Ζωντανα τωρα ΕΔΩ

http://www.kranidi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=642&lang=el

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

                                                                                                Κρανίδι,  12/4/2012

 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         Αρ. Πρωτοκ.  4251

                                                                                

                                                             14η Συνεδρίαση

                                                                                                       

    ΠΡΟΣ

    Τ…ν   κ.  ……………………………………

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

     Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του  Δήμου Ερμιονίδας, για  την επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,εφ΄όσον η προηγούμενη συνεδρίαση με α.α. 4093.6/4/2012 δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία ,σύμφωνα με   τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  στις 19/4/2012   ημέρα  Πέμπτη ώρα  19:00 για συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 

        1ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση για την λειτουργία    των Δημοτικών Σφαγείων παραγ.2 άρθρο 67 του Ν.3852/2010

        2ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση εκκαθαριστών για την πρώην ΔΕΣΦΑΚ

        3ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με απόφαση α.α 142/2012 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ – μήνυση  της  εταιρίας «Γ.Θ. Λαδόπουλος»

        4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, για την απ΄ ευθείας   διαπραγμάτευση του διαγωνισμού των καυσίμων και επαναπροκήρυξη νέας   διαπραγμάτευσης

        5ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με χρήση πάγιας αντικαταβολής από τους Προέδρους Δημοτικών και   Τοπικών Κοινοτήτων

        6ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με μητρώο εθελοντών πολιτικής προστασίας

        7ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με μίσθωση της δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΡΟΘΙ» – έγκριση  απόφασης α.α 11/2012 της Δ.Κ. Ερμιόνης

        8ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Τουλίπας στο Pitesti Ρουμανίας, με θέμα   έκθεση και πώληση  παραδοσιακών προϊόντων .

        9ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την ένωση νέων αγροτών  Aργολίδας  με θέμα : «καλλιέργεια φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών»                                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