Και τωρα πληρωσε κοροιδο…οπως παντα, μου ειπε το ΥΠΕΧΩΔΕ

Ιουλίου 18, 2009 in Απορρίμματα-Ανακύκλωση, Βιολογικoi καθαρισμoi Αποχετευσεις (Επεξεργασία)

http://stamdamd.blogspot.com/2009/07/9000.html

Αναδημοσίευση από την καθημερινή εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Παρασκευή 17/7/2009

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς ανακοίνωσε την επιβολή νέων προστίμων σε 44 εταιρίες, ύψους 1.758.400 ευρώ, για περιβαλλοντικές παραβάσεις μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
..

Στις πιο πάνω εταιρίες συγκαταλέγεται και ο Δήμος Κρανιδίου του οποίου το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ για πλημμελή λειτουργία του βιολογικού σταθμού, στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Συγκεκριμένα:
 

1) Η μονάδα λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων κατά παράβαση των απαιτουμένων της Υ.Δ. Ε1β.221 της 22 Ιαν. / 24 Φεβρ. 1965 (ΦΕΚ Β΄138) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

2) Διαπιστώθηκε πλημμελής λειτουργία της μονάδας, με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο Ν. 1650/86 (σχετ. 1) Στα ανωτέρω συνηγορούν: – Δεν λειτουργεί η χλωρίωση.- Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις – δεξαμενές υποδοχής των βοθρολυμάτων. Υπάρχει χωμάτινη δεξαμενή σε παρακείμενο οικόπεδο διαστάσεων περίπου 10Χ30Χ5,5 απ’ όπου αντλούνται τα βοθρολύματα και αναμιγνύονται με τα αστικά λύματα στην εγκατάσταση. Ο τρόπος προσωρινής αποθήκευσης των βοθρολυμάτων ( χωρίς να έχει γίνει στεγανοποίηση) προκαλεί ρύπανση του εδάφους και ενδεχομένως των υπογείων νερών.
…..

3) Ο Δήμος δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα δεν απεστάλησαν στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση της παραγόμενης λάσπης και των διαφόρων ειδών εσχαρισμάτων αν και ζητήθηκαν.

αλλα και 2. http://www.minenv.gr/download/2009/2009-07-13%20pinakas%20paravaseis%20notiou%20ellados.doc  η αιτιολογηση

 Δήμος Κρανιδίου 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 

Κρανίδι Αργολίδας 

9.000€  

Η μονάδα λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων κατά παράβαση των απαιτουμένων της Υ.Δ. Ε1β.221 της 22 Ιαν./24 Φεβρ. 1965 (ΦΕΚ Β΄ 138) «Περί  διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

Διαπιστώθηκε πλημμελής λειτουργία της μονάδας, με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο Ν. 1650/86 (σχετ.1). Στα ανωτέρω συνηγορούν :

Δε λειτουργεί η χλωρίωση

Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις– δεξαμενές υποδοχής των βοθρολυμάτων. Υπάρχει χωμάτινη δεξαμενή σε παρακείμενο οικόπεδο διαστάσεων περίπου  10 Χ 30 Χ 5,5 απ’ όπου αντλούνται τα βοθρολύματα και αναμιγνύονται με τα αστικά λύματα στην εγκατάσταση. Ο τρόπος προσωρινής αποθήκευσης των βοθρολυμάτων (χωρίς να έχει γίνει στεγανοποίηση) προκαλεί ρύπανση του εδάφους και ενδεχομένως των υπογείων νερών

Ο Δήμος δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα δεν απεστάλησαν στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση της παραγόμενης λάσπης και των διαφόρων ειδών εσχαρισμάτων αν και ζητήθηκαν. 

ΕρωτησηΚΚΕ 

Σεπτεμβρης 2010

Ενώ προβλεπόταν από το ΥΠΕΧΩΔΕ να ολοκληρωθεί το δίκτυο  συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των λυμάτων μέχρι την 31-12-2009, σύμφωνα με το  σχετικό από 8-8-2008 απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην με αριθ.2637/29-7-2008 σχετική ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, η «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» του Δήμου Κρανιδίου υπολειτουργεί, με οδυνηρές  επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία,

