειακη αξιοποιηση.

Δεν θα ελεγα οχι σε ενα πανακριβο στην τηρηση των περιβαλλοντικων ορων εργοστασιο καυσης του δημοσιου τομεα οπου θα καιγαμε το υπολοιπο μετα την ανακυκλωση.

 Με μια προυποθεση. Καθε χρονο να γινεται ολο και πιο παθητικο οικονομικα οσο δηλαδη θα αυξανονται τα ανακυκλωσιμα. Και ακομα περισσοτερο αν δεν καταφερνει να μειωνει τον ογκο της παραγομενης ενεργειας καθε χρονο (μιας και θα εχει λιγωτερα σκουπιδι για καψιμο) να πληρωνει βαρυτατα προστιμα.

Ειναι ετοιμοι οι ιδιωτες να βαλουν λεφτα για μια τετοια επενδυση; Οχι να επιδοτηθουν απο το κρατος. Να βαλουν λεφτα απο την τσεπη τους για μια επιχειρηση που σε εικοσι χρονια και καθε χρονο μεχρι τοτε θα μειωνει τα κερδη της μεχρι να κλεισει;

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=312150&ct=19&dt=28/01/2010

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά κυρίως των αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων (κατ΄ εξοχήν δείγμα πράσινης ανάπτυξης) βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη με τον επιχειρηματία κ. Α. Βγενόπουλο της ΜΙG.
Για τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι στιγμής αρκετοί έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες έχουν δείξει ενδιαφέρον, όπως

Η ΜΙG συμμετέχει με 49% στην εταιρεία Veolia ΜΙG Ηellas, όπου το 51% κατέχει η γαλλική Veolia, ειδικευμένη στη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων και από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα αυτόν, με περίπου 300.000 εργαζομένους ανά την υφήλιο.

Η Veolia ΜΙG Ηellas ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στα μεγάλα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων τόσο της περιοχής της πρωτεύουσας όσο και της Θεσσαλονίκης, ενώ ανάλογες επενδύσεις έχει η γαλλική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Για τον σκοπό αυτόν θα ιδρύσει Κέντρο Εκπαίδευσης Πράσινης Ανάπτυξης για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με έδρα την Αθήνα, όπως ενημέρωσε χθες την κυρία Μπιρμπίλη ο κ. Βγενόπουλος.

Ο κυριος Βγενοπουλος μετα το σπασιμο του κρατικου μονοπωλιου της Ολυμπιακης προκειμενου «να υπαρχει ανταγωνισμος μεσω της ελευθερης αγορας στην αεροπλοια» καλοβλεπει και τα σκουπιδια μας μεσω της Ηλεκτωρ.Και δημοτικα τελη θα του πληρωνουμε και ενεργεια θα μας πουλαει.

η Ελλάκτωρ μέσω της εταιρείας Ηλέκτωρ,Μπομπολας  http://www.helector.gr/index.php 

 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1172665&nt=103

ΓΕΚ-Τέρνα: όμιλος των Περιστέρη- Κάμπα

Συνάντηση με την κυρία Τ. Μπιρμπίλη είχε ο κ. Γ. Περιστέρης
Συνάντηση με τον πρόεδρο του ομίλου ΓΕΚ-Τέρνα κ. Γιώργο Περιστέρη, είχαν αργά το μεσημέρι η υπουργός  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρμπίλη και ο υφυπουργός κ. Γιάννης Μανιάτης.

Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν δηλώσεις αλλά, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επαφών που έχει καθιερώσει η υπουργός με επιχειρηματικούς παράγοντες και αντικείμενο της ήταν θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Κέρδος online 22/1/2010 17:25

και η γαλλική Gaz de France Suez, Κοκκαλης ΙΝΤΡΑΚΑΤ

http://www.capital.gr/News.asp?id=756125

Οχι βεβαια. Γι αυτο ισχυριζομαι πως οι περιφερειακοι σχεδιασμοι που μας ταζουν ανακυκλωση και καψιμο του υπολοιπου λενε ψεματα. Στοχος τους ειναι πολλα σκουπιδια στα εργοστασια καυσης.Και μια διακοσμητικη ανακυκλωση για να βουλωσουν στοματα.

