You are currently browsing the daily archive for 2 Φεβρουαρίου, 2010.

Ελαβα απο την κ Αλεβιζου και σηκωνω την θεση της για τον προυπολογισμο του Δημου μας

 Ο «Υποθετικός» Προϋπολογισμός του Δήμου Κρανιδίου.

Υποθετικός:

1. Αυτός που υπάρχει ή διατυπώνεται μόνον ως υπόθεση, που δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. ΣΥΝ. υποτιθέμενος, θεωρητικός

2.αυτός που αποτελεί αποκύημα της φαντασίας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ΣΥΝ. φανταστικός, ψεύτικος.

Προϋπολογισμός: Ο εκ των προτέρων υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων για ορισμένη χρονική περίοδο: επιχείρησης /ιδρύματος/δήμου/κοινότητας/οικογένειας.

Ο νόμος που προβλέπει τα έσοδα και τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο έτος.

 (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Γ.Μπαμπινιώτη Β΄ έκδοση 2005).

Σήμερα Δευτέρα 25 του μηνός Ιανουαρίου και ώρα 15.00 (κατά παράβαση –γιατί άραγε-του ψηφισθέντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπει ότι οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες), συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία, για δεύτερη φορά ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κρανιδίου για το έτος 2010.

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 14η Ιανουαρίου 2010,παρουσιάσθηκε και ζητήθηκε να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης του Δήμου για το έτος 2010.

Με δεδομένη την τριετή θητεία και των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί από την παρούσα δημοτική αρχή, αναμέναμε να είχε συνταχθεί ένας προϋπολογισμός που να αποτυπώνει την πραγματικότητα και σύμφωνα με την συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου Κρανιδίου, που αναφέρει χαρακτηριστικά : «Ειδικότερα για το έτος 2010 οι εξελίξεις που επηρεάζουν και καθορίζουν τον προγραμματισμό δράσεων του Δήμου Κρανιδίου είναι αυτές που προέκυψαν ή εκτιμάται ότι θα συντελεσθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα οι σπουδαιότερες από αυτές είναι:

 Η παγκόσμια και εθνική οικονομική κρίση, η οποία προβλέπεται να επηρεάσει τα έσοδα του κράτους και κατά συνέπεια του δήμου λόγω μείωσης των επιχορηγήσεων ή των ιδίων εσόδων του δήμου λόγω μείωσης των εσόδων από αυτοτελείς πόρους, που συνδέονται με την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα στο Δήμο.

Ειδικότερα μία πιθανή μείωση του τουριστικού εισοδήματος θα επηρεάσει την οικονομία της περιοχής αλλά και τα έσοδα του δήμου.

Παράλληλα με την πιθανή μείωση των εσόδων προβλέπεται αύξηση δημοτικών δαπανών, που θα σχετίζεται με την αύξηση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας, λόγω της αύξησης των αναγκών εξαιτίας του επηρεασμού μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων της πόλης από την οικονομική ύφεση».

Αυτή σίγουρα είναι η αλήθεια του έτους που διανύουμε.

Αλλά η δημοτική αρχή αντιφάσκοντας κατά την συνήθειά της, στηριζόμενη σε μικροπολιτική αντίληψη, προσπαθώντας να κερδίσει τον χαμένο χρόνο της τριετούς θητείας της και πιεζόμενη από τις επιταγές μιας προεκλογικής χρονιάς οι οποίες επιτάσσουν την ανακοίνωση της πρόθεσης σημαντικών έργων, προέβλεψε αύξηση εσόδων τα οποία στερούνται οποιασδήποτε λογικής βάσης και αγγίζουν τα όρια του ψεύδους.

Πρόκειται για αύξηση 45% επί των διαμορφωθέντων και 63% επί των βεβαιωθέντων μέχρι 10/12/2009 εσόδων του δήμου.