Παρά τις συνεχείς ερωτήσεις και παρεμβάσεις των βουλευτών του ΚΚΕ, δίπλα στην «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» του Δήμου Κρανιδίου  εξακολουθεί να λειτουργεί η παράνομη χωματερή – λίμνη λυμάτων, στην οποία συνεχίζεται η  ανεξέλεγκτη απόθεση από βυτιοφόρα λυμάτων και υγρών τοξικών αποβλήτων. Η μεταφορά  των υγρών λυμάτων γίνεται  με καταδυόμενη αντλία  από την παράνομη χωματερή – λίμνη βοθρολυμάτων προς  άγνωστη κατεύθυνση. Η  ηλεκτροκίνητη  καταδυόμενη αντλία τροφοδοτείται με  επιφανειακό καλώδιο  από παροχή της ΔΕΗ  με κωδικούς . αριθμούς 78623293, Τ 1544393 του μετρητή  που είναι καταχωρημένος στον Δήμο Κρανιδίου. Η παράνομη αυτή λίμνη βοθρολυμάτων που μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και την ατμόσφαιρα, προκαλώντας αποπνικτική  δυσοσμία  που επιτείνεται από την υπολειτουργία  της κατ’ ευφημισμό ονομαζόμενης «Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» στο κάμπο του Δήμου Κρανιδίου, αποτελεί τοξική βόμβα για το περιβάλλον και εστία ανυπολόγιστων κινδύνων για τη δημόσια υγεία

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι και τα στοιχεία για το νερό το οποίο μεταφέρεται με αγωγό από την ΄΄Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού  Αποβλήτων΄΄  και χύνεται στην πλαγιά   στην περιοχή Λουτρό  – είτε  είναι ανεπαρκή, είτε κρατούνται άγνωστα, ώστε να μην είναι δυνατό να κριθεί η επικινδυνότητα  για την δημόσια υγεία.

Παρά τις  διαμαρτυρίες   των κατοίκων, η κυβέρνηση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες τηρούν στάση προκλητικής αδράνειας και αρνούνται να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο για να σταματήσει η λειτουργία της παράνομης χωματερής-λίμνης βοθρολυμάτων που γίνεται κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους. Έχουν τεράστιες ευθύνες για τις καταστροφικές συνέπειες που συνεπάγεται η λειτουργία της για το  περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Στις 9-9-2010 ο Νομαρχιακός Σύμβουλος  Αργολίδας  Γιώργος Θεοδοσίου εκλεγμένος με την Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία (ΝΑΣ), κατέθεσε επιστολή-καταγγελία στους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια Κρανιδίου και Ερμιόνης και στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κρανιδίου με την οποία απαιτεί να σταματήσει άμεσα η εναπόθεση λυμάτων στην παράνομη λίμνη βοθρολυμάτων και να σφραγιστεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση:

– Για την ανάλυση του νερού το οποίο  μεταφέρεται  μέσω αγωγού από την  κατεφημισμό  δήθεν «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων»  του Δήμου Κρανιδίου στην περιοχή  Λουτρό; Που μεταφέρονται τα στερεά λύματα  που συλλέγονται στην  «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων» ;

– Για να σταματήσει επιτέλους αμέσως η λειτουργία της παράνομης χωματερής εναπόθεσης λυμάτων και αποβλήτων, που έχει δημιουργηθεί δίπλα στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων, στο Κάμπο του Δήμου Κρανιδίου

– Για την άμεση ολοκλήρωση της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων του Δήμου Κρανιδίου και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για  όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του νέου ενιαίου Δήμου Ερμιονίδας;

ΚΚΕ2008

ΚΚΕ2007

Τα βιντεο και οι φωτογραφιες ειναι σημερινα.

 Ο πυθμενας αυτου του λακου ειναι αποροφητικος.

Υπενθυμιζω πως αυτη την ανοικτη πληγη παρελαβε ο σημερινος Δημαρχος σαν προσωρινη λυση απο τον προηγουμενο τον κ Καμιζη. Ο κ Καμιζης ειχε παραλαβει το χαος.

Τα λυματα απλωμενα στον καμπο ανακατεμενα με τα νερα της βροχης η βρωμα αφορητη.Ο βιολογικος ξεχασμενος να σκουριαζει.

Μαζεψε λοιπον τα λυματα σε αυτο τον λακο υποδοχης σαν προσωρινη λυση και αποστραγγιξε την γυρω περιοχη. Ειναι αυτο λεκανη πρωταρχικης καθιζησης;Και αν ναι γιατι δεν ειναι μεσα στις εγκαταστασεις του βιολογικου;

Ταυτοχρονα με διαφορες ενεργειες εβαλε μπρος κουτσα στραβα την μοναδα του βιολογικου καθαρισμου που ειχε μπει εκει χωρις σχεδιασμο χωρις αδειες και χωρις μελετη περιβαλλοντικων επιπτωσεων. Ενα χαος.

