You are currently browsing the daily archive for Ιανουαρίου 26, 2014.

23.42 Νεος Σεισμος 3.8 Ρ

http://www.inkefalonia.gr/

Capture4

Ληξουρι

_DSC0134

Δεν εχω να σχολιασω.Τα λεω χρονια τωρα. Αν στην Ερμιονιδα δεν αλλαξουμε στρατηγικη αμεσα θα εχουμε προβλημα διαχειρισης απορριμματων για πολλα χρονια ακομα.

Διαχωρισμο στην πηγη σε διαφορετικους καδους των ανακυκλωσιμων.

Οικιακη /συνοικιακη κομποστοποιηση

Υγειονομικη ταφη του υπολοιπου σε διαδημοτικους ΧΥΤΥ.

ΥΓ Αν η καυση ειναι αθωα τοτε εργοστασιο καυσης -ενεργειακης αξιοποιησης στον Αγ Αιμιλιανο μεταξυ Κυριακου και Λιβανου.Αν τα εργοστασια ολοκληρωμενης διαχειρισης ειναι περιβαλλοντικα αθωα τοτε γιατι τα φτιαχνουν στα Λιοσια και την Φυλη και δεν τα φτιαχνουν στην Εκαλη.

http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=191

Παρακαλω πολυ ανοιξτε την παρακατω διευθυνση το αρθρο ειναι κατατοπιστικοτατο για το τι σκοπευουν να κανουν με την ολοκληρωμενη «διαχειριση» και τα τρια εργοστασια τους.Δειτε τα αποτελεσματα εδω και χρονια στο ΕΜΑΚ Α Λιοσιων.

http://www.rwf.gr/1923/%

_-P1_1~1

pel-sou-kataggelloun-ton-tatoyli-gia-ta-mat-kai-tis-kleistes-portes

Οι Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πελ/σου καταγγέλλουν τον Τατούλη για τα ΜΑΤ και τις «κλειστές πόρτες»

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 17:16

Οι Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πελ/σου καταγγέλλουν τον Τατούλη για τα ΜΑΤ και τις "κλειστές πόρτες"

 

Κοινή ανακοίνωση των Νομαρχιακών Επιτροπών ΣΥΡΙΖΑ Πελοποννήσου με την οποία καταγγέλλουν τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη για την παρουσία ΜΑΤ έξω από το Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης και την απαγόρευση εισόδου στους κατοίκους της Καλλιρρόης και της ΔΕ Βαλτετσίου στη διάρκεια της συνεδρίασης για την ΜΠΕ των απορριμμάτων.

Η ανακοίνωση των ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Πελοποννήσου

Για μια ακόμη φορά ο κ. Τατούλης επέδειξε ακραία αντιδημοκρατική πρακτική και  συμπεριφορά.   Κάλεσε τα ΜΑΤ να εμποδίσουν τους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης την ΜΠΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Η ενέργεια αυτή του κ. Τατούλη αποτελεί το αποκορύφωμα της γνωστής αντιδημοκρατικής του πρακτικής  . Βαρύτατες ευθύνες όμως έχουν και όσοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι παρέμειναν στη σιδηρόφρακτη αυτή δήθεν συνεδρίαση και  ανέχτηκαν να  συνεδριάζουν  με  τα  ΜΑΤ και  τους  πολίτες  να  είναι στο  κρύο  και  τη  βροχή.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαν να ανεχτούν και να νομιμοποιήσουν συνεδρίαση η οποία απέκλειε τους πολίτες με τη συνδρομή των ΜΑΤ.

Ας μην χαίρεται όμως ο κ. Τατούλης και τα εργολαβικά συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί ότι νομιμοποίησε τη  ΜΠΕ επειδή  28 Περιφερειακοί Σύμβουλοι είπαν ΝΑΙ στο σκουπιδοεργοστάσιο με την παρουσία των ΜΑΤ στην είσοδο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και σε κάθε επίπεδο, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και όπου αλλού χρειαστεί, για να ακυρώσει την καταστροφική αυτή επιλογή της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου η οποία εκτός των άλλων προβλημάτων  για  τα  οποία  έχουμε  αναλυτικά  και  κατ  επανάληψιν  τοποθετηθεί, βρίσκεται   σε αντίθεση και με τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

http://ppress.gr/?p=8706

Η υπερψήφιση της ΜΠΕ, με αριθμούς και…. πολιτικές, στο “ανακατεμένο” Περιφερειακό της Πελοποννήσου!

@. Τι συμ­πε­ρά­σμα­τα μπο­ρούν να ε­ξα­χθούν α­πό την έ­κτα­κτη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου για την έγ­κρι­ση της ΜΠΕ (Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λον­το­λο­γι­κών Ε­πι­πτώ­σε­ων).

ΤΑ ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΤΙ­ΚΑ ΜΗ­ΝΥ­ΜΑ­ΤΑ

@. Ό­χι ε­πι­στη­μο­νι­κά. Ού­τε ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά. Ού­τε καν .­..Κοι­νω­νι­κά.

