You are currently browsing the category archive for the ‘Απορρίμματα-Ανακύκλωση’ category.

Δεν εχω να σχολιασω.Τα λεω χρονια τωρα. Αν στην Ερμιονιδα δεν αλλαξουμε στρατηγικη αμεσα θα εχουμε προβλημα διαχειρισης απορριμματων για πολλα χρονια ακομα.

Διαχωρισμο στην πηγη σε διαφορετικους καδους των ανακυκλωσιμων.

Οικιακη /συνοικιακη κομποστοποιηση

Υγειονομικη ταφη του υπολοιπου σε διαδημοτικους ΧΥΤΥ.

ΥΓ Αν η καυση ειναι αθωα τοτε εργοστασιο καυσης -ενεργειακης αξιοποιησης στον Αγ Αιμιλιανο μεταξυ Κυριακου και Λιβανου.Αν τα εργοστασια ολοκληρωμενης διαχειρισης ειναι περιβαλλοντικα αθωα τοτε γιατι τα φτιαχνουν στα Λιοσια και την Φυλη και δεν τα φτιαχνουν στην Εκαλη.

http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=191

Παρακαλω πολυ ανοιξτε την παρακατω διευθυνση το αρθρο ειναι κατατοπιστικοτατο για το τι σκοπευουν να κανουν με την ολοκληρωμενη “διαχειριση” και τα τρια εργοστασια τους.Δειτε τα αποτελεσματα εδω και χρονια στο ΕΜΑΚ Α Λιοσιων.

http://www.rwf.gr/1923/%

_-P1_1~1

pel-sou-kataggelloun-ton-tatoyli-gia-ta-mat-kai-tis-kleistes-portes

Οι Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πελ/σου καταγγέλλουν τον Τατούλη για τα ΜΑΤ και τις “κλειστές πόρτες”

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 17:16

Οι Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πελ/σου καταγγέλλουν τον Τατούλη για τα ΜΑΤ και τις "κλειστές πόρτες"

 

Κοινή ανακοίνωση των Νομαρχιακών Επιτροπών ΣΥΡΙΖΑ Πελοποννήσου με την οποία καταγγέλλουν τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη για την παρουσία ΜΑΤ έξω από το Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης και την απαγόρευση εισόδου στους κατοίκους της Καλλιρρόης και της ΔΕ Βαλτετσίου στη διάρκεια της συνεδρίασης για την ΜΠΕ των απορριμμάτων.

Η ανακοίνωση των ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Πελοποννήσου

Για μια ακόμη φορά ο κ. Τατούλης επέδειξε ακραία αντιδημοκρατική πρακτική και  συμπεριφορά.   Κάλεσε τα ΜΑΤ να εμποδίσουν τους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης την ΜΠΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Η ενέργεια αυτή του κ. Τατούλη αποτελεί το αποκορύφωμα της γνωστής αντιδημοκρατικής του πρακτικής  . Βαρύτατες ευθύνες όμως έχουν και όσοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι παρέμειναν στη σιδηρόφρακτη αυτή δήθεν συνεδρίαση και  ανέχτηκαν να  συνεδριάζουν  με  τα  ΜΑΤ και  τους  πολίτες  να  είναι στο  κρύο  και  τη  βροχή.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαν να ανεχτούν και να νομιμοποιήσουν συνεδρίαση η οποία απέκλειε τους πολίτες με τη συνδρομή των ΜΑΤ.

Ας μην χαίρεται όμως ο κ. Τατούλης και τα εργολαβικά συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί ότι νομιμοποίησε τη  ΜΠΕ επειδή  28 Περιφερειακοί Σύμβουλοι είπαν ΝΑΙ στο σκουπιδοεργοστάσιο με την παρουσία των ΜΑΤ στην είσοδο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και σε κάθε επίπεδο, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και όπου αλλού χρειαστεί, για να ακυρώσει την καταστροφική αυτή επιλογή της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου η οποία εκτός των άλλων προβλημάτων  για  τα  οποία  έχουμε  αναλυτικά  και  κατ  επανάληψιν  τοποθετηθεί, βρίσκεται   σε αντίθεση και με τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

http://ppress.gr/?p=8706

Η υπερψήφιση της ΜΠΕ, με αριθμούς και…. πολιτικές, στο “ανακατεμένο” Περιφερειακό της Πελοποννήσου!

@. Τι συμ­πε­ρά­σμα­τα μπο­ρούν να ε­ξα­χθούν α­πό την έ­κτα­κτη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου για την έγ­κρι­ση της ΜΠΕ (Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λον­το­λο­γι­κών Ε­πι­πτώ­σε­ων).

ΤΑ ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΤΙ­ΚΑ ΜΗ­ΝΥ­ΜΑ­ΤΑ

@. Ό­χι ε­πι­στη­μο­νι­κά. Ού­τε ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά. Ού­τε καν .­..Κοι­νω­νι­κά.

@. Άλ­λα, τα πο­λι­τι­κά και τα.­..πα­ρα­πο­λι­τι­κά.

@. Για να δού­με λοι­πόν, τα ό­σα έ­γι­ναν, α­πό δι­α­φο­ρε­τι­κές “ο­πτι­κές γω­νί­ες”.

1. Η Κυ­βέρ­νη­ση, έ­στει­λε τέσ­σε­ρις (4)υ­πουρ­γούς, δύ­ο (2) Γε­νι­κούς Γραμ­μα­τείς και άλ­λους πα­ρά­γον­τες της πο­λι­τεί­ας στην Τρί­πο­λη, να δη­λώ­σουν ευ­χα­ρι­στη­μέ­νοι που τε­λεί­ω­σε ο δι­α­γω­νι­σμός και α­να­κη­ρύ­χθη­κε ο (προ­σω­ρι­νός) Α­νά­δο­χος. Η ΤΕΡ­ΝΑ!

2. Τρεις μέ­ρες πριν την συ­νε­δρί­α­ση του Π. Σ, εκ­δό­θη­κε κοι­νό Δελ­τί­ο Τύ­που α­πό Υ­πουρ­γεί­α, ση­μα­το­δο­τών­τας την συ­νε­χή στή­ρι­ξη του Δι­α­γω­νι­σμού!

3. Η Κυ­βέρ­νη­ση λοι­πόν έ­στει­λε το μή­νυ­μα, με α­πο­δέ­κτες τους “δι­κούς” της που εί­ναι η αν­τι­πο­λί­τευ­ση με τον Δρά­κο .­..αρ­χη­γό!

Η ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ “ΤΑΥ­ΤΟ­ΤΗ­ΤΑ” ΤΟΥ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑ­ΚΟΥ

@. Το μπέρ­δε­μα λοι­πόν εί­ναι, πως η α­νε­ξάρ­τη­τη πα­ρά­τα­ξη Τα­τού­λη στη­ρί­χθη­κε α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ, στις ε­κλο­γές του 2010, το ο­ποί­ο ή­ταν ι­σχυ­ρή Κυ­βέρ­νη­ση με 160 Βου­λευ­τές!

@. Η Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α εί­χε μό­λις ε­κλέ­ξει νέ­ο αρ­χη­γό, Τον Αν­τώ­νη Σα­μα­ρά!

@. Έ­βα­λε για Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη τον Δρά­κο και βγή­κε.­..δεύ­τε­ρος, ε­κλέ­γον­τας .­..17 Πε­ρι­φε­ρεια­κούς Συμ­βού­λους!

@. Με­τα­ξύ της πρώ­της Κυ­ρια­κής και της δεύ­τε­ρης και α­φού εί­χαν οι Σύμ­βου­λοι “προσ­δι­ο­ρι­στεί” ο.­..ε­κλεγ­μέ­νος με τον Τα­τού­λη, Δη­μή­τρης Σα­ρα­βά­κος (Αρ­γο­λί­δα) .­..δη­λώ­νει “α­νε­ξάρ­τη­τος” στη­ρί­ζον­τας έμ­με­σα τον Δρά­κο!

@. Αν­τι­με­τω­πί­στη­καν ε­πι­κοι­νω­νια­κά οι.­..κρα­δα­σμοί Σα­ρα­βά­κου, ε­κλέ­χθη­κε ο Τα­τού­λης, αλ­λά αν­τί για 31 Συμ­βού­λους εί­χε.­.. 30 !

@. Ο Συν­δυα­σμός του ΚΚΕ ε­ξέ­λε­ξε δύ­ο (2) Συμ­βού­λους.

@. Του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­ναν (1) !

@. Των Οι­κο­λό­γων έ­ναν (1)!

@. Στη συ­νέ­χεια οι πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις ή­ταν ρα­γδαί­ες.

@. Ο Γ. Πα­παν­δρέ­ου, έ­χα­σε την Κυ­βέρ­νη­ση, έ­χα­σε την αρ­χη­γί­α του ΠΑ­ΣΟΚ και ε­κλέ­χθη­κε ο Ε. Βε­νι­ζέ­λος, στο κόμ­μα!

@. Έ­γι­ναν ε­κλο­γές το 2012 και σχη­μα­τί­στη­κε Κυ­βέρ­νη­ση με Πρω­θυ­πουρ­γό τον Σα­μα­ρά και την στή­ρι­ξη του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΔΗ­ΜΑΡ.

@. Οι Ε­θνι­κές ε­κλο­γές “έ­φε­ραν” δύ­ο (2) Συμ­βού­λους του Πε­ρι­φε­ρεια­κού της Πε­λο­πον­νή­σου στη Βου­λή.

@. Τον Ν. Τα­γα­ρά (Ν.Δ) και τον Θ. Πε­τρά­κο (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) οι ο­ποί­οι στη συ­νέ­χεια πα­ραι­τή­θη­καν και αν­τι­κα­τα­στά­θη­καν με ε­πι­λα­χόν­τες!

@. Ε­πί­σης κά­ποι­ο Σύμ­βου­λοι του Δρά­κου α­νέ­λα­βαν.­..Κυ­βερ­νη­τι­κά κα­θή­κον­τα και δεν πα­τά­νε στα Π. Σ. χω­ρίς ό­μως να πα­ραι­τη­θούν!

ΤΟ Υ­ΠΑΡ­ΞΙΑ­ΚΟ.­..ΜΠΕΡ­ΔΕ­ΜΑ

@. Έ­τσι έ­χου­με τους Νε­ο­δη­μο­κρά­τες συμ­βού­λους του Π. Σ να εί­ναι αν­τι­πο­λί­τευ­ση.

@. Το κόμ­μα τους.­..Κυ­βέρ­νη­ση!

@. Η.­..πλει­ο­ψη­φί­α Τα­τού­λη να στη­ρί­ζει την Κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου.

@. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να έ­χει έ­ναν (1) ε­νώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έ­χει γί­νει πρώ­τη δύ­να­μη στην κοι­νω­νί­α των πο­λι­τών!

@. Τον οι­κο­λό­γο σύμ­βου­λο να τον έ­χει α­πο­μα­κρύ­νει το κόμ­μα του.

@. Ο α­νε­ξάρ­τη­τος Σα­ρα­βά­κος ό­πως α­να­με­νό­ταν πή­ρε Κυ­βερ­νη­τι­κή θέ­ση. Ή­ταν στη ΕΡΤ για να την.­..κλεί­σει!

@. Ο Τα­τού­λης με τους ΠΑ­ΣΟ­Κους Συμ­βού­λους του, να α­να­ζη­τούν στή­ρι­ξη α­πό τον.­..Σα­μα­ρά για τις ε­περ­χό­με­νες ε­κλο­γές!

@. Η Κυ­βέρ­νη­ση να θέ­λει πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τον Τα­τού­λη να γί­νει το συγ­κε­κρι­μέ­νο έρ­γο με τα σκου­πι­δο­ερ­γο­στά­σια!

@. Οι Δή­μαρ­χοι της Πε­λο­πον­νή­σου, να “σφυ­ρί­ζουν” α­δι­ά­φο­ρα, ι­δι­αί­τε­ρα με­τά την σύλ­λη­ψη των σκου­πι­δο­ερ­γο­λά­βων!

@. Οι υ­πο­ψή­φιοι Δή­μαρ­χοι Οι­χα­λί­ας, (ό­λοι εί­ναι Ν. Δκρά­τες πε­ρί­που.­..ε­φτά) ό­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η .­..Καλ­λιρ­ρό­η να “βλέ­πουν” την ευ­και­ρί­α .­..κα­τα­ξί­ω­σής τους!

@. Οι δυ­ο απ´ αυ­τούς εί­ναι Σύμ­βου­λοι με τον Δρά­κο!

@. Ο Αν­τι­νο­μάρ­χης Μεσ­ση­νί­ας, έ­χει το­πο­θε­τη­θεί στη θέ­ση αυ­τή, ό­χι α­πό τον Τα­τού­λη, αλ­λά α­πό τους έ­ξι (6) ε­κλεγ­μέ­νους Μεσ­σή­νιους Συμ­βού­λους. Η ε­πι­λο­γή Τα­τού­λη ή­ταν ο Χ. Μα­λα­πά­νης, ο ο­ποί­ος πα­ραι­τή­θη­κε.

@. Οι Αν­τι­νο­μάρ­χες των Ε­νο­τή­των ΔΕΝ Ψη­φί­ζουν στα Πε­ρι­φε­ρεια­κά Συμ­βού­λια.

@. Δη­λα­δή: ο Π. Α­λευ­ράς (Μεσ­ση­νί­α), ο Γ. Δέ­δες (Κο­ριν­θί­α), ο Γ. Γι­α­να­κού­ρας (Αρ­κα­δί­α), ο Τ. Χει­βι­δό­που­λος (Αρ­γο­λί­δα) και η Ντ. Τζα­νε­τέ­α (Λα­κω­νί­α). Ε­πί­σης ού­τε ο.­..Τα­τού­λης ψη­φί­ζει!

@. Αν­τί­θε­τα ψη­φί­ζουν οι τρεις…Θε­μα­τι­κοί Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχες που ε­κλέ­χτη­καν με.­..σταυ­ρό.

@. Δη­λα­δή: η Ντ. Νι­κο­λά­κου, ο Πα­πα­φω­τί­ου και ο Που­λάς!

ΤΟ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑ­ΚΟ ΚΑΙ Η .­..ΜΠΕ

@. Φτά­νου­με λοι­πόν στην .­..Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή της συ­ζή­τη­σης για την ΜΠΕ!

@. Στα πα­ρα­πά­νω.­..ι­στο­ρι­κά και πραγ­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα, έρ­χον­ται να προ­στε­θούν και τα ε­ξής:

1ον. Η Πα­ρά­τα­ξη Τα­τού­λη ε­ξέ­λε­ξε 31 αλ­λά έ­χει 30! Ψή­φι­σαν υ­πέρ της ΜΠΕ οι 25.

Έ­να (1) Λευ­κό (α­πό τον Τσα­πό­γα), δυ­ο (2) δεν εμ­φα­νί­στη­καν (οι Ντά­νος και Φλώ­ρος) και δυ­ο (2) α­που­σί­α­ζαν .­..δι­και­ο­λο­γη­μέ­να και ε­πι­στο­λή τους δή­λω­ναν πως θα ψή­φι­ζαν ΝΑΙ στη ΜΠΕ!

2ον. Ο .­..α­νε­ξάρ­τη­τος Σα­ρα­βά­κος ή­ταν α­πών. Πή­γε κά­ποι­α στιγ­μή αλ­λά .­..χά­θη­κε με­τά.

3ον. Η Πα­ρά­τα­ξη Δρά­κου έ­χει.­..17 Συμ­βού­λους. Ή­ταν πα­ρόν­τες δέ­κα (10)! Οι ε­φτά (7) δεν πή­γαν κα­θό­λου!

Οι α­που­σί­ες εί­ναι πάν­τα υ­πέρ της πλει­ο­ψη­φί­ας!

Α­πό τους πα­ρόν­τες α­πο­χώ­ρη­σαν οι .­..έ­ξι (6). Οι δυ­ο θα εί­ναι υ­πο­ψή­φιοι Δή­μαρ­χοι και προ­τί­μη­σαν να στη­ρί­ξουν τους κα­τοί­κους-ψη­φο­φό­ρους δια της .­..α­πο­χω­ρή­σε­ως και ό­χι δια της.­..αν­τι­πα­ρά­θε­σης!

Οι τέσ­σε­ρις (4) έ­μει­ναν και οι τρεις (3) ψή­φι­σαν ε­νώ ο έ­νας έ­φυ­γε για λό­γους α­σθε­νεί­ας α­φή­νον­τας ε­πι­στο­λή με την ο­ποί­α ε­τάσ­σε­το υ­πέρ του ΝΑΙ!

4ον. Η Πα­ρά­τα­ξη Ν. Γόν­τι­κα (ΚΚΕ), πα­ρέ­μει­νε και κα­τε­γρά­φη­σαν τα μο­να­δι­κά .­..δυ­ο Ο­ΧΙ!

5ον. Οι Πα­ρα­τά­ξεις Ν. Πα­τσα­ρί­νου (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) και Μπού­κλη (Οι­κο­λό­γων) α­πο­χώ­ρη­σαν!

@. Έ­τσι “βγή­καν” τα .­..28 ΝΑΙ, τα δυ­ο Ο­ΧΙ και το έ­να ΛΕΥ­ΚΟ.

@. Τώ­ρα φτιά­χτε ό­ποι­ο .­..σε­νά­ριο θέ­λε­τε σχε­τι­κά με τα “χρί­σμα­τα”, τις “στη­ρί­ξεις” και τους συσχετισμούς!

@. Το έργο πήρε την …πρώτη “έγκριση” με την υπερψήφιση της ΜΠΕ και η …Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση είναι η …πλέον ευχαριστημένη!

@. Το αν θελήσει (η Κυβέρνηση), να το …πιστωθεί ο Τατούλης, θα…δείξει…!

@. Μέχρι στιγμής υπάρχει η πολιτική …στήριξη του έργου από τους Υπουργούς !

Εγραψε ο Astritis στη farenews

http://left.gr/news/skoypidia-ae

03.03.2013

 

πηγή: http://left.gr/91

Κοινωνία

Σκουπίδια Α.Ε.

Πρόσω ολοταχώς για το “ξεπούλημα” σε ιδιώτες βασικών υπηρεσιών των δήμων έχει βάλει η τρικομματική κυβέρνηση, κάνοντας την αρχή από τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων

Ρεπορτάζ του Μ. Γαλανόπουλου στην «Αυγή της Κυριακής»

Ήδη με διαδικασίες fast track ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για αντίστοιχα έργα σε Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες και Αχαΐα.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση, που θέτουν ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών εξαιτίας της εκτίναξης των ανταποδοτικών τελών, καθώς και του κινδύνου μείωσης των θέσεων εργασίας στους δήμους, η κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτη στα σχέδιά της. “Μπροστάρης” της για την Αττική είναι ο περιφερειάρχης και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Γ. Σγουρός, ο οποίος έφερε εις πέρας το πρώτο μέρος των διαγωνισμών για τα τέσσερα εργοστάσια με τη συνδρομή των ΜΑΤ και με απαξιωτικές αναφορές για όσους αντιδρούν – “οργανωμένες μειοψηφίες που κοιτάζουν το συμφέρον τους” τους χαρακτηρίζει.