Στηρίζονται δε στα τακτικά έσοδα του δήμου, (μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων,τόκους,υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού,έσοδα νεκροταφείων,τέλος ακίνητης περιουσίας,τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(ξενοδοχεία),τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων ,τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων,διαφήμισης, αδειών οικοδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φόρος ζύθου, μετατροπής σε χρήμα της εισφοράς σε γη, έσοδα από λατομεία, μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων, παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλος διαφήμισης, έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών, προσαυξήσεις-πρόστιμα –παράβολα, εκπρόθεσμης καταβολής χρεών πρόστιμα του ΚΟΚ,πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών.

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (από θεσμοθετημένους κρατικούς πόρους) για κάλυψη γενικών αναγκών,των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

 Έκτακτα έσοδα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΟΑΕΔ, μερική απασχόληση,ΚΕΠ),επιχορηγήσεις για επενδύσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΤΑ, Θησέας, ΟΠΑΑΧ,επιχορήγηση ΟΣΚ και εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.

Κατά τον προϋπολογισμό επομένως και σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, το κράτος θα αυξήσει τις επιχορηγήσεις στον δήμο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά;

Οι απαιτούμενες από την ΚΕΔΚΕ καταβολές προκειμένου να μεταβούμε στην νέα αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση θα δοθούν στο δήμο όπως ευχήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αναρωτηθεί ότι θα αναφέρονται σε εξειδικευμένες δαπάνες έτσι ώστε να υποστηριχθεί το εγχείρημα;

Οι ευημερούντες δημότες και οι ανθούσες επιχειρήσεις με αυξημένους τζίρους θα καταβάλουν στον δημοτικό κορβανά περισσότερα απ’ ότι τα περασμένα έτη;

Πώς θα αυξηθούν τα τέλη χωρίς την απαιτούμενη από το δημοτικό συμβούλιο απόφαση κατά το 2009;

Ο εισπρακτικός μηχανισμός του δήμου αφού δεν μπόρεσε να λειτουργήσει τρία χρόνια, θα κινηθεί κατά το τελευταίο και προεκλογικό έτος με θεαματικά αποτελέσματα;

Τέλος το μέγα ψεύδος.

 Το έσοδο 1.181.478,54 ευρώ από την μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη από τις εταιρείες «Ειδικού Σκοπού 14 Α.Ε. και MINDCOMPASS OVERSEAS Α.Ε.» (στην τοπική κοινωνία είναι γνωστές ως «Γκολφ») που δραστηριοποιούνται στην δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 Ο σχετικός νόμος 1337/83 άρθρο 8 προβλέπει:

Στην ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη (για την αποδοχή του αιτήματος της μετατροπής)ορίζονται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου της εισφοράς μέσα στα τρία χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής αδείας λειτουργίας της μονάδας.

Στην παρούσα χρονική στιγμή ο ενδιαφερόμενος ενεργεί για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Απόφαση Νομάρχη δεν έχει εκδοθεί.

Η απόφαση της επιτροπής 29-12-2009 αναφέρεται αποκλειστικά στο τίμημα. Σύμφωνα με την εκτίμηση της δημοτικής αρχής εντός του 2010 θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια, θα αποπερατωθεί το έργο, θα λειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και θα καταβληθεί εφάπαξ η απαίτηση από τις εταιρείες στο ταμείο του δήμου ώστε να αποτελέσει έσοδο του 2010.

Ποιόν κοροϊδεύετε κ.Δήμαρχε;

Μια απλή ανάγνωση του προαναφερομένου νόμου θα μας είχε απαλλάξει από παλινωδίες, αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και ταλαιπωρία τόσο εμάς όσο και το Δ.Σ. Ερμιόνης (υπόθεση HYDRA BEACH).

Εμμένετε στην άποψή σας ότι η καταβολή του τιμήματος αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής αδείας;

 Έτσι μας δηλώσατε κατά την επανάληψη της συνεδρίασης του Δ.Σ. για την ανάκληση της απόφασης και την έκδοση νέας, προκειμένου να διορθώσετε το άλλο σφάλμα για την είσπραξη των οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών, όπως σας είχε επισημάνει ο συνάδελφος κ.Λάμπρου αλλά εσείς δεν αποδεχθήκατε αρχικά;

Θεωρείτε ότι οι εντεταλμένοι για την έκδοση νομιμότητας από την περιφέρεια θα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό αψηφώντας τους νόμους;