@. Άλ­λα, τα πο­λι­τι­κά και τα.­..πα­ρα­πο­λι­τι­κά.

@. Για να δού­με λοι­πόν, τα ό­σα έ­γι­ναν, α­πό δι­α­φο­ρε­τι­κές “ο­πτι­κές γω­νί­ες”.

1. Η Κυ­βέρ­νη­ση, έ­στει­λε τέσ­σε­ρις (4)υ­πουρ­γούς, δύ­ο (2) Γε­νι­κούς Γραμ­μα­τείς και άλ­λους πα­ρά­γον­τες της πο­λι­τεί­ας στην Τρί­πο­λη, να δη­λώ­σουν ευ­χα­ρι­στη­μέ­νοι που τε­λεί­ω­σε ο δι­α­γω­νι­σμός και α­να­κη­ρύ­χθη­κε ο (προ­σω­ρι­νός) Α­νά­δο­χος. Η ΤΕΡ­ΝΑ!

2. Τρεις μέ­ρες πριν την συ­νε­δρί­α­ση του Π. Σ, εκ­δό­θη­κε κοι­νό Δελ­τί­ο Τύ­που α­πό Υ­πουρ­γεί­α, ση­μα­το­δο­τών­τας την συ­νε­χή στή­ρι­ξη του Δι­α­γω­νι­σμού!

3. Η Κυ­βέρ­νη­ση λοι­πόν έ­στει­λε το μή­νυ­μα, με α­πο­δέ­κτες τους “δι­κούς” της που εί­ναι η αν­τι­πο­λί­τευ­ση με τον Δρά­κο .­..αρ­χη­γό!

Η ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ “ΤΑΥ­ΤΟ­ΤΗ­ΤΑ” ΤΟΥ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑ­ΚΟΥ

@. Το μπέρ­δε­μα λοι­πόν εί­ναι, πως η α­νε­ξάρ­τη­τη πα­ρά­τα­ξη Τα­τού­λη στη­ρί­χθη­κε α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ, στις ε­κλο­γές του 2010, το ο­ποί­ο ή­ταν ι­σχυ­ρή Κυ­βέρ­νη­ση με 160 Βου­λευ­τές!

@. Η Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α εί­χε μό­λις ε­κλέ­ξει νέ­ο αρ­χη­γό, Τον Αν­τώ­νη Σα­μα­ρά!

@. Έ­βα­λε για Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη τον Δρά­κο και βγή­κε.­..δεύ­τε­ρος, ε­κλέ­γον­τας .­..17 Πε­ρι­φε­ρεια­κούς Συμ­βού­λους!

@. Με­τα­ξύ της πρώ­της Κυ­ρια­κής και της δεύ­τε­ρης και α­φού εί­χαν οι Σύμ­βου­λοι “προσ­δι­ο­ρι­στεί” ο.­..ε­κλεγ­μέ­νος με τον Τα­τού­λη, Δη­μή­τρης Σα­ρα­βά­κος (Αρ­γο­λί­δα) .­..δη­λώ­νει “α­νε­ξάρ­τη­τος” στη­ρί­ζον­τας έμ­με­σα τον Δρά­κο!

@. Αν­τι­με­τω­πί­στη­καν ε­πι­κοι­νω­νια­κά οι.­..κρα­δα­σμοί Σα­ρα­βά­κου, ε­κλέ­χθη­κε ο Τα­τού­λης, αλ­λά αν­τί για 31 Συμ­βού­λους εί­χε.­.. 30 !

@. Ο Συν­δυα­σμός του ΚΚΕ ε­ξέ­λε­ξε δύ­ο (2) Συμ­βού­λους.

@. Του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­ναν (1) !

@. Των Οι­κο­λό­γων έ­ναν (1)!

@. Στη συ­νέ­χεια οι πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις ή­ταν ρα­γδαί­ες.

@. Ο Γ. Πα­παν­δρέ­ου, έ­χα­σε την Κυ­βέρ­νη­ση, έ­χα­σε την αρ­χη­γί­α του ΠΑ­ΣΟΚ και ε­κλέ­χθη­κε ο Ε. Βε­νι­ζέ­λος, στο κόμ­μα!

@. Έ­γι­ναν ε­κλο­γές το 2012 και σχη­μα­τί­στη­κε Κυ­βέρ­νη­ση με Πρω­θυ­πουρ­γό τον Σα­μα­ρά και την στή­ρι­ξη του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΔΗ­ΜΑΡ.

@. Οι Ε­θνι­κές ε­κλο­γές “έ­φε­ραν” δύ­ο (2) Συμ­βού­λους του Πε­ρι­φε­ρεια­κού της Πε­λο­πον­νή­σου στη Βου­λή.

@. Τον Ν. Τα­γα­ρά (Ν.Δ) και τον Θ. Πε­τρά­κο (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) οι ο­ποί­οι στη συ­νέ­χεια πα­ραι­τή­θη­καν και αν­τι­κα­τα­στά­θη­καν με ε­πι­λα­χόν­τες!

