Τα ίδια κάνουμε και μεις στην Ερμιονιδα σε μικρότερη κλίμακα