Ποιες από τις εγγραφείσες δαπάνες είναι καθαρά εικονικές, αναφέρονται για εντυπωσιασμό και θα εκτελεσθούν με το προβλεπόμενο έσοδο;

Κύριε Δήμαρχε και συνάδελφοι της πλειοψηφίας, που τόσο επιπόλαια υπερψηφίσατε τον προϋπολογισμό, έχει αξία να παρουσιάζουμε πληθώρα έργων που από την αρχή καταδεικνύεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν;

Πιστεύετε ότι με τα πυροτεχνήματα για υλοποίηση αυτού του ανεφάρμοστου προεκλογικού Τεχνικού Προγράμματος θα πείσετε τους δημότες;

Εσείς οι ίδιοι με την επιπολαιότητά σας την καθυστέρηση και ανικανότητά σας επιτρέψατε την απένταξη ήδη ενταγμένων έργων, εκτελέσατε έργα του ποδαριού και ως αποκορύφωμα των ενεργειών σας βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού για την πραγματοποίηση του μεγάλου έργου του αποχετευτικού του δήμου για το οποίο τόσοι άνθρωποι είχαν καταθέσει τις προσπάθειές τους.

 Όσον αφορά την έλλειψη προγραμματισμού, ποιότητας, διαφάνειας και ιεράρχησης ως προς την εκτέλεση έργων θα επανέλθω κρίνοντας το σκέλος των δαπανών.

 Κύριοι, ένας προϋπολογισμός για να εγκριθεί και να λειτουργήσει ο δήμος εύρυθμα ώστε να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του(τιμολόγια προμηθευτών, ημερομίσθια εργατών, υλοποίηση έργων και πολλά άλλα), πρέπει να είναι πραγματικός, δηλ.να στηρίζετε σε πραγματικά δεδομένα και όχι υποθετικός όπως υποστηρίξατε, ανέτρεξα δε σε έγκριτο λεξικό για διευκόλυνσή σας.

Την ευθύνη για την καθυστέρηση της λειτουργίας του δήμου δεν την έχουμε εμείς που επισημαίνουμε τα λάθη και τις παραλήψεις σας όντας συντεταγμένοι στο ρόλο που ο νόμος μας ορίζει, αλλά εσείς που δεν τα αποδέχεστε και δεν τα διορθώνετε εγκαίρως.

Σαν ύστατη προσπάθεια, επανέρχομαι αυτή την φορά δημοσιοποιώντας την θέση μου, γνωρίζοντας ότι δυστυχώς τα τεκταινόμενα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε δεν έρχονται σε γνώση των δημοτών είτε κυκλοφορούν διά των «παπαγαλακίων» μεθοδευμένα, κατευθυνόμενα και χαλκευμένα.

Φρονώ ότι τα παραπάνω θα σας συνετίσουν και συντομότατα θα συνεδριάσουμε για τρίτη και τελευταία φορά (ελπίζω), για την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2010.

Με ειλικρινή πρόθεση, ανταποκρινόμενη στην εκτίμηση των συνδημοτών μου και πιστή στην υπόσχεση που έδωσα ενώπιον Θεού και ανθρώπων,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

http://oikologiki-lamia.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html

Μια υπεροχη φωτογραφια απο τον Στεφανο Σταμελλο.

Που να ηταν αραγε οι εμπρηστες της Ερμιονης εκεινη την ημερα;Ουτε εργολαβια να τις εχουν παρει τις φωτιες στους σκουπιδοτοπους ανα την Ελλαδα.

Η μηπως ξεχαστηκε κιολας  και αυτη η προβοκατσια των υπευθυνων για την διαχειρηση των απορριμματων….

Με την ανακυκλωση τι γινεται; Εχουμε και εκλογες σε λιγο θα βγουν τα κουστουμια απο την ναφθαλινη απο τους επιδοξους σωτηρες…

Να δεχτω πως ο κ Δημαρχος Κρανιδιου σκοπευε να ξεκινησει ανακυκλωση χαρτιου μια βδομαδα μετα τις 7 Μαρτη 2009.