@. Ε­πί­σης κά­ποι­ο Σύμ­βου­λοι του Δρά­κου α­νέ­λα­βαν.­..Κυ­βερ­νη­τι­κά κα­θή­κον­τα και δεν πα­τά­νε στα Π. Σ. χω­ρίς ό­μως να πα­ραι­τη­θούν!

ΤΟ Υ­ΠΑΡ­ΞΙΑ­ΚΟ.­..ΜΠΕΡ­ΔΕ­ΜΑ

@. Έ­τσι έ­χου­με τους Νε­ο­δη­μο­κρά­τες συμ­βού­λους του Π. Σ να εί­ναι αν­τι­πο­λί­τευ­ση.

@. Το κόμ­μα τους.­..Κυ­βέρ­νη­ση!

@. Η.­..πλει­ο­ψη­φί­α Τα­τού­λη να στη­ρί­ζει την Κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου.

@. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να έ­χει έ­ναν (1) ε­νώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έ­χει γί­νει πρώ­τη δύ­να­μη στην κοι­νω­νί­α των πο­λι­τών!

@. Τον οι­κο­λό­γο σύμ­βου­λο να τον έ­χει α­πο­μα­κρύ­νει το κόμ­μα του.

@. Ο α­νε­ξάρ­τη­τος Σα­ρα­βά­κος ό­πως α­να­με­νό­ταν πή­ρε Κυ­βερ­νη­τι­κή θέ­ση. Ή­ταν στη ΕΡΤ για να την.­..κλεί­σει!

@. Ο Τα­τού­λης με τους ΠΑ­ΣΟ­Κους Συμ­βού­λους του, να α­να­ζη­τούν στή­ρι­ξη α­πό τον.­..Σα­μα­ρά για τις ε­περ­χό­με­νες ε­κλο­γές!

@. Η Κυ­βέρ­νη­ση να θέ­λει πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τον Τα­τού­λη να γί­νει το συγ­κε­κρι­μέ­νο έρ­γο με τα σκου­πι­δο­ερ­γο­στά­σια!

@. Οι Δή­μαρ­χοι της Πε­λο­πον­νή­σου, να “σφυ­ρί­ζουν” α­δι­ά­φο­ρα, ι­δι­αί­τε­ρα με­τά την σύλ­λη­ψη των σκου­πι­δο­ερ­γο­λά­βων!

@. Οι υ­πο­ψή­φιοι Δή­μαρ­χοι Οι­χα­λί­ας, (ό­λοι εί­ναι Ν. Δκρά­τες πε­ρί­που.­..ε­φτά) ό­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η .­..Καλ­λιρ­ρό­η να “βλέ­πουν” την ευ­και­ρί­α .­..κα­τα­ξί­ω­σής τους!

@. Οι δυ­ο απ´ αυ­τούς εί­ναι Σύμ­βου­λοι με τον Δρά­κο!

@. Ο Αν­τι­νο­μάρ­χης Μεσ­ση­νί­ας, έ­χει το­πο­θε­τη­θεί στη θέ­ση αυ­τή, ό­χι α­πό τον Τα­τού­λη, αλ­λά α­πό τους έ­ξι (6) ε­κλεγ­μέ­νους Μεσ­σή­νιους Συμ­βού­λους. Η ε­πι­λο­γή Τα­τού­λη ή­ταν ο Χ. Μα­λα­πά­νης, ο ο­ποί­ος πα­ραι­τή­θη­κε.

@. Οι Αν­τι­νο­μάρ­χες των Ε­νο­τή­των ΔΕΝ Ψη­φί­ζουν στα Πε­ρι­φε­ρεια­κά Συμ­βού­λια.

@. Δη­λα­δή: ο Π. Α­λευ­ράς (Μεσ­ση­νί­α), ο Γ. Δέ­δες (Κο­ριν­θί­α), ο Γ. Γι­α­να­κού­ρας (Αρ­κα­δί­α), ο Τ. Χει­βι­δό­που­λος (Αρ­γο­λί­δα) και η Ντ. Τζα­νε­τέ­α (Λα­κω­νί­α). Ε­πί­σης ού­τε ο.­..Τα­τού­λης ψη­φί­ζει!

@. Αν­τί­θε­τα ψη­φί­ζουν οι τρεις…Θε­μα­τι­κοί Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχες που ε­κλέ­χτη­καν με.­..σταυ­ρό.

@. Δη­λα­δή: η Ντ. Νι­κο­λά­κου, ο Πα­πα­φω­τί­ου και ο Που­λάς!

ΤΟ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑ­ΚΟ ΚΑΙ Η .­..ΜΠΕ

@. Φτά­νου­με λοι­πόν στην .­..Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή της συ­ζή­τη­σης για την ΜΠΕ!

@. Στα πα­ρα­πά­νω.­..ι­στο­ρι­κά και πραγ­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα, έρ­χον­ται να προ­στε­θούν και τα ε­ξής:

1ον. Η Πα­ρά­τα­ξη Τα­τού­λη ε­ξέ­λε­ξε 31 αλ­λά έ­χει 30! Ψή­φι­σαν υ­πέρ της ΜΠΕ οι 25.

