You are currently browsing the daily archive for 15 Φεβρουαρίου, 2021.

Διαβαζουμε με προσοχη την ΜΠΕ (Μη τεχνικη) του εργου διαμορφωσης – αποκαταστασης της ακτης στην Κοστα μπροστα απο το κλειστο ξενοδοχειο Λιντο σελ 11-12.

Που θα πανε τα μπαζα; Ενα ερωτημα που θα εμφανιζεται ολο και πιο συχνα στην γερασμενη πλεον οικοδομικα επαρχια μας οπως ειδαμε με το Ακουαριους φετος το καλοκαιρι .

ΕΔΩ η σχετικη νομοθεσια

ΕΔΩ οι σχετικες αδειοδοτημενες  εταιρειες Για την Αργολιδα ειναι οι δυο παρακατω εταιρειες

“Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας ΕΠΕ”

«Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.»«ΑΝΑ.ΚΕ.Μ»

Τα υλικα εκσκαφης του αποχετευτικου κλπ

Τι ειναι τα ΑΕΚΚ;

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται στα απόβλητα που δημιουργούνται τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:· της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης καθώς και κάθε άλλης ανάκτησης υλικών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση πρωτογενών πρώτων υλών και· της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης τους

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των συμβατικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) είναι γενικός και καλύπτει μεγάλο φάσμα υλικών. Οι βασικές κατηγορίες των ΑΕΚΚ είναι:

 1. Απόβλητα που προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων ή/και άλλων δομικών κατασκευών. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από χώματα, χαλίκια, κομμάτια ή στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα, πλίνθους (τούβλα), πλάκες επιστρώσεων, γύψο, άμμο, λαξευμένες πέτρες, θρύμμα-τα ειδών υγιεινής κ.λπ. Αυτά τα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιμέρους κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση των υλικών ποικίλει ανάλογα με το είδος, την ηλικία, τη μορφή, τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου.
 2. Απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Να σημειωθεί εδώ, ότι ένα μεγάλο μέρος των άχρηστων υλικών – απορριμμάτων στα εργοτάξια αποτελούν και τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών.
 3. Απόβλητα που προκύπτουν από εκσκαφές, εκχερσώσεις εκτάσεων, ισοπεδώσεις, θεμελιώσεις κ.λπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος κλπ. Τα υλικά εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές. Τα φυσικά φαινόμενα (υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις κ.α.) μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση τέτοιων υλικών. Η σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σημαντικά από τα γεωλογικά δεδομένα.
 4. Απόβλητα από την οδοποιία και τη συντήρηση οδών. Σε αυτά τα υλικά ανήκουν η άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά βάσεων και υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται, όχι μόνο από την αποξήλωση και τη συντήρηση των δρόμων, αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων, καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών.

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτηρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδών. Οι διαφορετικοί ορισμοί που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία συγκρίσεων μεταξύ των χωρών.Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους.Ωστόσο, το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%. Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτή η κατηγορία αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαμβάνοντας πολύτιμο χώρο σε χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, εάν δεν διαχωρίζονται στην πηγή, μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον.Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως (Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ 2006), αλλά βαίνουν συνεχώς μειούμενες λόγω της κρίσης στον κλάδο κατασκευών. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στη χώρα 9 Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης:

Γεωγραφική εμβέλεια ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ (τελευταία ενημέρωση 24.7.2020)

ΣΣΕΔ 9
Π.Ε που καλύπτονται 60
Αριθμός Π.Ε. Ελλάδας 73
Ποσοστό κάλυψης 87,67%

Βερβεροντα βιολογικος Πορτο Χελιου.