Ακόμη και οι προσφυγές κατοίκων και δημοτικών αρχών στο Συμβούλιο της Επικρατείας αντιμετωπίζονται ως ενοχλητικές λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης έφτασε στο σημείο να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης, καλώντας εμμέσως πλην σαφώς τα δικαστήρια να “τελειώνουν” γρήγορα με τις ενστάσεις και τις προσφυγές και να λειτουργήσουν όπως υποστήριξε “με γνώμονα την κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον”.

Όταν τα σκουπίδια του ενός…

Έτσι, 8 “μνηστήρες” έχουν καταθέσει φακέλους προσφορών για τα εργοστάσια σε Γραμματικό και Κερατέα, ενώ 7 (οι ίδιοι πλην ενός) για τα εργοστάσια σε Άνω Λιόσια και Φυλή. Πρόκειται για τους:

* ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ (Μπόμπολας)

* ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – ΔΕΗ (Περιστέρης)

* J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Ιωάννου)

* ARCHIRODON Group NV – INTRAKAT – ENVITEC (Κόκκαλης)

* NOVAERA

* ΜΕΤΚΑ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης (Μυτιληναίος)

* ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΠΟΡ – ΕΓΝΩΝ

* ΤΟΞΟΤΗΣ

Η εταιρεία NOVAERA υπέβαλε φακέλους προσφοράς μόνο για Κερατέα και Γραμματικό.

Σύμφωνα με τις παραμέτρους των διαγωνισμών, η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων προς διαχείριση για τα εργοστάσια σε Κερατέα και Γραμματικό εκτιμάται σε 127.500 τόνους (για το καθένα), για τα Άνω Λιόσια σε 400.000 τόνους και για τη Φυλή σε 700.000 τόνους. Όσο για τη διάρκεια της σύμβασης “έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί” σε 27 χρόνια. Ωστόσο, τόσο η τελική ποσότητα όσο και η ακριβής συνολική διάρκεια και οι όροι για ενδεχόμενη παράταση της σύμβασης θα καθοριστούν στη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, “στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία”. Με άλλα λόγια, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την καύση.

…είναι ο θησαυρός κάποιου άλλου

Την ίδια ώρα, που η κυβέρνηση προωθεί ΣΔΙΤ, ογκώδεις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που για να φέρουν κέρδος στους ιδιώτες θα πρέπει να παραμείνει μεγάλος ο όγκος των σκουπιδιών και θα οδηγήσουν μαθηματικά στην αύξηση των δημοτικών τελών, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ προτείνει μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση. Ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων,τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σχηματικά οι δράσεις του διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας, δήμου) βρίσκεται η οικιακή κομποστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, ένα πυκνό δίκτυο σημείων συλλογής για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα ειδικά απόβλητα και τα ανακτήσιμα υλικά, τη δυνατότητα κατασκευής μικρής κλίμακας μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης ήπιας τεχνολογίας, καθώς και διαλογή στην πηγή με σύστημα 4 κάδων.

Στο δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων), η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει δημιουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, μονάδες επεξεργασίας προσανατολισμένες στην περαιτέρω ανάκτηση και κομποστοποίηση, μονάδες επεξεργασίας αδρανών και Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμάτων.

Στο τρίτο, τέλος, επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας), ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει δίκτυο αποκεντρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, που θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Για την Αττική, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί αναθεώρηση και ριζική αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού, απόσυρση του σχεδίου για την κατασκευή των 4 εργοστασίων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Μονοπώλια, αύξηση κόστους και εργασιακές σχέσεις “λάστιχο”

Ως “έξυπνο χρηματοδοτικό εργαλείο”, που θα απαλλάξει τους δήμους από το… βάρος υπηρεσιών, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση η είσοδος ιδιωτών σ’ αυτή τη βασική αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιεί συχνά- πυκνά ο υπουργός Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδης, όταν απευθύνεται στους αιρετούς. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης σε άλλες χώρες, όπου εφαρμόστηκε ήδη. Και η διεθνής εμπειρία δείχνει πως, όχι μόνο δεν έφερε μείωση του κόστους διαχείρισης, αλλά συνοδεύτηκε και από άλλα προβλήματα.

Αρκετές είναι οι εμπειρικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες δείχνουν πως η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων δεν φέρνει απαραίτητα εξοικονόμηση πόρων για τους δήμους. Καμία διαφορά στο κόστος διαχείρισης πριν και μετά την ιδιωτικοποίηση έδειξαν δύο έρευνες στις ΗΠΑ που αφορούσαν 24 και 22 ΟΤΑ αντίστοιχα, ενώ μία τρίτη για 340 αμερικανικούς δήμους κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ιδιωτική παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αποδεικνύεται πιο ακριβή, ιδίως σε ΟΤΑ με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων. Υψηλότερο κόστος με την ιδιωτικοποίηση έδειξε έρευνα που έγινε σε 115 ΟΤΑ της Σουηδίας, ενώ μια άλλη σε 491 ΟΤΑ της Ολλανδίας διαπίστωσε πως αρχικά η ιδιωτικοποίηση έφερε μείωση του κόστους, αλλά αυτό ανετράπη με το πέρασμα του χρόνου.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η ιδιωτικοποίηση δεν είχε αποτελέσματα είναι πως αντί για τον ανταγωνισμό που θα έφερνε ενδεχόμενη εξοικονόμηση πόρων, δημιουργήθηκε συγκεντρωτική αγορά. Έρευνες στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατέδειξαν πως οι μεγάλοι ιδιώτες εργολάβοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν, ειδικά στους μεγάλους δήμους. Στους μικρότερους, ο αριθμός των ενδιαφερομένων εργολάβων ήταν συνήθως περιορισμένος, οδηγώντας στην ανάπτυξη τοπικών μονοπωλίων.

Επιστροφή στους δήμους

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς για λογαριασμό της EPSU, της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των συνδικάτων του δημοσίου (στην οποία υπάγεται και η ΑΔΕΔΥ), δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές πέρα από το κόστος, και στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και των ιδιωτικών εταιρειών. Στη μελέτη γίνεται αναφορά για έρευνα, που διενεργήθηκε στην Ισπανία, η οποία έδειξε πως δεν υπήρξε καμία διαφορά αποτελεσματικότητας μεταξύ δημοτικών και ιδιωτικών υπηρεσιών “στην καθαριότητα των δρόμων και στη συλλογή των απορριμμάτων σε ισπανικούς δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων”.

Μάλιστα, στη μελέτη του αγγλικού πανεπιστημίου σημειώνεται πως υπήρχαν περιπτώσεις που η αρμοδιότητα της διαχείρισης επέστρεψε από τις ιδιωτικές εταιρείες στους δήμους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του Δήμου Λοντέβ, κοντά στο Μονπελιέ, ο οποίος αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιο που είχε με ιδιωτική εταιρεία για καθαρισμό των δρόμων και να αναλάβει και πάλι ο ίδιος την υπηρεσία από τα τέλη του 2009. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης υπολόγισε ότι αυτή η ενέργεια θα εξοικονομούσε 202 χιλιάδες ευρώ το 2010 και 153 χιλιάδες το 2012.

Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας

Η μελέτη της EPSU, όμως, αναδεικνύει και μια επιπλέον διάσταση: αυτή των εργασιακών σχέσεων στους ιδιώτες εργολάβους που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως αναφέρει, πολλές είναι οι απεργίες που έχουν γίνει στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, που έχουν ιδιωτικοποιηθεί στην Ευρώπη. Οι περισσότερες από αυτές έγιναν εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας, αλλά και επειδή οι εργολάβοι αρνούνταν να εξοφλήσουν τους εργαζόμενους.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Στο Παλέρμο της Σικελίας, υπήρξε μια απεργία διαρκείας από εργαζόμενους καθώς ο ιδιώτης εργολάβος σταμάτησε να πληρώνει τους μισθούς τους σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τα οικονομικά της εταιρείας. Στην Ιρλανδία, έγινε μια απεργία 5 μηνών εναντίον εργολάβου που επιχείρησε να μειώσει τις απολαβές των εργαζομένων. Στη Γαλλία υπήρξαν αρκετές απεργίες σε κέντρα διαλογής απορριμμάτων από εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν στην πλειονότητά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Εργάζονταν δε σε συνθήκες “19ου αιώνα”, όπως αναφέρεται στην έρευνα, χωρίς συνθήκες υγιεινής και γάντια.

“Πολλοί εργολάβοι εξακολουθούν να βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στην εκμετάλλευση των πιο αδύναμων εργαζομένων -κυρίως μετανάστες χωρίς χαρτιά- με τη χαμηλότερη δυνατή αμοιβή και μίνιμουμ δαπάνες για την υγεία και την ασφάλειά τους” τονίζεται στην έκθεση.

Αναδημοσιευω ασχολιαστα.Η μαχη δινεται στην Περιφερεια και οι δημοτικες παραταξεις της Ερμιονιδας στον κοσμο τους.Για να δουμε τωρα τι θεση θα παρουν οι δημοτικες παραταξεις σε σχεση με τα χτεσινα.

Γι αυτο γραφω ξανα και ξανα οτι περα απο τα τοπικα οι δημοτικες παραταξεις πρεπει να τοποθετηθουν και πολιτικα απεναντι στο μνημονιο και την εφαρμογη του απο τις μνημονιακες δυναμεις της Περιφερειας στην καθημερινη μας ζωη.

http://www.sfedona.gr/content

Το προηγούμενο Σάββατο στην ευρεία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην πόλη της Καλαμάτας έγινε ενημέρωση από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία (ΤΕΡΝΑ) για το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, που γίνεται (για την ώρα) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Με τη μέθοδο αυτή (ΣΔΙΤ) είμαστε αντίθετοι γιατί επιβαρύνει πολύ, τόσο το περιβάλλον όσο και τις τσέπες των δημοτών. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε ακόμα και όταν συγκρίνεται με τη χείριστη διαχείριση των απορριμμάτων στο παρελθόν (σκουπίδια στους δρόμους, στα δάση, στα ρέματα, δεματοποιημένα και αυτοαναφλεγόμενα, εμπλοκή εγκληματικών οργανώσεων κ.ά.).
Κατά τη συνεδρίαση στις 11/1/2014 κάτω από την πίεση των δημοτών, που παραβρέθηκαν γιατί οι περιοχές τους θίγονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (Καλλιρρόη – Παλαιοχούνη), των Δημάρχων και των αυτοδιοικητικών παραγόντων αναδείχθηκαν αρκετά και σημαντικά ζητήματα.
Κατ’ αρχάς πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο η διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι τα απορρίμματα να έχει ανατεθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο με αποτέλεσμα:
α) Να τηρείται μυστικότητα γύρω από τη διαδικασία και να ενημερώνονται η τοπική κοινωνία και οι Δήμαρχοι, που θα κληθούν να διαχειριστούν το έργο, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης, υπό την πίεση του χρόνου των χρηματοδοτήσεων.
β) Να γίνεται επιλεκτική υλοποίηση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το όφελος των εταιρειών.
γ) Να μην δίνονται ακόμα και τώρα απαντήσεις σε σοβαρά καθοριστικά ζητήματα και
δ) Την ενημέρωση, δυστυχώς και όχι τυχαία, να έχει αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία και όχι Δημόσια Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα:
– Ενώ συνεχίζεται η διαβούλευση της ΜΠΕ έχει ήδη, από τον Δεκέμβρη του 2013, κατατεθεί για έγκριση ο φάκελος του έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν προφανώς ότι η ΜΠΕ δεν θα αλλάξει προκαλώντας την κοινωνία και τον θεσμό.
– Η ισχύουσα κατ’ αρχάς τιμή για το 2014 για τους Δήμους είναι 67 €/tn (μέχρι χθες οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού άφηναν να πιστεύουμε ότι είναι 62 €/tn) χωρίς τον ΦΠΑ και την μεταφορά που όταν συμπεριληφθούν, εκτινάσσουν το κόστος πάνω από 90 €/tn! Σημειώστε ότι η οικονομική προσφορά δεν μας είναι γνωστή και ότι η παραπάνω τιμή μπορεί να αυξηθεί κι άλλο λόγω πρόσθετων παραμέτρων (τρόπος χρηματοδότησης, δράσεις τρίτων, ποιότητα και ποσότητα υλικών κ.ά.).
– Η περιορισμένη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ έγινε επιλεκτικά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη σύνταξη του διαγωνισμού και επιδεινώθηκε από τη μελέτη της εταιρείας στα εξής θέματα:

 • υποτιμήθηκε έως αγνοήθηκε η πρώτη καθοριστική φάση στη διαχείριση των απορριμμάτων, της πρόληψης, διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (βασική αρχή του ΠΕΣΔΑ και των Κοινοτικών Οδηγιών).
 • η αρχή της εγγύτητας (η διαχείριση να γίνεται κοντά στην παραγωγή) δεν υλοποιείται, αφού φτάσαμε από 2 μονάδες κομποστοποίησης ανά νομό (δηλαδή σύνολο 10) να γίνονται 3 σ’ όλη την Περιφέρεια και από 11 Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) να γίνονται 2!
 • η επιλογή στη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων έχει τα εξής αποτελέσματα: α) εκτινάσσει το κόστος μιας και αφορά μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών που θα πληρωθεί στον ανάδοχο και θα χρειαστεί να μεταφερθεί, β) επιφέρει μικρότερη ποσότητα ανακυκλώσιμων προϊόντων, γ) μετά την επεξεργασία οδηγεί στην παραγωγή κατώτερης ποιοτικής στάθμης προϊόντων (είτε ανακυκλώσιμα, είτε compost), δ) οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου και μεγάλης ποσότητας υπολειμμάτων για το χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΥ). Μαζί με το compost το ποσοστό ταφής ξεπερνά το 65% της ποσότητας των απορριμμάτων!

– Δεν απαντήθηκε για άλλη μια φορά πώς η ελάχιστη ποσότητα απορριμμάτων επιμερίζεται ανά Δήμο και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει.
– Δεν απαντήθηκε πόσα από τα 152 εκ. €, που κοστίζει το έργο, πόσα χρήματα δεσμεύεται ότι θα βάλει η εταιρεία (εξ ιδίων πόρων) και πόσα θα δανειοδοτήσουν οι Τράπεζες.
– Στην ενημέρωση ειπώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι, που θα απασχολούνται σ’ όλη την Περιφέρεια για τη λειτουργία του έργου, θα είναι 200 άτομα, ενώ στη μελέτη αριθμούνται 120.
– Αυτή την περίοδο γίνεται πανελλαδική διαβούλευση για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και για το εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που θα επηρεάσει – αλλάξει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και θα έπρεπε να ενταχθούν οι όποιες αλλαγές στην υλοποίηση του έργου. Δεν φαίνεται όμως αυτό να απασχολεί τους εμπλεκόμενους με το έργο.
Με όλα αυτά επαληθεύεται η πρότασή μας ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι καθαρά δημόσια υπόθεση. Πρέπει να γίνεται αποκεντρωμένα με ευθύνη των Δήμων και τη συμμετοχή των δημοτών, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και όχι το μεγάλο κεφάλαιο.
Τη συγκεκριμένη πρόταση την έχουμε καταθέσει τόσο στη Βουλή όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 
15/1/2014
Για την
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
 

http://kinisi-esdkna.blogspot.gr/2014/01/video.html

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: “Ναι” με τα ΜΑΤ (video)

 

N. Πατσαρίνος: 

θα κάνουμε  ό,τι μπορούμε σε όλα τα επίπεδα  για να καταπέσει αυτή η απόφαση.

Πολύ καλά έκανε ο Πατσαρίνος που αποχώρησε!
 (Τελευταία ανακοίνωση  Πατσαρίνου-”Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου” για τη ΣΔΙΤ Τατούλη στις 15/1 /2014 , εδώ)
 
Ο κ. Τατούλης  επιμένει σε όλους τους τόνους ότι  ….δεν αποφασίζει αυτός!  
Το ΥΠΕΚΑ αποφασίζει …
και  όλοι μαζί (Τατούλης-ΤΕΡΝΑ -ΥΠΕΚΑ)  εφαρμόζουν το ΠΕΣΔΑ  που οι άλλοι, οι  αποτυχημένοι δήμαρχοι που σήμερα φωνάζουν, έφτιαξαν αλλά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν και πνίξανε τη  Πελοπόννησο με τα σκουπίδια. Αυτή είναι πάνω κάτω η γραμμή και  η κουβέντα επικεντρώνεται στις χωροθετήσεις!!  
 