Έ­να (1) Λευ­κό (α­πό τον Τσα­πό­γα), δυ­ο (2) δεν εμ­φα­νί­στη­καν (οι Ντά­νος και Φλώ­ρος) και δυ­ο (2) α­που­σί­α­ζαν .­..δι­και­ο­λο­γη­μέ­να και ε­πι­στο­λή τους δή­λω­ναν πως θα ψή­φι­ζαν ΝΑΙ στη ΜΠΕ!

2ον. Ο .­..α­νε­ξάρ­τη­τος Σα­ρα­βά­κος ή­ταν α­πών. Πή­γε κά­ποι­α στιγ­μή αλ­λά .­..χά­θη­κε με­τά.

3ον. Η Πα­ρά­τα­ξη Δρά­κου έ­χει.­..17 Συμ­βού­λους. Ή­ταν πα­ρόν­τες δέ­κα (10)! Οι ε­φτά (7) δεν πή­γαν κα­θό­λου!

Οι α­που­σί­ες εί­ναι πάν­τα υ­πέρ της πλει­ο­ψη­φί­ας!

Α­πό τους πα­ρόν­τες α­πο­χώ­ρη­σαν οι .­..έ­ξι (6). Οι δυ­ο θα εί­ναι υ­πο­ψή­φιοι Δή­μαρ­χοι και προ­τί­μη­σαν να στη­ρί­ξουν τους κα­τοί­κους-ψη­φο­φό­ρους δια της .­..α­πο­χω­ρή­σε­ως και ό­χι δια της.­..αν­τι­πα­ρά­θε­σης!

Οι τέσ­σε­ρις (4) έ­μει­ναν και οι τρεις (3) ψή­φι­σαν ε­νώ ο έ­νας έ­φυ­γε για λό­γους α­σθε­νεί­ας α­φή­νον­τας ε­πι­στο­λή με την ο­ποί­α ε­τάσ­σε­το υ­πέρ του ΝΑΙ!

4ον. Η Πα­ρά­τα­ξη Ν. Γόν­τι­κα (ΚΚΕ), πα­ρέ­μει­νε και κα­τε­γρά­φη­σαν τα μο­να­δι­κά .­..δυ­ο Ο­ΧΙ!

5ον. Οι Πα­ρα­τά­ξεις Ν. Πα­τσα­ρί­νου (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) και Μπού­κλη (Οι­κο­λό­γων) α­πο­χώ­ρη­σαν!

@. Έ­τσι “βγή­καν” τα .­..28 ΝΑΙ, τα δυ­ο Ο­ΧΙ και το έ­να ΛΕΥ­ΚΟ.

@. Τώ­ρα φτιά­χτε ό­ποι­ο .­..σε­νά­ριο θέ­λε­τε σχε­τι­κά με τα “χρί­σμα­τα”, τις “στη­ρί­ξεις” και τους συσχετισμούς!

@. Το έργο πήρε την …πρώτη “έγκριση” με την υπερψήφιση της ΜΠΕ και η …Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση είναι η …πλέον ευχαριστημένη!

@. Το αν θελήσει (η Κυβέρνηση), να το …πιστωθεί ο Τατούλης, θα…δείξει…!

@. Μέχρι στιγμής υπάρχει η πολιτική …στήριξη του έργου από τους Υπουργούς !

Εγραψε ο Astritis στη farenews

http://left.gr/news/skoypidia-ae

03.03.2013

 

πηγή: http://left.gr/91

Κοινωνία

Σκουπίδια Α.Ε.

Πρόσω ολοταχώς για το «ξεπούλημα» σε ιδιώτες βασικών υπηρεσιών των δήμων έχει βάλει η τρικομματική κυβέρνηση, κάνοντας την αρχή από τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων

Ρεπορτάζ του Μ. Γαλανόπουλου στην «Αυγή της Κυριακής»

Ήδη με διαδικασίες fast track ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για αντίστοιχα έργα σε Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες και Αχαΐα.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση, που θέτουν ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών εξαιτίας της εκτίναξης των ανταποδοτικών τελών, καθώς και του κινδύνου μείωσης των θέσεων εργασίας στους δήμους, η κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτη στα σχέδιά της. «Μπροστάρης» της για την Αττική είναι ο περιφερειάρχης και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Γ. Σγουρός, ο οποίος έφερε εις πέρας το πρώτο μέρος των διαγωνισμών για τα τέσσερα εργοστάσια με τη συνδρομή των ΜΑΤ και με απαξιωτικές αναφορές για όσους αντιδρούν – «οργανωμένες μειοψηφίες που κοιτάζουν το συμφέρον τους» τους χαρακτηρίζει.

Ακόμη και οι προσφυγές κατοίκων και δημοτικών αρχών στο Συμβούλιο της Επικρατείας αντιμετωπίζονται ως ενοχλητικές λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης έφτασε στο σημείο να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης, καλώντας εμμέσως πλην σαφώς τα δικαστήρια να «τελειώνουν» γρήγορα με τις ενστάσεις και τις προσφυγές και να λειτουργήσουν όπως υποστήριξε «με γνώμονα την κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον».