Αλλα σε σχεση με το εργο στην Κοστα θα ακολουθησει και αλλη αναρτηση αφου συζητηθει στην Περιφερεια. Σαν εισαγωγη και για να καταλαβουμε το προβλημα που υπαρχει εδω και χρονια με την διαβρωση της ακτης στο συγκεκριμενο σημειο αποσπασμα απο την ΜΠΕ που συζητιεται αυτες τις μερες στο Περιφερειακο Συμβουλιο σελ 214 -215

Οπως πολυ καλα επισημαινει η ΜΠΕ διπλα στην ταβερνα Δρουζα λιγα μετρα πιο περα η ακτη μια χαρα ειναι. Ενω εκει που ειναι το Λιντο και το πελωριο τσιμεντοστρωμενο παρκινγκ πισω του η ακτη εχει προβλημα

Βεβαιως και η σταθμη της θαλασσας ανεβαινει και θα ανεβαινει τους επομενους αιωνες λογω κλιματικης αλλαγης. Αλλα δεν ειναι μονο η κλιματικη αλλαγη.Η Ερμιονιδα με τις βυθισμενες πολιτειες της τους υγροτοπους και βαλτους ειναι ενα τρανταχτο παραδειγμα της ανοδου της σταθμης της θαλασσας χιλιαδες χρονια τωρα.

Γι αυτο καθε ανθρωπινη επεμβαση στην ακτη (η και τους υγροτοπους )εχει αλυσιδωτες αντιδρασεις.

Που δεν λυνονται με περισσοτερα μπαζα και  τσιμεντο. Οι αρχαιοι Ελληνες τα ειπαν αυτα Οι «Δαναΐδων υδρείαι ατελείς» που αναφέρονται από τον Αξίοχο (371 Ε) συνδέονται με τις Ορφικές δοξασίες που μνημονεύει ο Πλάτων, με τις οποίες οι ανόσιοι και αμύητοι (Γοργίας 493 Β) αναγκάζονται να φέρουν στον Άδη «εν κοσκίνω ύδωρ» (νερό μέσα σε κόσκινο) ή να ρίχνουν νερό σε «τετρημένον πίθον».

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Πίθος των Δαναιδων

αλλα εμεις που ισχυριζομαστε πως ειμαστε οι κληρονομοι του πολιτισμου τους μαλλον εχουμε μεινει μεταξεταστεοι

Δειτε πως ηταν η ακτη παλιοτερα.

Δειτε πως ειναι σημερα.

Εξ αλλου και στο Πορτο Χελι με την μπαζωμενη ακτογραμμη που προσφατα επεκταθηκε λογω της Μαρινας αντιμετωπιζουμε συχνα προβληματα οταν εχει καταρακτωδεις βροχες.

Το Χελι παλια

Το Χελι σημερα

hhh

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ ΝΕΔΥΠΕΡ

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την βελτίωση της εικόνας και της αισθητικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής Πορτοχελίου είναι σε εξέλιξη.
Στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου καλείται το σώμα να γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ ( Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ) του έργου για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου μετώπου στην παραλία της Κόστας μπροστά από το ξενοδοχείο lido.
Να θυμίσω ότι η παράταξή μας από τις 27-2-2014 είχε αναφερθεί στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης ώστε να αποκατασταθεί η άσχημη εικόνα δίπλα στο λιμένα που συνδέει την Ερμιονίδα με τις Σπέτσες και μετακινούνται χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες ετησίως.
May be an image of tree, body of water and nature
Ζητήματα του Δήμου Ερμιονίδας συζήτησε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας με τον αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας και τον δήμαρχο
Καλησπερα εαν το φτιαξουν να γίνει μελετη να φευγουν τα νερα εκει που θα διαβαινουν οι πεζοι γιατι στο αλλο κοματι που παραδοθηκε περσι ο πεζοδρομος δεν χωραει 2 παιδικα καροτσια το ενα πρέπει να κατέβη εαν διασταυρωθουν και επειδη σηκωθηκε κραταει νερο ο δρομος στην καθοδο αφου εγινε υπερυψωση χωρις κλιση η τρυπα να φευγει το νερο εαν γινονται εργα να τελειωνουν και να μπει και η τεντα που προφυλασει απο τον νοτια στα θαλασσια ταχι