 ακούστηκαν χθες:
1.ΤΑΤΟΥΛΗΣ:ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ. ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ – ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΔΙΤ!!!
2. Τατούλης : Δεν είναι σωστό , αλλά δεν μπορώ πρέπει να το πω. ΜΠΡΑΒΟ  στο κ. Γόντικο και το ΚΚΕ ………
3. Αργά το βράδυ, απαντά ο εκπρόσωπος της ΤΕΡΝΑ  για τεχνικά θέματα της μονάδας και το πόσο καλή είναι η μελέτη. Παρεμβαίνει ο Τατούλης : Πέστε, πέστε τι μας είπαν από την ΕΕ που είδαν τη Μελέτη ……Ας αποφασίσει ο κ. Τατούλης. Έχει  δοθεί ή δεν έχει η Μελέτη;;;Πότε λέει αλήθεια και πότε ψέμματα;
3. Η τελευταία πράξη της ” αντιμετώπισης του κοινού” γράφτηκε όταν  διαβάστηκε η πρόταση  Απόφασης, γύρω στις 1.00 τα ξημερώματα.   Δημόπουλος, μηχανικός -κατοικος Ασέας (μετά βίας να του δοθεί ο λόγος): Παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην απόφαση σας ότι η  Μελέτη θα είναι σύμφωνη με το ΠΕΣΔΑ. Άμεση παρέμβαση Τατούλη: ΟΧΙ, ΤΙΠΟΤΑ,  δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,τίποτα δεν μπορείτε να μπεί. Δημόπουος: Αποχωρούμε, κακώς τελικά μας καλέσατε να είμαστε εδώ. Σχεδόν του είπαν …στο καλό να πάτε , τι είστε και  αποχωρείτε ; 
 


[Η τακτική του ΚΚΕ- Λαϊκής Συσπείρωσης είναι γνωστή. Αλλά για τα σκουπίδια και τις ΣΔΙΤ  τι να μας πει; Γνωστές οι θέσεις και του ΣΥΡΙΖΑ  και  του Θ. Πετράκου από το 2011 στο Π.Σ.( εδώ)]

                                                                    Γ.Α.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση του ΠΣ στο Θαρρος news.gr
 
Κατά πλειοψηφία η ΜΠΕ για την Καλλιρρόη, μέσα σε εντάσεις, αποχωρήσεις και ματ (φωτογραφίες και βίντεο) 

Χρειάστηκαν περίπου εννέα ώρες, προκειμένου να καταλήξει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην κατά πλειοψηφία έκφραση θετικής άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», αφού υπέρ ψήφισαν οι παριστάμενοι σύμβουλοι, με εξαίρεση τον Κ. Τσαπόγα, ο οποίος ψήφισε λευκό, αλλά και τους δύο συμβούλους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Ν. Γόντικα και Ευάγγ. Γούργαρη. Συνολικά υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ ψήφισαν 28 σύμβουλοι, κατά 2 και 1 λευκό

 
 
Η συνεδρίαση διεξήχθη με ένταση και υπό ισχυρό αστυνομικό κλοιό. Από το ξεκίνημα όλα έδειχναν ότι η κατάσταση δε θα ήταν εύκολη. Διατυπώθηκαν αντιδράσεις που εστιάστηκαν στο ότι λιγοστοί εκπρόσωποι των κατοίκων κατάφεραν να εισέλθουν στην αίθουσα, ενώ ζητήθηκε να ανοίξουν οι πόρτες και να απομακρυνθεί η ισχυρή αστυνομική δύναμη που είχε συγκεντρωθεί εκεί, στο πλαίσιο πρόληψης επεισοδίωνΗ πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και δεν εγκρίθηκε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι περισσότεροι από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας (έμειναν μόνο τέσσερις), οι Νικ. Πατσαρίνος, Λάμπρος Μπούκλης και η επιτροπή αγώνα των κατοίκων, η οποία εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της. Πριν από την αποχώρησή του ο κ. Μπούκλης δήλωσε πως παραιτείται από τη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του περιφερειάρχη και του Νικ. Πατσαρίνου, για τον οποίο ο πρώτος είπε πως ήταν προσχεδιασμένη η αποχώρηση, επειδή δεν άντεχε το διάλογο. Ο κ. Πατσαρίνος αντιγύρισε πως είναι απαράδεκτα όσα συμβαίνουν, να συνεδριάζει το δευτεροβάθμιο όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, και δήλωσε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταπέσει η απόφαση. -

Σχολιάζοντας την αποχώρηση των συμβούλων της μειοψηφίας, ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι πρόκειται για φυγομαχία, πολιτική θρασυδειλία και αντιθεσμική συμπεριφορά, που θέλει να πλήξει τη δημοκρατία και δεν αντέχει τον απαιτητικό και ελεύθερο διάλογο, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε πολιτικούς εκπροσώπους και όχι στους πολίτες, τους οποίους κατανοεί απόλυτα. Επίσης, τόνισε ότι οι σύμβουλοι αυτοί αποχώρησαν, διότι, αφού δεν κατάφεραν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως δήθεν σωτήρες του λαού, δε θέλησαν να εκτεθούν πολιτικά και να πουν ξεκάθαρα στους πολίτες το δικό τους σχέδιο για το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Τέλος, δήλωσε ότι η Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη στιγμή εγγυήθηκε την εκτέλεση του έργου και ήλθε η ώρα να διατυπώσει τους αυστηρότερους όρους επί της περιβαλλοντικής μελέτης, προκειμένου να διασφαλίσει στο μεγαλύτερο βαθμό το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Διαφωνίες κατοίκων και επιστημόνων  
Ο δημοτικός σύμβουλος Οιχαλίας, Σπ. Αδαμόπουλος, ανέφερε ότι καμία μελέτη δεν έχει δείξει την Καλλιρρόη ως σημείο για τα απορρίμματα και πρόκειται για επιλογή της ΤΕΡΝΑ, επειδή βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Επισήμανε ότι οι κάτοικοι επιθυμούν τη λύση του θέματος και τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, πως το σημείο που προτείνεται απέχει περί τα 5,5 χλμ. από το 80% του Δήμου.
Ο μελετητής Αλέξιος Παρασκευόπουλος εξέφρασε τις αντίθετες απόψεις του για τα όσα προβλέπει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως είχε πράξει και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας. Μίλησε για θέσεις προκάτ και έργο που «σχεδιάστηκε» να χωρέσει σε 107 στρέμματα, όταν σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται περισσότερο από 200 στρέμματα. Πρόσθεσε πως αναλύθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του είναι επιβαρυντικά, γιατί το γεωλογικό υπόβαθρο δεν είναι τόσο κατάλληλο όσο παρουσιάζεται. Υπάρχει αυξημένο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, και θα έπρεπε να υπάρχει γνωμάτευση του Δασαρχείου αν είναι δασική έκταση.
Είπε, επίσης, πως τα 34 από τα 42 κριτήρια βαθμολογήθηκαν διαφορετικά από ίδιο μελετητή και αποχώρησε λίγο αργότερα, όταν ο περιφερειάρχης έκρινε πως η τοποθέτησή του δεν ήταν ουσιαστική. Ζήτησε να του δοθεί ο λόγος, κάτι που δε συνέβη και αποχώρησε, για να επιστρέψει αργότερα στη αίθουσα.  
Ο κ. Χρ. Ντονάς ανέφερε: «Είναι 500 μέτρα μακριά το σπίτι μου από αυτό το έγκλημα για την περιοχή, τους κατοίκους και όλη την Άνω Μεσσηνία». Ως αντιπρόεδρος των απανταχού Καλλιρροϊτών και δικηγόρος, ζήτησε να ανοίξουν οι πόρτες να μπει ο κόσμος και να είναι όλοι μέσα στην αίθουσα, προκειμένου να μην είναι κολοβωμένη η γνωμοδότηση και να μη χαρακτηριστεί ως παρωδία.
Ακολούθως, υποστήριξε πως θα προκληθεί μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα, θα υπάρχουν δυσάρεστες οσμές, θα καταστραφεί το τοπίο και θα πληγεί ο τουρισμός.
Τις αντιρρήσεις τους εξέφρασαν όλοι οι κάτοικοι των περιοχών της Πελοποννήσου οι οποίοι έλαβαν το λόγο.
Ο δημοτικός σύμβουλος Οιχαλίας Κων. Δημητρακόπουλος ζήτησε στοιχεία για παρέμβαση των κοινωνιών, όταν θα λειτουργεί η μονάδα και σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, πως η περιοχή είναι στόχος από το 2005.
 
«Είναι ντροπή»
Ο Ευάγγ. Γούργαρης χαρακτήρισε ντροπή το να υπάρχουν 200 αστυνομικοί που να αποτρέπουν την είσοδο στους λιγοστούς κατοίκους που παρέμειναν έξω από την αίθουσα και ζήτησε να τους επιτραπεί η είσοδος. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου συναίνεσε στο να μπουν στο στεγασμένο χώρο, άποψη που συνάντησε την έντονη αντίδραση του κ. Ηλία Στρατηγάκου, ο οποίος φοβόταν για τη σωματική του ακεραιότητα, γεγονός που είχε επισημάνει από την αρχή της συνεδρίασης.
 
Ο δήμαρχος Οιχαλίας 
Ο δήμαρχος Οιχαλίας θέλησε να αποκατασταθεί η παρεξήγηση με τον κ. Παρασκευόπουλο. Όπως είπε, κακώς δεν έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι για το τι πρόκειται να γίνει. Σημείωσε ότι δεν υπάρχει συναίνεση των πολιτών, ένα πολύ σοβαρό κριτήριο, που δεν ελήφθη υπόψη και ανέφερε ότι θα υπάρχει συνεχής πόλεμος με την εταιρεία, προκαλώντας την αντίδραση του περιφερειάρχη, ο οποίος έκανε λόγο για νέες Σκουριές.  Απαντήσεις 
Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, έδωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας με επικεφαλής τον κ. Γ. Αγραφιώτη, επιχειρώντας να ανατρέψουν όσα διατυπώθηκαν για ακαταλληλότητα της ΜΠΕ. Ο κ. Αγραφιώτης υποστήριξε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η κρατούσα στην Ευρώπη και πρόσθεσε πως για να υπάρξει συμμετοχή σε διαγωνισμό, έχει κοστολογηθεί η πρόταση μέχρι και το τελευταίο ευρώ και, κατά συνέπεια, έχει διαστασιολογηθεί.
Απαντήθηκε, επίσης, το ερώτημα ότι ο χώρος των 107 στρεμμάτων στην Καλλιρρόη επαρκεί για την κατασκευή της μονάδας, αλλά και ότι τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν, προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ, βάσει του οποίου η περιοχή της Οιχαλίας κρίνεται κατάλληλη.
Διευκρινίστηκε πως δεν υπάρχουν τοξικά απόβλητα και θα διαχειρίζονται μόνο οικιακά απορρίμματα.     Κατά η «Λαϊκή Συσπείρωση» 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Ν. Γόντικας, τάχθηκε κατά της Μελέτης. Μίλησε για εν κρυπτώ διαδικασίες με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, εξηγώντας πως αυτός είναι ο λόγος που δε δόθηκαν τα απαιτούμενα έγγραφα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μέμφθηκε τον περιφερειάρχη πως με τη διαδικασία που ακολούθησε επέτρεψε σε όσους αποχώρησαν να μην αποκαλυφθούν.
Υποστήριξε πως το κόστος των 62 ευρώ θα το εισπράττει η εταιρεία στην είσοδο στο εργοστάσιο, με τα μεταφορικά και το ΦΠΑ να τον πληρώνουν οι δημότες, ενώ τάχθηκε κατά της επένδυσης, αντιπροτείνοντας τη διαχείριση των απορριμμάτων από δημόσιο φορέα χωρίς να πληρώνουν οι κάτοικοι. Τις ίδιες απόψεις διατύπωσε στη συνέχεια και ο κ. Γούργαρης.Δύο υπέρ και δύο κατά από τους Μεσσήνιους συμβούλους 
Κατά της χωροθέτησης της μονάδας στην περιοχή της Καλλιρρόης τάχθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Π. Αλευράς, ο οποίος επισήμανε πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη στη διαχείριση των απορριμμάτων. Επισήμανε την αναγκαιότητα να λυθεί το ζήτημα της διαχείρισης, αλλά, όπως εξήγησε, δεν υπάρχει κοινωνική συναίνεση και κοινωνική αποδοχή, ενώ και η περιοχή είναι περιβαλλοντικά επιβαρημένη, λόγω της ύπαρξης και των πυρηνελαιουργείων της ΒΙΠΕ Μελιγαλά.
Ο Ι. Αργυράκης αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είπε πως ο διαγωνισμός προχώρησε ενάντια σε όλες τις προβλέψεις και προέκυψε ότι οι Δήμοι παρακαλούν να ψηφιστεί η ΜΠΕ και απλώς να γίνουν εταίροι και να παίρνουν τα χρήματα από το όποιο πλεόνασμα. «Πιστεύω πως αυτή η προσπάθεια που έγινε και έφτασε εδώ, πρέπει να ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι το ΥΠΕΚΑ, ο τελικός αποδέκτης, θα πρέπει να βρει τρόπο και ο διαγωνισμός να προχωρήσει και να βρεθεί δυνατότητα βέλτιστης λύσης» ανέφερε.
Από την πλευρά του, ο Θεόδ. Σταυριανόπουλος μίλησε για δικαιολογημένη δυσπιστία των κατοίκων και πρόσθεσε ότι δε μασάει τα λόγια του και θα πει τη γνώμη του χωρίς πολιτικό κόστος. Επισήμανε πως κανέναν δεν εξυπηρετεί να δημιουργηθεί μια μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων που να μολύνει την περιοχή και ευχήθηκε, μεταξύ άλλων, ο καθένας, μετά από μερικά χρόνια, να μη μετανιώσει για αυτά που θα πει και θα πράξει για αυτό που πάει να συμβεί στην Καλλιρρόη ή και γενικότερα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.
Ο Κων. Τσαπόγας, ανάμεσα σε άλλα, επικαλέστηκε έγγραφο των υπηρεσιακών παραγόντων πως υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις, ασάφειες και ανακρίβειες στα κείμενα της υπό εξέταση ΜΠΕ. Πρόσθεσε δε, πως οι θέσεις υποδείχθηκαν και δεν επιλέχθηκαν.
Ο περιφερειάρχης μίλησε εκτός μικροφώνου για μαϊμού κείμενο, αναφέροντας ότι θα γίνει προσφυγή στον εισαγγελέα.
Ο κ. Τσαπόγας επικαλέστηκε και άλλα σημεία που δε συνηγορούν στην επιλογή της Καλλιρρόης και δέχθηκε επιπλήξεις από τον περιφερειάρχη. Μίλησε για ισχυρή αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες και καταλήγοντας δήλωσε πως θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση να ψηφίσει θετικά στην απόφαση.
 
Επίθεση Νικολάκου σε Παναγιωτόπουλο και Αλειφέρη 
Στην τοποθέτησή της η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου επιτέθηκε κατά εκείνων που αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, βάλλοντας συγκεκριμένα κατά του Νικ. Πατσαρίνου και κατά εκείνων που διετέλεσαν δήμαρχοι και αντινομάρχες επί σειρά ετών χωρίς να κάνουν κάτι να λυθεί το πρόβλημα, υπονοώντας τον κ. Παναγιωτόπουλο και την κα Αλειφέρη.
Πρότεινε να σταλούν όλες οι απόψεις στο ΥΠΕΚΑ, χαρακτηρίζοντας ως πολύ σημαντικό το να ενημερωθούν οι πολίτες, ενώ αντέκρουσε τα λεγόμενα του κ. Γόντικα περί αδιαφάνειας.

 Ο περιφερειάρχης 
Από την πλευρά του, ο κ. Τατούλης μίλησε για φυγομαχία και φυγοπονία, σχολιάζοντας αρνητικά τόσο την αντίδραση του κ. Μπούκλη όσο και του κ. Πατσαρίνου, ενώ επαίνεσε τη στάση του κ. Γόντικα, που παρέμεινε στη συνεδρίαση και τοποθετήθηκε.
Μίλησε για τη μη αναφορά στις τεράστιες ποσότητες διοξινών προς το έδαφος και τους τοξικούς ρύπους από τις χωματερές και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια για τη δημιουργία των συγκεκριμένων μονάδων, επικαλούμενος τις απόψεις της κυβέρνησης, των Ευρωπαίων εταίρων και φορέων.
Δήλωσε πως το έργο θα γίνει ούτως ή άλλως και ανακοίνωσε ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο 2015. Πρόσθεσε ότι αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί και ότι έχει τη μεγάλη καινοτομία, η ιδιωτική χωροθέτηση να δίνει πλεονεκτήματα που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή νομολογία. Δικαιολόγησε τις διαφωνίες των κατοίκων και πρόσθεσε πως αν υπήρχε κι αλλού χωροθέτηση, όλοι θα διαφωνούσαν.
«Ετοιμαζόμαστε για τη νέα πενταετία της προόδου, που θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την Πελοπόννησο, την ανεξάρτητη Νέα Πελοπόννησο», είπε καταλήγοντας.Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
Φωτό: Στασινός ΜουτσούλαςΔείτε και άλλα βίντεο και φωτογραφίες εδώ 

 
Αναρτήθηκε από

Στην Περιφερεια εγινε χτες μια συσκεψη με τα ΜΑΤ και πολιτες απ εξω και μεσα Τατουλη και δεξιους συμβουλους.

Ο κ Μπουκλης αποχωρησε και παραιτηθηκε απο γραμματεας.Το καραβι βαζει προεκλογικα νερα.Συντομα θα εχουμε νεα απο το αντιπαλο στρατοπεδο των ενργων πολιτων  να ειστε σιγουροι .

Ο Περιφερειακος σχεδιασμος και τα σκουπιδοεργοστασια /χωματερες δεν ειναι σιγουρο πως θα περασουν απο τις τοπικες κοινωνιες.Οι αντιδρασεις του κοσμου θα γεννησουν στο εσωτερικο των παραταξεων ρηγματα. Τα σκουπιδια (και) της Ερμιονιδας καθολου δεν ειναι σιγουρο πως θα βρουν αποδεκτη εκτος επαρχιας. Ο μονος τροπος να αντιμετωπισουμε το προβλημα ειναι τα ανακυκλωσιμα που θα  διαχωριζονται στην πηγη  σε τεσσερες καδους να φευγουν απο την επαρχια σαν ανακυκλωσιμα. Να ενισχυθουν τα αλλα ρευματα διαχωρισμενα απο τα απορριμματα(λαμπες μπαταριες ηλεκτρονικα φαρμακα κλπ).Το οργανικο να κομποστοποιειται σε οικιακο και συνοικιακο επιπεδο. Το συμμεικτο υπολοιπο (που θα μειωνεται μεσα στον χρονο) να οδηγειται για υγειονομικη ταφη σε διαδημοτικους ΧΥΤΥ.Ο κυριος ΟΓΚΟΣ απορριμματων ειναι χαρτι/πλαστικο ανακυκλωσιμα.Το κυριο ΒΑΡΟΣ  45% ειναι βιοαποδομησιμο.

Το ποσιμο  νερο να γινει δημοτικο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να παρεχεται απο συνοικιακες βρυσες και βυτια στους κατοικους και να γλυτωσουμε απο δεκα εκατομμυρια πλαστικες φυαλλες τον χρονο.Για την  τσεπη την υγεια το περιβαλλον.

Μεσα σε αυτο το τοπιο αποκτα ιδιαιτερο βαρος η συγκεντρωση που διοργανωνει ο Αλλος Δρομος την ερχομενη Τεταρτη. Ελπιζω ενεργοι πολιτες απο την Ερμιονιδα να ειμαστε εκει.Ετσι κι αλλιως η Ερμιονιδα με τον δεματοποιτη της εχει γινει το παραδειγμα προς αποφυγη οχι μονο για την Πελοποννησο αλλα για ολη την Ελλαδα.Δυστυχως δεν εχει μπει μπροστα και για τους αγωνες των πολιτων για ανακυκλωση-κομποστοποιηση.

Πηγαν για καφε και την πατησαν.Παρ ολα αυτα ειμαστε μονο στην αρχη.Θυμιζω πως οι κατοικοι των περιοχων που εχουν αποφασιστει για εργοστασια/χωματερες ειναι στο ποδι.Το δικο μας δημοτικο συμβουλιο θα δεχοταν ποτε εργοστασιο/ χωματερη στην Ερμιονιδα ολης της περιοχης και ακομα μακρυτερα;

Ολα αυτα πως τα εργοστασια θα γινουν σε δυο χρονια (ο μαγικος αριθμος του δεματοποιητη) μην τα πιστευετε .Τα εργοστασια ΕΜΑΚ δεν ειναι η παραγκα του Καραγκιοζη στην Καλαματα. Ειναι μεγαλες μοναδες θελουν χρονο για να γινουν.

Εχουμε πολυ δρομο αγωνιστικων κινητοποιησεων, προσφυγων στην Ελλαδα και την Ευρωπη ,επιστημονικης τεκμηριωσης για το ποσο λαθος ειναι αυτος ο σχεδιασμος.Οικονομικα και περιβαλλοντικα.