Τωρα πως μαζευτηκε αυτο το μπερδεμα ισως καποτε το μαθουμε με λεπτομερειες. Παντως ξεκινησε να δουλευει η μοναδα οχι σε πληρη λειτουργια.Η μια δεξαμενη εχει υγρα μεσα.

Στην σελιδα της ΔΕΥΑΚ http://www.deya-kranidi.gr/home/index.php/el/2009-09-13-12-53-51 δεν υπαρχουν ουτε φωτογραφιες ουτε υλικο σχετικα με την μοναδα

Διαφωνω με την επιλογη της χαβουζας και τον τροπο εφαρμογης αλλα εγινε και πισω δεν γυρναμε.

Ο κ Σφυρης παρελαβε αυτη την ημιτελη κατασταση.

Περασαν τεσσερα χρονια.Το περιεχομενο της χαβουζας επρεπε να εχει παει στην μοναδα για επεξεργασια ο χωρος να εχει καθαριστει να εχει σταματησει αυτη η λειτουργια.

Δεν εγινε τιποτα. Οχι μονο αυτο αλλα μεγαλωσε κιολας. Ο λακος με τον αφρο που βλεπετε στην αρχη ειναι καινουργιος.Τωρα τι ειναι αυτος ο αφρος κανεις δεν ξερει.Η μυρωδια παντως ειναι οξινη και πολυ δυνατη.

Και οχι μονο.

Μια καινουργια λακουβα πολυ προσφατη εχει ανοιξει λιγο ποιο μπροστα Φυσικα χωρις στεγανοποιηση του υδροφορου οριζοντα και των τοιχωματων.

Μεσα εχει φρεσκια λασπη. Θα μπορουσε να ειναι μουργα απο λιοτριβια (αληθεια που παει η τοξικη μουργα μεχρι σημερα;) αλλα το πιθανοτερο ειναι πως προκειται για την λυματολασπη του βιολογικου καθαρισμου.

 Την λασπη δηλαδη που μεχρι προσφατα εκαιγαν σε χαμηλες θερμοκρασιες στην χωματερη Δισκουριων και τωρα δεν μπορουν να δεματοποιησουν.

Η λασπη αυτη θα μπορουσε να ξηρανθει. Θα μπορουσε ακομα και να θαφτει σε εναν στεγανοποιημενο λακο δωρακι στις επομενες γενιες.

Θα μπορουσε τελος να παει στο  εργοστασιο καυσης/ ενεργειακης αξιοποιησης σαν απορριμματα και να καει αφου φυσικα πρωτα ξηρανθει.

ΠΕΣΔΑ

αλλά και στο σύνολο των άλλων ρευμάτων των αποβλήτων όπου εμπλέκεται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός που είναι οι ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, τα ελαστικά, η λάσπη από τις μονάδες επεξεργασίας, τα αδρανή υλικά, τα νοσοκομειακά απόβλητα, είναι δηλαδή όλα τα ρεύματα των αποβλήτων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

Αλλα να ανοιγουμε μια λακουβα και να την πεταμε μεσα δειχνει πως τιποτα δεν μαθαμε μετα απο τοσα χρονια. Ισως παλι απο προσωρινη σε προσωρινη λυση να εχει αποφασισει ο σημερινος Δημαρχος πως εχει χασει το παιχνιδι της επανεκλογης και να αφηνει παγιδες δεματων και λυματολασπης στον διαδοχο του.

Και σε εμας τους πολιτες της Ερμιονιδας.

Παρακατω οι πρωτες αναρτησεις σχετικα μετο θεμα σε αυτο το ιστολογιο πριν απο περιπου τρια χρονια.

You are currently browsing the monthly archive for Ιανουαρίου 2008.

Οι φωτογραφίες παρακάτω δείχνουν λύμματα σε αυλάκια καθώς και την ανοιχτή χαβούζα στην οποία αδειάζουν τα βοθρατζίδικα η αλλη φωτογραφία ειναι της μονάδας του βιολογικού.

Σε scan δημοσιεύω ερωτηση εντεκα πολιτών προς τον Δήμαρχο Κωστελένο στις 13/12/1994 (αρ.πρωτ.2321)καθώς και την απάντηση του Δημάρχου  και του μελετητικού γραφείου που συνεταξε την μελέτη του εργου.