Ειναι κομματι εξ αλλου του Επιχειρησιακου σχεδιου του Δημου Κρανιδιου που εγκριθηκε μετα απο δημοσια διαβουλευση λεει  ο κ Δημαρχος και  απορει πως δεν το εχουμε διαβασει (το επιχειρησιακο)σαν να μας κατηγορει για κακη πληροφορηση η ελλειψη ενδιαφεροντος.

Ε λοιπον το εχουμε διαβασει.Ειμασταν και εκει στη δημοσια διαβουλευση  στο Λυκειο στις 6 Απριλιου 2008  και χασαμε (απ οτι φαινεται ) ενα απογευμα απο την ζωη μας να κανουμε προτασεις που κανεις δεν πηρε στα σοβαρα.Μπειτε στον Απριλη 2008 να δειτε την γνωμη μας.

 Και ερμηνευoντας το, (το επιχειρησιακο )με βαση αυτο που θα θελαμε, ναι η ελλειψη ανακυκλωσης  εντοπιζεται στα προβληματα.Τεταρτο προβλημα αριστερα

Δεν εμφανιζεται ομως και στις λυσεις στην σελιδα 31.

Μονο διασταλτικα θα μπορουσαμε να ερμηνευσουμε τις προτεινομενες λυσεις (μειωση του συνολικου ογκου των απορριμματων ) σαν προταση για ανακυκλωση.Καποιος  κακοπιστος θα μπορουσε να μας πει πως και η δεματοποιηση που δεν αναφερεται στο επιχειρησιακο ,επεσε σαν βομβα τεσσερους μηνες αργοτερα) μειωνει τον ογκο.

Αφου ομως προφορικα συμφωνησατε και εσεις στις 7 Μαρτη πως η ανακυκλωση ειναι προτεινομενη απο το επιχειρησιακο ειμαστε συμφωνοι.

Γιατι δεν προχωραμε λοιπον;

Το επιχειρησιακο προγραμμα του Δημου Κρανιδιου τελειωνει φετος.

Τι εμποδισε τον Δημο να το υλοποιησει;

Να δεχτω πως ανυπερβλητα εμποδια δεν τον αφησαν να επιτυχει αυτο τον στοχο.

Να δεχτω πως το δημοσιευμα της Αργολικης αναπτυξης τον Νοεμβριο 2009 που μιλουσε για μπλε καδους ανακυκλωσης χαρτιου στο κεντρο του Κρανιδιου ηταν ψευτικο η λανθασμενο.

Εκεινο που δεν καταλαβαινω ειναι το γιατι ο κ Δημαρχος δεν καλει την ΠΑΠΟΕΡ η εστω οσους ενδιαφερονται για την ανακυκλωση να μας εξηγησει που ειναι το προβλημα και να μας προτεινει αλλους τροπους να το ξεπερασουμε.

Μια ανακοινωση ενα δελτιο τυπου που να εξηγει γιατι εκεινη η υποσχεση δεν υλοποιηθηκε.

Περασε ενας χρονος.

Σ αυτο το χρονο η λυση της δεματοποιησης -πυρολησης απο αμεσα εφαρμοσιμη πεταχτηκε στα σκουπιδια.

Λιγο η δραση των περιβαλλοντικων και αυτοδιοικητικων κινησεων με τις τεκμηριωμενες θεσεις τους, λιγο οι γειτονικοι δημοι που προχωρησαν στην ανακυκλωση, λιγο η αλλαγη της κυβερνησης και η νεα ηγεσια του υπουργειου περιβαλλοντος, αυτο που περσι φανταζε περιθωριακο εχει γινει σημερα μονοδρομος.

Ο κ Δημαρχος πρεπει να δεχτει την αιτηση της ΠΑΠΟΕΡ για δημοσιο διαλογο και να ξεκινησει την ανακυκλωση. Ας μην ειναι ο τελευταιος στην περιφερεια που θα προχωρησει σε αυτην την δραση.