Όταν τα σκουπίδια του ενός…

Έτσι, 8 «μνηστήρες» έχουν καταθέσει φακέλους προσφορών για τα εργοστάσια σε Γραμματικό και Κερατέα, ενώ 7 (οι ίδιοι πλην ενός) για τα εργοστάσια σε Άνω Λιόσια και Φυλή. Πρόκειται για τους:

* ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ (Μπόμπολας)

* ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – ΔΕΗ (Περιστέρης)

* J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Ιωάννου)

* ARCHIRODON Group NV – INTRAKAT – ENVITEC (Κόκκαλης)

* NOVAERA

* ΜΕΤΚΑ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης (Μυτιληναίος)

* ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΠΟΡ – ΕΓΝΩΝ

* ΤΟΞΟΤΗΣ

Η εταιρεία NOVAERA υπέβαλε φακέλους προσφοράς μόνο για Κερατέα και Γραμματικό.

Σύμφωνα με τις παραμέτρους των διαγωνισμών, η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων προς διαχείριση για τα εργοστάσια σε Κερατέα και Γραμματικό εκτιμάται σε 127.500 τόνους (για το καθένα), για τα Άνω Λιόσια σε 400.000 τόνους και για τη Φυλή σε 700.000 τόνους. Όσο για τη διάρκεια της σύμβασης «έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί» σε 27 χρόνια. Ωστόσο, τόσο η τελική ποσότητα όσο και η ακριβής συνολική διάρκεια και οι όροι για ενδεχόμενη παράταση της σύμβασης θα καθοριστούν στη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, «στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία». Με άλλα λόγια, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την καύση.

…είναι ο θησαυρός κάποιου άλλου

Την ίδια ώρα, που η κυβέρνηση προωθεί ΣΔΙΤ, ογκώδεις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που για να φέρουν κέρδος στους ιδιώτες θα πρέπει να παραμείνει μεγάλος ο όγκος των σκουπιδιών και θα οδηγήσουν μαθηματικά στην αύξηση των δημοτικών τελών, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ προτείνει μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση. Ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων,τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σχηματικά οι δράσεις του διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας, δήμου) βρίσκεται η οικιακή κομποστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, ένα πυκνό δίκτυο σημείων συλλογής για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα ειδικά απόβλητα και τα ανακτήσιμα υλικά, τη δυνατότητα κατασκευής μικρής κλίμακας μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης ήπιας τεχνολογίας, καθώς και διαλογή στην πηγή με σύστημα 4 κάδων.

Στο δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων), η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει δημιουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, μονάδες επεξεργασίας προσανατολισμένες στην περαιτέρω ανάκτηση και κομποστοποίηση, μονάδες επεξεργασίας αδρανών και Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμάτων.

Στο τρίτο, τέλος, επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας), ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει δίκτυο αποκεντρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, που θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Για την Αττική, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί αναθεώρηση και ριζική αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού, απόσυρση του σχεδίου για την κατασκευή των 4 εργοστασίων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Μονοπώλια, αύξηση κόστους και εργασιακές σχέσεις «λάστιχο»

Ως «έξυπνο χρηματοδοτικό εργαλείο», που θα απαλλάξει τους δήμους από το… βάρος υπηρεσιών, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση η είσοδος ιδιωτών σ’ αυτή τη βασική αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιεί συχνά- πυκνά ο υπουργός Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδης, όταν απευθύνεται στους αιρετούς. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης σε άλλες χώρες, όπου εφαρμόστηκε ήδη. Και η διεθνής εμπειρία δείχνει πως, όχι μόνο δεν έφερε μείωση του κόστους διαχείρισης, αλλά συνοδεύτηκε και από άλλα προβλήματα.

Αρκετές είναι οι εμπειρικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες δείχνουν πως η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων δεν φέρνει απαραίτητα εξοικονόμηση πόρων για τους δήμους. Καμία διαφορά στο κόστος διαχείρισης πριν και μετά την ιδιωτικοποίηση έδειξαν δύο έρευνες στις ΗΠΑ που αφορούσαν 24 και 22 ΟΤΑ αντίστοιχα, ενώ μία τρίτη για 340 αμερικανικούς δήμους κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ιδιωτική παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αποδεικνύεται πιο ακριβή, ιδίως σε ΟΤΑ με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων. Υψηλότερο κόστος με την ιδιωτικοποίηση έδειξε έρευνα που έγινε σε 115 ΟΤΑ της Σουηδίας, ενώ μια άλλη σε 491 ΟΤΑ της Ολλανδίας διαπίστωσε πως αρχικά η ιδιωτικοποίηση έφερε μείωση του κόστους, αλλά αυτό ανετράπη με το πέρασμα του χρόνου.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η ιδιωτικοποίηση δεν είχε αποτελέσματα είναι πως αντί για τον ανταγωνισμό που θα έφερνε ενδεχόμενη εξοικονόμηση πόρων, δημιουργήθηκε συγκεντρωτική αγορά. Έρευνες στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατέδειξαν πως οι μεγάλοι ιδιώτες εργολάβοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν, ειδικά στους μεγάλους δήμους. Στους μικρότερους, ο αριθμός των ενδιαφερομένων εργολάβων ήταν συνήθως περιορισμένος, οδηγώντας στην ανάπτυξη τοπικών μονοπωλίων.