Και μετραμε με τσιγγουνια τους καδους γιατι δεν εχουμε αρκετους διαβαστε να θυμηθουμε τα προεκλογικα.Πριν ομως θυμηθητε! Ενα εκατομμυριο κοστισε η αγορα και εγκατασταση του ενος δεματοποιητη και 700 χιλιαδες η ετησια λειτουργια. Για να τυλιξουμε με ναυλον τα σκουπιδια και να τα ντανιασουμε.

Πολλαπλασιαστε επι δωδεκα δεματοποιητες.

Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Στην άμεση αποκατάσταση 71 ανενεργών χωματερών προχωρεί η

  14 Σεπτ. 2010 Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη δεσμεύθηκε ότι θα εκχωρήσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια κάδων και
  www.isthmos.gr/article.php?news_id=20077

 2. Πρόσφατα, σε συνάντησή μας η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη δεσμεύθηκε ότι θα εκχωρήσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια κάδων και απορριμματοφόρων για ανακυκλώσιμα υλικά».

 3. Δεν ζητα ο Δημος Ερμιονιδας αυτα που υποσχεθηκε η κ Μπιρμπιλη;

Πρόσφατα, σε συνάντησή μας η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη δεσμεύθηκε ότι θα εκχωρήσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια κάδων και απορριμματοφόρων για ανακυκλώσιμα υλικά».

Στην φωτογραφια μισοβλεπετε τους πρωταγωνιστες της δεματοποιησης και οσους τους ακολουθησαν,

Καθως και τον προυπολογισμο του εργου.

Ολα αυτα τα λεφτα για να πακεταρουμε την χωματερη με περισσοτερα σκουπιδια.Ολα αυτα τα λεφτα στα σκουπιδια.

Κι ομως θα μπορουσαμε μεγαλο μερος του ογκου να το διωχναμε σαν ανακυκλωσιμα Χαρτι πλαστικο κατα κυριο λογο (τα καυσιμα)αλλα και γυαλι αλουμινιο. Ενα αλλο μεγαλο κομματι (τα οργανικα) θα μπορουσε να μενει στην ακρη του κηπου της αυλης του κτηματος και να ξαναγινεται χωμα.

ΔΗΜΟΣ

Προς τους Δημότες και Δημότισσές μας,

        Ίσως διαπιστώσετε ότι μερικοί κάδοι ανακλυκλωσης (χρώματος μπλε) έχουν αποσυρθεί. Αυτό γίνεται με πρόγραμμα και ευθύνη του Δήμου μας, ώστε να πλυθούν και καθαροί πλέον να χρησιμοποιηθούν για την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» που άμεσα (μέσα στην βδομάδα που έρχεται) ξεκινά ο Δήμος μας.

       Για το όλο πρόγραμμα και τα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ» όπου θα υπάρχουν οι κάδοι ανακύκλωσης, θα υπάρξει ανακοίνωση και εκτενής ενημέρωση από πλευράς του Δήμου.

       Ζητάμε την κατανόηση, την υπομονή και την συμμετοχή σας.

                                                                   