Εργατικο ατυχημα

Νεκρός εντοπίστηκε δυστυχώς από δύτες ο 65χρονος εργαζόμενος ιχθυοκαλλιέργειας στην Υδρα που, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπεσε στη θάλασσα από βοηθητικό σκάφος στο οποίο βρισκόταν μαζί με τον γιο του στη νησίδα Τρίκερι Υδρας.Ο 65χρονος μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο Πόρτοχέλι, προκειμένου να διακομισθεί στο Κέντρο Υγεία Κρανιδίου.Στο σημείο, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, πνέουν άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ

Γιατι ενας ανθρωπος 65 χρονων δεν μπορει να εχει μια ανθρωπινη αξιοπρεπη συνταξη; Αρκετα δεν εχει δουλεψει το κορμι; Μπορει να τα καταφερει σε μια σκληρη δουλεια το καταχειμωνο μεσα στη θαλασσα; Ισως για καποιους ισχυει αυτο Για καποιους αλλους ομως οχι.

Σας το γραφω αυτο μιας και μπαινω στα 65 σε λιγους μηνες. Οχι το κορμι δεν αντεχει. Το μυαλο δεν αντεχει. Χρονο με το χρονο βλεπεις τις δυναμεις σου να ελατωνονται. Δεν το παραδεχεσαι ζοριζεις λες «εγω …που ;» Ναι εσυ! Εσυ που . Που ποτε δεν φοβηθηκες τη δουλεια, το σακι στη πλατη ετσι για πλακα ,που τροφοδοτουσες υλικο δυο σοβατζηδες στον δευτερο οροφο μονος σου ,που το μυαλο σου επαιρνε χιλιες  στροφες, που ειχες την ετοιμοτητα να αναλυσεις να θυμηθεις να αποφασισεις σε δευτερολεπτα τωρα… Τωρα εχεις αλλους χρονους αλλες δυναμεις και κατι ζαλαδες καποιες στιγμες ισως ειναι το φαρμακο για την πιεση ισως το αλλο για το ασθμα ξερω γω κουσουρι απο κεινη την δουλεια που ανεπνεες την σκονη ταχειας πηξης στο νεο μιγμα για σοβαδες που εφερε η εταιρεια απο το εξωτερικο. Δεν μεγαλωνουμε ολοι το ιδιο.Και κακα τα ψεματα μετα τα 60 οι ανθρωποι της χειρωνακτικης δουλειας αρχιζουν και χανουν βολτες.Γι αυτο οταν ζητας δουλεια σε αυτη την ηλικια συνηθως η απαντηση ειναι θα σας παρουμε τηλεφωνο.Κι αν «σε παρουν τηλεφωνο» δεν κοιτας τον γαιδαρο στα δοντια.Πας και λες θα τα καταφερω.

Αντιο συναναδερφε. Ας ελπισουμε πως θα εισαι ο τελευταιος που πεθαινει στο μεροκαματο

Α ναι .Ο εργαζομενος δεν σκοτωθηκε στην Υδρα. Σκοτωθηκε στην γνωστη  μοναδα ιχθυοκαλλιεργειας στο Τρικερι που εχει και αλλη μοναδα στην επαρχια. Κρατειστε το αυτο.

Η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε που έχει στην κυριότητά της δύο άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας θαλάσσιας εκτροφής, μία στην θέση Αγιος Νικόλαος, Βουρλιάς, Νομού Αργολίδος και μία στην Νήσο Τρίκερι (810 τονοι ψαριων)του Νομού Αργολίδος απεναντι απο την Πετροθαλασσα και τον Αγ Αιμιλιανο 2011/2012