Επιστροφή στους δήμους

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς για λογαριασμό της EPSU, της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των συνδικάτων του δημοσίου (στην οποία υπάγεται και η ΑΔΕΔΥ), δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές πέρα από το κόστος, και στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και των ιδιωτικών εταιρειών. Στη μελέτη γίνεται αναφορά για έρευνα, που διενεργήθηκε στην Ισπανία, η οποία έδειξε πως δεν υπήρξε καμία διαφορά αποτελεσματικότητας μεταξύ δημοτικών και ιδιωτικών υπηρεσιών «στην καθαριότητα των δρόμων και στη συλλογή των απορριμμάτων σε ισπανικούς δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων».

Μάλιστα, στη μελέτη του αγγλικού πανεπιστημίου σημειώνεται πως υπήρχαν περιπτώσεις που η αρμοδιότητα της διαχείρισης επέστρεψε από τις ιδιωτικές εταιρείες στους δήμους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του Δήμου Λοντέβ, κοντά στο Μονπελιέ, ο οποίος αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιο που είχε με ιδιωτική εταιρεία για καθαρισμό των δρόμων και να αναλάβει και πάλι ο ίδιος την υπηρεσία από τα τέλη του 2009. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης υπολόγισε ότι αυτή η ενέργεια θα εξοικονομούσε 202 χιλιάδες ευρώ το 2010 και 153 χιλιάδες το 2012.

Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας

Η μελέτη της EPSU, όμως, αναδεικνύει και μια επιπλέον διάσταση: αυτή των εργασιακών σχέσεων στους ιδιώτες εργολάβους που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως αναφέρει, πολλές είναι οι απεργίες που έχουν γίνει στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, που έχουν ιδιωτικοποιηθεί στην Ευρώπη. Οι περισσότερες από αυτές έγιναν εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας, αλλά και επειδή οι εργολάβοι αρνούνταν να εξοφλήσουν τους εργαζόμενους.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Στο Παλέρμο της Σικελίας, υπήρξε μια απεργία διαρκείας από εργαζόμενους καθώς ο ιδιώτης εργολάβος σταμάτησε να πληρώνει τους μισθούς τους σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τα οικονομικά της εταιρείας. Στην Ιρλανδία, έγινε μια απεργία 5 μηνών εναντίον εργολάβου που επιχείρησε να μειώσει τις απολαβές των εργαζομένων. Στη Γαλλία υπήρξαν αρκετές απεργίες σε κέντρα διαλογής απορριμμάτων από εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν στην πλειονότητά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Εργάζονταν δε σε συνθήκες «19ου αιώνα», όπως αναφέρεται στην έρευνα, χωρίς συνθήκες υγιεινής και γάντια.

«Πολλοί εργολάβοι εξακολουθούν να βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στην εκμετάλλευση των πιο αδύναμων εργαζομένων -κυρίως μετανάστες χωρίς χαρτιά- με τη χαμηλότερη δυνατή αμοιβή και μίνιμουμ δαπάνες για την υγεία και την ασφάλειά τους» τονίζεται στην έκθεση.

Εγινε αυτο που επρεπε να ειχε γινει απο καιρο.Αυτες οι μεγαλες μοναδες εφοπλιστων και πολυεθνικων με τις επενδυσεις τους που θα φερουν λεφτα στον τοπο και θεσεις εργασιας.Αν φερουν κατι θα το φερουν μεσα απο τις αγωγες στα δικαστηρια μιας και συνηθιζουν να μην πληρωνουν οσα χρωστανε στους Δημους.ΟΛΕΣ. Οσο για τις θεσεις εργασιας 2 μηνες συμβασεις και απολυσεις τον Ιουνιο γιατι η δουλεια δεν πηγε καλα εδωσε σε εργαζομενους το Υδρα Μπητς περσι.

Μα ακριβως αυτο ειναι επιχειρηματιας.Παιρνει το ρισκο και πληρωνει τις υποχρεωσεις του ειτε παει καλα η δουλεια ειτε δεν παει.Και αν μεν παει καλα η δουλεια ξεζουμιζει τους εργαζομενους και βγαζει κερδη.Χωρις φυσικα αυτοι να μπορουν να διεκδικησουν μεριδιο .Αν παλι η δουλεια στραβωσει χανει ο επιχειρηματιας τα κεφαλαια του και οι εργαζομενοι το μεροκαματο.Εδω εχουμε πολυεθνικες που δεσμευουν για την σεζον εργαζομενους και τον Ιουνιο πια βλεπουν πως κανανε λαθος στους προγραμματισμους προκειμενου να μειωσουν την χασουρα πετανε τους εργατες στα αζητητα νομιμα μιας και εληξαν (λενε)οι διμηνες συμβασεις τους.Ετσι ο εργοδοτης δεν χανει τιποτα (μιας και δεσμευσε τους εργαζομενους αναλογα με τις αναγκες του) ενω οι εργαζομενοι χανουν το ετησιο εισοδημα τους μιας και τον Ιουνιο κανεις δεν προσλαμβανει για σεζον.