Οσο για το που βρισκόμαστε σήμερα θα το μαθουμε σε λίγες μέρες

erothsh640.jpg

apant-dhm-1.jpg

apant-dhm2.jpg

apant-eter.jpg

xabouza640.jpg

Στόν κάμπο Κρανιδίου λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός.

Ποιό ειναι το BOD5 (ο βαθμός καθαρότητας του νερού που αποβάλεται)και που πηγαίνει αυτό το νερό,που καταλήγει η λυματολάσπη.

biologikos640.jpg

Παλιοτερες αναρτησεις

Αυγουστος2010    Απριλιος2010   Απριλιος2010  Απριλιος 2010

ΜΑΡΤΙΟΣ2010  ΜΑΡΤΙΟΣ2010 Φεβρουαριος2010   Νοεμβριος2009

Ιουλιος2009 Ιουλιος2009  Ιουλιος2009

Δεκεμβρης2008  Οκτωβρης2008 Αυγουστος2008

xabouza640f.jpgΣτίς 22/1/2008 υπέβαλλα μιά αίτηση πρός την Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου (ΔΕΥΑΚ )αριθμός πρωτοκ 69.

Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε

1.Ποιό ειναι το BOD5 των υγρών του βιολογικού καθαρισμού

2.Που παρέχονται τα νερά που παράγονται

3.Που αποτίθεται η λυματολάσπη.

Στις 22/2/2008 ενα μήνα μετά και τρείς επισκέψεις με ειδοποίησαν να παραλάβω την απάντηση με τον ιδιο αριθμ πρωτοκ.που ειναι αυτή.

Σε συνέχεια της υπ αριθμ 69/22-1-2008 αιτήσεως σας, σας προσκομίζουμε τις αναλύσεις του εξερχομένου προϊόντος του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού και σας ενημερώνουμε οτι η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ 1089/19-4-2004 Αποφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών ορων της Γενικής Γραμματέως Περιφερειας Πελοποννήσου ,οπως αυτή τροποποιήθηκε με την  υπ αριθμ 4995/19-12-2005 Απόφαση της Γ.Γραμματέως

υπογραφή ο πρόεδρος Σ.Κακουριώτης

Αυτά.

Εγώ δεν κατάλαβα που πάει το νερό του βιολογικού καθαρισμού και που η ακατέργαστη λυματολάσπη.

Προφανώς η απαντηση ειναι σύμφωνα με την τάδε απόφαση .Και αναρωτιέμαι ειναι μυστικό τι κάνουμε τα υπόλοιπα απο τα σκατά μας;

Μήπως τα πηγαίνουμε κάπου που δεν πρέπει να το γράψουμε σε ενα έγγραφο γιατι θα υπάρχουν  συνέπειες;

Ακολουθούν δύο σελίδες  με στοιχεία για τις περιόδους 6/10/2006-18/4/2007 και 15/5/2007-15/11/2007.Τα αναδημοσιεύω και ελπίζω να φαίνονται γιατί η φωτοτυπία εχει πρόβλημα.

octfeb0607.jpg

2007maynovem.jpg 

Προφανώς δεν τελειώνουμε εδώ .

 

Ας δούμε ομως τι ειναι αυτό το DOD5 ετσι για αρχή τι ειναι ο βιολογικός καθαρισμός και που βρισκόμαστε σήμερα.Ετσι το παζλ θα αρχίσει σιγά σιγά να σχηματίζεται και η εικόνα θα καθαρίσει.

Μια πρώτη ενημέρωση για τους βιολογικούς καθαρισμούς (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το περιοδικό Νέα Οικολογία Απρίλιος 1989 σε μετάφραση άρθρου από το περιοδικό La Recherche νο 195 Ιανουάριος 1988 που έκανε  η Καίτη Οικονόμου.

  1.Κατ αρχήν δεν υπάρχει καθαρό νερό.Ο βαθμός ρύπανσης του νερού (η της καθαρότητας του ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρήση που προβλέπεται

2. Για να μετρήσουμε την καταλληλότητα του νερού για τηπροβλεπόμενη χρήση, έχουμε διάφορες μονάδες και μεθόδους μέτρησης.

Υπάρχει η μονάδα BOD 5 που εξετάζει την βιοαποδομήσιμη οργανική ύλη.

 Η ΜΕS που εξετάζει την περιεκτικότητα σε αιωρούμενα στερεά,και δίνει την συγκέντρωση σε οργανικά και ανόργανα σωματίδια που μπορούν να κατακρατηθούν με διήθηση μέσα στο εργαστήριο.