Η λυση ειναι εκει.Μειωση της παραγωγης απορριμματων/διαχωρισμος στην πηγη(τον καδο)/ανακυκλωση /οικιακη δημοτικη κομποστοποιηση/υγειονομικη ταφη του υπολοιπου σε διαδημοτικους ΧΥΤΥ.Οσο καθυστερουμε τοσο τα προβληματα διογκωνονται.

http://www.efsyn.gr/?p=167118

ΤΡΙΠΟΛΗ 

Σε κλίμα έντασης το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης αποφάσισε κατά πλειοψηφία να τοποθετηθεί κατά της μελέτης της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ (συμφερόντων και Μπόμπολα), η οποία έχει αναδειχτεί ανάδοχος για το έργο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υλοποιώντας τον περιφερειακό σχεδιασμό που προβλέπει και την κατασκευή τριών εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αρκαδία, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Κατά της απόφασης της ΤΕΡΝΑ να κατασκευάσει το εργοστάσιο στην Αρκαδία στην περιοχή της Παλιόχουνης, στα όρια Μεγαλόπολης και Βαλτετσίου (που ανήκει στον Καλλικρατικό Δήμο Τρίπολης πλέον), έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι των γύρω χωριών ενώ έχουν πραγματοποιήσει και μαζικές λαϊκές συνελεύσεις (για τις οποίες η εφημερίδα μας έχει δημοσιεύσει ρεπορτάζ προ καιρού), στις οποίες ειδικοί επιστήμονες ανέλυσαν τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΝΑ, αφού οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι τεράστιες και μη αναστρέψιμες!

Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου έχει τοποθετηθεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που τού υπεβλήθη από την εταιρεία και αυτό αποτέλεσε την απαρχή για την υλοποίηση του έργου, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη οι αιτιάσεις των τοπικών κοινωνιών και των ειδικών επιστημόνων. Το δεύτερο «όχι», λοιπόν, ύστερα από αυτό των κατοίκων, ακούστηκε από το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης, το οποίο -υπό την πίεση των παριστάμενων πολλών δεκάδων κατοίκων- κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 14 κατά) αποφάσισε να καλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, που βάσει της νομοθεσίας είναι και το αρμόδιο αυτοδιοικητικό όργανο, να ξανασυζητήσει και να καταψηφίσει τη μελέτη! Να σημειώσουμε ότι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση την ώρα της ψηφοφορίας και έτσι πέρασε η πρόταση που είχε εισηγηθεί η μειοψηφία…

Νίκος Θεοδωράκης

http://kinisi-esdkna.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7.html

Εκστρατεία ενημέρωσης των 26 δημάρχων Πελοποννήσου από την ΤΕΡΝΑ ( πρωτοβουλία του δημάρχου Τρίπολης ..για να μη πάνε αδιάβαστοι)

 
Στο παρά πέντε της προθεσμίας για την διαβούλευση οι Δήμαρχοι στην Εκτ. Επιτροπή του ΦοΔΣΑ , την Παρασκευή 4/1, διαμαρτυρήθηκαν …
Ντουφεκιές στον αέρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δημάρχους της Πελοποννήσου – σε ρόλο πόντιου πιλάτου με υποκριτική ιερή αγανάκτηση …βέβαια ενόψη των εκλογών.

Τώρα κατάλαβαν ότι δεν είναι Ολοκληρωμένη διαχείριση, ότι δεν ξέρουν τίποτα για τη σύμβαση και δεν ρωτήθηκαν για τους όρους της και ότι οι δημότες θα πληρώνουν …τα μαλλιά της κεφαλής τους.ΣΔΙΤ- Πελοποννήσου: Κόστος για τους δήμους 61-62 ευρώ/τόνος στη πόρτα …αλλά για να φθάσουν στη πόρτα θα πληρώσουν επί πλέον και πόσα ευρώ/τονοχιλιόμετρο;;; 15 λέει ένας δήμαρχος! Τι είναι αυτό;;
Και προσέξτε: με το success story του ανταγωνιστικού διαλόγου που πέτυχε ο κ. Τατούλης τα επόμενα 30 χρόνια τα απόβλητα από προγράμματα προδιαλογής οργανικών αποβλήτων θα πηγαίνουν από όλη τη Περιφέρεια στη ΜΕΑ Παλαιόχουνης για να πετύχουν υψηλής ποιότητας κόμποστ!!
Και επειδή θα γίνει και Περιφερειακό Συμβούλιο και θα πρέπει να πάρουν θέση, ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ και Δήμαρχος Τρίπολης κανόνισε να βρεθούν όλοι μαζί και να λυθούν οι απορίες από την ίδια την ΤΕΡΝΑ. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 11 Ιανουαρίου παρουσία των 26 δημάρχων μελών του ΔΣ του ΦοΔΣΑ.

 
Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο πρώτος που υπέβαλε παρατηρήσεις για τη μελέτη. Η είδηση από το Δήμαρχο, που επιμένει ότι κακώς έχει αναλάβει αρμοδιότητα η Περιφέρεια αντί του ΦοΔΣΑ, είναι ότι έλυσε, λέει, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου με κόστος 62 ευρω/τόνο. (Υπάρχει προγραμματική σύμβαση με την Περιβαλλοντική Συνεταιριστική και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τη λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ, κομποστοποίησης κλπ. Η μέθοδος απαλλάσσει το δήμο από τα πάντα αφού ο ανάδοχος δεσμεύεται να διαθέτει τα προϊόντα σε νόμιμους αποδέκτες. Σε ποιους; Άγνωστο! ΑΔΑ:ΒΛ97ΩΕΕ-ΧΝΖ, ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΕΕ-ΚΔΙ).http://et.diavgeia.gov.gr/f/kalamata/ada/

Στη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης ήταν εκτός κλίματος …έψαχνε για τα ανταποδοτικά! (Σήμερα , Τετάρτη 8/1 συνεδριάζει για το θέμα το δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης)

 

 

Ακόμα καμία ενημέρωση για τη διαχείριση απορριμμάτων στους Δημάρχους και στον ΦΟΔΣΑ (video)

Σάβ, 4 Ιαν 2014 – 11:06
Νίκας: Ο ΦΟΔΣΑ πρέπει να κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων όπως ορίζεται από το νόμο, ο ΦΟΔΣΑ είναι ο εταίρος που πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση.
Πρώτη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 3 Ιανουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση μεταξύ άλλων, το Δ.Σ δεν παρέλειψε να θέσει ως θέμα την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ και Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης μιλώντας στην κάμερα του ΑrcadiaPortal ανέφερε ότι η συνάντηση με τον εκπρόσωπο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα προκειμένου να ενημερωθεί ο ΦΟΔΣΑ για τη Διαχείριση Στερών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ερωτώμενοι για βασικά θέματα όπως το κόστος δεν μπορούν να απαντήσουν.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Νίκας δεν θεωρεί τον τρόπο μεταφοράς ως δόκιμο, καθώς ο ΠΕΣΔΑ αναφέρει εννέα σταθμούς μεταφόρτωσης και η πρόταση της προσωρινής αναδόχου εταιρίας αναφέρει τρεις. Για την Καλαμάτα τα 42χλιμ μεταφοράς σημαίνουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ενώ αναφερόμαστε σε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα μπάζα και επιπλέον δεν γνωρίζουμε το συνολικό κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων και έτσι όλα αυτά δεν βοηθούν τη διαδικασία μιας και δεν υπάρχει διαφάνεια και στη συνέχεια ο κ.Νίκας απευθυνόμενος στην εταιρία ΤΕΡΝΑ, αλλά και προς τον κ. Ματζούφα το ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που όπως αναφέρει έχει την κύρια ευθύνη, ζητά διαφάνεια και ανοιχτά χαρτιά.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Π. Μπούρας ο οποίος και αναφέρει ότι υπάρχει σεισμικό ρήγμα στην Παλαιόχουνη στα 300 μέτρα από όπου έχει προταθεί για τις εγκαταστάσεις των μονάδων διαχείρισης και στη συνέχεια τόνισε ότι εκτός από το κόστος πρέπει να γνωρίζουμε και τα ανταποδοτικά.
Ο κ. Σμυρνιώτης στην συνεδρίαση αναφέρει ότι πρέπει να κανονιστεί, πως θα κινηθεί και θα παρέμβει ο ΦΟΔΣΑ ως αναφορά το κόστος και ανακοίνωσε ότι επικοινώνησαν με τον εκπρόσωπο της εταιρίας την ιδία ώρα και κατά 99% θα μπορεί να παραβρεθεί στην συνάντηση στις 10 Ιανουαρίου στην Καλαμάτα στις 17:00. Ο κ. Σμυρνιώτης είπε χαρακτηριστικά, ότι ενώ έχει βγει σε διαβούλευση η περιβαλλοντική, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έλεγε ότι τα στοιχεία είναι απόρρητα και ανακοίνωσε ότι θα κάνει έγγραφη αναφορά στην οποία θα ζητά επίσημα από την εταιρία την τεχνική αναφορά για τη διαχείριση.
Ο κ. Πατσαρίνος Περιφερειακός Σύμβουλος, βρέθηκε στη συνάντηση και κατέθεσε τις απόψεις του πάνω στο συγκεκριμένο φλέγον θέμα, λέγοντας ότι όταν βγήκε η περιβαλλοντική οι Δήμαρχοι σε πάρα πολλά ζητήματα ήταν απ’ έξω και όταν ανακοινωθεί ότι θα γίνει και θα αναλάβουν οι ίδιοι, τους ενημερώνει μήπως τους δώσουν μια χειροβομβίδα στα χέρια. Ένα ζήτημα το οποίο έθεσε ο κ. Πατσαρίνος είχε να κάνει με τις μονάδες κομποστοποίησης οι οποίες θα έπρεπε να είναι ανά νομό και όχι ανά διαχειριστική ενότητα και αυτό όπως αναφέρει θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων που θα βγαίνουν. Επίσης ένα άλλο σημείο στο οποίο έδωσε έμφαση είναι στο ότι τα πράσινα σημεία τα αμελεί η νέα μελέτη.
Έφη Καστραντά
(*Ο κ Πατσαρινος ειναι του ΣΥΡΙΖΑ Σημ δικια μου)
 
 

http://www.dimitriskamizis.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html

Απ’ ότι διαπιστώσαμε η μονάδα αυτή, αν και πρόχειρα στημένη, με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί Διαλογή – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση, είναι η μοναδική, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λύση στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Διαβαστε την συμβαση και πειτε μου γιατι ο δεματοποιητης στην Καλαματα ειναι καλος και στην Ερμιονιδα κακος.Προφανως οι αμαρτωλοι δεματοποιητες συμμεικτων απορριμματων που μας εφερε ο κ Αγγελοπουλος ειναι προορισμενοι να λειτουργησουν ειτε με την ΔΗΣΥΕΡ ειτε με την ΠΠΣΕ.Η δικαιωση του κ Σφυρη;

ΑΔΑ:ΒΛ97ΩΕΕ-ΧΝΖ

kalamata_Page_2

Σε αυτη την παραγκα οκτω εργατες -τριες καλουνται να λυσουν (οπως βλεπετε)

IMGP3829

φορωντας χοντρα γαντια τις σακουλες με τα συμμεικτα σκουπιδια με μεγαλη ταχυτητα μιας και τα σκουπιδια ανεβαινουν με ιμαντα μεταφορας και να κανουν διαχωρισμο υλικων.

H συμβαση οστοσω λεει πως πριν φτασουν τα σκουπιδια στους εργατες εχουν περασει απο τεμαχιστη

kalamata_Page_3temaxisths

Σας φαινονται τεμαχισμενα τα σκουπιδια΄και αν τεμαχιστουν πως θα γινει μετα ο διαχωρισμος απο τους εργατες.

IMGP3832

Η δουλεια οκτω με δωδεκα ωρες (αν χρειαστει).Πληρωμη τα νομιμα.Ασφαλιση;Συμβαση εργασιας;

Αυτο λεγεται Κινητο Κεντρο Διαχωρισμου Ανακυκλωσιμων Υλικων απο την εταιρεια των δεματοποιητων  και εγω αναρωτιεμαι  αν ετσι σκοπευουμε στα αληθεια να διαχειριστουμε χιλιαδες τονους σκουπιδιων (στο κρυο και τον καυσωνα) στο κεντρο που θελουν να γινει στο Αναθεμα στους προποδες του ορους Διδυμο η αλλου στην Ερμιονιδα.Δεν ειναι πιο απλο να μαζευουμε τα ανακυκλωσιμα σε διαφορετικους καδους να κανουμε δηλαδη ανακυκλωση στην πηγη;

Θεωρειται απο τους αρμοδιους,την διευθυνση υγιεινης, την επιθεωρηση εργασιας, τα σωματεια, ανθρωπινος χωρος εργασιας και διαχειρισης τοξικων προιοντων αυτη η παραγκα του Καραγκιοζη και αυτες οι συνθηκες;Θα δεχοσασταν αδιαμαρτυρητα  η κορη, η συζυγος,  ο αντρας σας, να εργαστει σε αυτο το περιβαλλον;

Οσο για την κομποστοποιηση οσοι εχουμε κανει κομποστοποιηση μπορουμε να καταλαβουμε.

“Ειδικοι Κομποστοποιητες”

Εδω εχουμε σωρους απο ογκωδη  υλικα (φαινεται το σχημα τους κατω απο το πλαστικο)που ειναι  καλυμενα με πλαστικο.Και στην ακρη για να κρατηθει το πλαστικο εχει χωμα.Κατω απο αυτο το πλαστικο δεν υπαρχουν πορτοκαλλοφλουδες ουτε τσοφλια αυγων.

IMGP3839

Προσπαθουν να μας πουν πως μεσα σε αυτους τους σωρους δεν υπαρχουν συμμεικτα αλλα μονο οργανικα  βιοαποδομησιμα;

Γιατι δεν μας δειχνουν οι φωτογραφιες ενα ξεσκεπαστο σωρο κομποστ  υπο κατασκευη.Εστω εναν τελειωμενο.

Παραγεται καθημερινα τοσο πολυ οργανικο -βιοαποδομησιμο διαχωρισμενο απο οκτω εργατες που ανοιγουν πλαστικες σακουλες με συμμεικτα σκουπιδια; Και τα ζουμια; (σελ 4 της συμβασης ενοτητα 5)Δεν θα επρεπε κατω απο την παραγκα να υπαρχουν νερα απο τις σακουλες ; Λυπαμαι αλλα λιγοι θα πεισθουν  πως αυτο ειναι ορθολογικη  διαχειριση απορριμματων πως εκει διαχωριζεται ανακυκλωσιμο χαρτι και πλαστικο απο τα συμμεικτα και πως κατω απο το πλαστικο υπαρχει οργανικο βιοαποδομησιμο απο τα ΑΣΑ της Καλαματας.Εξ αλλου διαβαστε τι προιον θα παραγει ολη αυτη η διαδικασια.Μπαζα για σκεπασμα χωματερων.

kalamata_Page_5kompost

Στις φωτογραφιες βλεπουμε μια μικρη χωματερη μεταβατικου σταδιου και ερασιτεχνισμους καθυστερησης μεχρι να γινει το αλλο μεταβατικο εργοστασιο ταφης και παραγωγης RDF ελπιζοντας πως καποια στιγμη θα τους βγουν τα κεφαλαια για τον τελικο αποδεκτη το εργοστασιο καυσης.

http://www.apd-depin.gov.gr/files/Docs/PDF/

http://www.pakoe.gr/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Skoupidia.pdf

http://www.e-ecology.gr/2007

http://www.ecogreens-gr.org/cms

 

IMGP3829

http://dimermionidas.blogspot.gr/2014/01/blog-post_14.html

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014 με την ευκαιρία της συμμετοχής μας στην συνέλευση του νεοσύστατου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην οποία πήραμε μέρος μαζί με τους Αντιδημάρχους κ.κ. Κούστα και Τσαμαδό, επισκεφτήκαμε την μονάδα διαλογής και κομποστοποίησης που εδώ και δύο μήνες λειτουργεί στο Δήμο Καλαμάτας. Απ’ ότι διαπιστώσαμε η μονάδα αυτή, αν και πρόχειρα στημένη, με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί Διαλογή – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση, είναι η μοναδική, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λύση στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων……………..
 
Λεω λοιπον πως οσο μπαινουν ολα τα σκουπιδια σε μια σακουλα σε ενα δεμα σε ενα εργοστασιο τοσο η λυση απομακρυνεται.
Οσο αντιμετωπιζουμε τα σκουπιδια ολα μαζι συμμεικτα και δεν γινεται διαχωρισμος στην πηγη ανακυκλωση κομποστοποιηση τοσο οδηγουμαστε στα εργοστασια μεταβατικης διαχειρισης που παραγουν καποια απο αυτα η και τα τεσσερα   υποπροιοντα που αναζητουν τελικους αποδεκτες..
1.Καυσιμο RDF/SRF
2.Αδρανες οργανικο καταλληλο για μπαζωμα (με η χωρις ενεργειακη αξιοποιηση)
3.Μεγαλο υπολοιπο για καψιμο η θαψιμο
4.Πλαστικο -χαρτι(ταλαιπωρημενα και κακης ποιοτητας ), αλουμινιο και σιδηρο για ανακυκλωση
Δεν μπορει να υπαρχει ΚΔΑΥ σε συμμεικτα απορριμματα.
ΚΔΑΥ (κεντρο διαλογης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ )μπορει να υπαρχει μονο για ανακυκλωσιμα υλικα που εχουν διαχωριστει στην πηγη -στον καδο-απο τα συμμεικτα.Δεν γινεται να βγαλεις απο τον καδο των συμμεικτων το οργανικο και να παραξεις (με χουμοποιηση ) κομποστ
Κανενας δεν θα εβαζε στα λαχανικα του αυτο το αδρανες οργανικο (σελ 3)το γεματο κομματια πλαστικο ζουμια απο καθαριστικα και χλωρινες πιθανα και μπαταριες η χαρτια υγειας.Η κομποστοποιηση αναφερεται σε ζυμωσιμα οργανικα απο την κουζινα ( η και γενικωτερα κλαδεματα) και ειναι μια διαδικασια συνθετη που μιμειται την φυση .
Το βιντεο ειναι απο το 2010 και η ecoballa πλασαρε τοτε την δεματοποιηση συμμεικτων με τον Δημαρχο Καλαματας και τοτε οπως και τωρα να υπερθεματιζει.

http://163216.genaker.web.hosting-test.net/%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%83.html

Η δικια μου εκτιμηση ειναι πως συνεχιζουμε στην ιδια πορεια.Μεχρι να χτιστουν τα τρια εργοστασια διαχειριζομαστε συσωρευουμε συμμεικτα σκουπιδια ετοιμαζουμε την καυσιμη υλη.Τα Αναθεματα σε ολη την Περιφερεια ειναι μοχλος πιεσης ετσι που τα εργοστασια να ειναι τελικα η μονη ρελαστικη (και κερδοφορα για τους ιδιωτες ) λυση.

Εργοστασια ομως που δεν θα ειναι καθολου ολοκληρωμενης διαχειρισης.Εκτος και αν το θαψιμο του 70 % στις γειτονικες χωματερες (μετα την συμβολικη ανακυκλωση -κομποστοποιηση)θεωρειται ολοκληρωμενη διαχειριση.Αλλα και παλι.Που θα πηγαινουν τα υπολοιπα προιοντα των τριων εργοστασιων.Ποιοι θα ειναι οι τελικοι αποδεκτες.