Μα οι ιδιες οι διμηνες συμβασεις σε σεζον τεσσαρων μηνων ειναι παρανομες οτι και να λενε οι μνημονιακοι νομοι.

Αυτο επρεπε να ειχε διεκδικησει το σωματειο και το εργατικο κεντρο του κ Μπαρου.Τις αναδουλειες της η Μπαρτσελο τους λαθος προγραμματισμους και επιχειρηματικα ρισκα να τις χρεωνοταν και οχι να τις φορτωνε στους εργαζομενους. Δεν γινεται ο εργατης να ειναι και μισθωτος στα κερδη και μετοχος στις ζημιες.Για τον συνδικαλισμο αυτα ειναι λυμενα εδω και δεκαδες χρονια.Νομος ειναι το δικιο τους εργατη.

http://thermisiaargolida.blogspot.gr/2012/01/blog-post.html

http://www.barcelo.com/BarceloHotels/en_GB/hotels/Greece/Thermisia/hotel-barcelo-hydra-beach/

http://dimermionidas.blogspot.gr/2014/01/blog-post_1464.html

123456

Οι παρακατω πληροφοριες καθως και κατηγοριες για το πολεοδομικο γραφειο Κρανιδιου ειναι προφανως του συντακτη και δεν ειναι επιβεβαιωμενες ουτε τις προσυπογραφω μεχρι να εχουν επισημη τεκμηριωση.Τις παρουσιαζω απλως σαν πληροφοριες.

http://directnews.gr/greece/4284-aytheret-pisina-exei-o-meimarakhs.html

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου «Δημοκρατία Κωνσταντίνος Καραμανλής», Ευάγγελος Μεϊμαράκης, διαθέτει μία εξοχική κατοικία.

Η κατοικία αυτή βρίσκεται στον πολυτελή οικισμό “ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ – ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ” (Porto Hydra Village), στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Η ιδιόκτητη κατοικία του πρώην υπουργού, περιστοιχίζεται από έναν υψηλό μαντρότοιχο ώστε οι διαμένοντες σε αυτήν να παραμένουν μακριά από τα… αδιάκριτα βλέμματα.

Αν, όμως, κάποιος κατορθώσει να ξεπεράσει το εμπόδιο του μαντρότοιχου, θα αντικρύσει στο κήπο μια πισίνα.

Η πισίνα ανήκει στον κ. Μεϊμαράκη και είναι προφανώς αυθαίρετη.

Όπως, επίσης, αυθαίρετες είναι και κάποιες άλλες προσθήκες που έχουν γίνει στον ίδιο χώρο.

Όπως, τέλος, παράνομα κτισμένος είναι και ο μαντρότοιχος που περιβάλει την ιδιοκτησία του.

Έχουμε στα χέρια μας τον κανονισμό που διέπει την λειτουργία του πολυτελούς οικισμού.foto01_9-7-2011

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 «Ρητώς απαγορεύεται οιαδήποτε οικοδομική εργασία επεκτάσεως ή καλύψεως των βεραντών ως και των αυλών των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Ειδικώτερον απαγορεύονται προσθήκαι, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις εξωτερικαί μεταβάλλουσαι την εξωτερικήν εμφάνισιν των κτιρίων έστω και αν αυταί είναι προσωρινού χαρακτήρος και μη μόνιμοι…».

Εξάλλου στη κατοχή μας βρίσκεται και μια επιστολή του κατασκευαστή και ιδιοκτήτη του ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ – ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ, Μάριου Κωνσταντινίδη, με ημερομηνία 22-08-2008.

Ήταν η εποχή που ο κ. Μεϊμαράκης βρισκόταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κάποιοι οικιστές διαμαρτύρονταν για το όργιο αυθαίρετων κατασκευών στον πολυτελή οικισμό.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει και τα εξής εκπληκτικά:

«Είναι σίγουρο πως η κλιμάκωση της παρούσας αναταραχής θα οδηγήσει σε εκτεταμένο Πολεοδομικό Έλεγχο για αυθαιρεσίες και παρανομίες στον οικισμό. Δεν γνωρίζω ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τους οικιστές από έναν τέτοιο έλεγχο…»!!!

Αλήθεια, έγινε ποτέ ο έλεγχος και που κατέληξε;

foto03_9-7-2011Έχει να δώσει κάποια απάντηση ο κ. Μεϊμαράκης.

Υ.Γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ – ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ διατηρούν εξοχική κατοικία και πολλοί άλλοι επώνυμοι (επιχειρηματίες, ηθοποιοί, τραγουδιστές κλπ.).

Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει στον ιδιόκτητο χώρο τους αυθαίρετες παρεμβάσεις.

Κάτω από την πλήρη ανοχή, αν όχι κάλυψη του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου Κρανιδίου.