 Η DCO ( χημική ζήτηση σε οξυγόνο)που λαμβάνεται με τη δράση ενός ισχυρού οξειδωτικού σε όξινο περιβάλλον.

 Η COT  η συνολικός οργανικός άνθρακας που λαμβάνεται με τη μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα που διαφεύγει κατά την πύρωση ενός μικρού δείγματος ακάθαρτου νερού. 

Τέλος υπάρχουν εξειδικευμένες μετρήσεις όπως των αζωτούχων και φωσφορικών συστατικών,των φαινολών (που περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό τα απόβλητα των ελαιοτριβείων)των υδρογονανθράκων,των μετάλλων.

Το πλέον διαδεδομένο τεστ(αν και το πιο χρονοβόρο και πολύπλοκο)είναι το BOD 5.

 Το  BOD 5 ειναι η εξέταση της βιοχημικής ζήτησης του νερού σε οξυγόνο.Επιτρέπει την εκτίμηση της ποσότητας οξυγόνου (σε  mg/l)που πρέπει να διαθέσουμε σε μια φυσική βακτηριολογική καλλιέργεια προκειμένου να καταναλώσει τους οργανικούς ρυπαντές μέσα σε 5 μέρες.Το πόσιμο νερό πρέπει να έχει BOD 5. μηδενική

Τα αστικά υγρά απόβλητα αντιστοιχούν σε BOD 5 που κυμαίνεται από 150 έως 350 mg/l(κοιτάξτε τον σχετικό πίνακα).Τα απόβλητα  ενός μέσης δυναμικότητας ελαιοτριβείου (50 m3 την ημέρα)αντιστοιχούν σε λύματα ενός οικισμού 30.000 κατοίκων(Ελευθεροτυπία 20/11/94)

Η μέθοδος  BOD 5 αναπαριστά σε συνθήκες εργαστηρίου το φαινόμενο φυσικούαυτοκαθαρισμού του νερού.Πώς γίνεται αυτός ο αυτοκαθαρισμός .

biologikos6401.jpg

Μέσα στο νερό υπάρχουν ζώντα συστατικά όπως ιοί, βακτήρια, μύκητες,φύκη κλπ.Ενώ λοιπόν κάποια απ αυτά μπορεί νάνε ζημιογόνα η τοποθέτηση τους σε κατάλληλεςσυνθήκες αποτελεί μια ζύμη που πολλαπλασιάζεται  σε βάρος των οργανικών βιοαποδομήσιμων ρύπων.Η χρήση των μικροοργανισμών αυτών αποτελεί την βάση όλων των σύγχρονων επεξεργασιών βιολογικού καθαρισμού.

Οποιαδήποτε ανατροπή της σχέσης ανάμεσα  στους «καλούς» αερόβιους μικροοργανισμούς και στους «κακούς»αναερόβιους σταματά την ορθή λειτουργίας της μονάδας. Μια σημαντική λοιπόν προϋπόθεση είναι η ανάδευση και τροφοδοσία των λυμάτων με οξυγόνο.Ας δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

oiko13-8f.jpg

1.Πρώτα διοχετεύουμε τα λύματα σε μια δεξαμενή (δεξαμενή πρωτογενούς καθίζησης)όπου κατακρατούνται τα αιωρούμενα συστατικά ,λίπη ,άμμος.

2.Μετά τα διοχετεύουμε σε μια δεύτερη δεξαμενή(δεξαμενή αερισμού)όπου αναπτύσσεται  μια ελεύθερη  βακτηριακή καλλιέργεια και τα αναδεύουμε συνεχώς παρέχοντας οξυγόνο.Εκεί σχηματίζονται βιολογικές κροκίδες σε αιώρηση που μοιάζουν με λάσπη.

3.Το μείγμα καθαρισμένου νερού και κροκίδων  οδηγείται στη συνέχεια σε μια τρίτη δεξαμενή δευτερογενούς καθίζησης .Ένα τμήμα της λάσπης  που συλλέγεται με αυτό τον τρόπο επανατροφοδοτεί (σαν μαγιά) την δεξαμενή αερισμού. Το υπόλοιπο απομακρύνεται μαζί με τις άλλες ακαθαρσίες που προκύπτουν από την επεξεργασία και ειδικότερα τα αρχικά αιωρούμενα συστατικά που κατακρατήθηκαν στην πρώτη δεξαμενή.

4.Τέλος απελευθερώνεται το νερό που επεξεργάστηκε η μονάδα. 

oiko13-6fg.jpgoiko13-7fg.jpg