Σε τι διαφερουν τα εργοστασια αυτα απο αυτο που γινεται εδω και χρονια στο ΕΜΑΚ Ανω Λιοσιων 

Τα προϊόντα ανακύκλωσης επιστρέφουν στα… σκουπίδια

Το ΕΜΑΚ Ανω Λιοσίων, που βρίσκεται δίπλα στον ΧΥΤΑ Φυλής, είναι από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ανακύκλωσης και μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ευρώπη. Συναποτελείται από 14 κτιριακές μονάδες, συνολικής επιφάνειας 47.840 τ.μ., όπου γίνεται ανακύκλωση μετάλλων και πλαστικών, τα οποία μεταπωλούνται για παραγωγή RDF (καύσιμο που παράγεται από την επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων) και κομποστοποίηση.

Το ΕΜΑΚ, το οποίο διαχειρίζεται η κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρεία Ηλέκτωρ αλλά ανήκει στον ΕΔΣΝΑ, έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 350.000-400.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως, αλλά το 2011 υποδέχθηκε μόλις 144.000 τόνους και το 2012 έφτασε τους 172.000. Επιπλέον, το σύνολο σχεδόν του RDF και του κομπόστ που παράγει δεν αξιοποιείται στην αγορά, αλλά καταλήγει στον ΧΥΤΑ.

http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1339%3A0438&catid=42%3Arecycling&Itemid=205&limitstart=1

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από το ΕΜΑΚ

Φαίνεται ότι οι πολλές, αλλά μικρές επενδύσεις στην ανακύκλωση και οικιακή κομποστοποίηση, που προτείναμε, δεν ήταν συμβατές με τους στόχους του ενός, αλλά πολύ ακριβού και προβληματικού ΕΜΑΚ. Αντί λοιπόν της παραπάνω πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, επιλέχθηκε, τη δεκαετία του 90’, η δημιουργία τριών ΧΥΤΑ και τριών ΕΜΑΚ στην Αττική, εκ των οποίων μόνο ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων – Φυλής και το ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων κατασκευάστηκαν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, σχετικά με το ΕΜΑΚ θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

 • Κατασκευάσθηκε και λειτούργησε με καθυστέρηση τουλάχιστον 6 ετών, με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
 • Κόστισε τουλάχιστον τριπλάσια, με βάση τον αρχικό προϋπολογισμό.
 • Το παραγόμενο κομπόστ δεν έχει εμπορική αξία (π.χ. για την αγροτική παραγωγή) και οι χρήσεις του, όπως αναφέρθηκε, είναι οριακές (κάλυψη απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ).
 • Παρήγαγε συνολικά τουλάχιστον 100.000 τόνους υπολειμμάτων – RDF τα έτη 2005 και 2006, και από το 2007 περίπου 100.000 τόνους ετησίως, οι οποίοι μέχρι σήμερα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων – Φυλής. Πληρώνουμε δηλαδή τα τελευταία έτη πανάκριβα για να διαχωρίσουμε τα υλικά των απορριμμάτων μας και μετά τα θάβουμε και γεμίζουμε το μοναδικό ΧΥΤΑ της Αττικής (!!!). Μοναδικό όφελος είναι η κάποια μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο εργοστάσιο και η ανάκτηση κάποιων ποσοτήτων μετάλλων κυρίως και χαρτονιών πριν την είσοδο των απορριμμάτων στο εργοστάσιο.

Τι κάνουμε το RDF;

Οι λανθασμένες κατ’ εμάς επιλογές, οδηγούν και σε αποτελέσματα, για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις οι οποίες είναι δύσκολες. Έτσι, από τη λειτουργία του ΕΜΑΚ δημιουργείται μια μεγάλη ποσότητα RDF και μπαίνει επιτακτικά το δίλημμα: ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ RDF;

Η θέση της ΟΕΑ σε αυτό το θέμα έχει δύο σκέλη:

Α. Δραστική Μείωση του παραγόμενου RDF

Η βασική αντιμετώπιση του προβλήματος RDF είναι η πρόληψη, δηλαδή να μειωθούν σημαντικά οι παραγόμενες ποσότητες RDF τουλάχιστον στο 1/8-1/10 της σημερινής ετήσιας ποσότητας. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους και δράσεις:

Με επέκταση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης συσκευασιών με διαλογή στην πηγή (χωριστούς κάδους για κάθε υλικό) σε όλους τους ΟΤΑ της Αττικής, ώστε τα απορρίμματα που θα οδηγούνται στο ΕΜΑΚ να περιέχουν πολύ λιγότερες ποσότητες χαρτιού, πλαστικών και άλλων υλικών, που γίνονται RDF στο ΕΜΑΚ. Ουσιαστικά η μονάδα τότε θα λειτουργεί ως μονάδα κομποστοποίησης.

Να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα RDF (υπολειμμάτων), που παράγεται στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), από το πρόγραμμα των «μπλε» κάδων της ΕΕΑΑ. Αυτό μπορεί να γίνει με τοποθέτηση, όπου υπάρχει μπλε κάδος και ενός επιπλέον κάδου μόνο για το χαρτί/χαρτόνι, ο οποίος θα αδειάζει και θα οδηγείται για ανακύκλωση στις χαρτοβιομηχανίες και δεν θα πηγαίνει στα ΚΔΑΥ για διαλογή. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των υπολειμμάτων που είναι σήμερα της τάξης του 25-30% των συλλεγόμενων στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών. Έτσι θα μειωθούν οι προς τελική διάθεση ποσότητες RDF. Επίσης, η αφαίρεση του χαρτιού/χαρτονιού (συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων/περιοδικών) από το σημερινό μπλε κάδο (ίσως και 80% των συλλεγόμενων συσκευασιών) θα δώσει τη δυνατότητα, ώστε η διαλογή των υπολοίπων υλικών στα ΚΔΑΥ να γίνεται πολύ καλύτερα με συνέπεια την περαιτέρω μείωση των υπολειμμάτων (RDF) από τα ΚΔΑΥ.

Για την επιτυχία των δύο προηγούμενων προτάσεων θα πρέπει να γίνουν πολύ καλά οργανωμένα και εκτεταμένα προγράμματα ενημέρωσης των δημοτών, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις αυξημένες ανάγκες διαχωρισμού των υλικών.

Β. Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής της τελικής διαχείρισης του RDF

Εφόσον καταβληθεί κάθε προσπάθεια ελαχιστοποίησης του παραγόμενου RDF, με τους παραπάνω ή και άλλους τρόπους, τότε σε σχέση με την τελική διάθεση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:

Με βάση τα σημερινά ελληνικά δεδομένα και την διεθνή εμπειρία, η τελική διάθεση/διαχείριση του RDF μπορεί να γίνει α) σε ΧΥΤΑ, β) σε λιγνιτικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γ) σε εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και δ) σε χαρτοβιομηχανίες. Και οι 4 επιλογές δημιουργούν, ενδεχομένως, επιπλέον «εξωτερικό» περιβαλλοντικό κόστος από το υπάρχον, το οποίο αναφέρεται στα εξής:

Στις επιπτώσεις στις κλιματικές αλλαγές

Στις επιπτώσεις στην υγεία λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Στις επιπτώσεις στην υγεία λόγω ρύπανσης του εδάφους

Στο «κοινωνικό» κόστος π.χ. μείωση αξίας της γης κ.α.

Είναι γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή των Άνω Λιοσίων δοκιμάζεται εδώ και δεκαετίες από τη λειτουργία της χωματερής και του ΧΥΤΑ, όπως επίσης είναι γνωστό ότι και περιοχές που γειτνιάζουν με λιγνιτικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή τσιμέντου αντιμετωπίζουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας των κατοίκων.

Θεωρώντας ως προϋπόθεση, ότι σε όλες τις πιθανές επιλογές τελικής διάθεσης του RDF τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (μεταξύ των οποίων και τα όρια των αέριων εκπομπών – Οδηγία 2000/76/EC) (δηλαδή αποκλείονται όσες επιλογές δεν πληρούν την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία), για να μπορέσουμε με επιστημονικά κριτήρια να επιλέξουμε τη βέλτιστη κοινωνικά επιλογή θα πρέπει:

Να εξετασθούν οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές τελικής διάθεσης του RDF, δηλαδή ο ΧΥΤΑ Φυλής ή άλλος πιθανός ΧΥΤΑ, πιθανά λιγνιτικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, πιθανές χαρτοβιομηχανίες και πιθανά εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, και να προσδιορισθεί το επίπεδο του υπάρχοντος συνολικού «εξωτερικού» περιβαλλοντικού κόστους από τη λειτουργία τους στην ευρύτερη περιοχή. Η βέλτιστη επιλογή από αυτή τη διερεύνηση είναι να επιλεγούν ως υποψήφιες λύσεις διάθεσης του RDF, οι 2-3 επιλογές με το μικρότερο συνολικό «εξωτερικό» περιβαλλοντικό κόστος.

Για τις 2-3 επιλογές τελικής διάθεσης του RDF, που θα προκύψουν από την προηγούμενη διερεύνηση, θα πρέπει να επιλεχθεί η «λύση» με το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος με βάση επιστημονικά κριτήρια.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης τονίζει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή και να οργανώσουμε τη μείωση του παραγόμενου RDF και εν συνεχεία για την μικρή ποσότητα RDF, που μπορεί να παράγεται, θα πρέπει να ακολουθηθεί η μεθοδολογία επιλογής που παρουσιάσθηκε παραπάνω.

Σχετικά με τη διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο;

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι από πρόσφατη εκπονούμενη έρευνα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σκούρτος, Κυρκίτσος και Κοντογιάννη, 2007) βασισμένη στην επίσημη σχετική μεθοδολογία αξιολόγησης της Ε.Ε. έχει διαπιστωθεί ότι εάν το RDF διατεθεί σε εργοστάσιο καύσης αποβλήτων, που πληρεί τις τελευταίες πιο αυστηρές προδιαγραφές αντιρρύπανσης της Ε.Ε., αντί στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων – Φυλής, τότε το συνολικό εξωτερικό κόστος στην πρώτη περίπτωση είναι μικρότερο από το να διατεθεί σε ΧΥΤΑ.

Στην περίπτωση της διάθεσης σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου υπάρχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, ότι το τσιμεντάδικο με το RDF υποκαθιστά καύσιμο, άρα μειώνει ακόμη περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις του στις κλιματικές αλλαγές και το συνολικό του εξωτερικό κόστος σε σχέση με τη λύση ΧΥΤΑ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι γνωστό, με βάση διεθνώς αποδεκτούς δείκτες εκπομπών, ότι ένα τσιμεντάδικο εκπέμπει αέριους ρύπους, μεταξύ των οποίων μπορεί να εκπέμπει υδράργυρο και διοξίνες.

Ιδιαίτερα η εκπομπή διοξινών εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και από τη θερμοκρασία του ηλεκτροστατικού φίλτρου ή του σακκόφιλτρου και μπορεί να κυμανθεί από 0-5 μg TEQ/τόνο παραγόμενου τσιμέντου (UN Environment Programme, 2001). Η χρήση RDF ως εναλλακτικό καύσιμο μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τις εκπεμπόμενες διοξίνες, αφού το RDF μπορεί να περιέχει πλαστικό PVC ή άλλες ουσίες που περιέχουν χλώριο (π.χ. χρώματα κ.α.).

Ο υδράργυρος είναι ίσως πιο «αδύνατο» θέμα για την διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο σε σχέση με τις διοξίνες. Θα πρέπει να εξετασθεί η περιεκτικότητα του RDF σε υδράργυρο και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αντιρρύπανσης στη συγκράτηση του υγραργύρου.

Έτσι, η αύξηση ή μη των ενδεχόμενων εκπεμπόμενων διοξινών ή υδραργύρου θα εξαρτηθεί από τη περιεκτικότητα του υπάρχοντος καυσίμου και του RDF σε χλώριο ή υδράργυρο και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του τσιμεντάδικου και της τεχνολογίας αντιρρύπανσης που χρησιμοποιεί, για τα οποία δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, τεστ και δεδομένα λειτουργίας για να εκφράσουμε τεκμηριωμένη άποψη.

Τέλος, ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να προσεχθεί είναι η αύξηση της περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος (τσιμέντο) σε βαρέα μέταλλα (χαλκό, μόλυβδο, χρώμιο, ψευδάργυρο) και σε χλώριο. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέρεται στις κατασκευές και θα πρέπει να δοθούν στοιχεία του όλου κύκλου ζωής τους και των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Άρα, πριν από οποιαδήποτε τελική διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο, η συγκεκριμένη βιομηχανία πρέπει να προηγηθεί δημόσιος διάλογος και να παρουσιάσει μετρήσεις και στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση του RDF ως εναλλακτικού καυσίμου του. Μεταξύ άλλων πρέπει να αποδείξει ότι:

Tο υπάρχον «εξωτερικό» περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος σε σχέση με την ευρύτερη περιοχής του είναι σχετικά με άλλες επιλογές χαμηλό,

Διαθέτει κατάλληλα συστήματα αντιρρύπανσης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αέριες εκπομπές του (και ιδιαίτερα ο υδράργυρος και οι διοξίνες), όταν χρησιμοποιεί ως καύσιμο το RDF, και

Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση του τσιμέντου με βαρέα μέταλλα και χλώριο είναι πραγματικά αμελητέες,

τότε πιθανά η λύση διάθεσης του RDF σε τσιμεντάδικο σε σχέση με ανεξέλεγκτες χωματερές ή ακόμη και οργανωμένους ΧΥΤΑ να έχει μικρότερο συνολικό «εξωτερικό» περιβαλλοντικό κόστος. Όμως, αυτό είναι προς απόδειξη για κάθε υποψήφιο τσιμεντάδικο, που θα θελήσει να παραλάβει το RDF.

Συμπερασματικά

Είναι σαφές ότι ως Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης πιστεύουμε ότι η λύση του προβλήματος διάθεσης του RDF έχει να κάνει ακριβώς με την μείωση της ποσότητας που παράγεται, με την υλοποίηση δηλαδή των μέτρων πρόληψης και δραστικής μείωσης των παραγόμενων ποσοτήτων RDF, τόσο από το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωση (ΕΜΑΚ) που επεξεργάζεται απορρίμματα που δεν έχουν περάσει από καμία διαλογή στην πηγή, όσο και από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που επεξεργάζονται υλικά συσκευασίας που τοποθετούνται όλα μαζί στους μπλε κάδους ανακύκλωσης χωρίς, όμως, μεγαλύτερη διαλογή των υλικών στην πηγή (χαρτιά, μέταλλα, πλαστικά, γυαλι, κα). Δεν πρέπει να εξετάζουμε το πρόβλημα στο τέλος της διαδρομής του, να αποδεχόμαστε δηλαδή ότι θα παράγεται μια τεράστια ποσότητα, και θα πρέπει αναγκαστικά να βρούμε μια λύση για αυτή την ποσότητα.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες αν η ποσότητα του παραγόμενου RDF είναι ελάχιστη και άλλες αν συνεχιστεί η σημερινή τάση με δημιουργία μάλιστα και άλλων μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης. Εφόσον πρόκειται για ελάχιστη και απόλυτα ελεγχόμενη ως προς τη σύσταση της ποσότητα RDF, αυτή με βάση την διεθνή εμπειρία μπορεί να οδηγηθεί σε ΧΥΤΥ, σε λιγνιτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε χαρτοβιομηχανία ή σε τσιμεντάδικο, ανάλογα με το μικρότερο «εξωτερικό» περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος και τη μικρότερη αύξηση του «εξωτερικού» κόστους της κάθε πιθανής περιοχής. Οι επιπτώσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με επιστημονικά κριτήρια και να επαληθεύονται από ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό φορέα.

Φίλιππος Κυρκίτσος

Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

 

Βιβλιογραφία

Σκούρτος, Κυρκίτσος και Κοντογιάννη (2007) Εξωτερικό κόστος του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων. Δήμος Άνω Λιοσίων, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπό εκπόνηση).

UN Environment Programme (2001) Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases. Draft report, January 2001. Prepared by UNEP Chemicals Geneva, Switzerland, inter-Organization programme for the sound management of chemicals IOMC, A cooperative agreement among UNEP, ILO, FAO, WHO, UNIDO, UNITAR and OECD.

Αληθεια αυτη την ΜΠΕ του Περιφερειακου σχεδιασμου των 2 χιλιαδων σελιδων που ειναι σε δημοσια διαβουλευση την εχει διαβασει κανεις;

http://www.envitec.gr/erga_1_1.htm

http://library.tee.gr/digital/m2494/m2494_skordilis.pdf

http://www.arcadiaportal.gr/news/sugkentrosi-ton-katoikon-tis-aseas-gia-ta-aporrimmata

Συγκέντρωση των κατοίκων της Ασέας για τα απορρίμματα

Δευ, 30 Δεκ 2013 – 18:18

Κάτοικοι Ασέας: Ο αγώνας τώρα ξεκινά, είναι ανόητο να μην παλέψουμε ΟΛΟΙ και με ΟΛΑ τα μέσα

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου έχει αποφασιστεί να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι όλων των χωριών της Ασέας για να συζητήσουν το θέμα για το εργοστάσιο απορριμμάτων της ΤΕΡΝΑ στη Παλαιόχουνη. Σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Ασέας αναφέρονται τα εξής:

Αποφασίστηκε να αντιδράσουμε δυναμικά με συγκέντρωση όλων των χωριών στην Ασέα στις 5 Γενάρη (Κυριακή) για ενημέρωση και συμφωνία δράσεων. Στο μεταξύ θα συνταχθεί τεχνική έκθεση από μηχανικούς – γεωλόγους – γεωπόνους και θα κατατεθεί στην περιφέρεια για να φέρει στο φως τα μαγειρέματα και τις σκευωρίες της ψευδεπίγραφης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο αγώνας τώρα ξεκινά, είναι ανόητο να μην παλέψουμε ΟΛΟΙ και με ΟΛΑ τα μέσα. Η χωματερή είναι μια πραγματικότητα που μας επιβάλλεται σε λιγότερο από έναν μήνα από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που διάλεξαν εμάς για να αρπάξουν τη γη μας και να μας αφανίσουν.

Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και πρέπει να το διεκδικήσουμε για να παραδώσουμε το τόπο μας όπως τον βρήκαμε από τους παππούδες μας κι όχι κατεστραμμένο για πάντα. Ο αγώνας είναι συλλογικός, ακηδεμόνευτος και διάφανος. Το κάλεσμα είναι για όλους του Ασεάτες. Δεν πρέπει επουδενί να χωριστούμε σε μια ομάδα που αγωνίζεται και σε ένα πλήθος που κάθεται. Όποιος δεν μοιράζεται τον αγώνα μοιράζεται σίγουρα την ήττα. Οπότε κανείς μα κανείς δεν περισσεύει και το ιστορικό βάρος από δω και μπρος θα είναι μεγάλο.

http://kinisi-esdkna.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2957.html

ΥΠΕΚΑ: προδιαγραφές και οι εναλλακτικές χρήσεις των υλικών που ανακτώνται στις Μονάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων

 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους συναδέλφους μηχανικούς του ΕΔΣΝΑ
 
23/12/2013 – Δημόσιος διάλογος για τις προδιαγραφές προϊόντων μηχανικής – βιολογική επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων 
 
Τίθεται σε διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ με θέμα: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων». Στόχος είναι να καθορισθούν οι προδιαγραφές και οι εναλλακτικές χρήσεις των υλικών που ανακτώνται από εγκαταστάσεις ΜΒΕ συμμείκτων αστικών αποβλήτων και συγκεκριμένα: υλικό τύπου κομπόστ (CLO), στερεά καύσιμα ανακτώμενα από αστικά απόβλητα (RDF/SRF), σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο.
Η προθεσμία λήγει την 8/1/2014
 
 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr
…………………………………………..
 
 
Ενδιαφέρουν οι  αποφάσεις  για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) :
 
1. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών ΦΕΚ Β 3072-03.12.2013
 

 αφορά έργα και δραστηριότητες  
της κατηγορίας Β της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περι
βαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. :
ƒ Α/Α 7 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτω

 σης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργα
σίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους
α/α 8, 9»,
ƒ Α/Α 8 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων

 αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και
D15)»,
ƒ Α/Α 9 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων 

 αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλα
στικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13)»,
ƒ Α/Α 10 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης 

 υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.)
από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12)»,
ƒ Α/Α 12 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής

 εδαφοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων
(εργασία R3) α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα
(εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα»,
ƒ Α/Α 15 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευ

 ής εδαφοβελτιωτικών − κομπόστ από προδιαλεγμένο
ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών

 αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες
κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες
κ.λπ. (εργασία R3)»,
ƒ Α/Α 16 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΕΚ (εργα

 σία R5)»,
ƒ

 ƒ Α/Α 20 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυ
μάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμέ
νων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου
υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική − βιομηχανική
χρήση β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα
ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7
του Π.Δ. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική
−βιομηχανική χρήση»
Α/Α 22 «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλή

των σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)».

 
2. Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
 
3. Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
 
Αυτο ειναι το κειμενο του ΥΠΕΚΑ.Διαβαστε το εχει διευκρινιστικους ορους.Η σελιδα 3 εχει ολους τους ορους που κατα καιρους εχουν δημοσιευτει σε αυτο εδω το ιστολογιο.Σταθειτε περισσοτερο στο 10 που ειναι το “χωνευμα”. Ειναι αυτο που ο Περιφερειακος σχεδιασμος ισχυριζεται πως θα γινεται κομποστ μετα απο αεροβια επεξεργασια του (για να μπει και η “κομποστοποιηση” στην προπαγανδα.)κατι που φαινεται πραγματι δυνατο υπο προυποθεσεις.Διαβαστε τις σελιδες 4 -5 να δειτε ποιες ειναι αυτες οι προυποθεσεις. 
Διαβαστε την παραγραφο 3 σελ 5 (χρησεις υλικου τυπου κομποστ) και θα δειτε πως το προιον αυτο ειναι ενα αδρανες υλικο που μπορει να χρησιμοποιειθει σε τεχνικα εργα .Σε καμμια περιπτωση δεν ειναι χωμα για παραγωγη τροφων η και ζωοτροφων αν δεν υποστει παρα περα επεξεργασια και δεν πληρει τα κριτηρια αποχαρακτηρισμου της ΕΕ (σελ 7 αρθρο 3).Αυτο που θα βγαινει μετα την αναεροβια -ενεργειακη επεξεργασια των βιοαποδομησιμων ΑΣΑ στα εργοστασια της ΤΕΡΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ.
Χωρια που το ανακατεμα του με τα υπολοιπα ΑΣΑ (και μαλιστα με συμπιεση) βαζει και μικροβιακες (κλωστριδια και σαλμονελα)καθως και χημικες προδιαγραφες πριν απο την χρηση του . 
Διαβαστε ακομα και πειτε μου αν μπορει ο Δημος Ερμιονιδας να φτιαξει στο Αναθεμα σειραδια ανοιχτου τυπου που θα εχουν τον χειμωνα θερμοκρασια ιση η μεγαλυτερη των 50 βαθμων και σε διαστημα δυο εβδομαδων με 5 αναμιξεις και μετα αναρωτηθειτε αν μπορει να γινει κομποστοποιηση στο “ΚΔΑΥ”του Σταυρου. Εκτος και αν γινει κλειστου τυπου αεροβια κομποστοποιηση οπως θελει ο κ Σφυρης (πιο λογικο για αυτη τη θεση αλλα και πιο ακριβο) οποτε ζηταμε θερμοκρασια πανω απο 60 βαθμους για μια βδομαδα σε αντιδραστηρες .
Την αναεροβια επεξεργασια-ενεργειακη αξιοποιηση  του λιγου βιοαποδομησιμου (ακομα και αν βαλουμε κλαδεματα μεσα ) της Ερμιονιδας δεν πιστευω να την υποστηριζει καποιος .
Η παραγωγη κομποστ γινεται στον κηπο και την γειτονια.Σημερα απλωσα στον κηπο μου τεσσερα καροτσια σκουρο χωμα που μυριζε υπεροχα και βγηκε απο τα χορταρια και τα οργανικα της οικογενειας μου που ποτε δεν εφτασαν στον καδο απορριμματων του Δημου. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ.
Διαβαστε ακομα στην σελιδα 6 για τα καυσιμα RDF /SRF και αναρωτηθειτε αφου κανεις δεν μιλα για καυση τι γυρευουν αυτες οι προδιαγραφες μεσα στο κειμενο του ΥΠΕΚΑ. Αναρωτηθειτε για αλλη μια φορα τα λεγομενα “ανακυκλωσιμα” απορριμματογενη καυσιμα (χαρτι και πλαστικο) που θα συσωρευονται στα τρια εργοστασια της ΤΕΡΝΑ στην Περιφερεια (μετα την επεξεργασια των ΑΣΑ) τι θα τα κανουν. Που θα τα διαθετουν.
Τωρα ποσοι θα  διαβασουν το κειμενο αυτο του ΥΠΕΚΑ και ποσοι θα το συζητησουν και μαλιστα εδω στην Ερμιονιδα (πολιτες ,υποψηφιοι δημαρχοι και δημοτικοι συμβουλοι) ειναι ενα μεγαλο ερωτημα. Η απαντηση μαλλον ειναι οσοι διαβαζουν και διαβουλευονται την ΜΠΕ του Περιφερειακου σχεδιασμου των 2 χιλιαδων σελιδων. Τουλαχιστον οι κρατουντες νιπτουν τας χειρας των.Αν εμεις δεν συμμετεχουμε με τους δικους τους ορους στο παιχνιδι αυτοι θεωρουν πως η δημοκρατια ζει σε αυτη τη χωρα αλλα ο κοσμος ειτε δεν θελει ειτε δεν μπορει. Αμην.
 
 
diavoyleusi ypeka 2013_Page_1diavoyleusi ypeka 2013_Page_2diavoyleusi ypeka 2013_Page_3diavoyleusi ypeka 2013_Page_4diavoyleusi ypeka 2013_Page_5diavoyleusi ypeka 2013_Page_6diavoyleusi ypeka 2013_Page_7diavoyleusi ypeka 2013_Page_8
 
 

http://planetermionida.wordpress.com/2014/01/02

Δελτίο Τύπου για την περιβαλλοντική καταστροφή στο Σταυρό Διδύμου

H Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας κατέθεσε στην αρμόδια αρχή του ΥΠΕΚΑ,αίτημα(ΦΕΚ 190.Α/2009) καταλογισμού περιβαλλοντικής  ευθύνης πρός κάθε υπεύθυνο και  ορισμό διαδικασίας αποκατάστασης του χώρου του δεματοποιητή στον Σταυρό Διδύμων Αργολίδας .

Η ενέργεια αυτή είναι η πρώτη απο μια δέσμη ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου αυτού.

Στόχος του σωματείου ήταν και είναι η πλήρης αποκατάσταση του χώρου ,στην κατάσταση που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία.Θεωρούμε βάσιμα ότι οι συζητήσεις και τα σενάρια για χρήση του συγκεριμμένου χώρου για οποιαδήποτε   χρήση σχετικά με διαχείριση απορριμμάτων στερείται κάθε λογικού και νομικού επιχειρήματος

το ΔΣ

Σωστο το αιτημα και μπραβο στο ΔΣ της ΠΑΠΟΕΡ που ξεκινα σημερα δεσμη ενεργειων, αγνωστων στα μελη παντως ,για αποκατασταση του χωρου

Ακομα περισσοτερο που διπιστωνει πως στερειται καθε λογικου και νομικου επιχειρηματος  η συζητηση και τα σεναρια για χρηση του συγκεκριμενου χωρου για οποιαδηποτε χρηση σχετικα με την διαχειριση απορριμματων.

Αν και μεχρι σημερα ΠΑΠΟΕΡ- επιτροπη κατοικων με τον κ Πετρου υποψηφιο βουλευτη του ΣΥΡΙΖΑ- και CISD μιλουσαν για επαναφορα της λειτουργιας του δεματοποιητη οπως οι νομοι και οι μελετες οριζουν.

Ομως θα ειχαμε γλυτωσει σαν επαρχια ολο αυτο το χαλι αν η ΠΑΠΟΕΡ ειχε προσφυγει κατα της ΜΠΕ του δεματοποιητη, τοτε το μακρυνο 2009 που σχεδιαζοταν η υπερχωματερη στο Αναθεμα.

Βεβαια θα υπηρχε πολιτικο κοστος.Μεγαλο κομματι της τοπικης κοινωνιας αυτο που ψηφιζε ΔΗΣΥΕΡ θα ξεσηκωνοταν εναντια στους “οικολογους” που θελουν τις ΧΑΔΑ χωματερες, τις φωτιες και οχι την τακτοποιηση -δεματοποιηση των συμμεικτων.

Εναντια στους περιβαλλοντιστες  που δεν θελουν τα εργοστασια ολοκληρωμενης διαχειρισης (καυσης).Και οχι μονο η ΔΗΣΥΕΡ αλλα και μερος της ηγεσιας της ΠΠΣΕ που ναι μεν δεν ηθελαν δεματα χωρις παραληπτη αλλα ειχαν ψηφισει δεματοποιηση συμμεικτων  υπο προυποθεσεις να δηλαδη υπαρχει ενας οποιοσδηποτε παραληπτης οπως τωρα με τον Περιφερειακο σχεδιασμο.Γι αυτο πρεπει ο κ Λαμπρου ηγετης της νεας δημοτικης παραταξης και εκπροσωπος τοτε στο ΔΣ της ΠΠΣΕ να μας εξηγησει, ειναι σημερα υπερ του Περιφερειακου σχεδιασμου του υποστηριζομενου απο το ΠΑΣΟΚ κ Τατουλη; 

Ετσι λοιπον η ΠΑΠΟΕΡ με παντοδυναμο προεδρο τοτε τον κ Σταματακη θα επρεπε να μπει μεσα στην φωτια κοντρα στους πολλους(η προταση του τοτε προεδρου για εναλλακτικη χρηση του δεματοποιητη περασε απο την γενικη συνελευση των 35 μελων με οριακη πλειοψηφια).

Και δεν το εκανε.Αναλωθηκε σε σχεδιασμους επι χαρτου μαζι με τους εκπροσωπους του κρατους και της περιφερειας για δηθεν χρηση του δεματοποιητη για ανακυκλωσιμα υλικα σχεδιασμους που εξακολουθουν και σημερα να θολωνουν τα νερα.

Η ΠΑΠΟΕΡ ποτε δεν ηταν υπερ της δεματοποιησης συμμεικτων απορριμματων.Με την υπερασπιση ομως του δεματοποιητη σαν εργαλειου χρησιμου για την δεματοποιηση των ανακυκλωσιμων ανοιγε το παραθυρο της νομιμοποιησης του στον συγκεκριμενο χωρο που μετατραπηκε οπως ηταν αναμενομενο σε υπερ χωματερη.

Τον δεματοποιητη δεν τον εγκατεστησαν πολιτικα και οικονομικα συμφεροντα για να κανουν την ανακυκλωση που ποτε δεν θελησαν.

Τον εγκατεστησαν για να μειωσουν τον ογκο (με δικο μας κοστος)των αποθηκευμενων συμμεικτων που θα μετεφεραν καποτε στο ιδιωτικο εργοστασιο που τωρα θελουν να φτιαξουν.

Και ο δεματοποιητης ηταν το αλλοθι της νεας υπερ χωματερης σε συσκευασια δωρου.Ολα τα αλλα με τα περιφημα κουμπια που αν πατησεις θα συσκευαζεις χαρτι γυαλι πλαστικο και αλουμινιο ηταν η βιτρινα.Μαλιστα ο κ Σφυρης φευγοντας απο τον Δημο αφησε και ενα δειγμα των σχεδιασμων του τοτε προεδρου της ΠΑΠΟΕΡ.Διπλα στην ανοιχτη χωματερη και τα πρωτα χιλιαδες δεματα συμμεικτων αφησε στις 15 Νοεμβρη 2010 και λιγα δεματα με πλαστικο (οτι προλαβαιναν οι εργατες να τραβηξουν απο τα σκουπιδια στα 2 μετρα της ταινιας απο την χοάνη μεχρι την αρχη της δεματοποιησης).

My beautiful picture

Η μονη λυση για την αποκατασταση του χωρου ειναι να παει ο δεματοποιητης στην ανακυκλωση.Αφου πληρωσουν απο την τσεπη τους οσοι τον αγορασαν τα λεφτα πισω στο κρατος.Να φυγει ο δεματοποιητης  να φυγει η χωματερη να φυγουν τα σκουπιδια να σταματησουν οι θεωριες για “ΚΔΑΥ” και κομποστοποιηση στο Αναθεμα. 

Γιατι τι  ειναι αυτο το Κεντρο στο Αναθεμα που το λενε “ΚΔΑΥ” (διαχωρισμου ανακυκλωσιμων) χωρις διαχωρισμο στην πηγη , (δηλαδη στον καδο) των ανακυκλωσιμων απο τα συμμεικτα.

Και που θα πηγαινουν αυτα τα μουλιασμενα στα ζουμια χαρτι και πλαστικο που θα διαχωριζει το “ΚΔΑΥ ” Σταυρου αν οχι στο ΚΔΑΥ της Τριπολης οπως και σημερα δηλαδη.Που θα πηγαινουν τα συμμεικτα που θα προκυπτουν απο αυτο το “διαχωρισμο” αν οχι στο ΣΜΑ της Αργολιδας.Το σοι οργανικο θα εξαγεται απο τα συμπιεσμενα συμμεικτα που θα αδειαζουν τα απορριμματοφορα στο Σταυρο τι ειδους ανοικτη κομποστοποιηση θα γινεται ποιο Ελληνικο κρατος θα ελεγχει μια τοσο συνθετη διαδικασια τι προιον θα παραγεται και που θα πηγαινει.

Ο σχεδιασμος δηλαδη προβλεπει κυριως ενα μεγαλο σταθμο μεταφορτωσης δεματοποιημενων και χυμα συμμεικτων προς τον αλλο σταθμο μεταφορτωσης Αργολιδας και απο εκει προς το ιδιωτικο εργοστασιο  με τα  κοστη να βαρυνουν  τους πολιτες και οχι τον εργοστασιαρχη.Εκει σε αυτο το εργοστασιο προβλεπει ο Περιφερειακος σχεδιασμος να γινεται η ολοκληρωμενη διαχειριση που λενε να κανουν στα Διδυμα.Και στο κατω κατω για τετοιου ειδους διαχειριση (με την οποια δεν συμφωνω ) χρειαζονται χερια εργαλεια και υποδομες που μονο στα μεγαλα εργοστασια μπορουν να υπαρχουν.Οχι στον Σταυρο Διδυμων.

Την ιδια στιγμη αυτο το “ΚΔΑΥ” θα ειναι  μια βιτρινα νομιμοποιησης στις συνειδησεις των πολιτων της νεας χωματερης, οπου θα δεματοποιουνται στο μεγαλυτερο βαθμο τα συμμεικτα που θα φερνουν τα απορριμματοφορα (αλλοι ιδιωτες εκει) και θα παραγεται και ενα μικρο  ρευμα ταλαιπωρημενων ανακυκλωσιμων οπως και ενα ταλαιπωρημενο αδρανες οργανικο που θα το λενε κομποστ.

Για να κλεισω .Σωστα τα λεει σημερα το ΔΣ της ΠΑΠΟΕΡ.Μονο που αργησε λιγα χρονια και η ζημια εχει γινει.

Στόχος του σωματείου ήταν και είναι η πλήρης αποκατάσταση του χώρου ,στην κατάσταση που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία.Θεωρούμε βάσιμα ότι οι συζητήσεις και τα σενάρια για χρήση του συγκεριμμένου χώρου για οποιαδήποτε   χρήση σχετικά με διαχείριση απορριμμάτων στερείται κάθε λογικού και νομικού επιχειρήματος

Σωστος ο κ Τοκας και η ομαδα της ΔΕΔΥΠΕΡ.Διαβαστε τι λενε.

Ομως ανεξαρτητα με την χωροθετηση στην Ερμιονιδα σταθμου μεταφορτωσης των συμμεικτων προς τον αλλο σταθμο μεταφορτωσης  της Αργολιδας (ελπιζω κανενας υποψηφιος να μην βλεπει τετοια εγκατασταση -επεκταση στο Αναθεμα γιατι αυτο σημαινει ο νεος σχεδιασμος παρ ολες τις δικαιολογιες)το θεμα ειναι πως 2 χιλιαδες σελιδες της ΜΠΕ του περιφερειακου σχεδιασμου περιμενουν δημοσια διαβουλευση.

Γιατι ο Περιφερειακος σχεδιασμος προβλεπει ενα μεγαλο μερος των απορριμματων μετα την επεξεργασια και διαλογη τους να εχει καποιο τελικο αποδεκτη. Δηλαδη χαρτι και πλαστικο (πιθανα και μερος του οργανικου  ανακατεμενο μαζι τους μεσα απο τα συμμεικτα σκουπιδια ) θα φτιαξουν ενα  ΚΑ.Π.Α  RDF (Refuse-derived fuel -Καυσιμο Προερχομενο απο Αποβλητα η  ΚΑ.Σ.Α   SRF( Solid Refuse Fuel -Καυσιμο απο Στερεα Αποβλητα). που θα το στειλουν ΠΟΥ;

http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118517/stopincineration/

Καύσιμο RDF (Refuse Derived Fuel):

Περιλαμβάνει τα καύσιμα κλάσματα των απορριμμάτων, που διαχωρίζονται σε μονάδες μηχανικής επεξεργασίας. Αποτελείται κυρίως από χαρτί (~50%), πλαστικά (~10%), άλλα καύσιμα υλικά (~30% π.χ. ξύλο και κάποιες οργανικές ενώσεις) και μη καύσιμα υλικά (~10%). Το παραγόμενο υλικό συμπυκνώνεται είτε σε μορφή σφαιριδίων είτε σε μορφή μπρικετών, που μπορούν να καούν σε ένα συμβατικό λέβητα στερεών καυσίμων, όταν αναμιχθούν με ικανές ποσότητες κάρβουνου ή άλλου συμβατικού καυσίμου. Το RDF μπορεί να καεί είτε σε ειδικές μονάδες (ρευστοποιημένης κλίνης), είτε σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, είτε τέλος σε τσιμεντοβιομηχανίες. Κατά την καύση του το RDF παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα, όπως και η καύση του συνόλου των απορριμμάτων, καθώς επίσης η αποθήκευση του RDF μπορεί να επηρεασθεί αρνητικά από το αρχικό ποσοστό υγρασίας των απορριμμάτων.

