ΠΑΝΑΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που πραγματοποίθηκε στην Αθήνα (18-20 Ιαν) με θέμα το σχέδιο «Καλλικράτης», η «Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων» (ΠΑΝΑΚ), που αριθμεί πάνω από 50 Κινήσεις πανελλαδικά, συμμετείχε με πολυμελή αντιπροσωπεία. Ενημέρωσε γραπτώς τους συνέδρους για τις θέσεις της και κατέθεσε στο Συνέδριο ως συμβολή στη συζήτηση για την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση κείμενο προτάσεων 20 σημείων, τα περισσότερα εκ των οποίων ενσωματώθηκαν στο τελικό ψήφισμα/απόφαση.

Η ΠΑΝΑΚ υποστηρίζει σταθερά το αίτημα της αυτοδιοικητικής κοινότητας για ισχυρούς δήμους και αιρετή περιφέρεια και, παρά το ότι το σχέδιο «Καλλικράτης» απέχει ακόμη πολύ από τις προσδοκίες του αυτοδιοικητικού κινήματος, παίρνει μέρος στη δημόσια διαβούλευση και καταθέτει τις δικές της προτάσεις/προϋποθέσεις για την «Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση».

Χαιρετίζουμε την πρόταση που διατύπωσε από το βήμα του Συνεδρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης (αλλά και οι Οικολόγοι-Πράσινοι και πολλές φωνές από άλλους πολιτικούς φορείς) για την κατάργηση του αναχρονιστικού κομματικού «χρίσματος», που αποτελεί, άλλωστε, καταστατικό όρο της ΠΑΝΑΚ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουμε την προσπάθειά μας για την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της πρότασης και την απαλλαγή της αυτοδιοίκησης από τον ασφυκτικό κομματικό εναγκαλισμό.

Τέλος, καλούμε τις ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές κινήσεις της χώρας σε τοπικές συσκέψεις προκειμένου να προωθήσουμε από κοινού την ιδέα τοπικών συνεργασιών με κοινά ανεξάρτητα ψηφοδέλτια σε δήμους και περιφέρειες.

Ιανουαρίου 22, 2010

http://anexartitoi.wordpress.com/2010/01/22/176/

20 ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

1. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (με πρόβλεψη για συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. διαφορές ορεινών δήμων με νησιωτικούς, χρήση λιμένων κ.ά.). Αναθεώρηση του ΚΔΚ.

2. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων της περιφέρειας με συγκρότηση Νέου Κώδικα Περιφερειών.

3. Ουδεμία οργανική σχέση ΟΤΑ-Περιφέρειας με τις «γενικές διοικήσεις».

4. Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Αντιστροφή της σχέσης ΟΤΑ-Περιφέρειας με την Κεντρική Κυβέρνηση: Ό,τι δεν διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση, το διαχειρίζονται οι ΟΤΑ-Περιφέρειες.

5. Πλήρης εφαρμογή του αρθ. 102 του Συντάγματος περί Αυτοδιοίκησης. Καμία παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης σε ΟΤΑ-Περιφέρειες.

6. Δημιουργία ανά περιφέρεια εποπτικού οργάνου, προεδρευόμενου από δικαστή με τουλάχιστον 15ετή θητεία, για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.

7. Προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των δαπανών άνω των 1000 ευρώ με ρητή απαγόρευση κατάτμησης ποσών ή κόστους έργων.

8. Αποδυνάμωση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με αφαίρεση αρμοδιοτήτων του δημάρχου και μεταφορά τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Εφαρμογή της απλής αναλογικής στη συγκρότηση οργάνων (δημοτικών/ περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχιακής/εκτελεστικής επιτροπής) με κατάργηση του 42%.

10. Ανάδειξη του επικεφαλής με 50%+1 από τον Α΄ ή Β΄ γύρο.

11. Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας, ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, διασφάλιση της έκφρασης των μειοψηφικών απόψεων/μικρών παρατάξεων με την πρόβλεψη δυνατότητας να εκπροσωπούνται σε επίπεδο δήμου/περιφέρειας/τοπικού συμβουλίου.

12. Κατάργηση κάθε μορφής σχέσεων ΣΔΙΤ με φορείς της αυτοδιοίκησης.

13. Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας: Αύξηση πόρων στην αυτοδιοίκηση και σύνδεσή τους με το ΦΠΑ (ποσοστό). Απόδοση οφειλομένων και επαναφορά των τελών παρεπιδημούντων στο 2%.

14. Λειτουργική συνέχεια των βαθμίδων προκειμένου να αποφευχθεί η αυτονόμησή τους.

15. Απόλυτα ξεκάθαρο «τοπίο» στις διαδικασίες διορισμού προσωπικού ΟΤΑ-Περιφέρειας  (ΑΣΕΠ).

16. Καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας στους ΟΤΑ (τοπικά συμβούλια, συνοικιακά συμβούλια κ.λπ.)

17. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα τοπικά θέματα με αναβάθμιση των αντίστοιχων συμβουλίων.

18. Θεσμοθέτηση μεταφοράς προσωπικού από ΟΤΑ σε άλλους κρατικούς φορείς ή και αντίστροφα (αποσυμπίεση διοικητικών υπαλλήλων, πρόσληψη τεχνικών, επιστημόνων, τεχνιτών, εργατών).

19. Αυστηρότερες διατάξεις και έλεγχος των μεταδημοτεύσεων.

20. Ανασυγκρότηση επιτροπής αρθ. 152 του ΚΔΚ για ταχύτερες αποφάσεις σε 30 ημέρες από υποβολής αιτήματος.

Ιανουαρίου 22, 2010