Follow me on Twitter

Φεβρουαρίου 2010
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν.   Μαρ. »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 1.293.585

Αρχείο

RSS arcadia portal

 • Η αποστολή του Αστέρα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ 18 Ιανουαρίου, 2020
  Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (19/01, 18:00) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Ελλάδα 2019-2020. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ   ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1. Παπαδόπουλος, 93. Μιχαήλ   ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ 3. Τασουλής, 4. Πασαλίδης, 15. Suarez, 27. Κώτσιρας, 33. Martinez, 34. Matricardi   ΜΕΣΟΙ 6. Valiente, 7. Marc Fernandez, 8. Borja Fernandez […]
 • Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 18 Ιανουαρίου, 2020
  Ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Καπέλιος ορίστηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα ως αρμόδιος για την επίβλεψη της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου στην Περιφέρεια. Σε υπηρεσιακό επίπεδο, αρμόδιος για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου είναι ο γενικός διευθυντής υγείας της Περιφέρειας. Ας σημειωθεί ότι ήδη σε εγκύκλιο που έχει εκδοθεί στο τέλος […]
 • Ομιλία για την εθνική στρατηγική και τα Ελληνοτουρκικά στην Τρίπολη (pics,vid) 18 Ιανουαρίου, 2020
  Εκδήλωση με θέμα «Κράτος, εθνική ανεξαρτησία και εθνική στρατηγική τον 21ο αιώνα» πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στο κατάμεστο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Διοργανωτές ήταν ο πολιτιστικός φορέας «Μέλισσα του Ελληνισμού» και ο δήμος Τρίπολης, ενώ ομιλητές ήταν ο κ. Παναγιώτης Ήφαιστος, Ομ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων - […]
 • Κοπή πίτας στην 6η ΥΠΕ (pics) 18 Ιανουαρίου, 2020
  Η 6η Υ.ΠΕ έκοψε σήμερα την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, την οποία ευλόγησε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτ.Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Διοικητής ευχήθηκε Καλή και Δημιουργική χρονιά σε όλους τους εργαζόμενους. Γιάννης Καρβέλης Ειδήσεις: ΠελοπόννησοςΥγείαTags: 6η ΥΠΕ […]
 • Τηλεφωνικές επαφές Μητσοτάκη με φόντο την αυριανή διάσκεψη του Βερολίνου 18 Ιανουαρίου, 2020
  Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το Σάββατο εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel. Στη συνομιλία, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του κ. Michel, συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την Ελλάδα με αιχμή τη συμπεριφορά της Τουρκίας, τη Λιβύη και τη Διάσκεψη του Βερολίνου. Στη διάρκεια της συνομιλίας ε […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

ecorap SRF ΚΑΣΑ/ RDF ΚΑΠΑ Αδεσποτα Αλλη Προταση Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Αφαλάτωση Αφαλατωση Χωνια Βασιλης Λαδας Βερβεροντα Βουδουρης Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιορτες ελιας ΔΕΗ ΔΕΣΦΑΚ Δασος Κορακιας Δεκα τρεις ΧΑΔΑ τριτης γενιας Δελτια τυπου Δεματοποιητης Δημητρης Κοδελας Δημητρης Σφυρης Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Δρομοι πεζοδρομια Ηλεκτροφωτισμος Καραβασιλη Κοιλαδα Κυκλοφοριακο Μαρινα Πορτο Χελιου Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Ναυπλιο Οδος Παντανασσης Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Ποσιμο νερο Πρασινο Σημειο Προεκλογικα Προγραμματα 2019 Προσφυγες Μεταναστες Προσφυγες στην Ερμιονιδα Ρεπουλης ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα ΤΑΙΠΕΔ ΤΕΡΝΑ Τατουλης Τζεμι Τσιρωνης Φαναρι Διογενη Φωτιες ΧΑΔΑ Νο3 Καμπου Κρανιδιου ΧΑΔΑ Νο 4 Μυλων Κρανιδιου ΧΑΔΑ Νο 5 Κοκκιναρι Βαθυ Ποταμι Χριστουγεννα Ωρα της γης αεροδρομιο αποκατασταση ΧΑΔΑ δεματοποιητη εκδηλωση ΠΑΠΟΕΡ/CISD Δεματοποιητη επιδομα ανεργιας εφοπλιστικο κεφαλαιο καυση απορριμματων κοκκιναρι κομποστοποιηση κυκλοφορια σφαγεια Κρανιδιου φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χαβουζα Κρανιδιου χελωνες χουντα

Twitter Updates