Επειδή πρόκειται για πολύ μεγάλο σκάνδαλο θα επανέλθουμε σύντομα με έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα αδιάψευστα ντοκουμέντα.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 9-7-2011 από directNEWS.gr

Follow me on Twitter

Ιανουαρίου 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ.   Φεβ. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 1.284.640

Αρχείο

RSS arcadia portal

 • Προχωρά η αποκατάσταση ζημιών στην Κώμη και ο ηλεκτροφωτισμός της ΕΟ Τρίπολης - Πύργου (vid) Νοέμβριος 13, 2019
  Δύο ακόμα έργα της Περιφερειακής Αρχής Τατούλη προχωρούν με εγκρίσεις δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή αναφέρει σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης κ. Γιαννακούρας Βαγγέλης. τ. αντιπεριφερειάρχης και μέλος της επιτροπής. Για το ένα μάλιστα "την αποκατάσταση ζημιών από καιρικά φαινόμενα στην ΤΚ Κώμη Δ.Τρίπολης" κατηγορηθήκαμε ιδιαίτερα όχι μόνο απ […]
 • Σωματεία ΔΕΗ : «Όχι» στο κλείσιμο των μονάδων της Μεγαλόπολης Νοέμβριος 13, 2019
  Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Σωματείων ΔΕΗ Μεγαλόπολης Μεγαλόπολη   8-11-2019 ΟΧΙ στο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ 1. Εισαγωγή Παρά την εξαγγελία του πρωθυπουργού ότι όλες οι λιγνιτικές μονάδες της χώρας θα κλείσουν πρόωρα μέχρι το 2028 πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι όλες οι λιγνιτικές μονάδες θα κλείσουν μέχρι το τέλος του 2 […]
 • Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στη Γορτυνία Νοέμβριος 13, 2019
  Την Παρασκευή 15/11/2019 λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. : Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής 15/11/2019 09:00 π.μ. 15/11/2019 11:00 π.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΚΟΚΚΟΡΑ 15/11/2019 11:00 π.μ. 15/11/2019 15:00 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΚΟΚΚΟΡΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΙ Η ε […]
 • Δωρεάν τοκετοί για τις άπορες γυναίκες του δήμου Τρίπολη σε ιδιωτικό μαιευτήριο (vid) Νοέμβριος 13, 2019
  Ολοκληρωμένα πακέτα τοκετού για τις άπορες γυναίκες του δήμου Τρίπολης θα προσφερθούν από τον ιδιώτη ιατρό που δραστηριοποιείται στην Τρίπολη κ. Χριστόπουλο Παναγιώτη, μαιευτήρα- γυναικολόγο. Ο δήμος Τρίπολης για ακόμα μία χρονιά αγκαλιάζει την προσφορά αυτή και μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών θα γίνει η λίστα με τις γυναίκες που πληρούν τις προϋποθέσεις, έτσι […]
 • Στην Ολομέλεια οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Νοέμβριος 13, 2019
  Κατατέθηκε σήμερα Τετάρτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στις ττροποποιήσεις περιλαμβάνονται αυστηρότερες ποινές για τον βιασμό και τον παιδικό βιασμό και την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Με την τροπολογία εισάγεται διάταξη που δίνει τη δυνατότητα χρήσης παρανόμως κτηθέν […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

ecorap SRF ΚΑΣΑ/ RDF ΚΑΠΑ Αδεσποτα Αλλη Προταση Ανεμογεννητριες Αφαλάτωση Αφαλατωση Χωνια Βασιλης Λαδας Βερβεροντα Βουδουρης Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιορτες ελιας ΔΕΗ ΔΕΣΦΑΚ Δασος Κορακιας Δεκα τρεις ΧΑΔΑ τριτης γενιας Δελτια τυπου Δεματοποιητης Δημητρης Κοδελας Δημητρης Σφυρης Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Δρομοι πεζοδρομια Ηλεκτροφωτισμος Καραβασιλη Καταφυκι Κοιλαδα Κυκλοφοριακο Μαρινα Πορτο Χελιου Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Ναυπλιο Οδος Παντανασσης Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Ποσιμο νερο Πρασινο Σημειο Προεκλογικα Προγραμματα 2019 Προσφυγες Μεταναστες Προσφυγες στην Ερμιονιδα Πυρηνικα Ρεπουλης ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα ΤΑΙΠΕΔ ΤΕΡΝΑ Τατουλης Τζεμι Τσιρωνης Φαναρι Διογενη Φωτιες ΧΑΔΑ Νο3 Καμπου Κρανιδιου ΧΑΔΑ Νο 4 Μυλων Κρανιδιου Χριστουγεννα Ωρα της γης αεροδρομιο αποκατασταση ΧΑΔΑ δεματοποιητη εκδηλωση ΠΑΠΟΕΡ/CISD Δεματοποιητη επιδομα ανεργιας εφοπλιστικο κεφαλαιο καυση απορριμματων κοκκιναρι κομποστοποιηση κυκλοφορια σφαγεια Κρανιδιου φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χαβουζα Κρανιδιου χελωνες χουντα

Twitter Updates