Καύσιμο SRF:

Είναι κάτι ανάλογο με το RDF μαζί όμως με οργανικά υλικά. Περιλαμβάνει τα καύσιμα κλάσματα των απορριμμάτων, που διαχωρίζονται σε μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας. Όπως και στην περίπτωση του RDF αποτελείται από τα ίδια υλικά και επιπροσθέτως περιέχει και ξηρή οργανική ύλη από την διαχείριση των βιοαποικοδομήσιμων. Η διαχείριση του SRF είναι ανάλογη με αυτή του RDF

Γιατι ο Περιφερειακος σχεδιασμος περα απο τα διακοσμητικα (ενεργειακη αξιοποιηση του οργανικου για ηλεκτροδοτηση εργοστασιου διαχειρισης και μετα, απο το υπολοιπο, παραγωγη εδαφοβελτιωτικου)θα παραξει δυο ρευματα απο τα απορριμματα μας.Το ενα θα ειναι RDF  η  RSF και το αλλο (το μεγαλυτερο κατα την γνωμη μου ) θα ειναι εκεινο που θα θαφτει σε ενα καποιο χωρο που μακαρι να ειναι υγειονομικης ταφης και οχι αρπα κολα ΧΑΔΑ.

Θα μου πειτε τι μας νοιαζουν εμας ολα αυτα.Να φυγουν τα σκουπιδια μας και οτι θελει ας γινει.Ας τα καψουν ας τα θαψουνε ας τα φανε .

Διαφωνω.

Γιατι αν οι κατοικοι των περιοχων που θα εγκατασταθουν   οι χωροι ΤΕΛΙΚΗΣ διαχειρισης (καψιμο η θαψιμο ) δεν δεχτουν (και ) τα δικα μας σκουπιδια τοτε παλι θα φρακαρουν στην εισοδο της Ερμιονιδας σε αναμονη νεων σχεδιασμων.

Η λυση λοιπον ειναι

1.ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

2.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στην πηγη και μεταφορα των καθαρων και διαχωρισμενων ανακυκλωσιμων δυο φορες την βδομαδα στο ΚΔΑΥ Τριπολης χωρις σταθμους μεταφορτωσης Κατ ευθεια απο τους καδους.

3.ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σε σπιτια και γειτονιες

4.ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - αξιοποιηση  Μπαζων, βαρεων και ογκωδων αντικειμενων,καμενων λαδιων λασπης βιολογικου καθαρισμου , μουργας ελαιοτριβειων κλπ

5.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ υπολοιπου σε διαδημοτικο ΧΥΤΥ με χρονικο οριζοντα την εικοσαετια το υπολοιπο αυτο να ειναι το 15% του συνολικου βαρους των συμμεικτων (που θα εχουν απομεινει μετα την κομποστοποιηση -ανακυκλωση,διαχειριση αλλων ρευματων ηλεκτρικες συσκευες μπαταριες  μπαζα κλπ)

http://nediper.gr/?action=viewArticle&articleId=75

«ΣΤΑΥΡΟΣ» ΔΙΔΥΜΩΝ: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΠΟ  ΤΟ ΥΠΕΚΑ !

Παραμονές Πρωτοχρονιάς και την τελευταία κυριολεκτικά μέρα της διορίας που είχε το Τμήμα Κρίσεως Προσφυγών του ΥΠΕΚΑ απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ερμιονίδας ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ για τις προωθούμενες επεκτάσεις στο  χώρο του «Σταυρού» Διδύμων, σύμφωνα με την απόφαση με Αρ.Πρωτ. 67524 / 30-12-2013!

Η ομάδα της «Νέας Δυναμικής Πορείας Ερμιονίδας» είναι παρούσα και αυτές ακόμα  τις μέρες παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις εξελίξεις που αφορούν το Δήμο μας.

Η ομαδική και συστηματική δουλειά, η αποχή από την ενασχόληση με γνωστά  επικοινωνιακά παιχνίδια απ’ όπου κι αν προέρχονται, η σοβαρότητα, η αφοσίωσή μας στο σκοπό μας που είναι μόνο η χρηστή διοίκηση του Δήμου προς όφελος των  Δημοτών του, καθώς και όλες οι αρχές που εξαγγείλαμε στην ιδρυτική διακήρυξη  της παράταξής μας, είναι αυτά τα οποία καθορίζουν και θα καθορίζουν τις πράξεις  μας μέχρι τέλους. Την πορεία που διαγράφει και θα διαγράψει η παράταξή μας τόσο  πριν όσο και μετά τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου θα την διέπουν το ήθος και η αξιοπρέπεια. Τα διάφορα άλλα «τεχνάσματα» τα αφήνουμε στην εξυπηρέτηση αυτών  που τα τεχνάζονται..!

Σε αβεβαιότητα μπαίνει λοιπόν το τεραστίων διαστάσεων πρόβλημα της υπερχωματερής που δημιουργήθηκε στο Σταυρό Διδύμων μετά την απόρριψη από  το τμήμα κρίσεως προσφυγών του Υπουργείου Περιβάλλοντος της προσφυγής του  Δήμου Ερμιονίδας ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ(1) μετά  την απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας(2) που λήφθηκε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση τον περασμένο Οκτώβρη (11-10-2013)..

Αιτία ήταν η απόφαση του  Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου(3) και η έγκριση του ΥΠΕΚΑ(4) που αφορούσε την τροποποίηση της  Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)(5) του υφιστάμενου έργου  «Δεματοποίηση/ προσωρινή αποθήκευση μετά τη συλλογή και μεταφορά  σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) στο Δήμο Κρανιδίου Ν. Αργολίδας» με το έργο  «Διαχείριση (κομποστοποίηση και διαλογή) αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου  Ερμιονίδας Ν.Αργολίδας».

Η τροποποίηση προβλέπει ότι το έργο θα επεκταθεί τόσο κτηριολογικά και  μηχανολογικά, με την προσθήκη ΚΔΑΥ (Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων  Υλικών) και χώρου κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων από τη διαλογή  των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων), όσο και χωρικά, σε τμήμα δασικής  παραχωρημένης έκτασης δίπλα στην υπερκορεσμένη χωματερή στη θέση «Σταυρός»  Διδύμων, με σκοπό να μεταφερθούν εκεί τα δέματα των σύμμεικτων απορριμμάτων  προς σταδιακή επεξεργασία.

Η απόφαση βέβαια του τμήματος κρίσεων προσφυγών δεν μπαίνει στην ουσία του  πραγματικού προβλήματος, δηλαδή αν το έργο πρέπει να υλοποιηθεί ή όχι, αλλά  στέκεται στον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ποιος θα εγγυηθεί ότι η επέκταση σε διπλανό τμήμα δασικής  παραχωρημένης έκτασης για τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων με σκοπό  τη σταδιακή τους επεξεργασία δεν θα δημιουργήσει μια διπλάσια σε έκταση υπερ χωματερή, έναν μεγαλύτερο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),με τραγικές συνέπειες για την περιοχή (δημόσια υγεία, μόλυνση περιβάλλοντος, καταστροφή του δάσους, κ.α.) ;

Η «Νέα Δυναμική Πορεία Ερμιονίδας» θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό, τη στιγμή που προχωρά η εκπόνηση Νέου Εθνικού Σχεδιασμού προς συμμόρφωση με την οδηγία  98/2008 ΕΚ για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων εμείς εδώ να μην έχουμε λύσει το θέμα της υπερ-χωματερής!

Μπορεί ο επικαιροποιημένος ΠΕΣΔΑ(Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης  Απορριμμάτων ) να δώσει λύση; Πώς όμως μπορεί να συνυπάρξει αυτή η πρόταση  με την ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την διαχείριση  των απορριμμάτων η οποία προτείνει ένα μοντέλο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και  Ιδιωτικού Τομέα) και ενώ η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΡΝΑ έχει θέσει σε δημόσια  διαβούλευση τη ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από τις 27-11-2013 η  οποία πουθενά δεν αναφέρει κάτι για τη θέση «Σταυρός» Διδύμων;

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακήρυξε μετά από διαγωνισμό  την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ως προσωρινό ανάδοχο για το έργο της διαχείρισης των  απορριμμάτων.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 132 εκ. ευρώ (65 εκ. από κοινοτικούς πόρους και 67  εκ. από την ανάδοχο) και θα εξυπηρετεί 600.000 κατοίκους. Ο διαχωρισμός της  Περιφέρειας σε τρεις υποενότητες διαχείρισης προσφέρει οικονομία κλίμακας και  εξορθολογεί το πλαίσιο διαχείρισης αφού η υλοποίηση των έργων κατανέμεται  ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς.

Ο Δήμος Ερμιονίδας ανήκει στην 1η υποενότητα, στην οποία προβλέπεται να  κατασκευαστούν τα έργα της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ στην περιοχή βόρεια του οικισμού Παλαιοχούνη της Δημοτικής Ενότητας  Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης, καθώς επίσης και 2 σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)  στην Κορινθία και στην Αργολίδα αντίστοιχα. Ο ΣΜΑ του νομού μας βρίσκεται  σε έκταση βορειοανατολικά της Νέας Κίου. Μέσα στο 2014 θα αρχίσουν να  κατασκευάζονται τα έργα μεταβατικής περιόδου και από το 2016 θα αρχίσει η  κανονική λειτουργία του έργου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Επανερχόμενοι τώρα στην απόρριψη της προσφυγής, ερωτηματικά προκαλεί η όλη  αντιμετώπιση του θέματος από την Δημοτική μας Αρχή αφού δεν ενημερώθηκαν  οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής για τα έργα που προορίζονται να γίνουν  στο Σταυρό Διδύμων όταν ανέκυψε το θέμα πέρυσι, μετά το έγγραφο της Δ/ νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου(6) προς την Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με θέμα την υποβολή Φακέλου  τροποποίησης της πρώτης απόφασης του 2009, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο  Ερμιονίδας στις 9-8-2012(7)  . Γιατί δεν αντέδρασε τότε η Δημοτική Αρχή και φτάσαμε 15 μήνες μετά να  προσφεύγουμε ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ; Ποιος θα αιτιολογήσει αυτή την  αδικαιολόγητη ολιγωρία;…

Εν πάσει περιπτώσει, ο περιφερειακός σχεδιασμός σημαίνει ότι δύσκολα οι  μεμονωμένοι Δήμοι θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε «αυτόνομη» διαχείριση»,  αλλά αυτό δεν τους αποκλείει από το να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέσω  διαβούλευσης, για καλύτερη διαχείριση. Εμείς, η «Νέα Δυναμική Πορεία  Ερμιονίδας», θεωρούμε ότι τα όσα προβλέπει η τροποποιημένη απόφαση για  το «Σταυρό» δε συνάδουν με την προτεινόμενη διαχείριση απορριμμάτων στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου και πιστεύουμε παράλληλα ότι έπρεπε να υπάρχει  μια νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με δημόσια διαβούλευση και όχι  τροποποίηση της παλιάς, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο έργο με σημαντικές  αλλαγές στη λειτουργία του.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η Δημοτική Αρχή πρέπει να κινηθεί άμεσα και να  σταματήσει με κάθε τρόπο την εφαρμογή των όσων προβλέπει η καινούργια απόφαση  για το Σταυρό Διδύμων η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Επιπλέον πρέπει να προωθηθεί τάχιστα η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στο «Σταυρό»  Διδύμων σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου  και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον  και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). Η άμεση απομάκρυνση όχι μόνο των  απορριμμάτων, αλλά και του χώματος, που έχει υποστεί τεράστια επιβάρυνση λόγω  της εναπόθεσης χύδην απορριμμάτων, το οποίο μετά τις πυρκαγιές και τις βροχές έχει  αναμιχθεί με αυτά, είναι επιβεβλημένη για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. 

(1) Αρ. Πρωτ. 59821/30-10-2013

(2) Αρ. 290 /11-10-2013

(3) Αρ. Πρωτ: 20239/1258/23-9-2013

(4) Αρ. Καταχώρησης: 27331/4-10-2013

(5) Αρ. Πρωτ. 2823 / 7-8-2009

(6) Αρ. Πρωτ.: 3665 / 7-8-2012

(7) Αρ. Πρωτ. 9794 / 9-8-2012

Πέμπτη 2-01-2014

Τάσος Τόκας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Δημοσιεύτηκε στις 2 January 2014

Διακοσιοι σαραντα μπλε καδοι ανακυκλωσης και ενα προγραμμα μεταφορας χαρτιου πλαστικου γυαλιου σιδηρου στην Τριπολη.

Που μεταφορτωνονται τα ανακυκλωσιμα;

Καθε ποτε φευγουν για Τριπολη;

Τι ποσοτητες εχουν φυγει απο την επαρχια μας απο τον Αυγουστο μεχρι σημερα δηλαδη σε πεντε μηνες;

Εχει μετρησει κανεις απο τους νυν και μελλοντικους αυτοδιοικητικους ποσα σκουπιδια παραγει η Ερμιονιδα καθημερινα;

Εχει βαλει δυο εργατες να ανοιξουν τις σακουλες να διαχωρισουν τα απορριμματα και να καταγραψουν και ζυγισουν τα διαφορετικα υλικα που υπαρχοιυν μεσα στα συμμεικτα σκουπιδια;Σε καθε χωριο σε καθε πολη της επαρχιας.Μονο ετσι θα βγουν οι μεσοι οροι.Πεντε οικογενειες απο καθε οικισμο τουλαχιστον.

Εχουν εξετασει οι φιλοδοξοι να μας κυβερνησουν ποσα συμμεικτα σκουπιδια παραγει μια τριμελης οικογενεια σε βαρος και τι ογκο πλαστικου και χαρτιου μπορει να δωσει για ανακυκλωση σε μια χειμωνιατικη βδομαδα και σε μια καλοκαιρινη;

aporrimmatadekembris 2013 004

Αυτη ειναι η κατασταση σημερα απεναντι απο τον βιολογικο στον καμπο.

Τιγκα στα ανακυκλωσιμα βλεπω εγω τα συμμεικτα. Κατι δεν παει καλα.

Ολα ειναι στον αερα.Κανεις δεν εχει κανει μια στοιχειωδη μελετη για τα απορριμματα.Ολα ειναι κατα προσεγγιση και αντιγραφη στατιστικων απο την Ευρωπαικη Ενωση και τους βορειους κυριως λαους.

Καθολου χρονο δεν εχει η ΡΚΕ-Σ να φτιαξει προγραμμα για τα τοπικα προβληματα.Οι συγκροτηση θεσεων δεν ειναι υποθεση τριων ανθρωπων που θα γραψουν σε ενα χαρτι τις σκεψεις τους.Ειναι ερευνα μελετη επιστημονικη τεκμηριωση αντιπαραθεση προτασεων και συνθεση .

Και πανω απο ολα ειναι δραση.Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΡΚΕ-Σ και η ΠΑΟΕΡ θα επρεπε να εχουν παει σπιτι σπιτι στην Ερμιονιδα με φυλλαδια για την ανακυκλωση.Θα επρεπε να ειναι εξω απο τα σουπερ μαρκετ στην μαχη κατα της πλαστικης σακουλας εδω και χρονια.

Θα επρεπε να αγωνιζονται για δωρεαν ποσιμο νερο απο τον Δημο και για να γλυτωσουμε τα εκατομμυρια πλαστικες μπουκαλες στα σκουπιδια μας.

Κανενας υποψηφιος δημαρχος δεν εχει τεκμηριωμενη θεση κανεις δεν εχει λερωσει τα χερια του με τα απορριμματα με την ανακυκλωση με την κομποστοποιηση .Γι αυτους ολα αυτα ειναι θεωριες. Αυτη ειναι η δικια μου γνωμη.Δυστυχως.

http://skoustas56.blogspot.gr/2013/07/180.html

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ 180 ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ερμιονίδας και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών παρελήφθησαν στις 5/7/2013, 180 κάδοι ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100lt έκαστος.
Ως φαίνεται από τα σχετικά παραστατικά η συνολική δαπάνη είναι 79.251,36€, η οποία θα πληρωθεί εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Εντός των προσεχών ημερών συνεργείο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης θα συναρμολογήσει τους κάδους. Στη συνέχεια θα γίνει χωροθέτηση και τοποθέτηση των κάδων αναλογικά με τον πληθυσμό των οικισμών σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
Με την προσθήκη στους ήδη υπάρχοντες 60 κάδους ανακύκλωσης των 180 νέων κάδων δημιουργείται ένα αξιόλογο δίκτυο με παρουσία κάδων ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, γεγονός που θα βοηθήσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της ανακύκλωσης. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
 

Τα απορριμματα μας σε 15 μερες

Μαρτίου 3, 2013 in Απορρίμματα-Ανακύκλωση | Tags: (Επεξεργασία)

Martios2013 aporrimmata

Οι σακουλες αυτες εχουν τα απορριμματα της τριμελους οικογενειας μου τις τελευταιες δυο εδβομαδες.

Κανονικα αυτη την απλη δουλεια επρεπε να την εχει κανει ο Δημος εδω και εικοσι χρονια.Ποτε δεν ειναι αργα να επιβεβαιωθουν οσα καταγραφω.Μπορουν δειγματοληπτικα να εξεταστουν τα απορριμματα δεκα σπιτιων σε καθε οικισμο της Ερμιονιδας για μια εβδομαδα.

Οι ποσοτητες σε αυτη την περιπτωση δεν ειναι αντιπροσωπευτικες γιατι εχουν μεσα και τα απορριμματα περισσοτερων ανθρωπων απο την γιορτη γεννεθλιων της κορης μου. Ας δεχτουμε ομως πως πανω κατω αυτα ειναι τα απορριμματα μας.

1 Οργανικο , βιοαποδομησιμο φορτιο/μπαταριες ηλεκτρικα υλικα 0 κιλα

Δεν περιεχουν μεσα καθολου βιοαποδομησιμα απορριμματα οι σακουλες .Τα οργανικα πανε στο κομποστ στην ακρη του κηπου μας μαζι με τα χορταρια που καθαριζω.Το υπολοιπα κουζινας και μαγειρεμενου φαγητου  εμπλουτιζουν το φαι των ζωων μας.Και δεν φτανουν.

Μπαταριες, ηλεκτρικες συσκευες,λαμπτηρες χαμηλης καταναλωσης πανε στα κεντρα ανακυκλωσης της επαρχιας μας.

