Στην περιοχη μας υπαρχουν μοναδες στην Κορακια (ΟΣΜΑΝ)και η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε που έχει στην κυριότητά της δύο άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας θαλάσσιας εκτροφής, μία στην θέση Αγιος Νικόλαος, Βουρλιάς, Νομού Αργολίδος και μία στην Νήσο Τρίκερι (810 τονοι ψαριων)του Νομού Αργολίδος απεναντι απο την Πετροθαλασσα και τον Αγ Αιμιλιανο 2011/Συλληψεις 2011 /2012Από τους 250.000 τόνους ψαριών που είναι η μεσογειακή παραγωγή, οι ελληνικές εταιρείες παράγουν περίπου 130.000 τόνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες (Νηρέας, Σελόντα, Δίας και Ανδρομέδα) ελέγχουν το 80% της παραγωγής, ενώ οι άλλες 76 εταιρείες έχουν μόνο το 20%. Συνολικά οι 80 εταιρείες διαθέτουν 328 μονάδες, απασχολώντας 12.000 εργαζομένους και 10.000 εποχικούς εργάτες.Συγχωνευσεις 2012Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 1.08.2012 (Record Date) για την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 2014/Συνεργατης /Ιχθυοκαλλιεργιες //Συσκευαστηρια/Ατυχηματα/Απολυσεις.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 810 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» στη θέση νήσος Τρίκερι Δήμου Ύδρας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση (πραγματοποιηθείσα), επέκταση, εκσυγχρονισμό, αύξηση δυναμικότητας αυτής και εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών.

https://sikam.wordpress.com/2014/03/11/%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9/