Φεβρουαρίου 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 1.411.651

Αρχείο

RSS Ερμιονιδα μας αρεσει δεν μας αρεσει

 • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

RSS arcadia portal

 • Παναρκαδικός: Ανάρπαστη η φανέλα του Μπλάνκο 18 Απριλίου, 2021
  Ο Παναρκαδικός έβγαλε τις δικές του φανέλες για χάρη του Ίσμαελ Μπλάνκο και από τις πρώτες μέρες που έχουν κυκλοφορήσει έχουν γίνει πραγματικά ανάρπαστες από τους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας της Τρίπολης. Μια καταπράσινη φανέλα με το τριφύλλι και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως φόντο και πίσω το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ με το κλασσικό και αγαπημένο του […]
 • Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στις ημέρες Covid-19 18 Απριλίου, 2021
  Οδηγό  Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στις ημέρες Covid-19, απέστειλε στα Λύκεια το υπουργείο Παιδείας. Το εγχειρίδιο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» με τίτλο: «Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στις ημέρες Covid-19», το οποίο έχει εγκρι […]
 • Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα self-tests στον ιδιωτικό τομέα 18 Απριλίου, 2021
  Ο «οδικός χάρτης» για τα υποχρεωτικά self-tests εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Οι βασικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ είναι οι εξής: 1. Tα self-tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους προκειμένου να παρέχουν την εργ […]
 • Ράσταβατς: Πιέσαμε πολύ τον εαυτό μας 18 Απριλίου, 2021
  Ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Μίλαν Ράσταβατς μίλησε στα κανάλια Novasports αμέσως μετά τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ και την ήττα της ομάδας τονίζοντας την πίεση που έπαιξε τον ρόλο της στο τελικό αποτέλεσμα. Αναλυτικά “Πιέσαμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, μπορούσαμε να το συζητήσουμε αν το αποτέλεσμα είναι σωστό ή όχι. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθε […]
 • Το Ίσιωμα Καρυών δεν ανήκει σε Δήμο αφρικανικής χώρας!!! 18 Απριλίου, 2021
  Γράφει ο Ι.Γ, Ασημακόπουλος Το παλιό κοινοτικό γραφείο στο χωριό μας, χρειάζεται κάποιες επιδιορθώσεις ώστε να καταστεί λειτουργικό, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις ή σαν εκλογικό κέντρο. Παρά το γεγονός ότι εξωτερικά έχει γίνει αμμοβολή και αρμολόγηση, προσφορά από την ΑΔΜΗΕ, εσωτερικά βρίσκεται σε κακά χάλια και χορεύουν τα […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

COVID19/SARS-CoV-2 ecorap SRF ΚΑΣΑ/ RDF ΚΑΠΑ Αγωνιστικη Συνεργασια Πελοποννησου Αδεσποτα Αναβαλος Ανακυκλωση Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Αφαλάτωση Αφαλατωση Χωνια Βαρουφακης Βασιλης Λαδας Βερβεροντα Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιαννης Γεωργοπουλος Γιορτες ελιας ΔΕΗ Δασος Κορακιας Δεκα τρεις ΧΑΔΑ τριτης γενιας Δελτια τυπου Δημητρης Σφυρης Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Διαφανεια στην υποθεση ΔΕΣΦΑΚ (Σφαγεια Κρανιδιου) Διαφανεια στο Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Διαφανεια στο σκανδαλο του Δεματοποιητη Διδυμα Δρομοι πεζοδρομια ΕΤΑΔ-ΤΑΙΠΕΔ Ηλεκτροφωτισμος Καραβασιλη Καταφυκι Κεντρο Υγειας Κρανιδιου Κοιλαδα Κυκλοφοριακο Μαρινα Πορτο Χελιου Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Ναυπλιο Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Ποσιμο νερο Πρασινο Σημειο Προεκλογικα Προγραμματα 2019 Προσφυγες Μεταναστες Προσφυγες στην Ερμιονιδα-η εποχή του Γαλαξια ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα ΤΕΡΝΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Τατουλης Τζεμι Τσαμαδος Γιαννης Τσιρωνης Φωτιες ΧΑΔΑ Δισκουριων ΧΑΔΑ Νο3 Καμπου Κρανιδιου ΧΑΔΑ Νο 4 Μυλων Κρανιδιου Χριστουγεννα Χρυση Αυγη Ωρα της γης αεροδρομιο αποκατασταση ΧΑΔΑ εκδηλωση ΠΑΠΟΕΡ/CISD Δεματοποιητη επιδομα ανεργιας καυση απορριμματων κοκκιναρι κομποστοποιηση φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χουντα