                                                                  Ο Αντιδήμαρχος

                                                                 Σταύρος Κούστας

Follow me on Twitter

Μαΐου 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Αλεξης Γρηγοροπουλος

Τασος Αναστασιου

κοκα κολα

Mεταναστες

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 869,909

Αρχείο

RSS arcadia portal

 • Πρακτικές συμβουλές για τις αλλεργίες από τον Ωτορινολαρυγγολόγο Στιβακτάκη Μαΐου 23, 2015
  Η Άνοιξη είναι η εποχή του χρόνου που φυσιολογικά συνοδεύεται από την εφάνιση εποχικών αλλεργιών. Τα τελευταία χρόνια, οι συγκεντρώσεις γύρης στην ατόσφαιρα είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση ε το παρελθόν, καθώς, λόγω της αλλαγής του κλίατος (περισσότερη ηλιοφάνεια και καλοκαίρια ), τα φυτά ανθίζουν νωρίτερα και επιπλέον καλλιεργούνται νέα είδη. Οι πιο συνηθισμ […]
 • Συνελήφθη 27χρονη για ναρκωτικά στην Μεγαλόπολη Μαΐου 23, 2015
  Συνελήφθη, την Παρασκευή 22 Μαΐου το βράδυ, στην Μεγαλόπολη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλόπολης, μία 27χρονη ημεδαπή, γιατί σε βάρος της εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, για ναρκωτικά. Δελτίο Τύπου Ειδήσεις: ΑρκαδίαΑστυνομία - ΤροχαίαΔήμος Μεγαλόπολης […]
 • Το κκΑΕΠ σε ΜΑΔ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ Μαΐου 23, 2015
  Μέρος Α EUROSTAT: Πριν από λίγες ημέρες, η Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) δημοσίευσε την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κκΑΕΠ) εκφρασμένου σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ = PPS = Purchasing Power Standards) στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες NUTS 2 για το 2013 κατά το ισχύον ESA10 (European System of Accounts = Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 2010). […]
 • Γιάννης Καστρίτης: «Η φιλοσοφία παραμένει ίδια» Μαΐου 23, 2015
  Αρκαδικός γράφει ιστορία και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Α1. Η ομάδα της Τρίπολης τερμάτισε στην δεύτερη θέση της Α2 κι έτσι ακολούθησε την Καβάλα στα "μεγάλα σαλόνια". Ο προπονητής της ομάδας, Γιάννης Καστρίτης, φέρει μεγάλο μερίδιο αυτής της επιτυχίας, όμως μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) εξήγησε γιατί τον λόγο που δεν υπάρχουν […]
 • Οι Πολιούχοι της Τριπόλεως προσθέτουν ένα λιθαράκι, ομολογίας πίστεως Μαΐου 23, 2015
  Η ιστορική Τριπολιτσά τίμησε τους πολιούχους Της Νεομάρτυρες Δημήτριον και Παύλον. ” Υπό του Αιδεσιμoλ. Δημητρίου Λυμπεροπούλου Εφημερίου Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού-  Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τριπόλεως. Μελετώντας το μαρτυρολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας συναντά κανείς, σειρά ολόκληρη νέων αθλητών της πίστεως, τους Νεομάρτυρες.  Οι Νεομάρτυρες α […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

Aman resorts SRF RDF Αδεσποτα Αλαβανος Αλεκος Αλλη Προταση Αναβαλος Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Βασιλης Λαδας Βιβη Σκουρτη Βουδουρης Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιορτες ελιας Δασος Κορακιας Δεματοποιητης Δημητρης Κοδελας Δημητρης Σιδερης Δημοσια διαβουλευση Δημοτικες εκλογες 2014 Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Ελος Κοιλαδας Ευπλοια Ιστορικα κτηρια Ερμιονιδας Καραβασιλη Καταφυκι Κοκα Κολα απεργια Λεσχη Αναγνωσης Λιμεναρχειο Λυματολασπη Μαρινα Πορτο Χελιου Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης ΠΑΜΕ Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Πολιτιστικο μονοπατι Πολυτεχνειο 2014 Πορτοχελιωτικο Kαρναβαλι Πρασινο Σημειο Προσφυγες Μεταναστες Πυρηνικα Ρεπουλης ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Σουκος Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα Σωματειο ξενοδοχουπαλληλων ΤΑΙΠΕΔ Τατουλης Υποψηφιοι βουλευτες Ερμιονιδας Χριστουγεννα Ωρα της γης αποαναπτυξη-τοπικοποιηση αποκατασταση ΧΑΔΑ βαρεα μεταλλα στο νερο δισκουρια επιδομα ανεργιας επισιτισμος εφοπλιστικο κεφαλαιο κατοχη καυση απορριμματων καψιμο Ιουδα κοκκιναρι κομποστοποιηση παλαια κτηρια στο Κρανιδι σφαγεια Κρανιδιου φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χαβουζα Κρανιδιου χελωνες χουντα

Twitter Updates

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.