Ετσι τα σκουπιδια μας δεν βρωμανε δεν βγαζουν ζουμια δεν εχουν τοξικα χημικα  καταλοιπα.

2.Γυαλι αλουμινιο σιδηρο 5 κιλα

Η ασπρη σακουλα μπροστα 5 κιλων  βαρους και του μικροτερου  ογκου περιεχει γυαλι (δυο μπουκαλια και δυο σπασμενα ποτηρια) , σιδηρο και αλουμινιο κυριως κονσερβες απο το φαγητο των σκυλων οταν ξεμενουμε απο τα κοκκαλα του χασαπη.

3.Πλαστικο 5 κιλα

Η πρωτη μαυρη σακουλα στο δεξι μερος της φωτογραφιας με τον μεγαλυτερο ογκο και μικρο βαρος περιεχει συμπιεσμενα πλαστικα μπουκαλια νερου και συσκευασιες.Το βαρος της ειναι 5 κιλα επισης.

4.Χαρτι κατω απο δεκα κιλα

Η μεσαια χαρτι εντυπο υλικο και χαρτονια συσκευασιας.Κανονικα θα ηταν και αυτη ελαφρια αλλα με την βροχη μερος του χαρτιου μουσκεψε.Εδω το βαρος των 10 κιλων ειναι παραπλανητικο.Ειναι παντως  μια συχνη πιθανοτητα το βρεγμενο χαρτι σημερα που θα  φτανει για ζυγισμα στην εισοδο της χωματερης και θα το πληρωνουμε στον αποδεκτη επιχειρηματια της καυσης βαση του βαρους του

5.Υπολοιπο για υγειονομικη ταφη 10 κιλα

Η τελευταια μαυρη σακουλα βαρους 10  κιλων εχει μεσα τα σκουπιδια αυτου που θα λεγαμε υπολοιπο προς υγειονομικη ταφη.Κουτια απο γαλα λερωμενο χαρτι και πλαστικο υπολοιπα του νεροχυτη χαρτι υγειας κλπ.Επαναλαμβανω αυτα ειναι κατα το ενα τριτο αυξημενα γιατι περιλαμβανουν και τα υπολοιπα της παιδικης γιορτης αλλων 20 περιπου ανθρωπων.Κανονικα ειναι μια μικρη μαυρη σακουλα καθε δεκα μερες η αλλιως περιπου 4 κιλα την εβδομαδα. Το βαρος αυτο μπορει να μειωθει υπο προυποθεσεις.Περισσοτερες ανακυκλωσιμες συσκευασιες ,λιγωτερες συσκευασιες γενικα,να μην υπαρχει χαρτι ντυμενο εσωτερικα με πλαστικο κλπ

Συνολικα λοιπον η τριμελης οικογενια μας (με τους 20 καλεσμενους και βρεγμενο το χαρτι) παρηγαγε σε δυο βδομαδες 30 κιλα σκουπιδια η αλλιως 2 κιλα σκουπιδια την ημερα.Θα επρεπε με βαση τα Ελληνικα δεδομενα να ειχαμε 58,5 κιλα (να παραγουμε 3,9 κιλα την ημερα η 1,3 κιλο ανα κατοικο καθε μερα).Δηλαδη τα σκουπιδια μας που δεν ειχαν το βαρυ βιοαποδομησιμο ηταν σε βαρος τα μισα και βαλε απο οσα προβλεπουν οι στατιστικες.Και πραγματι το βιοαποδομησιμο ειναι 45%-50% του ΒΑΡΟΥΣ των απορριμματων.

Τα σκουπιδια μας ειναι ακομα λιγωτερα σε κανονικες συνθηκες.Φανταστειτε αν ολοι οι κατοικοι εφαρμοζαμε κατακρατηση του οργανικου στο σπιτι αν ολοι στελναμε τα ανακυκλωσιμα στο ΚΔΑΥ της Τριπολης.

Τοτε τα προς υγειονομικη ταφη απορριμματα θα ηταν 0.233 γραμμαρια ανα ατομο την ημερα .

Συνολικα τα απορριμματα ανα ανθρωπο καθε μερα θα ηταν 0.7 γραμμαρια αντι για 1.3 που ειναι σημερα.

Με δυο λογια για την απομακρυνση των απορριμματων μας (15 χιλιαδες κατοικοι) χρειαζομαστε να πληρωνουμε μεταφορα ανακυκλωσιμων προς ΚΔΑΥ Τριπλης 0.466 γραμμαρια ανα κατοικο την ημερα  πλαστικο , χαρτι (ισως και βρεγμενο) γυαλι σιδηρο-αλουμινιο.(7 τονοι την ημερα η 49 τονοι την εβδομαδα)

Και περιπου βαρος 0.233 γραμμαρια ανα κατοικο την ημερα  υπολοιπο για υγειονομικη ταφη σε νομιμο διαδημοτικο  χωρο.(3.5 τονοι την ημερα η 24.5 τονοι την εβδομαδα/ 1200 τονοι τον χρονο)

Αυτο προυποθετει να μην υπαρχουν βιοαποδομησιμα στα απορριμματα μας. Μαγειρεμενες τροφες και οργανικο κλασμα.

Στις φωτογραφιες τα δυο κομποστ της οικογενειας το παλιο και το τρεχον.

DSCF1615

DSCF1614

Τωρα πρεπει να εξεταστει πως μπορει να γινεται με oσο το δυνατον μικροτερη περιβαλλοντικη ζημια και οικονομικο τροπο αυτη η μεταφορα.Οσο το δυνατον λιγωτερα δρομολογια που σημαινει μειωση του ογκου. Η δεματοποιηση του υπολοιπου προς ΧΥΤΥ δεν συμφερει γιατι προσθετει 44 ευρω τον τονο στην τιμη  μεταφορας. Για τα ανακυκλωσιμα δεν το συζηταμε η δεματοποιηση τους ειναι δουλεια (και κοστος  ) του ΚΔΑΥ.

Τωρα παρακαλω να σκεφτειτε αν το σχεδιαζομενο εργοστασιο καυσης προγραμματιζεται με βαση τους σημερινους 300 χιλιαδες τονους σκουπιδια τον χρονο στην Περιφερεια Πελοποννησου πως βλεπει την ανακυκλωση ο επενδυτης. Η πλαστιγγα ζυγισης στην εισοδο της παραλαβης θα εχει το ενα τριτο των σημερινων σκουπιδιων και αντιστοιχα κερδων απο τα δημοτικα τελη. Να γιατι δεν γινεται ανακυκλωση-κομποστοποιηση  στην χωρα μας.Γιατι μας θελουν χωρα του τριτου κοσμου προτεκτορατο των Γερμανων.

Ολοι εμεις που δυο χρονια τωρα πεισματικα συνεχιζουμε να πηγαινουμε στα ΠΡΑΣΗ διαχωρισμενα ανακυκλωσιμα χαρτι πλαστικο γυαλι και αλουμινιο θελουμε να δουμε εστω τωρα να φευγει το πρωτο φορτηγο προς το ΚΔΑΥ Τριπολης με χαρτι και πλαστικο.

Οπως βρεθηκε λυση μεταφορας για τα συμμεικτα ας βρεθει και για τα ανακυκλωσιμα.

Εδω ειναι καθαρα ευθυνη της δημοτικης μας αρχης.

http://www.herrco.gr/default.asp?siteid=1&pageid=12&langid=1

Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπαίνουν όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, δηλαδή: αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες.

Συσκευασίες από Αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.

Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος , οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.

Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά.

Συσκευασίες από Χαρτί & Χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά.

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=30502

24 Αυγούστου 2011, 14:06
Οι χαρτινες πολυσυσκευασίες τετραπάκ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι περισσότεροι από εμάς όταν ερωτηθούν πώς ανακυκλώνονται οι συσκευασίες τετραπάκ απαντούν ότι είναι χάρτινες.άρα θα τις έβαζαν στον κάδο ανακύκλωσης χαρτιού! ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΑΘΟΣ. Αν έχετε προσέξει οι συσκευασίες γάλακτος, χυμών, σάλτσας ντομάτας και άλλων τροφίμων έχουν και μια αλουμινένια στρώση όταν την κόψετε.Υπάρχει ειδική διαδικασία ανακύκλωσης και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να την πετάμε για ανακύκλωση στους κάδους χαρτιού γιατι εκεί θα καταλήξει στα σκουπίδια και τσάμπα ο κόπος και η προσπάθεια….. Παρακάτω εξηγείται η διαδικασία ανακύκλωσης των συσκευασιών αυτών.

Πώς ανακυκλώνονται οι συσκευασίες Tetra PakΠώς γίνεται η ανακύκλωση

Η συσκευασία της Tetra Pak αποτελείται από τρία υλικά: χαρτί (75%), αλουμίνιο (20%) και πολυμερή (5%). Στο πρώτο στάδιο ανακύκλωσης διαχωρίζονται οι ίνες από τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή από το πολυαιθυλένιο και το αλουμίνιο.

Αρχικά οι υπάλληλοι του μύλου καθαρίζουν τη μάζα των συσκευασιών από τα άλλα σκουπίδια, όπως πλαστικές σακούλες και πετραδάκια. Υστερα οι συσκευασίες τοποθετούνται σε έναν μεγάλο κάδο με νερό, στον λεγόμενο πολτοποιητή, όπου στροβιλίζονται για 15 με 20 λεπτά. Ο στροβιλισμός -παρόμοιος με εκείνον των πλυντηρίων- διαχωρίζει τις ίνες μέσω της τριβής και βοηθάει το χαρτί να διαλυθεί πιο γρήγορα. Οι ίνες απορροφούν το νερό και γίνονται μέρος ενός πολτού ινών. Τα μη χάρτινα στοιχεία είτε επιπλέουν είτε βουλιάζουν και μπορούν να διαχωριστούν, να διαλυθούν ή να διηθηθούν.

Ο πολτός προορίζεται για τα προϊόντα χαρτιού. Το μείγμα αλουμινίου και πολυαιθυλένιου περνάει στη δεύτερη φάση ανακύκλωσης, κατά την οποία το μείγμα καθαρίζεται από ένα 10% πολτοποιημένων ινών που έχει απομείνει και τοποθετείται σε έναν τεράστιο κυλινδρικό σωλήνα, όπου δεν υπάρχει καθόλου αέρας. Εκεί πραγματοποιείται η πυρόλυση. Σε θερμοκρασία 400ο C, το πλαστικό ουσιαστικά δεν καίγεται, αλλά διασπάται και μετατρέπεται σε αέριο, η σύσταση του οποίου είναι παρόμοια με εκείνη του φυσικού αερίου. Το αέριο αυτό χρησιμοποιείται για να καλύψει 10% των αναγκών του μύλου σε ενέργεια. Το αλουμίνιο παραμένει ως έχει και πωλείται ως πρώτη ύλη.

«Από την ίνα πάμε πάλι σε ίνα, από το αλουμίνιο σε αλουμίνιο και από το πολυαιθυλένιο στην ενέργεια. Το αλουμίνιο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την κατασκευή άλλων προϊόντων και το πολυαιθυλένιο γίνεται ενέργεια», επισημαίνει ο κ. Vila.

Και μετά;

Οι ίνες που προκύπτουν από τις χάρτινες συσκευασίες τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων χάρτινων προϊόντων, όπως χαρτιά εκτυπώσεων, χάρτινες σακούλες, χαρτιά υγιεινής, χαρτιά επένδυσης για κουτιά γκοφρέ, χαρτόκουτα, χαρτί για προμήθειες γραφείου. «Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε συσκευασίες υγρών τροφίμων, όμως έχει άλλες χρήσεις. Πρόκειται για καλής ποιότητας ίνα. Εχουμε κάνει τρεις μελέτες και όλες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα», αναφέρει ο κ. Vila.

«Επιπλέον, το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο δεν καίγονται, αλλά διαχωρίζονται και διασπώνται σε επιμέρους τμήματα. Αλλά ακόμη και αν καίγονταν, δεν θα αποδέσμευαν τοξικά, καθώς δεν περιέχουν χλώριο και ο χώρος είναι κλειστός», εξηγεί, όταν του εκφράζουμε τις περιβαλλοντικές μας ανησυχίες σχετικά με την πυρόλυση και τα τοξικά που εκλύονται στο περιβάλλον.

Αν και το σύστημα αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι την επόμενη χρονιά θα έχει μπει στη μαζική παραγωγή. Αραγε, η Stora Enso θα πουλήσει την τεχνολογία, δηλαδή το σύστημα της πυρόλυσης ή το «know how»; Σύμφωνα με τον κ. Vila, τίποτα δεν είναι ακόμα βέβαιο. «Σχεδιάσαμε το σύστημα για να δέχεται 30.000 τόνους και στην πορεία διαπιστώσαμε ότι μπορεί να πάρει 60.000, δηλαδή το διπλάσιο. Ακόμα μαθαίνουμε…»

Από τον εν λόγω μύλο περνούν καθημερινά περίπου 5 εκατ. συσκευασίες. Εδώ καταλήγουν συσκευασίες από την Πορτογαλία, τη νότια Γαλλία, τη Γερμανία αλλά και την Ελλάδα. Στη χώρα μας οι συσκευασίες της Tetra Pak συγκεντρώνονται στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και κατόπιν μεταφέρονται στο μύλο της Stora Enso ή όπου αλλού υπάρχει η αντίστοιχη τεχνολογία της ανακύκλωσης, όπως στην Κίνα. Συνολικά η Tetra Pak ανακύκλωσε το 2009 πάνω από 27 δισ. συσκευασίες, ενώ κάθε χρόνο αυξάνει την ανακύκλωση κατά περίπου 1 δισ.!

Περισσότερα: http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=30502#ixzz2MaAPp1Qt

 

http://www.dinatiermionida.blogspot.gr/2013/12/blog-post_23.html

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ» ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

 Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δυνατή Ερμιονίδα» και υποψήφιος Δήμαρχος κ. Γιάννης Γεωργόπουλος  παραβρέθηκε στην εκδήλωση-ενημέρωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ερμιονίδας το Σάββατο 21/12/13 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου με θέμα την οικιακή κομποστοποίηση των απορριμμάτων με ομιλητή τον Αλέξανδρο Τσιρτσίκο (περιβαλλοντολόγο-μελετητή).
DSCN7313 
 
 
Αναρτήθηκε από στις 7:26 π.μ.
Απριλίου 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

κοκα κολα

 • 636,908

Αρχείο

RSS Διαυγεια Δημου Ερμιονιδας

RSS Δαπανες Δημου Ερμιονιδας

RSS Αργολικα

 • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

RSS arcadia portal

 • Τρεις παίκτες του Αστέρα στο τουρνουά Κ-15 Απριλίου 23, 2014
  Μάριος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κοντογιαννόπουλος και Στέφανος Γκίτσης που αγωνίζονται στα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης, κλήθηκαν από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, προκειμένου να συμμετέχουν στο τουρνουά ποδοσφαιριστών Εθνικής Κ-15 στις εγκαταστάσεις του Άγιου Κοσμά. διαβάστε περισσότερα […]
 • Με λουλούδια «ντύθηκε» το κέντρο της Τρίπολης (photos) Απριλίου 23, 2014
  Με ένα όμορφο θέαμα έρχονται «αντιμέτωποι» οι Τριπολιτσιώτες από χθες το μεσημέρι, καθώς τοποθετήθηκαν πρωτότυπες γλάστρες με λουλούδια επί της Τάσου Σεχιώτη και περιμετρικά αυτής . διαβάστε περισσότερα […]
 • Εορτή Αγίου Γεωργίου στο χωριό Πάπαρι (photos) Απριλίου 23, 2014
  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με κάθε αρμόζουσα Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, τελέσθηκε  την Τετάρτη του Πάσχα 23η Απριλίου 2014, στον  Κοιμητηριακό Ιερό Ναό  του Αγίου Γεωργίου στο Δ. Δ. Πάπαρι   του Δήμου Τριπόλεως.   διαβάστε περισσότερα […]
 • Συνεχίστηκε η προετοιμασία του Αστέρα για τα πλέυ-οφ Απριλίου 23, 2014
  Συνεχίστηκε το πρόγραμμα προετοιμασίας του Αστέρα Τρίπολης για την πρώτη αγωνιστική των πλέυ οφ κόντρα στον ΠΑΟΚ την επόμενη Τετάρτη (30/4). Άπαντες παρόντες και σήμερα, γεμάτο το ρόστερ της ομάδας και η δουλειά του Στάικου Βεργέτη γίνεται πιο εύκολη ενόψει των πλέι οφ. Η ξεκούραση των προηγούμενων ημερών έχει φτιάξει για τα καλά τη διάθεση των ποδοσφαιριστώ […]
 • Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του Αγιώργη στη Νεστάνη (photos&video) Απριλίου 23, 2014
  Ως είθισται κάθε χρόνο, η Νεστάνη γιόρτασε και φέτος τον Αγιώργη της τηρώντας ευλαβικά το έθιμο  σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι, πανηγυριώτες και πανηγυριώτισσες, γιορτάζουν στην κορυφή του Γουλά. διαβάστε περισσότερα […]

Κατηγορίες

Κατηγοριες Tag

3η γιορτη ελιας Aman resorts SRF RDF Αθικια Αλαβανος Αλεκος Αλλη Προταση Αναβαλος Ανεμογεννητριες Αφαλάτωση Βουδουρης Γιαννης Γεωργοπουλος Γκατσος Δεματοποιητης Δημητρης Κοδελας Δημητρης Σιδερης Δημοσια διαβουλευση Δημοτικες εκλογες 2014 Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Ελος Κοιλαδας Ευπλοια Θεσεις ΡΚΕ-Σ Ιστορικα κτηρια Ερμιονιδας Καραβασιλη Καταφυκι Κοινωφελης Επιχειρηση Αθλητισμου Περιβαλλοντος Κοκα Κολα απεργια Λεσχη Αναγνωσης Λιμεναρχειο Λυματολασπη Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Νικος Γοντικας Ξενοδοχεια ΠΑΜΕ Πανω Πλατεια Κρανιδι Πολιτιστικο μονοπατι Πορτοχελιωτικο Kαρναβαλι Πυρηνικα Ρεπουλης ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Σουκος Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα Σωματειο ξενοδοχουπαλληλων ΤΑΙΠΕΔ Τατουλης Υδρα Υποψηφιοι βουλευτες Ερμιονιδας Χριστουγεννα Ωρα της γης αποαναπτυξη-τοπικοποιηση αποκατασταση ΧΑΔΑ αφαλατωση βαρεα μεταλλα στο νερο δισκουρια επιδομα ανεργιας εργατες καθαριοτητας ΟΤΑ εφοπλιστικο κεφαλαιο κατοχη καυση απορριμματων καψιμο Ιουδα κοκκιναρι κομποστοποιηση μαθηματα Γαλλικων παλαια κτηρια στο Κρανιδι σφαγεια Κρανιδιου φολες στα αδεσποτα φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χαβουζα Κρανιδιου χελωνες χουντα

Twitter Updates

Flickr Photos

Εικόνα 1329

More Photos
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.